главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Методи способи та прийоми економічного аналізу

Економічні способи підходу до вивчення господарських процесів у їхньому становленню і розвитку. З'ясування і вимірювання взаємозв'язку між економічними показниками з метою підвищення соціально-економічної ефективності. Побудова аналітичних групувань.

контрольная работа, 70,8 K, добавлена 13.11.2010

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель!
Просим использовать документы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данный документ (и все другие на сайте) доступен для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить его автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение базы знаний вашими работами. Загрузить их можно здесь. База знаний создана из рефератов, контрольных, курсовых, дипломных работ, статей, презентаций и др. документов, опубликованных посетителями сайта. Станьте одним из них, сделав вклад в развитие базы знаний.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Методи економічного аналізу
Метод економічного аналізу як спосіб підходу до вивчення реальної дійсності, дослідження явищ природи і суспільства, його абстрактнологічна характеристика та особливості, інформаційне забезпечення. Система аналітичних показників, їх призначення.
реферат [15,4 K], добавлен 23.08.2009

2. Особливості проведення економічного аналізу
Сутність економічного аналізу, об'єкти і суб'єкти його вивчення. Завдання економічного аналізу в умовах ринкової економіки, класифікація його аналітичних прийомів. Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження. Використання способу порівняння.
контрольная работа [155,4 K], добавлен 25.11.2010

3. Метод статистичних аналітичних групувань та його роль у дослідженнях соціально-економічних явищ і процесів
Сутність методу та завдання статистичних аналітичних групувань. Первинна статистика демографії та ринку праці в регіонах України. Статистика заробітних плат, пенсій та сумарних доходів на душу населення в регіонах країни. Аналіз статистичних групувань.
курсовая работа [893,2 K], добавлен 03.07.2015

4. Регулювання соціально-економічного розвитку регіону
Етапи розробки рекомендацій щодо напрямів регулювання соціально-економічного розвитку регіону. Способи оцінки ефективності використання потенціалу регіональної економіки Львівської області. Аналіз транспортної складової розвитку продуктивних сил регіону.
курсовая работа [766,4 K], добавлен 17.12.2013

5. Методи і методика економічного аналізу - сутність, особливості та зміст
Класифікація методів економічного аналізу. Використання системи показників та вивчення причин їхньої зміни. Якісні та кількісні прийоми. Аналіз якості продукції за загальними об’єктивними показниками. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 13.07.2009

6. Побудова системи діагностики резервів соціально-економічного розвитку підприємства
Визначення місця соціально-економічної політики в управлінні розвитком фармацевтичного підприємства, дослідження структури його соціально-економічного потенціалу. Діагностика існуючого рівня соціально-економічного потенціалу і розвитку ЗАТ "Біолік".
дипломная работа [1,8 M], добавлен 07.07.2011

7. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу
Основні тенденції економічного аналізу, етапи та історія його розвитку. Особливості економічного аналізу в епоху капіталістичного і домонополістичного капіталізму, дослідження його становлення на Україні. Способи розрахунків економічних показників.
контрольная работа [50,1 K], добавлен 22.04.2010

8. Аналіз соціально-економічного розвитку міста Рівне
Теоретичні засади проведення аналізу соціально-економічного розвитку. Методи аналізу стану і розвитку виробничої та соціальної сфери міста, його бюджетного формування. Розвиток машинобудування, паливно-енергетичного комплексу. Інвестиційна привабливість.
курсовая работа [296,1 K], добавлен 26.10.2010

9. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
Рівень соціально-економічної ефективності функціонування підприємства. Економічні показники: ліквідності, платоспроможності, ділової активності, рентабельності. Система показників соціально-економічної ефективності діяльності будівельних підприємств.
реферат [12,9 K], добавлен 20.05.2009

10. Економічне прогнозування
Методологічні основи соціально-економічного прогнозування. Методи, моделі прогнозування одновимірних і багатовимірних процесів. Побудова багатофакторної індексної моделі. Особливості моделювання взаємозв'язаних динамічних рядів. Методи експертних оцінок.
курс лекций [258,6 K], добавлен 25.01.2010

Другие документы, подобные Методи способи та прийоми економічного аналізу
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Методи способи та прийоми економічного аналізу"
Поcмотреть текст работы Текст "Методи способи та прийоми економічного аналізу (контрольная работа)"
Полная информация о работе Полная информация о работе "Методи способи та прийоми економічного аналізу"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов