Газова хроматографія в аналізі повітря

Визначення концентрації парів легких органічних сполук при їх спільній присутності в газових викидах на промислових підприємствах методом капілярної газорідинної хроматографії. Аналітичний огляд методів визначення мікрокількостей акролеїну в повітрі.

Рубрика Химия
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 04.06.2015
Размер файла 967,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Метод газової хроматографії один із найсучасніших методів аналізу. Його відмінності -- експресність, висока точність, чутливість, можливість автоматизації. Ступінь універсальності і гнучкості методу газової хроматографії багато чому визначається існуючим технічним рівнем апаратури.

Були розглянуті практичні методи застосування газової хроматографії, на підставі цього зроблено такі висновки:

1 На відміну від існуючих раніше стандартних методів екологічного контролю із застосуванням насадних колонок, для визначення концентрації парів летких органічних сполук в газових викидах промислових підприємств методом капілярної газорідинної хроматографії, були використані макрокапіллярні колонки, висока ефективність яких дозволяє розділити багатокомпонентну суміш пару летючих органічних сполук без попереднього концентрування.

2 Проведена методика газового аналізу на хроматографі "ЦВЕТ-800" з ви користуванням атестованої газової суміші (Не, H2, Ar, O2, N2, CО2 і CO). Було встановлено, що в пробах присутні всі газові компоненти, такі, що заздалегідь передбачалися при виготовленні атестованої суміші, а також метан і ще один не відомий компонент.

3 При концентрації акролеїну з повітря перевага віддається відборам, що забезпечують максимальне уловлювання аналіту у вигляді його похідного з хімічним реагентом з утворенням нелеткого і стабільного похідного.

Список використаної літератури

1. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2ч.Ч.2. Физико-химические методы анализа. / В.П. Васильев. - М.: Высш. шк., 1989. - 384 с.

2. Котов Г.Н., Конопелько Л.А., Другов Ю.С. Газохроматографическое определение ароматических углеводородов в городском воздухе// Жур. аналит. хим. 1999. Т.54. Вып 5. С. 531

3. Другов Ю.С., Ягодовский В.Д. Методы концентрирования при анализе воздуха // В сб.: Успехи аналитич. химии. - 1990. - Т. 4. - С. 113-143.

4. Дмитриев M.Т., Кознина Н.И. // Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.: Химия, 1989. С. 368.

5. Столяров Б.Т., Савинов И.М., Виттенберг А.Г. Руководство к практическим работам по газовой хроматографии. - Л., Химия, 1988, 223 с.

6. Пецев Н., Коцев Н. Справочник по газовой хроматографии. - М., Мир, 1987, 125 с.

7. Анваер Б.И., Другов Ю. С Газовая хроматография неорганических веществ. - М., Химия, 1976, 31 с.

8. Синкувене Д. С. Гигиеническая оценка акролеина как загрязнителя атмосферного воздуха // Гигиена и санитария. - 1970.- № 3. - 610 с.

9. Уланова Т.С., Карнажицкая Т.Д., Пшеничникова Е.О. Аналитический обзор методов определения микроколичеств акролеина в воздухе. - Издат. дом «АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ». - 2013. - №5. -с. 456-462.

10. Волков и др. / Сорбционные и хроматографические процессы -2009, т. 9, вып. 6, - с. 862-866.

11. Мустафин Р.Н., Абдигамитова А.А., Дерявко И.И. Возможности определения состава сложной газовой смеси. - «Научно-технический журнал», 2006, вып. 1, -с. 17-21.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Шляхи попадання формальдегіду в атмосферу, методичні рекомендації про визначення його в біосередовищах методом тонкошарової хроматографії. Кількісне визначення формальдегіду, йодометричний та сульфітний методи. Аналіз стану атмосферного повітря.

  курсовая работа [165,7 K], добавлен 24.02.2010

 • Структура і фізичні властивості діоксинів; дослідження їх впливу на організм та поведінки у навколишньому середовищі. Особливості методів пробопідготовки і газо-рідинної хроматографії для визначення органічних забруднювачів, шляхи їх детоксикації.

  реферат [420,9 K], добавлен 12.03.2011

 • Особливості колориметричних методів аналізу. Колориметричне титрування (метод дублювання). Органічні реагенти у неорганічному аналізі. Природа іона металу. Реакції, засновані на утворенні комплексних сполук металів. Якісні визначення органічних сполук.

  курсовая работа [592,9 K], добавлен 08.09.2015

 • Огляд електрохімічних методів аналізу. Електрохімічні методи визначення йоду, йодатів, перйодатів. Можливість кулонометричного визначення йодовмісних аніонів при їх спільній присутності. Реактиви, обладнання, приготування розчинів, проведення вимірювань.

  дипломная работа [281,1 K], добавлен 25.06.2011

 • Хроматографія на гелі сефадекса й розподіл по молекулярних масах. Застосування органічних реагентів у рідинній хроматографії для поділу простих ефірів, вуглеводнів, перекисів. Автоматичні методи детектування. Метод, що використовує хлорид цетилпіридинію.

  реферат [3,7 M], добавлен 18.10.2014

 • Характеристика жирних кислот та паперової хроматографії. Хімічний посуд, обладнання та реактиви, необхідні для проведення аналізу. Номенклатура вищих насичених та ненасичених карбонових кислот. Порядок та схема проведення хроматографії на папері.

  курсовая работа [391,7 K], добавлен 29.01.2013

 • Вивчення Планарної хроматографії яка базується на вибірковому розподіленні компонентів суміші між двома фазами, що не змішуються. Аналіз ролі аналітичних органічних реагентів у процесі обробки хроматограф, методів паперової і тонкошарової хроматографії.

  реферат [707,3 K], добавлен 11.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.