Порівняння життєвих ознак царства рослини і царства тварини

Екологічні групи рослин за вимогами до води, світла, ґрунту та способом живлення. Структура і компоненти рослинної та тваринної клітини. Будова, види, основні функції їх тканин. Системи органів тварин і рослин. Типи їх розмноження. Засоби охорони природи.

Рубрика Биология и естествознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.12.2014
Размер файла 860,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

При статевому розмноженні багатоклітинних організмів розвиток нової особини батьківських форм розпочинається з моменту запліднення ( проникнення сперматозоона у яйцеклітину). У процесі злиття двох статевих клітин утворюється заплідене яйце - зигота. Потім зигота багаторазово ділиться на 2, потім на 4, далі на 8 і т. д. клітин, що спричинює утворення багатоклітинного зародка. Процес поділу (дроблення) закінчується формуванням одношарового зародка бластули, всередині якої є первинна порожнина тіла бластоцель. На наступній стадії з одношарової бластули шляхом інвагінації (втягування) її нижньої частини всередину окремих клітин зовнішнього шару у бластолець утворюється гаструла з двома зародковими листками: зовнішнім - ектодермою і внутрішнім - ентодермою.

3. Охорона рослинного та тваринного світу

Охорона рослинного світу - це комплексна система заходів, що має на меті збереження, раціональне використання і відтворення ресурсів природи.

Нагальна потреба в природоохоронних заходах пояснюється сучасним критичним станом природи, порушення її екологічної рівноваги. Рослинний світ на загальному фоні також втрачає різноманітність і рівновагу. На 1/4 - 1/6 частині суші вже немає природного рослинного покриву. Під інтенсивним господарським впливом нині знаходиться близько 50 % поверхні суші. Великі площі корінних біоценозів заміщуються вторинними, простішими та одноманітнішими за складом і структурою. Урбанізація поглинає щорічно більше 300 000 га сільськогосподарських земель. Майже наполовину вже знищені тропічні дощові ліси - головні легені нашої планети. І вирубка їх продовжується зі швидкістю 20 га/хв. Тим часом споживання кисню в деяких країнах перевищує його утворення рослинами цих же країн. Таке становище є вже катастрофічним. Вимирають або скоротили свій ареал і чисельність сотні видів реліктових та рідкісних рослин, у тому числі цінних в економічному плані, придатних для введення в культуру і використання в селекційній роботі. Під загрозою знищення нині в світі опинилося понад 25 000 видів рослин.

Екологічна криза набула планетарних масштабів приблизно за останні сто років. І не лише посилення природокористування стало тому причиною, а й лавиноподібний ріст населення планети.

Конфлікт людини з природою наростав поступово і поступово на порядку денному все гостріше поставало питання охорони природи. Вже наприкінці ХІХ ст. (1898 р.) була створена перша заповідна ділянка і природний зоопарк у Росії - знаменита “Асканія - Нова”, яка була заснована бароном Ф. Фальц-Фейном і йому належала. Перший міжнародний з'їзд охорони природи відбувся у 1913 році. У 1948 році за ініціативою прогресивних учених-біологів різних країн був створений Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів (МСОП), який заснував Міжнародну Червону книгу рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин. Документ закликав усі країни взяти активну участь у збереженні зникаючих видів, розробити необхідні для цього термінові заходи. Одночасно комісія склала так званий чорний список тварин і рослин, зниклих з лиця Землі, починаючи з 1600 року.

Без сумніву, кращим способом охорони природи є організація заповідників. В природних непорушених угрупуваннях створюються найбільш сприятливі умови для підтримання стабільного складу і чисельності популяцій окремих видів рослин і тварин, У зв'язку з цим при вирішенні питань про шляхи збереження виду слід віддавати перевагу збереження виду в місцях його природного зростання. В процесі достатньо тривалого господарського використання угідь, де зберігаються рідкісні і зникаючі види, повинна бути організована служба моніторингу - відслідковування динаміки чисельності неблагополучних в природі видів.

Вихід з положення, яке склалося, людство бачило лише в організації заповідників і інших територій, які спеціально охороняються. І на сьогоднішній день цей спосіб охорони органічного світу залишається одним із важливих. Збереження окремих видів і рас тварин в зоопарках і заповідниках з їх наступним розселенням, розмноження тварин в спеціальних розсадниках з наступним їх випуском в природні місцезнаходження - все це дає позитивні результати.

В останні десятиріччя і ботаніки почали активніше використовувати подібні методи, коли, окрім організації сітки заказників, удаються до створення колекцій рідкісних і зникаючих видів у ботанічних садах різного рівня і підпорядкування, у багатьох випадках з підбором екологічних ніш для видів, наприклад, лісової, степової чи лучної екології.

Глибоке знання законів природи, правильне застосування їх на практиці, загальна просвіта і виховання дадуть людству можливість подолати кризу.

Висновок

Усі живі організми відносять в основному до двох царств - рослин і тварин. Рослинний світ є предметом вивчення ботаніки, тваринний світ досліджує зоологія.

Ботаніка - наука про рослини, їх зовнішню та внутрішню будову, форму, розвиток, життєдіяльність, біохімічний склад? та інші особливості.

Зоологія -- це біологічна дисципліна, що вивчає тварин та їх взаємозв'язки з навколишнім середовищем. Досліджує біологічну різноманітність світу тварин, систематизує й класифікує тварини, вивчає будову їхнього тіла, закономірності їх індивідуального й історичного розвитку, географічне поширення, функціональну біогеоценотичну і біосферну роль, зв'язки з середовищем.

Основна мета зоології як науки -- одержання й узагальнення нових знань про рівні організації та різноманітність тварин, стан їх ресурсів, опрацювання методів раціонального використання та охорони тварин і їх угруповань.

Основні зоологічні дисципліни: систематика, морфологія, ембріологія тварин, зоогеографія, палеозоологія, філогенія, етологія, а за об'єктами досліджень -- протозоологія, малакологія, карцинологія, орнітологія, герпетологія, теріологія.

Як рослинні, так і тваринні організми характеризуються значними подібними ознаками, властивими живим істотам. Проте між рослинами і тваринами є ряд істотних відмінностей. У процесі історичного розвитку у тварин виробилися органи і системи органів, які виконують функції травлення, виділення, дихання, кровообігу.

Список використаної літератури:

1. Т.А. Решетняк, І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова. Ботаніка: Підручник

К.: Здоров'я; 2006 , 534 с;

2. В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява Ботаніка: Вищі рослини.

К.: Фітосоціоцентр; 2001, 522 с;

3. Л.А. Лотіш Екологія: Навчальний посібник.. К.: Основа, 2008, 320 с;

4. І.М. Григора, С.І. Шабарова, І.М. Алейніков. Ботаніка: Навчальний посібник. К.: Київ - 2000, 308 с;

5. В.І. Марченко, В.В. Просяна. Зоологія безхребетних і водяних ссавців. К.: «Вища школа», 1994 р, 423 с;

6. Лукин Е.И. Зоологія. К.: Москва - 1989 - 383 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Ґрунт як активне середовище живлення, поживний субстрат рослин. Вміст мінеральних елементів у рослинах. Металорганічні сполуки рослин. Родучість ґрунту та фактори, що на неї впливають. Становлення кореневого живлення. Кореневе живлення в житті рослин.

  курсовая работа [56,4 K], добавлен 21.09.2010

 • Вивчення царства грибів, різних за способом життя, будовою і зовнішньому вигляду. Дослідження подібності грибів до рослин і тварин. Аналіз будови та способів розмноження. Характеристика особливостей паразитичних, сапротрофних та сімбіотичних організмів.

  презентация [1,3 M], добавлен 23.04.2013

 • Способи вегетативного розмноження рослин. Розмноження поділом куща, нащадками, горизонтальними, вертикальними та повітряними відводками, окуліруванням, живцями та щепленням. Метод культури клітин. Регенерація органів у рослин шляхом репродукції.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 09.09.2014

 • Структурна організація, розвиток та походження клітини, її функції та компоненти. Метаболізм, відносини із середовищем; плазмолема. Клітинна теорія Пуркін'є, Шлейдена, Шванна. Будова та відмінності між клітинами рослин і тварин. Хімічний склад цитоплазми.

  презентация [9,2 M], добавлен 22.06.2014

 • Історія вивчення клітини, характеристика клітинної теорії. Дослідження будови рослинної клітини: ультра структура (мікроскопічна будова); біологічні мембрани та їх функції; цитоскелет, мікротрубочки і мікрофіломенти; ядро; ендоплазматична сітка; рибосоми.

  реферат [5,7 M], добавлен 08.12.2010

 • Розмноження - властивість живих організмів відтворювати собі подібних, його статевий і нестатевий способи. Розмноження рослин вегетативними органами: живцями, спорами, відводками, вусами, пагонами, бруньками, дітками (живородіння). Сутність регенерації.

  дипломная работа [2,3 M], добавлен 23.02.2013

 • Основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів. Основні типи клітин. Будова, розмноження клітин та утворення білка. Колоніальні та багатоклітинні організми. Заміщення відмерлих та пошкоджених тканин організму. Способи поділу клітин.

  презентация [5,6 M], добавлен 18.12.2011

 • Технології одержання рекомбінантних молекул ДНК і клонування (розмноження) генів. Створення гербіцидостійких рослин. Ауткросінг як спонтанна міграція трансгена на інші види, підвиди або сорти. Недоліки використання гербіцид-стійких трансгенних рослин.

  реферат [17,5 K], добавлен 27.02.2013

 • Деление суши на флористические царства. Характерные представители флоры и фауны Голарктической области, Палеотропического царства, Неотропического царства, Капского царства, Австралийского царства, Голантарктического царства. Связи между царствами.

  презентация [3,3 M], добавлен 07.04.2016

 • Гриби – це не рослини і не тварини, а представники особливого царства, яке охоплює понад 100 тисяч видів, до яких належать гриби, пліснява і дріжджі. особливості будови грибів. Різноманіття грибів. Способи розмноження. Корисні та шкідливі гриби.

  реферат [12,2 K], добавлен 10.04.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.