Політичне та соціально-економічне становище Чеської Республіки в 1993-2012 рр.

Розвиток політичної системи Чеської Республіки в 1993-2012 рр. Роль та місце економічно-політичного фактора в суспільно-політичному житті країни. Основні вектори зовнішньої політики ЧР, прямі іноземні інвестиції; сфери економічної співпраці з Україною.

Рубрика История и исторические личности
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.08.2014
Размер файла 57,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Політична та економічна стабілізація й порівняно прийнятна правова система створили в Чеській Республіці привабливі умови для масового притоку іноземного капіталу. Політика інтенсивного стимулювання залучення іноземних інвестицій мала достатньо підстав для успіху, який не забарився. У другій половині 1998 р. у Чехію ринула потужна хвиля прямих зовнішніх інвестицій, яка, співвідносно до річного ВВП та чисельності населення, виявилася однією з найінтенсивніших у світі.

Водночас приплив прямих іноземних інвестицій справив позитивний вплив на економіку - спад було зупинено й почалося відновлення зростання. Окрім того, їх виявилося достатньо, аби впродовж багатьох років покривати дефіцит поточного платіжного балансу. Однак про те, що масове входження іноземних інвестицій пов'язане із значними втратами для чеської економіки говорили мало [1].

Податкова система Чеської Республіки

З початком перебудови економіки для ЧР були характерні ті ж негативні явища, що і для інших країн соціалістичної орієнтації. На початку 90-х років державний бюджет формувався зі значним дефіцитом. Для його ліквідації потрібно було, з одного боку, досить суттєво скоротити дотації різним підприємствам, компенсації та субсидії населенню у зв'язку з високими темпами інфляції за рахунок зменшення державних капітальних вкладень в економіку, а також закрити або зменшити деякі соціальні програми, військове фінансування. З другого боку, створити умови для одержання підприємствами прибутків, провести продуману приватизацію та політику залучення інвестицій, у тому числі і зовнішніх. Слід зазначити, що в ЧР у той період темпи інфляції були не такими високими порівняно з іншими країнами. Тому і проведення податкової реформи було передусім спрямоване на зацікавленість підприємців та різних підприємств, незалежно від форми власності, у розвитку виробництва, з одного боку, і в наповненні дохідної частини державного бюджету та вирішенні загальнонаціональних завдань -- з другого. Загалом податкова система реформувалась з метою вступу держави до Європейського Союзу.

Насамперед це стосувалось проведення диференціації податків з населення, зміни соціальної політики, але це все проводилось виважено. Характерною особливістю податкової системи ЧР є її простота. Усі правовідносини у податковій сфері регулюються лише дев'ятьма законодавчими документами та деякими підзаконними актами. Тобто ЧР намагалась при проведенні податкової реформи уникнути тих проблем, які були характерні для інших держав і пов'язані з великою кількістю податків, різними податковими ставками, вузькою базою оподаткування, а також наявністю значної кількості податкових пільг тощо. Проведення такої виваженої податкової політики дало змогу ЧР сформувати так званий середній клас, тобто тих, хто заробляє для себе і постійно сплачує податки, чим забезпечує надходження до державного бюджету і при цьому не ухиляється від сплати податків. Усе це стало наслідком стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу [11].

Податкова система ЧР дотримується фіскального принципу ринкової економіки. Вона спрямована на забезпечення гнучкого взаємозв'язку дохідної та витратної частин державного бюджету, на розвиток валового внутрішнього продукту, створення рівних умов конкуренції серед підприємств, підтримку корисної підприємницької діяльності.

Центральна податкова установа ЧР є складовою міністерства фінансів країни. Працівник установи або інспекції -- керівник податками. Він має відповідні права та обов'язки. Так, керівник (причому будь-якого рівня) не має права приймати рішення про безперечне списання засобів під час виявлення порушень. При проведенні перевірки, коли виявляються певні порушення податкового законодавства, податковий працівник надсилає повідомлення про це платнику податку. Останній повинен протягом 15 днів виправити помилки і сплатити податок. Якщо платник податку цього не робить, то податківець звертається до суду. Слід зазначити, що загальні штрафи за податкові порушення у ЧР досить високі. У країні не існує такого поняття, як ліміт каси, а також проблем щодо роботи з готівкою. Тому підприємець може мати будь-яку суму готівкою на підприємстві або вдома, якщо це йому вигідно. Штраф може сплачуватися повністю готівкою.

Податкова система в ЧР побудована таким чином, що контакти між платником податку та податківцем можуть бути відсутні. Більшість підприємців середнього та малого бізнесу звітують перед податковими установами раз на рік і не знають свого податкового інспектора. Крім того, деякі підприємці не мають бухгалтера (це стосується передусім малого бізнесу), по-перше, тому що заробітна плата бухгалтера досить висока ($600-800), а по-друге, за малих оборотів мати бухгалтера недоцільно. У ЧР практично відсутні численні відрахування у різні позабюджетні та цільові фонди, у тому числі у фонд оплати праці.

Загалом в ЧР стягуються такі податки:

* податок на додану вартість;

* акцизи (на пально-мастильні матеріали, спирт, міцні алкогольні напої, пиво та тютюнові вироби);

* прибутковий податок з доходів фізичних осіб;

* прибутковий податок з доходів юридичних осіб;

* податкові відрахування у фонди;

* податок на нерухоме майно;

* шляховий податок з автомобілів;

* податок на спадщину та дарування;

* податок на передачу нерухомого майна;

* податок на охорону навколишнього середовища. Завершується фінансовий рік для платника податку складанням і поданням у податкову установу річного звіту та податкових декларацій [19].

ВИСНОВОК

Наприкінці літа і восени 1990 проходили переговори між представниками Чехії і Словаччини, що закінчилися підписанням конституційного акта про передачу основних повноважень республікам.

У червні 1992 відбулися загальні вибори. Рух за Демократичну Словаччину одержав більшість голосів у Словаччині, а Громадянська Демократична Партія Чехії - у чеських землях. Пропозиція РЗДС створити конфедерацію не зустріло схвалення з боку керівництва ГДП. Незважаючи на опозицію з боку більшості як чехів, так і словаків, ГДП і ДЗДС домовилися про розпуск федерації опівночі 31 грудня 1992. 17 липня 1992 Словацька національна рада проголосила суверенітет Словаччини. Президент Гавел подав у відставку. Пропозицію провести референдум по питанню про розпуск федерації було відхилено ГДП, незадоволеної тим, що громадяни Словаччини, що прийняли участь у голосуванні в червні, уже вирішили це питання за ДЗДС. У жовтні федеральні збори передали більшу частину державних повноважень республікам. 25 листопада 1992 федеральні збори ЧСФР із перевагою в три голоси прийняло Закон про припинення існування чехословацької федерації. Опівночі 31 грудня 1992 ЧСФР припинила своє існування, а її державами-спадкоємцями з 1 січня 1993 сталі Чеська Республіка (ЧР) і Словацька Республіка (СР) [14].

Перспектива швидкого розпаду єдиної держави чехів і словаків стала стимулом для прискорення роботи над новою конституцією Чеської Республіки. Вона повинна була зафіксувати зміни, що відбулися в країні після «оксамитової» революції. 16 грудня 1992, за півмісяця до закінчення терміну існування спільного зі словаками держави, чеська Національна рада ухвалила основний закон, що закріплював в ЧР парламентську систему правління. Вищим органом законодавчої влади в Чехії став двопалатний парламент, що складався з палати депутатів і сенату. Національна рада ЧР до моменту вступу конституції в дію 1 січня 1993 перетворився в нижню палату парламенту, 200 депутатів якої обираються строком на 4 роки. Верхня палата була сформована тільки в кінці 1996 р., Так як палата депутатів відкинула урядовий проект створення тимчасового сенату з чеських депутатів у Федеральному зборах. Верхня палата у складі 81 сенатора обирається строком на 6 років і кожні два роки оновлюється на 1/3.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бизнес-партнер: Чехия - Business partner: Czech Republic: Международный каталог делового сотрудничества. -- Х.: Восточно-Украинская академия бизнеса, 1999. -- 156 с.

2. Кіцила Л.Ю. Пріоритетні напрями зовнішньої політики чеської республіки на сучасному етапі. К.2011 р.

3. Кріль М.М. - Історія країн Центрально-Східної Європи. Знання К. 2008 284 с.

Кузнецова // Современная Европа. - 2001. - №2. - С. 85-91.

4. Кузнецова З.Н. Чехия: государственная поддержка малого бизнеса / З.Н.

5. Новітня історія країн Європи та Америки - Газін В.П. К. 2010р.

6. Общественные трансформации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (90-е годы ХХ века - начало XXI столетия). - М., 2010. - 352 с.

7. Политический ландшафт стран Восточной Европы. М., 1997

8. Поліваза. особливості європейської інтеграції Чеської Республіки вгалузі оборони і безпеки. К. 2003 р.

9. Постреволюционная Восточная Европа: экономические ориентиры и политические коллизии. М., 1995.

10. Ревенко В.Л., Черняк В.К., Науменко І.В., Правденко С.М., Барабаш О.Л. Перший шлях: Досвід приватизації в Чехії та уроки для України. -- К., 2011. -- 312 с.

11. Тучек М. Трансформації соціальної структури чеського і словацького суспільства в останні півстоліття // Соціокультурні трансформації 2 половини ХХ століття в країнах Центральної і Східної Європи .М.2002 р. с.111 .

12. Фіра Л.С. Острівка О.І., Лихацький П.Г. Чехія: погляд на систему освіти . Тернопіль, 2009. 100 с.

13. Шимов Я.В. Гражданское общество и правящая элита в переходный период: чешский вариант // Полис. 2001. №3.

14. Щербакова Ю.А. Политический плюрализм и демократическое развитие Чехии и Словакии (конец 80-х - 90-е годы ХХ в.) / Ю.А. Щербакова. - М., 2009. 128 с.

15. Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / под ред. А.А.

Язьковой. - М., 2007. - 352 с.

Інтернет ресурси:

16. Вацлав Гавел і його роль у державотворчих процесах Чехословаччини [електроний ресурс] Мелащенко Тетяна Володимирівна Вацлав Гавел і його роль у державотворчих процесах Чехословаччини Київ - 2010р

17. Географія країн світу - Економіка Чехії. Промисловість Чехії. Сільське господарство Чехії [електронний ресурс] Юрківський В.М. Географія країн світу - Економіка Чехії. Промисловість Чехії. Сільське господарство Чехії.Київ -1998 р.

18. Краткая история Чешских земель до 2004 года" [електронний ресурс] Краткая история Чешских земель до 2004 года" (авторы: Петр Чорней и Йиржи Покорны) "Прага" (автор: Сергиенко Ю.В.)- 2004.р.

19.Обзор экономики Чешской Республики, июль 2010 г. [електронний ресурс] Обзор экономики Чешской Республики, Прага, июль-2010 г.

20. Парламентаризм в условиях политического транзита: опыт стран Центральной и Восточной Европы. [електронний ресурс] Парламентаризм в условиях политического транзита: опыт стран Центральной и Восточной Европы 2004 под ред.. Хайбуллина Максима Радиковича -1997 р.

21.Політичні кризи у Чехословаччині в 2 пол. ХХ століття.: [електронний ресурс] Світлана Мотрук.: Політичні кризи у Чехословаччині в 2 пол. ХХ століття Погляд із сьогодення -2001 р.

22. Політичні системи країн вишеградської групи: досвід трансформації [електронний ресурс] Політичні системи країн вишеградської групи: досвід трансформації Київ -2001 р.- автор - Сало І.С.

23. Политические партии и движения в Восточной Европе: проблемы адаптации к современным условиям. [електронний ресурс] Политические партии и движения в Восточной Европе: проблемы адаптации к современным условиям. М., 1994

24. Україна-Чехія: перспективи розширення співробітництва є! [електронний ресурс] / Україна - Чехія: перспективи розширення співробітництва є! Міжнар. зв'язки України: наук. пошуки і знахідки.- 2004.- Вип. 14.

25. Некоторые проблемы вступления в Евросоюз восточноевропейских государств / [електронний ресурс] Шарапо А. Некоторые проблемы вступления в Евросоюз восточноевропейских государств / А. Шарапо // Белорусский журнал международного права имеждународных отношений. - 2002. - №4

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення перших кроків Чехословаччини до самостійності у формуванні опозиційних сил. Пріоритетні напрямки зовнішньої політики Чеської Республіки. Роль Декларації про порозуміння у стабілізації міжнародного становища країни в Центральній Європі.

  реферат [34,1 K], добавлен 20.09.2010

 • Суспільно-політичний розвиток Греції, соціально-економічний розвиток, основні вектори зовнішньої політики Греції у 1990–2005 рр. Болгарсько-українські відномини. Промисловий потенціал, питання сучасної та зовнішньої політичної ситуації в Греції.

  реферат [15,4 K], добавлен 22.09.2010

 • Вивчення процесів перегрупування та популяризації політичних сил у перші роки незалежності Словаччини. Дослідження соціально-економічного розвитку країни. Вступ до організацій ЄС та НАТО як пріоритетні напрямки зовнішньої політики держави у 1993-2005 рр.

  реферат [26,0 K], добавлен 20.09.2010

 • Основні пріоритети у творенні міжнародної політики Республіки Польща, особливості її шляху до європейської інтеграції. Дослідження головних умов формування новітньої польської зовнішньої політики в контексті міжнародних глобальних подій після 1989 р.

  статья [18,3 K], добавлен 07.08.2017

 • Утвердження суспільно-політичного плюралізму. Суспільство в умовах плюралістичної демократії. Економічний розвиток Угорщини у 1900-2005 рр. Особливості зовнішньої політики країни на сучасному етапі. Угорсько-українські відносини: вектори співробітництва.

  реферат [35,0 K], добавлен 25.09.2010

 • Державна символіка Сполучених Штатів Америки, гілки влади. Політичне життя США - республіки президентського типу і двопартійної системи. Особливості повоєнного становища країни. Основи зовнішньої та внутрішньої політики періоду Г. Трумена. План Маршалла.

  презентация [1,9 M], добавлен 12.11.2013

 • Початок формування Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), її збройні сили та соціально-економічне становище. Законотворча діяльність ЗУНР з перших днів проголошення та її здійснення в умовах польської агресії. Основні причини падіння ЗУНР.

  реферат [20,0 K], добавлен 28.10.2010

 • Основні особливості історії Радянської України у сфері культурного життя. Сутність хронологічної послідовності розвитку освіти. Значення освіти у суспільно-політичному житті країни. Становище загальноосвітньої школи, розвиток середньої і вищої освіти.

  реферат [52,5 K], добавлен 26.12.2011

 • Ліквідація авторитаризму і початок трансформації суспільства Болгарії у 1989–1990 рр. Масштабна трансформація економіки і соціально-економічний розвиток країни у 1990–2005 рр. Основні вектори зовнішньої політики, болгарсько-українські відносини.

  реферат [18,9 K], добавлен 22.09.2010

 • Характерні риси післявоєнної Німеччини. Політика західних держав з німецького питання. Формування партійної структури. Концепція відродження країни. Економічне та політичне життя ФРН. Об’єднання Німеччини. Реконструкція східнонімецької економіки.

  контрольная работа [56,9 K], добавлен 26.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.