Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

Вплив уроків зв’язного мовлення на розвиток дитини. Організація роботи учнів на уроках розвитку зв’язного мовлення. Розвиток мовлення. Систематизація поглядів вчених – мовознавців та психологів на процес розвитку зв’язного мовлення молодших школярів.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.02.2010
Размер файла 53,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

-Наша мова настільки багата, що в ній завжди знайдеться тепле і привітне слово. Добре слово- наче зернчтко, що, зійшовши, дарує нам радість.

-Прочитайте вірш.

-Про що в ньому йдеться?(Вірш написаний на дошці).

-Яких слів мама навчає дитину?

-Як ви розумієте «сію дитині в серденько ласку»?

-Коли говорять «сійся- родися»?

-А чому автор вживає «сійся-Родися» у вірші про ввічливі слова?

-З чим Т.Коломієць порівнює ввічливі слова?

-З якими почуттями треба говорити ввічливі слова?

-Якою стає мова, коли в ній є ввічливі слова?

-Які ввічливі слова ви вперше почули?

-Що вони означають, коли їх говорять?

2.Аналіз мовленнєвих ситуацій.

-Пригадаємо, які слова люди говорять при зустрічі?

(Вивішується таблиця. Вона заповнюється знайомими словами, які були написані до уроку на табличках).

Доброго ранку! Добрий день! Добрий вечір! Доброї ночі!Здрастуйте!

-А тепер подивіться, які ще слова можна казати в цьому випадку?

Світлої днини! Будьте здорові! Добридень! Доброго здоров я !

( Діти у зошитах записують нові слова: Ранком: Світлої днини!

Вдень: Добридень! Доброго здоров я!)

Пригадайте слова , які ви вживаєте при зустріяі і прощанні!

Вітання

Прощання

Добрий день!

Привіт!

Всього найкращого!

До побачення!

-А тепер познайомтесь з новими словами.

Скільки літ, скільки зим! Щасливої дороги! До зустрічі!

Радий тебе бачити! До зустрічі!Всього доброго! Ні пуху, ні пера! Попутного вітру!

-Які слова ми вживаємо, вітаючись і прощаючись з друзями?

-А з дорослими?

-Коли ми говоримо «ні пуху, ні пера», «попутного вітру»?

4.Активізація словника

· Аналіз мовленнєвих ситуацій.

- Діти, ви вже знаєте, які ввічливі слова слід вживати у спілкуванні з людьми?

-А зараз нам Вітя і Миколка розкажуть, як вони поводилися, коли зустрілись. Миколка повертався з бібліотеки з цікавою книгою, а назустріч - Вітя.

(Сценку виконують учні).

-Добрий день! Вітю.

-Добрий день. Звідки ти йдеш?

-З бібліотеки.

-Яку книжку взяв, Скажи будь ласка?

-«Буратіно».

-Як прочитаєш, скажеш мені? Я теж її візьму.

-Добре, скажу.

-Дякую, до побаченя.

(Вчитель разом з учнями оцінює розмову Віті та Миколи.)

Уявіть собі, що діти Петрусь і Гнатик, ішли вулицею, назустріч їм простувала вчителька. Гнатик, побачивши її ще здалеку, закричав: «Добрий день,Віро Антонівно!». Всі люди озираються, дивляться. А Петрусь підійшов до Віри Антонівни і неголосно привітався.

-Хто з хлопчиків повівся правильно?

(Діти оцінюють вчинки хлопчиків)

-Як треба розмовляти, вітатися?

· Озвуч малюнок:

-Розглянь малюнок з відомих казок.

-Як Карлсон вітається з момою Малюка та з Малюком?

-Як Карлсон повтнен привітатися з фрекен Бок І з Собакою Бімбо, щоб їм сподобатися?

-Як можна привітатися без слів?

· Иоделювання мовлення в різних ситуаціях:

-Хто вітається перший, якщо зустрілися старший і молодший?

-Хто вітається перший, якщо зустрілися хлопчик і дівчинка?

-Чи мохна замість «добрий день» говорити «привіт»? Кому саме?

-У шкільному коридорі розмовляють вчителі. Серед них Ігор побачив свого класного керівника і, проходячи повз нього, ввічливо сказав «Добрий день, Вікторе Семеновичу!»

-Чи допущена помилка?

-Проаналізуйте ситуацію.

· Формування вмінь користуватися ввічливими формами.

1.Розмова по телефону.

-Хто починає розмову?

-Якими словами?

-Коли ви розмовляєте по телефону, кого і для чого викликаєте?

2.Розповідь вчителя про значення телефону.

-Телефон- це наш надійний помічник.Він допомагає вирішувати багато важливих справ, але телефоном треба вміти користуватися.

Розмова має бути короткою, ввічливою. Особливо треба вітатися, а в кінці розмови дякувати і прощатися.

· Ігрові ситуації.

(Використовуючи фрази з розмови хлопчика по телефону, розіграйте сценки.(малюнок).

-Я хотів би запросити тебе і діда на день народження у суботу…

-ти підеш у театр з класом?

-У тебе записане домашнє завдання з математики?

· Аналіз розмови по телефону.-

Хлопчик: Алло!

Чоловік:Слухаю вас!

ХлопчикДобрий день!

Чоловік Здрастуйте!

Хлопчик: Вибачте, Ви не могли б покликати Ірину Андріївну?

Чоловік Зараз вона підійде!

Хлопчик:Спасибі.

Мама: Алло, я вас слухаю.

Хлопчик: Мамочко, здрастуй!

Мама: Здрастуй,синок!

Хлопчик: Я хотів тобі сказати, що піду разом із Сергієм грати у футбол, буду о 16 годині, не хвилюйся.

Мама: Добре, тільки спочатку_ уроки.

Хлопчик: Добре. До побачення.

Мама: Всього найкращого.

-Які слова вітання, вибачення, прощання, звертання використовував хлопчик?

V/Підсумок уроку:

- Як годиться розмовляти з дорослими?

Які правила культурної поведінки ви запам'тали?

-Чи можна вітати людину непривітно?

Чи можна бажати здоров'я людині крізь зуби, а доброго дня із злим виразом на обличчі?

-Сьогоднішній урок я хочу закінчити такими словами:

«Будь ласка», « Спасибі», і «Будьте здорові»-

Слова необхідні й корисні у мові.

Приємно їх чути і в школі і вдома

Від мами , від вчителя й просто знайомих!!!

Вірш Т.Коломієць

Сію дитині

В серденько ласку.

Сійся-родися,

Ніжне «будь ласка».

Вдячне «спасибі»,

«Вибач» тремтливе-

Слово у серці,

Як зернятко в ниві.

«Доброго ранку!»,

«Світлої днини!»-

Щедро даруй ти

Людям, дитино.

Мова барвиста,

Мова багата,

Рідна і тепла,

Як батьківська хата.

Список використаної літератури

1. Білецька А.М., Вашуленко М.С. Рідна мова, підручник для 2 класу, частини 1,2, - К.: Освіта, 2003.

2. Бучинська О.В., Кожухар Л.Н., Левицька Л.В. та ін. 77 уроків з розвитку зв'язного мовлення у 1-4 класах. - Х.: Вид. група "Основа", 2005.

3. Вашуленко М.С. Орфоепія і орфографія в 1-3 класах. - К.: Рад.школа, 1982.

4. Вдовенко Л.И. Рациональные способы запоминания и их использование в младших классах/Повышение еффективности учебно-воспитательного процесса в школе. - Горький, 1995.

5. Волынская В.И., Звоменская Ю.И. Сыроечковская Е.А. Шейник М.С. Система работы по развитию речи учащихся по 2-4 классах начальной школы. - М.: Учпедгиз; 1950, С.35072.

6. Дидактика современной школы: Пособие для учителей. Б.С.Кобзарь, Г.Ф.Кушарика и др./ под ред. В.А.Онищук. К.: Рад.школа, 1987, С.10-39.

7. Дубовик С.І. Аудіювання на уроках української мови// М.Початкова школа.- №3, 2002.

8. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. - М.: Наука, 1982, С.63-72.

9. Кодлюк Я.П. Підручник для початкової школи: теорія і практика. - Тернопіль: підручники і посібники, 2004.

10. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості /За ред. Л.М.Проколієнко. К.: Радянська школа, 1989. С.125-140.

11. Ладыженская Г.А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся. - М.: Педагогика, 1975, С.13-25.

12. Львов М.Р. Речь младших школьников и пути ее развития. М.: Просвещение, 1975. С.91-103.

13. Маркова А.К. Психология усвоения языка как средства общения. М.: Педагогика, 1974.

14. Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови: Посібник для вчителя. - К.: Радянська школа, 1986 С.3-16.

15. Методика викладання української мови. Навчальний посібник / С.І. Дорошенко, М.С.Вашуленко, О.І.Мельничайко та ін. За ред. С.І.Дорошенка. - К.: Вища школа, 1992.

16. Педагогічний словник / За ред. дійсного члена АПН України Ярмаченка М.Д. - К.: Педагогічна думка. 2008.

17. Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи. - К.: Початкова школа, 2003.

18. Психологические проблемы массовой коммуникации / Под ред. А.А.Леонтьева. - М.: Наука, 1974.

19. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь - Справочник лингвистических терминов. - М.: Просвещение, 1976.

20. Савченко О.Я. Дидактика початквої школи. підручник для студентів педагогічних факультетів. К.: Генеза, 1999, С.3-9, 31-35, 110-117.

21. Терновська Т.П., Маркотенко Г.С. Збірник переказів з української мови для початкових класів. - К.: Освіта, 1998.

22. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори. - К.: Радянська школа, 1999, С.42


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.