П’єзодатчик тиску

Аналіз сучасного стану існуючих п’єзодатчиків тиску з мікроконтролером. Розробка оптимального маршруту виготовлення датчика регістра за КМОН-технологією та проведено моделювання технологічного маршруту в програмному середовищі Microwind 3.1 Profesional.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 28.11.2012
Размер файла 2,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

6. Грошев Д. Применение пакета OrCad для компьютерного проектирования электронных схем./ Д.Е. Грошев - Новосибирск: Издательство НГТУ, 1999. - 399 с.

7. Красилькова Г. Автоматизация инженерно-графических работ / Г.А. Красилькова, В.В. Самсонов, С. М. Тарелкин. - СПб.: Питер, 2001. - 256 с.

8. Романычев Э. Разработка и оформление конструкторской документации РЕА./ Э.Г. Романычев - М.: Радио и связь, 1989. - 154с.

9. Марин Милчев - Тенденции в цифровой фотографии. Часть 3 (ПЗС-матрицы) // 3D News Daily Digital Digest. - 2004. [Електрон. ресурс] - Режим доступу: http://www.3dnews.ru/digital/photo-matrix/.

10. "The new Olympus // Panasonic Live MOS Registor" [Електрон. ресурс] - Режим доступу: http://www.dcviews.com/press/Olympus-Panasonic-MOS.htm.

11. Бондарь Б.Г. Основы микроэлектроники. - К.: Вища школа, 1987. - 309с.

12. Известия ВУЗов. Электроника. - М.: МИЭТ, 6`2004.

13. Красников Г.Я. Конструктивно-технологические особенности субмикронных МОП-транзисторов.- М.: Техносфера, 2002.

14. Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. - М.: Энергия, 1967. - 632 с.

15. Малышева И.А. Технология изготовления интегральных микросхем. Учебник для вузов. - М.: Радио и связь, 1991. - 344 с.

16. Браммер Ю.А., Пащук И.Н. Импульсные и цифровые устройства. - М.: Высшая школа, 1999.

17. Опадчий Ю.Ф. Аналоговая и цифровая электроника. - М.: Телеком, 1999.

18. Хоровиц П.Б., Хилл У.А. Искусство схемотехники. - М.: Мир, 2003.

19. Березин А.С. Мочалкина О.Р. Технология и конструирование интегральных микросхем. Учебное пособие для высших учебных заведений. - М.: Радио и связь, 1992. - 510 с.

Додаток А

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, зв`язку та приладобудування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ЕЛ

д.т.н., професор

____________Й.Й. Білинський

«___»______________2010 р.

РОЗШИРЕНЕ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1 Назва: П'єзо датчик тиску .

Підставою для виконання є навчальний план з дисципліни «Моделювання в електроніці».

2 Виконавець: студентка гр. МЕ-07 Ткачук Д.О.

3 Мета курсового проекту: набуття практичних навичок розробки друкованої плати та схемотехнічного моделювання.

4. Технічні вимоги:

4.1 технінчні характеристики, що забезпечують виконання своїх функцій:

а) максимальна постійна напруга 16 В;

б) максимальний постійний струм 0,4 мкА;

4.2 показники надійності: 10000 годин безперебійної роботи;

4.3 конструктивні вимоги:

а) габарити: 75651,5;

б) максимальна маса 0,4 кг.

4.4 вимоги технологічності: коефіцієнт технологічності 0,8.

норми кліматичних та механічних впливів:

а)ударна стійкість:

б) прискорення 10g;

в) тривалість імпульсу удару 16мс;

г) число ударів не менше 20;

1. *Розміри для довідок.

2. Плату виготовити хімічним методом.

4. Форма контактних площадок довільна, Вмін = 0,1 мм.

5. Допуск між двома будь-якими отворами становить + 0,08 мм.

6. Параметри друкованого рисунку виконати згідно з таблицями 1, 2.

7. На плату зі сторони пайки нанести захисну маску. Місця, не захищенні маскою, покрити сплавом 0-Ви.9.

8. Маркування радіоелементів виконати зі сторони навісних елементів фарбою ТНПФ-853, білою, відповідно до креслення.

9. Заводський номер і дату виготовлення маркувати фарбою БМ білою, шрифтом ЗПр-3.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Що таке тиск та від чого залежить його значення. Одиниці вимірювання тиску та сили тиску. Напрямок дії сили тиску. Як можна змінити тиск. Що потрібно робити, щоб збільшити або зменшити тиск, створюваний тілом. Розрізнення понять тиску та сили тиску.

  презентация [2,0 M], добавлен 16.12.2012

 • Характеристика і властивості природного газу. Витратоміри з тепловими мітками. Аналіз можливостей застосування комп’ютерного моделювання при проектуванні ВПВ з тепловими мітками. Огляд існуючих лічильників природного газу. Метод змінного перепаду тиску.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 01.06.2015

 • Ізотермічний процес. Закони ідеальних газів: закон Бойля-Маріотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля. Визначення атмосферного тиску за допомогою ізотермічного процесу розширення чи стиснення повітря. Дослід Торрічеллі. Точність вимірювання тиску.

  лабораторная работа [129,0 K], добавлен 20.09.2008

 • Класифікація теплообмінних апаратів. Теплова схема промислової теплоенергоцентралі з турбінами типа Т. Розрахунок підігрівників живільної води низького тиску та багатоступеневої випарної установки. Вибір оптимального варіанту багатоступеневої системи.

  курсовая работа [868,3 K], добавлен 19.03.2014

 • Особливості поглинання енергії хвилі коливальними однорідними поверхневими розподілами тиску. Характеристика та умови резонансу. Рекомендації щодо підвищення ефективності використання енергії системою однорідних осцилюючих поверхневих розподілів тиску.

  статья [924,3 K], добавлен 19.07.2010

 • Правило фаз. Однокомпонентні системи. Крива тиску насиченої водяної пари. Діаграма для визначення тиску пари різних речовин у залежності від температури. Двохкомпонентні системи. Залежність між тиском і температурою водяної пари та пари різних речовин.

  реферат [1,6 M], добавлен 19.09.2008

 • Гідравлічний розрахунок газопроводу високого тиску, димового тракту та димової труби. Визначення тиску газу перед пальником. Розрахунок витікання природного газу високого тиску через сопло Лаваля. Розрахунок витікання повітря через щілинне сопло.

  курсовая работа [429,8 K], добавлен 05.01.2014

 • Визначення гідростатичного тиску у різних точках поверхні твердого тіла, що занурене у рідину, яка знаходиться у стані спокою. Побудова епюр тиску рідини на плоску і криволінійну поверхні. Основні рівняння гідродинаміки для розрахунку трубопроводів.

  курсовая работа [712,8 K], добавлен 21.01.2012

 • Розрахунок статичної моделі і побудова статичної характеристики повітряного ресиверу для випадку ізотермічного розширення газу. Значення ресивера в номінальному статичному режимі. Моделювання динамічного режиму. Розрахункова схема об’єкту моделювання.

  контрольная работа [200,0 K], добавлен 26.09.2010

 • Розробка проекту електрифікації, автоматизації та енергопостачання цеху і лінії приготування томатної пасти. Обґрунтування, вибір та розрахунок апаратів керування і захисту, низьковольтних комплектних пристроїв. Економічна оцінка проектного рішення.

  курсовая работа [262,7 K], добавлен 19.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.