Становлення філософської думки в Україні

Емпіричний досвід і міфологічна картина світу. Зародження та ранні етапи розвитку філософії в Україні (XI-XV ст.). Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (кінець XV-початок XVII ст.). Філософія в Києво-Могилянській академії.

Рубрика Философия
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.11.2008
Размер файла 75,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Отже, саме по собі звернення до спадщини представників «схоластичної філософії» зовсім не означало консервативного «руху назад», до вчень, які були «остаточно подолані» передовою філософською думкою Західної Європи. В межах схоластичної філософії виробляється методологія засвоєння філософії, філософського вишколу. 1 це підносить значення внеску видатних схоластів в історію філософської думки. В певному розумінні схоластика є філософуванням у формах Інтерпретації тексту. Але немає Іншого шляху вивчення філософії, як через інтерпретацію текстів класиків світової філософії.

Саме у запровадженні предмета філософії «в школу» й полягає передусім роль Києво-Могилянської академії в історії української філософської думки. Це ще не вивершувало процес будівництва професійної теоретичної філософії в українській культурі. Курси філософії, створені професорами Києво-Могилянської академії, адресувалися не тим, хто на-лежить до цеху філософів. Вони сприяли залученню до філософської освіти ширшого загалу. Дійсно теоретичний трактат з філософії пишеться й адресується спільникам по цеху. Він передбачає аудиторію не учнів, а колег, фахівців.

У стінах Києво-Могилянської академії, а згодом -- пов'язаних з нею колегіумів, формуються перші українські філософи-професіонали. Чи не найвизначнішим серед них був Григорій Сковорода.

Список використаних джерел та літератури

1. Бичко І.В. Філософія: курс лекцій. - К.,1991.

2. Вишенський І. Твори. -- К., 1959.

3. Волинка Г.І, Гусєв В.І. Вступ до філософії. - К., 1999.

4. Горський П.С. Історія української філософії. Навчальний посібник. - К., 2001.

5. Іларіон Київський „Слово про закон і благодать” (уривки). Давня українська література: хрестоматія. - К., 1992.

6. Захара І. С. Стефан Яворський. -- К.: Наукова думка, 1981.

7. Іван Нечуй-Левицький, „Світогляд українського народу” (уривки). Хрестоматія з української літератури. - К., 1997.

8. Ісаєвич. Я. Б. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI -- XVIII ст. -- К., 1966.

9. Ісаєвич Я. Б. Юрій Дрогобич. -- К., 1972.

10. Кашуба М. Георгий Конисский. -- М., 1979.

11. Кониський Г. Філософські твори : У 2-х т. -- К., Наукова думка, 1990.

12. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. -- К., 1994.

13. Надольний І.Ф. Філософія: курс лекцій. - К., 2000.

14. Нічик В. М., Литвинов В. Д. Стратій Я. М. Гуманістичні і ре-формаційні Ідеї на Україні (XVI -- першої половини XVII ст.). -- К., 1990.

15. Нічик В. М. Из истории отечественной философии конца первой половини XVII -- начала XVIII в. -- К., Наукова думка, 1966.

16. Ничик В. М. Феофан Прокопович. -- М., 1977.

17. Оріховський Роксолан. Історична проза // Українська література XIV -- XVI ст. -- К., 1988.

18. Пам'ятки, братських шкіл на Україні (кінця XVII -- початку XVIII ст.). -- К., 1988.

19. Пашук А. Іван Вишенський -- мислитель, борець. -- Львів, 1990.

20. Паславський В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI - першій третині XVII ст. -- К., 1984.

21. Прокопович Ф. філософські твори : У 3-х т. -- К.: Наукова думка, 1979.

22. Стратий. Я. Проблемы натурфилософии в философской мысли Украины XVII в. -- Киев, 1981.

23. Стратий, Я. М., Литвинов В. Д., Андрушко В. Л. Описание курсов философии й риторики профессоров Киево-Могилянской академии. -- К„ 1982.

24. Українські гуманісти епохи Відродження Антологія. -- К., 1995. - Ч. 1,2.

25. Ушкалов Л. Світ українського бароко. -- Харків, 1994.

26. Федів Ю.О., Мозкова Н.Г. Історія Української філософії. - К., 2001.

27. Філософія Відродження на Україні. -- К., 1990.

28. Франко І. Іван Вишенський і його твори // Франко І. Зібр. творів: У 50-ти т. -- Т. 30. -- К., 1981.

29. Хижняк 3. І. Києво-Могилянська академія. -- К., 1991.

30. Яворський. С. Філософські твори : У 3-х т. -- К.; Наукова думка, 1993.


Подобные документы

 • Риси барокової філософії, яка сформувалася в Україні XVII-XVIII ст. і поєднала в собі елементи спіритуалістично-містичної філософії і ренесансно-гуманістичні й реформаційні ідеї. Ретроспективність і традиціоналізм філософії Києво-Могилянської академії.

  контрольная работа [29,5 K], добавлен 29.09.2010

 • Зародження і ранні етапи розвитку філософії в Україні XI-XV ст. Просвітництво як закономірний результат бурхливого розвитку наукових знань і технічних досягнень. Натурфілософські погляди українських просвітників. Філософія в Києво-Могилянській академії.

  курсовая работа [35,7 K], добавлен 06.10.2009

 • Особливості філософії періоду Відродження у XIV-XVI ст. Значення у розвитку філософської культури тогочасної України Острозької академії - першої української школи вищого типу. Гуманістичні ідеї у філософській думці України. Києво-Могилянська академія.

  контрольная работа [36,3 K], добавлен 23.08.2010

 • Розвиток філософської думки України. Становлення українського неоплатонізму XIX–XX ст. Академічна філософія України в XIX ст.: Куліш, Шевченко, Юркевич. Філософія обґрунтування нової картини світу: Ф. Бекон, Р. Декарт, Кант, Гегель, Гегель, Фейєрбах.

  дипломная работа [38,4 K], добавлен 18.12.2007

 • Загальна характеристики стану філософської культури України кінця XVIII – початку XIX ст. Поширення ідей представників французького та німецького просвітництва в Україні. Масонство в історії філософської думки України, теорії та етапи його зародження.

  контрольная работа [18,1 K], добавлен 30.05.2010

 • Філософська думка в культурі Київської Русі, її видатні представники. Гуманістичні та реформаційні ідеї кінця XV – поч. XVII ст. Києво-Могилянська академія. Філософія Просвітництва і Романтизму. Київська релігійна школа. Кирило-Мифодівське товариство.

  презентация [5,0 M], добавлен 17.05.2014

 • Пізнавальна діяльність у поглядах професорів Києво-Могилянської академії, її рівні - чуттєвий й раціональний. Розуміння даними вченими сутності філософії. Етапи та специфіка пізнавального процесу за І. Гізелем, вивчення даного феномену в курсі філософії.

  реферат [24,5 K], добавлен 24.09.2010

 • Історія та особливості становлення професійної філософії в Україні. Біографія Григорія Савича Сковороди, аналіз його впливу на розвиток української філософської думки та художньої літератури. Загальна характеристика основних концепцій філософії Сковороди.

  реферат [28,5 K], добавлен 12.11.2010

 • Етапи формування та еволюції проблеми комунікації в європейській філософській думці від її зародження до ХХ століття. Основні підходи до проблеми комунікації у німецькій філософії другої половини ХХ століття (вчення Ю. Габермаса та К.-О. Апеля).

  автореферат [25,4 K], добавлен 11.04.2009

 • Формування філософських ідеї в Древній Індії, осмислення явищ світу у "Упанішадах". Філософська думка в Древньому Китаї - творчість Лаоцзи і Конфуція. Періоди розвитку грецької філософії. Духовні витоки Росії, їх особливості, історичні етапи становлення.

  реферат [49,9 K], добавлен 14.03.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.