Антропогеоценоз - елементарний осередок господарсько-культурного типу

Класифікація господарсько-культурних типів, карти їхнього розподілу по земній кулі. Антропогеоценоз як симбіоз між господарським колективом і освоєною ним територією. Основні структурні компоненти антропогеоценоза. Динаміка антропогеоценоза в часі.

Рубрика Биология и естествознание
Предмет Антропологія
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) Цветков
Дата добавления 24.07.2010
Размер файла 24,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Алелопатія, антибіоз, аменсалізм, конкуренція, нейтралізм, хижацтво, симбіоз. Основні типи паразитизму організмів. Паразити-нектотрофи, паразити-біотрофи, соціальні паразити, клептопаразитизм. Випадковий взаємозв’язок, коменсалізм, протокооперація.

  презентация [3,9 M], добавлен 02.03.2016

 • Міжвидові взаємовідношення та їх основні прояви. Суть взаємокорисного співжиття різних видів, симбіоз безхребетних тварин з одноклітинними водоростями, комах з квітковими рослинами. Хижацтво і паразитизм як форми міжвидової боротьби за існування.

  реферат [29,4 K], добавлен 15.04.2010

 • Дослідження родини хижих ссавців підряду собакоподібних, особливостей внутрішньої будови організму, хутра та шкіри. Вивчення розповсюдження видів на земній кулі, способу життя, розмноження, полювання та харчування, значення в екосистемах та для людини.

  презентация [1,1 M], добавлен 10.05.2011

 • Структура класичних кадгеринів. Роль Т-кадгерину в регуляції росту кровоносних судин. Молекулярні компоненти, які задіяні в клітинних контактах типу десомосоми. Білки проміжних філаментів. Взаємодія кадгеринів, катенінів і актинових мікрофіламентів.

  курсовая работа [45,3 K], добавлен 19.05.2013

 • Компоненти якірних контактів еритроцитів. Представники інтегринової родини. Адгезивні компоненти системи білка Rac-1. Рецепторно-опосередкована взаємодія типу "ліганд-рецептор". Патологія міжклітинних контактів при гострому еритромієлозі. Білок смуги 3.1.

  курсовая работа [4,2 M], добавлен 31.01.2015

 • Класифікація відносин між популяціями. Модель Лотки-Вольтерра. Різновид симбіозу: мутуалізм, коменсалізм. Форми взаємодії між видами. Зоохорія і протокооперація. Антібіоз, різноманітність форм експлуатації. Поняття про екологічні ніші. Експерименти Гаузе.

  реферат [806,8 K], добавлен 20.01.2016

 • Відмінні риси представників типу найпростіших - одноклітинних мікроскопічних організмів, що складаються із протоплазми з одним або декількома ядрами. Дослідження геологічної історії і значення типів: археоціати, кишковополосні, членистоногі, молюски.

  реферат [26,0 K], добавлен 27.05.2010

 • Дослідження особливостей існування представників типу голкошкірих - одиночних тварин, що ведуть бентосний прикріплений чи рухливий спосіб життя. Вивчення геологічної історії типів: напівхордові, хордові, хребетні, чотириногі, класів: земноводні і птахи.

  реферат [26,4 K], добавлен 27.05.2010

 • Формування уявлень про фауну черепашкових амеб в водоймах різного типу. Вивчення видового складу та структурних показників корененіжок (Testacea, Rhizopoda), в різних типах водойм верхів’я річки Ріки та порівняння їх з угрупованнями мезозообентосу.

  курсовая работа [957,4 K], добавлен 12.09.2013

 • Біоритми як загальні властивості живого. Структурні елементи біоритмів, їх класифікація. Поведінкові реакції тварин і методи їх вивчення. Методика вироблення штучного циркадного біоритму у самців щурів лінії Вістар. Проведення тесту "Відкрите поле".

  дипломная работа [226,2 K], добавлен 21.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.