главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Групи та групові інтереси в політиці

Сутність і різновиди групових інтересів. Моделі захисту групових інтересів. Особливості формування групи інтересів у посткомуністичній Україні. Функціонування сучасных представницьких демократій на засадах плюралізму. Різноманітність організаційних форм.

реферат, 28,8 K, добавлена 28.01.2009

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель!
Просим использовать документы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данный документ (и все другие на сайте) доступен для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить его автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение базы знаний вашими работами. Загрузить их можно здесь. База знаний создана из рефератов, контрольных, курсовых, дипломных работ, статей, презентаций и др. документов, опубликованных посетителями сайта. Станьте одним из них, сделав вклад в развитие базы знаний.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку
Ієрархія національних інтересів України та їх формування. Практична реалізація концепції національних інтересів в Україні. Приєднання України до світового процесу економічного розвитку. Захист національних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз.
реферат [23,7 K], добавлен 31.01.2010

2. Вплив груп тиску на суспільно-політичні процеси
Поняття і сутність груп тиску, їх класифікація та різновиди, головні функції. Громадські об’єднання як групи інтересів та групи тиску. Основні види тиску на владу. Поняття та зміст процесу лобіювання як різновиду тиску на владу, його особливості.
курсовая работа [63,6 K], добавлен 11.07.2011

3. Лобізм та його регулювання
Визначення, форми та методи лобізму, механізм його виникнення, переваги та недоліки; умови і структури лобіювання. Вираження і представництво в загальнонаціональному масштабі певних інтересів. Основні типи представництва інтересів, контроль за лобізмом.
научная работа [28,0 K], добавлен 17.01.2010

4. Політичне лобіювання, як головний засобі впливу груп інтересів
Діяльність спілок інтересів, лобістських організацій, груп тиску, що мають на меті безпосередній вплив на прийняття політичних рішень. Контроль над лобістською діяльністю в різних країнах. Спільне і відмінне між лобістськими організаціями і групами тиску.
реферат [29,1 K], добавлен 21.02.2012

5. Суть і значення конфліктів в політиці
Значення, місце і роль, джерела конфліктів в політиці, їх типологія. Зіткнення інтересів, дій, поглядів і позицій. Управління політичними конфліктами, спільне і особливе в технологіях їх врегулювання, етапи виникнення конфлікту та закінчення конфлікту.
реферат [28,4 K], добавлен 24.09.2009

6. Україна в системі національних інтересів Росії і США
Визначення основ категорії "національні інтереси". З'ясування співвідношення стратегій Росії і Сполучених Штатів Америки з національними інтересами України. створенні євроатлантичного простору стабільності та безпеки, поступова інтеграція до НАТО.
реферат [26,0 K], добавлен 22.12.2015

7. Технології політичної діяльності
Політична діяльність як наслідок реалізації певної мотивації суб'єктів політики, політичних інтересів. Політична свідомість та соціальні інтереси політика. Значення політичної діяльності в суспільстві. Способи реалізації соціально-політичної діяльності.
реферат [26,7 K], добавлен 10.03.2010

8. Громадянське суспільство
Вільна особистість як необхідна умова ефективного функціонування громадянського суспільства, його сучасне розуміння. Взаємозв’язок і взаємозалежність інтересів держави і громадянського суспільства. Консолідація сил і поняття демократичної держави.
контрольная работа [25,6 K], добавлен 02.06.2010

9. Політична думка від Київської Русі до сьогодення
Формування Київської Русі як держави феодального типу. Правова держава та громадське суспільство. Магістральні вектори внутрішньої та зовнішньої політики України на сучасному етапі. Економічні засоби зовнішньої політики. Захист інтересів трудящих.
контрольная работа [26,4 K], добавлен 22.04.2007

10. Політичні зв’язки з громадськістю
Політична система суспільства як система влади. Умови забезпечення ефективного функціонування, розвитку та вдосконалення зв’язків з громадськістю. Способи комунікації в політиці. Сутність і характеристика основних політичних сил в сучасній Україні.
реферат [51,5 K], добавлен 30.01.2012

Другие документы, подобные Групи та групові інтереси в політиці
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Групи та групові інтереси в політиці"
Поcмотреть текст работы Текст "Групи та групові інтереси в політиці (реферат)"
Полная информация о работе Полная информация о работе "Групи та групові інтереси в політиці"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов