Використання комп'ютера на уроках рідної мови

Особливості проведення уроків української мови в початковій школі, їх зміст. Переваги та недоліки використання персонального комп’ютера, розробка дидактичних засобів на уроках української мови. Методика проведення уроків із застосуванням комп'ютера.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.06.2009
Размер файла 470,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Маючи перед собою індивідуальний екран, учень працює значно активніше, ніж перед дошкою чи навіть із зошитом: стандартизований шрифт, раціональне розміщення інформації, її кольорове оформлення значно підвищують швидкість і якість сприймання матеріалу, а отже, і ефективність навчальної діяльності.

Комп'ютер за відповідною програмою дає змогу враховувати особливості учнів і класу, і в разі ускладнення видавити йому наступні завдання. Застосування комп'ютера у класі дає можливість не тільки враховувати пізнавальні можливості кожного учня, а й розвивати його інтелект.

Ідея виховання покоління, з ранніх років психологічно підготовленого до користування комп'ютером - важлива і перспективна для розвитку суспільства, його науки, культури. Саме для таких людей персональний комп'ютер буде часткою їхнього життя.

Введення комп'ютерів у систему дидактичних засобів може стати істотним чинником збагачення інтелектуального, естетичного та морального розвитку дитини. Широке впровадження персональних комп'ютерів підніме загальний рівень навчально-виховної роботи в початковій школі. Використання комп'ютерів не мета, а засіб виховання і розвитку творчих здібностей дитини, формування її особистості.

Доведеться майбутньому спеціалісту початкової ланки освіти думати і про комп'ютерну культуру дитячого мовлення. Не можна відставати від інноваційних підходів і методів навчання. Приходить час, коли писати твори на уроках мови, спостерігаючи лише красу природи на сюжетних картинах, окремих серіях малюнків або в реальній дійсності. Настав час комп'ютеризації, і потрібно йти в ногу з розвитком науки й техніки. Тому, вдосконалюючи власну культуру мовлення, доречно звертатися саме до активізації словника лексикою між предметних зв'язків.

Сучасна людина має знати комп'ютер. Це - корисна, зручна і цікава апаратура. В майбутньому наша країна буде повністю комп'ютеризована, і до цього вже не так далеко.

Список використаної літератури

1. Айзенх Г. Ю. Проверьте свои способности. - М. - 1972.

2. Бешенков С. А. Гуманитарная информатика в начальном обучении // Информатика и образование. - 19997. - №4. - С. 62-64.

3. Бочкин А. И. Методика преподавания информатики: Учебное пособие. - МН: Высшея школа, 1998. - 431 с.

4. Бурау И. Я. Загадки мира букв. - Донецк: Стелкер, 1997.

5. Вєтрова І. Перше слово “мама”, друге “комп'ютер”: Вплив комп'ютера на психологічний розвиток молодшого школяра/ Відкритий урок розробки технології досвіду. - К., 2004. № 1-2. - С.49-51.

6. Витуховская А. А. Комп'ютерная поддержка учебных курсов для начальной школы // Информатика в начальном образование: Информатика и образование. - 2001. - №1.

7. Волков Б. С. Психология младшего школьника: Учебное пособие. 3-е Изд., испр. и доп. -- М.: Педагогическое общество России, 2002. -- 128 с.

8. Воробьева В. В. К вопросу об исследовании комп'ютерных программ в учебно-воспитательном процессе начальной школы // Новые подходы к пониманию сущности развивающего начального обучения: Материалы региональной научно методической конференции. - Псков: ПГПИ, 2001.

9. Гевал М. Д. Загальні принципи використання комп'ютера на уроках різних типів // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - №3. - С. 34-34.

10. Дворецкая А. В. Основные типы комп'ютерных средств обучения // Педагогическая технология. - М., 2004. - №2. - С. 38-40.

11. Духнякова В. Л., Мулова И. Б. Информатика в младших классах. - Львов: Институт усовершенствования учителів, 1992.

12. Елина Н. В. Создание предпосылок грамотного письма // Начальная школа. - 1995. - №3.

13. Жалдак М. І., Рамський Ю C. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Освітня галузь "Інформатика". Проект. - К., Генеза. 1997.-с. 14-15.

14. Жалдак М. І. Яким бути шкільному курсу „Основи інформатики” //Комп'ютер у школі та сім'ї. -- №1. --1998. --с. 3-8.

15. Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротинко Н. Г. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс: Навчальний посібник 2-е вид, доп/ За ред. B. М. Кухаренка -- Харків: НТУ «ХПІ», «Торсінг», 2001.-- 320 с.

16. Лапчик М. П. Методика преподавания информатики. -- Свердловск СГПИ, 1987.

17. Мараховський Л. Індивідуальні технології як психолого-педагогічна проблема // Шкільний світ. - 2001. - №23. - С. 4.

18. Мельник Ю. Формування інтелектуального компонента культури розумової праці молодших школярів засобами інформаційних технологій // Наукові записи ТНПУ ім. В. Гнатюка. Педагогіка. - Тернопіль. - 2002. - С.50-55.

19. Методика вивчення української мови в школі / За ред. О. М. Біляєвої, В. Я. Мельничайка, М. І. Пентилюка та ін. - К.: Радянська школа, 1987.

20. Методика викладання української мови в початкових класах / За ред. С. І. Дорошенка. - К.: Вища школа, 1992. - 398 с.

21. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 4 ч. /За ред. акад. М. І. Жалдака. -- К.: Навчальна книга, 2003. -- Ч. І: Загальна методика навчання інформатики. -- 254 с.

22. Новикова А. А. Медиаоброзование в США: проблемы и тенденции // Педагогика. - 2000. - №3.

23. Пахомов, Зінзура, Пояркова. Використання комп'ютера в навчанні учнів початкових класів // Шкільна освіта. - 1998. - №4. - С. 28-29.

24. Педагогіка / За ред. М. П. Ярмаченка. -- К., 1986.

25. Пидкассистый П. И., Тищенко О. Б. Компьютерные технологии в системе дистанционного обучения // Педагогика. - 2000. - № 5.

26. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. -- К., 1989.

27. Программа по информатики для I-IV классов. //Информатика и образование. -- 2003. -- №6. -- с. 97-104.

28. Ривкінд Й. Я. Комп'ютер у школі: Книга для учителя. - К.: Радянська школа. - 1991. - 191 с.

29. Ривкінд Ф. М., Ломаковська Г. В., Колеснікова С. Я., Ривкінд Й. Я. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальної школи. - Київ АДЕР Україна, 2002. - С.18-21.

30. Ривкінд Ф. М. Основи комп'ютерної грамотності: Посібник для учнів молодших класів. - К.: Гроно, 1998. - С. 16-22.

31. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. - К.: Абрис, 1997.

32. Славістська В. К. Модульне навчання на уроках української мови в початкових класах // Початкове навчання та виховання. - Харків. - 2004. - №2. - С. 2-8.

33. Ткачук В. Комп'ютеризація шкільної освіти: переваги та сфери ризику // Вища освіта України. - 2004. - №4. - С.77 - 81.

34. Тур С. Н., Бокучава Т. П. Первые шаги в мире информатики. Методическое пособие для учителей 1-4 классов. -- СПб.: БХВ-Петербург, 2002. -- 544 с.

35. Ушинський К. Д. Твори: У 6 т. -- К.: Радянська школа, 1995, -- С.278.

36. Фіцула М. М. Педагогіка. -- К., 2000.

37. Формування комп'ютерної грамотності учнів. Збірник статей / За ред. І. Ф. Тесленка. - К.: Радянська школа. - 1997. - 160 с.

38. Хантер Б. Мои ученики работают на комп'ютерах. - М.: Просвещение, 1989.

39. Шапкин С. А. Компьютерная игра: новая область психологических исследовании // Психологический журнал. - Т. 20. - 1999. - №3.

40. Шевченко В. М., Чернета М. Н., Попова О. О., Шевченко Т. М. Сходинки до інформатики: Методичний посібник для вчителів інформатики та початкової школи.

Додаток 1. Тема: “Звуки та букви”

34

Додаток 2. Тема: “Склад -- звукова одиниця мови. Велика і маленька буква”

Додаток 3. Гра “Чарівні клітинки”

СОМ

ОСИ

МИР

РЯД

ЯМА

ДАР

КУБ

УРА

БАК


Подобные документы

 • Методика та психолого-педагогічні особливості проведення уроків читання в початкових класах з використанням комп’ютерів та засобів мультимедіа. Переваги і недоліки використання комп’ютера на уроках у початковій школі. Дидактичні засоби для уроків читання.

  курсовая работа [38,2 K], добавлен 17.06.2009

 • Особливості вивчення комп’ютерних дидактичних засобів для навчання грамоти на уроках української мови в початковій школі. Психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютера. Урок читання і письма в добукварний, букварний та післябукварний періоди.

  курсовая работа [360,7 K], добавлен 17.06.2009

 • Розвиток та характер мовленнєвої діяльності на уроках української мови в початковій школі. Методична система уроків та психолого-педагогічний аспект використання комп’ютера. Орієнтовні зразки уроків з розвитку зв’язного мовлення молодших школярів.

  курсовая работа [251,8 K], добавлен 17.06.2009

 • Фактори, що сприють більш активному і ефективному використанню нових інформаційних технологій у початковій школі. Проблема використання комп’ютера на уроках мистецтва у початковій школі. Система уроків з використанням комп’ютера на уроках малювання.

  курсовая работа [126,5 K], добавлен 11.06.2009

 • Використання комп’ютера у процесі навчання математики молодших школярів, методика проведення уроків математики із використанням комп’ютерних засобів. Організація навчального процесу із використанням комп’ютерних дидактичних засобів: конспекти уроків.

  дипломная работа [2,4 M], добавлен 07.11.2009

 • Завдання курсу математики в початковій школі. Опис прикладного програмного забезпечення для розробки дидактичних засобів та психолого-педагогічний аспект його використання на уроках математики. Конспекти уроків, зроблені за допомогою комп'ютера.

  курсовая работа [611,3 K], добавлен 17.06.2009

 • Особливості створення дидактичних засобів для вивчення правопису (на прикладі уроків української мови в початковій школі). Психолого-педагогічний аспект використання комп’ютера при вивченні правопису та опис прикладного програмного забезпечення.

  курсовая работа [75,3 K], добавлен 17.06.2009

 • Психолого-педагогічні основи використання прикладного програмного забезпечення для розробки дидактичних засобів при проведенні літературознавчої пропедевтики в початкових класах. Конспекти уроків із використанням комп’ютерних дидактичних засобів.

  курсовая работа [459,2 K], добавлен 17.06.2009

 • Комп’ютерні інформаційні технології як елементи системи дидактичних засобів. Ознайомлення студентів-педагогів з варіантами програмного забезпечення. Впровадження комп’ютера у навчально-виховний процес початкової школи. Використання табличної наочності.

  статья [19,5 K], добавлен 15.07.2009

 • Дидактична гра як спосіб залучення молодших школярів до активної розумової діяльності. Структура дидактичної гри та особливості її застосування на уроках в початковій школі. Приклади проведення дидактичних ігор на уроках математики і української мови.

  курсовая работа [41,7 K], добавлен 04.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.