Міжнародна міграція робочої сили

Історія виникнення та існування міжнародної міграції робочої сили. Теоретичні аспекти світових міграційних процесів. Аналіз міждержавного переміщення робочої сили. Формування світового ринку праці. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.10.2010
Размер файла 85,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Мета міждержавного переміщення трудових ресурсів - прагнення до поліпшення матеріального стану - залишається незмінною.Форми же міграційних процесів змінюються залежно від багатьох обставин. Найзагальнішими є постійна й тимчасова форми міграції.

Міжнародні міграціні процеси потребують регулювання з боку держав, що беруть участь в обміні трудовими ресурсами. Контролю і регулюванню підлягають соціальний, віковий, та професійний склад мігрантів, рівень в'їзду та виїзду іноземних трудящих.

Активну роль у регулюванні міжнародних міграційних процесів і захисті прав мігрантів відіграє Міжнародна організація з питань міграції (МОМ).

Сьогодні свобода пересування стала загальним міжнародно-правовим стандартом регулювання зовнішніх міграційних процесів, одним із фундаментальних правових принципів.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Авдокушин Е.Ф. Міжнародні економічні відносини // Москва, Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 2008. - 289с.

2. Белошапка В.А. Транснаціональні корпорації в міжнародном бізнесі. - К.: КГЗУ, 2004. - 44с.

3. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2000. - 232с.

4. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Міжнародні економічні відносини // Москва, «Фінанси і статистика», 2007 - 347с.

5. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка // 2002, 36-40с.

6. Квартальні передбачення // Дослідження економіки України.- 2008.- Вересень.

7. Киреев А. Международная экономика. - М.: 1997.

8. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. - 4-те вид. - К.: Знання - Прес, 2006, 218-232с.

9. Малиновська О.А. Міграційна ситуація та міграційна політика в Україні. К.,2007, 44с.

10. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми: Підруч. / Г.А. Семенов, М.О. Панкова, А.Г.Семенов - К.,2006. - 137-154с.

11. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин: Підручник / А. С. Філіпенко, B. C. Будкін та ін. - К.: 1992.

12. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник для студентів вищих закладів освіти. - К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. - 592с.

13. Румянцева А.П. Міжнародна економіка // 2006, 149-160с.

14. Світова економіка: Підруч. / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін. - К.:Либідь, 2001. - 582с.

15. Світовий ринок товарів та послуг. / Підр. ред. А. А. Мазарані. - К. - 1994. - 83с.

16. Тлумачний словник економічних термінів. «Це - бізнес». - Київ, «Альтерпрес», 1996. - 278с.

17. Школа І.М., Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини // Чернівці “Рута” 1996, 116-123с.

ДОДАТОК А

Демографічна ситуація на нашій планеті за статистикою ООН:

1-й рік нашої ери - 200 млн;

1830 рік - 1 млрд (за 1830 років);

1930 рік - 2 млрд ( за 100 років);

1960 рік - 3 млрд (за 30 років);

1976 рік - 4 млрд (за 15 років);

1989 рік - 5 млрд (за 13 років);

2000 рік - 6 млрд (за 11 років);

2010 рік - 12-13 млрд (за 10 років)

ДОДАТОК Б

Грошові потоки, пов'язані з міжнародною міграцією

Показники

1 987р.

1 990р.

1 993р.

Трудовой доход

Кредит

13,8

19,5

20,7

Дебет

-16

-25,6

-26,7

Приватні неоплачені перекази

Кредит

64,9

100,1

95,6

Дебет

-58,2

-91,8

-102,5

Всього

Кредит

78,7

119,6

116,3

Дебет

-74,2

-117,4

-129,1

ДОДАТОК В

Графік наслідків міжнародної міграції робочої сили для країни експортера та країни-імпортера


Подобные документы

 • Сучасні риси міжнародної міграції робочої сили. Форми і тенденції розвитку міграції. Основні світові ринки і експортери робочої сили. Міжнародна міграція робочої сили в країнах Євросоюзу. Соціально-економічні наслідки трудової міграції з України.

  курсовая работа [78,0 K], добавлен 29.10.2011

 • Ключові поняття. Причини та етапи міжнародної міграції робочої сили. Сучасні основні центри притягання робочої сили. Наслідки переміщення трудових ресурсів. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Міжнародна Організація Праці, її діяльність.

  реферат [29,3 K], добавлен 17.11.2007

 • Ключові поняття та причини міжнародної міграції робочої сили. Основні етапи цього процесу та сучасні центри притягання робочої сили. Наслідки міжнародної міграції трудових ресурсів. Регулювання міграційних процесів та Міжнародна Організація Праці.

  презентация [547,9 K], добавлен 23.01.2011

 • Сутність, види та причини міграції робочої сили. Участь України в міждержавному обміні робочої сили, особливості динаміки та структури зовнішньої трудової міграції населення. Переваги та недоліки міжнародної міграції трудових ресурсів та їх наслідки.

  курсовая работа [998,4 K], добавлен 15.02.2014

 • Причини існування та напрямки міграції робочої сили на сучасному етапі. Дослідження її впливу на світову економіку. Форми і тенденції міжнародних міграційних процесів. Особливості їх державного регулювання. Україна в міжнародному обміну робочою силою.

  курсовая работа [40,3 K], добавлен 12.02.2014

 • Напрямки демографічної політики: підвищення та зниження народжуваності. Міграція населення у минулому і нині. Міграція з села до міста як основний тип внутрішньої міграції. Тенденції у міграції робочої сили. Проблема безробіття у країнах, що розвиваються.

  реферат [41,6 K], добавлен 17.11.2010

 • Міжнародна міграція робочої сили - постійне або тимчасове переміщення працездатного населення з одних країн до інших, що викликається як економічними так і неекономічними причинами. Класифікація міжнародної міграції, аналіз її наслідків на ринку праці.

  реферат [17,5 K], добавлен 15.12.2010

 • Поняття, види та компоненти іноземних інвестицій, реалізація механізму залучення інвестицій в національну економіку. Причини, напрямки та чинники міжнародної міграції робочої сили. Стан і проблеми міжнародного виробничого кооперування в Україні.

  контрольная работа [42,3 K], добавлен 24.01.2011

 • Причини, основні види міжнародної міграції робочої сили. Світова сучасна криза заборгованості. Проблеми зовнішньої заборгованості України. Міжнародний ринок робочої сили. Формування єдиного світового економічного простору. Здійснення плану Бейкера.

  контрольная работа [617,5 K], добавлен 12.03.2014

 • Сутність міжнародного ринку праці, класифікація видів і наслідків міграції робочої сили. Трудова міграція в Північній і Південній Америці, Західній і Північній Європі, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Боротьба з нелегальним переселенням в Україні.

  курсовая работа [50,9 K], добавлен 06.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.