Основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні

Розвиток ідеї прав людини, сучасні міжнародно-правові стандарти в даній сфері, класифікація та типи. Принципи конституційних прав і свобод людини і громадянина. Система прав за Конституцією України, реалії їх дотримання і нормативно-правова база захисту.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.12.2014
Размер файла 52,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

34. Котюк В.О. Теорія права: курс лекцій / О.В. Котюк - К.: Вентурі, 1996. - 423 с.

35. Мельник М.І. Хавронюк М.І. Основи правознваства / М.І. Мельник М.І. Хавронюк - К: Юридична думка, 2004. - 324 с.

36. Мілова Т.М. Конституційне право людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 31.10.08 / Т.М. Мілова; наук. кер. Ю.С. Шемшученко; Інститут держави і права ім. Корецького - К.: НАН України, 2008 - 22 с.

37. Носков В.А. Лещенко В.С. Історія України / В.А. Носков, В.С. Лещенко - Донецьк: ЕАІ - Пресс, 1994. - 412 с.

38. Правознавство // під ред. П.Д. Пилипенка - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 415 с.

39. Рогозін М.П. Права людини в сучасному світі / М.П. Рогозін - Донецьк: ЕАІ - Пресс, 1995. - 292 с.

40. Сидоренко Н.С. Європейська соціальна хартія: регіональний міжнародно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав людини /позиція України/: автореф. дис. канд. юридичних наук: 06.05.03. / Н.С. Сидоренко; наук. керів. В.В. Мицик, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка. - К.:, 2003 - 22 с.

41. Фролов Ю.М. Економічні права і свободи людини і громадянина в Україні: проблеми класифікації / Ю.М. Фролов // Право України. - 2003. - №12. - С. 111-114.

42. Шмельова Г.М. Юридичні механізми забезпечення прав людини / Г.М. Шмельова // Право України. - 1994. - №10. - С. 49-51.

43. Цвік М.В. Загальна теорія Держави і права / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина - Харків: Право, 2002. -226 с.

44. Янин В.Л. Законодательство Древней Руси./ В.Л. Янин - М: Наука, 1984. - 248 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.