главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Структура провадження в адміністративному суді першої інстанції

Поняття адміністративного процесу в широкому та вузькому розумінні. Судовий адміністративний процес як різновид юридичного процесу, його ознаки. Особливості стадій та структури адміністративного процесу. Специфіка провадження у суді першої інстанції.

реферат, 24,9 K, добавлена 23.04.2011

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель!
Просим использовать документы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данный документ (и все другие на сайте) доступен для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить его автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение базы знаний вашими работами. Загрузить их можно здесь. База знаний создана из рефератов, контрольных, курсовых, дипломных работ, статей, презентаций и др. документов, опубликованных посетителями сайта. Станьте одним из них, сделав вклад в развитие базы знаний.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність громадянина України та інших осіб, які беруть участь у судовому адміністративному провадженні в адміністративному суді першої інстанції
Учасники адміністративного процесу. Ознаки громадянина України як позивача у судовому процесі. Особливості процесуального статусу законних представників України. Норми України, які регулюють процесуальне представництво. Функції адміністративного права.
реферат [33,0 K], добавлен 13.05.2011

2. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ
Особливості визначення стадій цивільного процесу. Дослідження поняття процесуальної стадії - елементу, який відображає динамічну характеристику юридичного процесу. Відмінні риси видів проваджень у суді першої інстанції: апеляційне, касаційне провадження.
реферат [18,0 K], добавлен 09.11.2010

3. Розгляд справ в суді першої інстанції
Підготовка матеріалів до розгляду в суді першої інстанції. Порядок розгляду справи у засіданні господарського суду, прийняття законного і обґрунтованого рішення. Відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі та залишення позову без розгляду.
курсовая работа [36,9 K], добавлен 09.02.2012

4. Провадження в суді першої інстанції
Звернення до суду та відкриття провадження в адміністративній справі. Питання, що розглядаються судом, та порядок складання позовної заяви. Постановлення суддею ухвали про відкриття провадження у справі чи відмову від нього. Прийняття судом рішення.
реферат [62,3 K], добавлен 20.06.2009

5. Права, свободи та законні інтереси громадян як об’єкт захисту в адміністративному суді першої інстанції
Захист публічних прав, свобод та інтересів фізичних осіб як найважливіша функція адміністративного судочинства. Основні ознаки публічно-правових відносин. Значення категорій "фізична особа", "права людини" і "свобода", їх сутність та співвідношення.
реферат [26,9 K], добавлен 22.04.2011

6. Адміністративні провадження
Дослідження стадій адміністративного процесу. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення, принципи цього виду провадження. Місця розгляду справ, забезпечення судів приміщеннями та їх матеріально-технічне забезпечення.
контрольная работа [35,1 K], добавлен 27.04.2010

7. Підготовка до судового розгляду цивільних справ по суті
Процес відкриття провадження у цивільній справі в суді першої інстанції. Процесуальні заходи з підготовки справи до слухання. Основні завдання, що стоять перед суддею на цьому етапі. Судовий розгляд цивільної справи по суті справи з винесенням рішення.
курсовая работа [30,5 K], добавлен 17.02.2011

8. Провадження справи в суді першої інстанції
Поняття і значення підсудності. Процесуальний порядок попереднього розгляду справи суддею. Судовий розгляд кримінальної справи. Загальні положення судового розгляду: підготовча частина, судове слідство, судові дебати та останнє слово підсудного. Вирок.
курсовая работа [59,7 K], добавлен 12.10.2007

9. Поняття та види адміністративного примусу
Загальна характеристика джерел адміністративного права. Державна служба в Україні. Характеристика кодексу про адміністративні правопорушення. Поняття адміністративного проступку і адміністративної відповідальності. Стадії адміністративного провадження.
реферат [31,9 K], добавлен 10.08.2010

10. Порядок провадження по застосуванню адміністративних стягнень у вигляді конфіскації та оплатного вилучення
Структура адміністративного процесу, ознаки та стадійність юрисдикційних проваджень. Низка послідовних дій уповноважених державних органів, спрямована на виявлення адміністративних правопорушень. Групи відомостей, що складають протокол про порушення.
реферат [27,8 K], добавлен 30.04.2011

Другие документы, подобные Структура провадження в адміністративному суді першої інстанції
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Структура провадження в адміністративному суді першої інстанції"
Поcмотреть текст работы Текст "Структура провадження в адміністративному суді першої інстанції (реферат)"
Полная информация о работе Полная информация о работе "Структура провадження в адміністративному суді першої інстанції"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов