Дидактичні аспекти роботи класного керівника в навчально-виховному процесі сучасної школи

Історія становлення і розвитку в Україні інституту класних керівників. Вимоги до його особистості, функції і права педагогічної роботи. Погляди видатних педагогів минулого на діяльність класного керівника. Напрямки його навчальної і виховної діяльності.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.05.2015
Размер файла 52,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Різноманітна діяльність класного керівника потребує високого рівня культури й належної психолого-педагогічної підготовки. Також він повинен знати про події, що відбуваються в Україні та за її межами. Цю інформацію він має своєчасно передавати учням, формуючи у них певне ставлення до неї.

Класний керівник мусить бути високоморальною особистістю. Він має добре знати своїх вихованців, розуміти їх духовний світ і душевний стан, бути делікатним і тактовним у стосунках з ними, любити їх і водночас бути вимогливим до них і до себе. Глибокі знання з педагогіки і психології забезпечують йому змогу швидко знаходити контакт з учителями й учнями, вміло організовувати виховний процес, залучати учнів до різних видів діяльності, виявляти рівень їх вихованості, вносити до програми виховання відповідні корективи, спонукати їх до самоосвіти та самовиховання.

Класний керівник відіграє провідну роль у системі виховання підростаючих поколінь, він також покликаний координувати діяльність сім'ї і громадськості з виховання учнів.

Також класний керівник повинен створювати умови для всебічного гармонійного розвитку особистості учнів з погляду завдань морального, трудового і фізичного виховання .

Ефективність роботи класного керівника визначається за результатами його діяльності: показниками рівня сформованості необхідних якостей школярів з погляду завдань розумового, трудового і естетичного виховання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Болдирєв М.І. Класний керівник. ? К. Радянська школа, 1982. - 24 с.

2. Болдирєв М.І. Методика роботи класного керівника: посібник зі спецкурсу для студентів пед. інститутів. ? М. 1984. ? 271 с.

3. Вивчаємо українську мову і літературу // Документація класного керівника 2008 р.№26 20-10 с.

4. Вивчаємо українську мову і літературу // Як організувати навчальну діяльність класного колективу 2006 р. № 29 20-5 с.

5. Кузьмінський А.І, Омеляненко С.В. Настільна книга класного керівника:навч.-метод.посіб./. - К.: Знання, 2012. - 229 с.

6. Оржеховська В.М, Пилипенко О.І та ін. Класний керівник у сучасній школі: Метод. посібник / - К.: Інститут змісту і методів навчання, 1996. ? 10?13 с.

7. Упоряд.М.Голубенко. / Школа класного керівника - К.:Вид.дім «Шкіл.світ», Вид.Л.Галіцина, 2005. - 102 с.

8. Шкільний світ // Робота з батьками і сім'ями учнів 2011 р. № 37 24 с.

9. Школа класного керівника // Технологія роботи класного керівника з батьками учнів - К. 2008 - 101-125 с.

Список використаних інтернет джерел

10. Наказ про перевірки організації роботи з контролю за відвідуванням учнями навчальних занять[Електронний ресурс]:[веб-портал]-Режим доступу http://www.enosvita.com.ua/index.php

11. Основні напрямки роботи класного керівника [Електронний ресурс]:[веб-портал]-Режим доступу http://ua-referat.com/

12. [Електронний ресурс]:[веб-портал]-Режим доступу:http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2

13. [Електронний ресурс]:[веб-портал]-Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/osnovni-zavdannya-ta-prioritetni-napryami-roboti-k.html

14. [Електронний ресурс]:[веб-портал]-Режим доступу: http://www.br.com.ua/kurs/Pedagogica/75654-2.html

15. [Електронний ресурс]:[веб-портал]-Режим доступу http://petdnepr.at.ua/publ/robota klasnogo kerivnika/12-1-0-448

16. [Електронний ресурс]:[веб-портал]-Режим доступу:http://pidruchniki.com/16560220/pedagogika/planuvannya roboti klasnogo kerivnika

17. [Електронний ресурс]:[веб-портал]-Режим доступу: http://scola72.at.ua/index/perevirka_shhodennikiv/0-42

18. [Електронний ресурс]:[веб-портал]-Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/robota-klasnogo-kerivnika.html

ДОДАТОК

Характеристика учня

Клименка Василя Григоровича, 1997 року народження, українця, учня 11-А класу спеціальної школи-інтернат № 102

Клименко Василь навчається даній школі з 1-го класу. Має хороші розумові здібності, але навчається нижче своїх можливостей. Навчається в основному на 5-8 балів. Любить математику, важче даються предмети гуманітарного циклу. Найулюбленіший предмет - фізичне виховання. Навчальні заняття відвідує, але іноді бувають пропуски без поважних причин. Любить працювати на комп'ютері і відвідує гурток.

Василь має хорошу пам'ять. Іноді не виконує домашні завдання.

Любить фізично трудитись, веселий по-характеру. В громадському житті класу активний. Відвідує комп'ютерний гурток і заняття з хореографії.

Одне і головних порушень поведінки - це розмови на уроках. На зауваження не завжди реагує позитивно.

Директор школи Іваницька Л.П.

Класний керівник В.І.Гулько

06.05.2015 р.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • З'ясування історичного розвитку посади класного керівника, ознайомлення з провідними видами його роботи. Аналіз уявлення учнів про сучасного класного керівника. Методика співпраці класного керівника з учителями-предметниками у навчально-виховному процесі.

  курсовая работа [56,0 K], добавлен 11.08.2014

 • Визначення суті діяльності і головних функцій класного керівника. Характеристика сенсу педагогічної взаємодії класного керівника і сім'ї. Дослідження особливостей проведення батьківських зборів, як однієї з форм роботи класного керівника з батьками учня.

  контрольная работа [32,5 K], добавлен 15.06.2010

 • Сутність національного виховання учнів і особливостей його використання у навчально-виховному процесі. Народність у набутті соціального досвіду учнями. Дослідження засобів народного виховання з творчості педагогів. План виховної роботи класного керівника.

  курсовая работа [83,3 K], добавлен 17.12.2014

 • Робота та професійні риси класного керівника в навчально-виховному процесі. Вивчення ефективності роботи вчителя у сучасній школі. Роль педагога в учнівському колективу. Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в навчальному закладі.

  курсовая работа [43,4 K], добавлен 20.10.2014

 • Сутність позаурочної діяльності. Аналіз основних форм і методів позаурочної діяльності. Характеристика принципів позаурочної виховної роботи. Специфіка спільної роботи класного керівника та учнівського колективу щодо організації позаурочної діяльності.

  курсовая работа [88,1 K], добавлен 14.10.2010

 • Поняття "національне виховання" та його сутність і особливості. Принципи виховання духовних цінностей. Суспільна значущість національно характеру людини. Збереження традицій національного виховання. Аналіз плану виховної роботи класного керівника.

  курсовая работа [45,9 K], добавлен 17.03.2015

 • Місце класного керівника у вихованні учнів. Особливості психології важковиховуваного учня. Робота класного керівника з важковиховуваними учнями, діагностика неадекватної поведінки учня. Характер взаємодії класного керівника і важковиховуваного учня.

  дипломная работа [68,9 K], добавлен 12.06.2010

 • Методичні основи педагогічно занедбаної особистості. Основні причини, що приводять до виховання важких дітей. Педагогічні погляди В.О. Сухомлинського на виховання важких дітей та підлітків. Взаємодія класного керівника і педагогічно занедбаного учня.

  курсовая работа [43,4 K], добавлен 06.10.2012

 • Застосування історичного досвіду українського народу з родинного виховання та нетрадиційних інтерактивних форм роботи класного керівника у процесі освіти батьків. Форми та методи соціалізації дітей, включення дитини в спільну з дорослими діяльність.

  дипломная работа [67,1 K], добавлен 19.12.2015

 • Орієнтована модель професійної діяльності соціального педагога, його функції, напрямки роботи та обов’язки. Сімейна роль як чинник статево-рольового розвитку особистості. Формування прихильності в прийомних дітей як фактор його благополучного розвитку.

  курсовая работа [40,6 K], добавлен 29.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.