Проектування розвитку електричної системи на базі існуючої схеми із заданими джерелами

Розрахунок режиму та застосування методу динамічного програмування для визначення оптимальної схеми електричної мережі. Вибір потужності трансформаторів для підстастанцій, схеми розподільчих пристроїв. Визначення витрат на розвиток електричної мережі.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.05.2012
Размер файла 1,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

PГ = К0+ Pм, (7.1)

PГ - активна потужність, на шинах постачальних підстанцій;

- сумарна активна потужність навантажень;

Pм = 0,05- втрати активної потужності у лініях і трансформаторах (приймається у попередніх розрахунках; приймається, що вони складають 5% від );

К0 = 0,9 - коефіцієнт одночасності максимуму навантаження.

Реактивна потужність, від підстанції визначається:

QГ = PГtg(arccosГ), (7.2)

Наближений розгляд споживання реактивної потужності, а також орієнтовний вибір потужності, типів і розташування компенсуючих пристроїв у мережі необхідно провести до техніко-економічного порівняння варіантів схеми мережі.

Компенсація реактивної потужності може істотно впливати на значення повних навантажень підстанцій, а відповідно, і на вибір потужності трансформаторів, переріз проводів ліній, на втрати напруги, потужності і енергії в мережі. У кінцевому підсумку вибір потужності компенсуючих пристроїв, їх розміщення на підстанціях мережі впливає на оцінку технічних і техніко-економічних показників варіантів схеми мережі і, отже, може впливати на вибір раціональної номінальної напруги і схеми мережі, яка проектується.

Балансу реактивної потужності в системі має відповідати рівняння:

QГ ++= 0,95++, (7.3)

де 0,95- реактивна потужність навантажень з врахуванням коефіцієнта одночасності максимуму реактивного навантаження.

- сумарні втрати реактивної потужності в лініях,

- зарядна потужність, що генерується лініями,

- реактивна потужність додаткових джерел реактивної потужності (компенсуючих пристроїв - КП);

- сумарні втрати реактивної потужності в трансформаторах.

Таким чином, сумарна реактивна потужність, яка необхідна для електропостачання району, складається із реактивного навантаження споживачів у заданих пунктах і втрат реактивної потужності в лініях і трансформаторах (автотрансформаторах) мережі,

Проведемо розрахунок балансу активних потужностей для кожного нового контуру:

для контуру 14-705-703-704-2:

PГ = 0,9+ 0,05= 0,95= 0.95 (9.2+11.4+10.3) = 29.36 (МВт);

для контуру 8-202-203-9:

PГ = 0.95(6.3+8.9) = 14.44(МВт).

Розрахунок балансу реактивних потужностей виконується для кожного контуру окремо.

Для контуру 14-705-703-704-2:

QГ = PГtg(arccosГ) = 29.36 tg(arccos(0.85)) = 29.360.62 = 18.19 (МВАр);

=0.95+-QГ = 0.95 (4.405+ 6.454 + 5.55) +

+ 0.1(10.2 + 13.1 + 11.7) - 18.19 = 0.899 (МВАр).

Для контуру 8-202-203-9:

QГ = 14.440.62 = 8.95 (МВАр);

= 0.95(3.051 + 4.353) + 0.1(7 + 9.55) - 7.95 = 0.739 (МВАр).

Виходячи з розрахунків робимо висновок, що не потрібно встановлювати компенсуючі пристрої.

8. РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ УСТАЛЕНОГО РЕЖИМУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ПІСЛЯ РОЗВИТКУ

Файл вхідних даних з врахуванням розвитку представлений у додатку Е. Попередньо розрахувавши усталений режим, виявилось, що на деяких лініях необхідно змінювати переріз, оскільки активні потужності, що протікають по них, перевищують граничні значення економічних потужностей для даних перерізів.

Отже були збільшені перерізи таких ліній:

лінія 100-101 з АС 185 на АС 240;

лінія 108-200 з АС 120 на АС 150;

лінія 102-101 з АС 185 на АС 240;

лінія 111-2 з АС 120 на АС 150;

лінія 2-704 з АС 120 на АС 150.

З врахуванням уточнення перерізів, вхідними даними для розрахунку усталеного режиму є:

Отримані результати розрахунків усталеного режиму електричної мережі 110/35/10 кВ після розвитку з врахуванням уточнення перерізів представлені в додатку Е.

Аналізуючи отриману інформацію, ми впевнились, що напруга у деяких вузлах на стороні НН 10 кВ не є допустимою. Тому було проведено регулювання рівнів напруги за допомогою зміни коефіцієнтів трансформації трансформаторів. Результати розрахунку усталеного режиму з врахуванням регулювання приведені в додатку Е. Електрична мережа після розвитку характеризується низькими втратами потужності 5.395 МВт або 5.% від потужності генерації.

Результати розрахунку усталеного режиму після розвитку показано відповідно на рис. 8.1.

Також було проведено регулювання рівнів напруги в усіх інших режимах. Вхідні дані та результати розрахунку мінімального та післяаварійного режимів електричної мережі після розвитку відповідно представлені в додатках Ж та К.

Також результати розрахунку даних режимів показано відповідно на рис. 8.2 та 8.3.

У післяаварійному режимі була розірвана головна ділянка 7-201 та 8-202.

Покажемо результати регулювання в усіх режимах в таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 - Результати регулювання в усіх режимах

№ підстанції

Положення перемикача відгалуджень

Максимальний до регулювання

Максимальний

Мінімальний

Післяаварійний

1

7/8

6/4

10/9

1/1

2

9/9

5/5

9/9

2/2

3

11

9

9

9

4

8/9

6/5

9/7

1/1

5

10/9

7/7

9/9

2/2

6

9/9

6/6

8/8

2/2

7

9

5

7

2

8

11

8

7

3

9

10/12

8/8

8/7

3/3

10

11

9

11

4

11

12

9

10

3

12

12

9

11

5

13

12

8

9

5

14

10/12

7/7

10/9

3/3

15

9

7

7

2

701

7

7

3

702

7

5

1

703

7

7

2

704

7

7

2

705

7

8

2

Рисунок 8.1 - Результати розрахунку максимального режиму

Рисунок 8.2 - Результати розрахунку мінімального режиму

Рисунок 8.3 - Результати розрахунку післяаварійного режиму

9. ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНИХ ВИТРАТ НА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

При спорудженні всієї мережі загальні витрати визначають за формулою (розрахунки виконуємо для оптимального варіанту):

З = Ен К + В + Зб, (9.1)

де З - загальні витрати, тис.грн.;

Ен - нормативний коефіцієнт нормативності капітальних вкладень, приймається Рн = 0.12;

К - одночасні капітальні витрати, тис.грн.;

В - щорічні витрати на експлуатацію мережі.

Одноразові капітальні витрати складаються з двох складових:

К = КП/СТ + КЛЕП, (9.2)

де КП/СТ - одночасні капітальні вкладення на спорудження підстанцій, тис.грн.;

КЛЕП - одноразові капітальні витрати на спорудження ліній електропередач, тис.грн..

Капітальні витрати на спорудження підстанцій обчислюються за формулою:

КП = Кт + (Кв + Квру) + Кпост, (9.3)

де Кт - витрати, які враховують вартість трансформаторів, тис.грн.;

Кв + Квру - витрати, які враховують вартість вимикачів та відкритих розподільчих пристроїв, тис.грн.;

КПОСТ - постійна частина витрат, тис.грн..

Вартість трансформаторів буде такою:

Ктр = nтр Стр = (263 + 254 +2 30.5) 8 = 2360 (тис.грн.). (9.4)

Визначаємо Кв + Кору з врахуванням нових приєднань до існуючої мережі:

Кв + Кврп = (2742+1205) 8 = 13872 (тис.грн.).

Визначаємо Кпост :

Кпост = (2105+2904) 8 = 17680 (тис.грн.).

Таким чином капітальні витрати на спорудження підстанцій:

КП = 2360+ 13872 + 17680 = 33912 (тис.грн.).

Капітальні витрати на спорудження ліній електропередач визначаються за наступною формулою:

КЛЕП = СТ l, (9.5)

де СТ - вартість 1 км ЛЕП, тис.грн..

КЛЕП = (14.4 (10.78+16.94+15.4+10.78+10.78+9.1) + 27(12.6+14) +

+ 23.917.5 +13.3 (13.09+14)) 8. = 20329.432 (тис.грн.).

Одночасні капітальні витрати К:

К = 7153.6 + 21647.74 = 27483.32 (тис.грн.).

Щорічні витрати на експлуатацію мережі обчислюються за формулою:

В = Вл + Вп + Вw, (9.6)

де Вл - відрахування від капітальних витрат на амортизацію, обслуговування та ремонт ліній, тис.грн.:

Вл = (КлЕП РЛ%)/100, (9.7)

де РЛ% - норма щорічних відрахувань на амортизацію ремонт та обслуговування повітряних ліній;

ВП - відрахування від капітальних витрат на амортизацію, обслуговування та ремонт підстанцій, тис.грн.:

ВП = (КП/СТ РП%)/100, (9.8)

де РП% - норма щорічних відрахувань на амортизацію ремонт та обслуговування електротехнічного устаткування підстанцій;

де Вw - щорічні витрати на експлуатацію мережі, що враховують збільшення втрат електроенергії в існуючій мережі:

, (9.9)

де b0 - вартість 1 кВтгод втраченої електроенергії (b =5.8810-28 = 0.47 грн = 0.4710-5 тис.грн/кВтгод);

Р1 (1.159 МВт) та Р2 (2.312 МВт) - втрати активної потужності взяті відповідно з розрахунку режиму максимальних навантажень вхідної електричної мережі та мережі з врахуванням нових споживачів електричної енергії.

Таким чином у відповідності з формулами, що подані вище маємо:

Вл = (20329.432 5.94)/100 = 1207.57(тис.грн.);

ВП =(33912 21)/100 = 7121.52 (тис.грн.);

Вw = 47.10-5(2.312 - 1.159)1033979 = 2156.25 (тис.грн.);

В = 1207.57+ 7121.52 + 2156.25 = 10485.34 (тис.грн.).

Народногосподарський збиток для споживача через недостатню надійність мережі відсутній оскільки всі нові споживачі першої категорії.

Сумарні витрати для мережі:

ЗЕМ = 0.12 27483.32 + 10485.34 + 0= 13783.34 (тис.грн.).

В курсовому проекті загальним критерієм економічної ефективності є значення рентабельності капіталовкладень в електричні мережі:

, (9.10)

де - середньозважений тариф на електроенергію в даній енергосистемі (без податку з обороту), приймається рівним 54 коп./кВтгод;

- частка вартості реалізації електроенергії, що припадає на електричну мережу (для мереж 110 кВ складає 0,23);

- додаткове надходження електроенергії в мережу, зумовлене спорудженням електромережевого об'єкта, млн.кВтгод.;

В - додаткові щорічні витрати на експлуатацію мережі, тис. грн..

Таким чином рентабельність буде такою:

.

Отже строк окупності буде рівним:

Ток = = 6.02 (років).

ВИСНОВКИ

В даному курсовому проекті було спроектовано розвиток електричної мережі 110/35/10 кВ.

Для спроектованої мережі було проведено розрахунки по визначенню прогнозу навантаження існуючих споживачів на наступний період (5 років) та перевірено необхідність заміни обладнання (трансформаторів на більш потужні) та перерізів проводів. Після обрахунку усталеного режиму існуючої електричної мережі з врахуванням прогнозу виявилось, що необхідно збільшити перерізи проводів на лініях 102-2 та 2-111.

До існуючої схеми потрібно було підключити 5 додаткових навантаження (№701, 702, 703, 704 та 705). Було прийнято, що до даних пунктів під'єднані споживачі 1 категорії надійності електропостачання, тому електропостачання зазначених пунктів виконується по одноланцюговим лініям від двох джерел та на споживаючих підстанціях передбачене встановлення двох трансформаторів.

Оптимальна схема електричної мережі вибиралась за допомогою двох методів: динамічного програмування та поконтурної оптимізації. На базі цих методів оптимальна схема визначається за мінімальними приведеними витратами.

Для розрахунку за методом динамічного програмування було намічено 5 варіантів схем з майже однаковими сумарними капіталовкладення, з яких вибрано оптимальний варіант під номером 4, при цьому головним критерієм вибору є надійність електропостачання. Розвиток проводився на протязі 3-ох років.

За методом поконтурної оптимізації було розраховано 6 контурів з яких оптимальними виявились 2 контури. Оскільки за даним методом оптимальна схема виявилась радіально-магістральною, то було прийнято рішення доопрацювати її. Таким чином, було отримано 2 замкнутих контури. Оптимальна схема за даним методом виявилась ідентичною зі схемою, яка була обрана за методом динамічного програмування.

Існуюча схема підстанції Городок (вузол 14) була повністю реконструйована. Для даної вузлової підстанції було порівняно два варіанти схеми РП. Для кожного з варіантів було визначене математичне очікування збитку і на основі цього - сумарні питомі витрати з урахуванням надійності на базі яких була вибрана краща схема типу « одна секціонована система шин з обхідною з суміщеними секціонованим і обхідним вимикачами ».

Також були реконструйовані підстанції Ярмоленці (вузол 2) «одна секціонована система шин з обхідною з окремими секціонованими і обхідними вимикачами », Аеропорт (вузол 1) « одна секціонована система шин з обхідною з окремими секціонованими і обхідними вимикачами», Солобківці (вузол 3) «місток з вимикачами в ланцюгах тр-рів».

Враховуючи результати попередніх розрахунків, схему електричних з'єднань проектованої мережі, а також можливості її подальшого розвитку, для підстанцій вузлів 701, 702, 703, 704 та 705 було вибрано схему РП типу «місток».

Для спроектованої мережі було проведено розрахунок максимального режиму роботи. На основі результатів розрахунку було прийнято рішення на існуючих лініях 100-101, 108-200, 102-101,111-2 та 2-704 збільшувати переріз проводу.

Також було проведено розрахунок інших основних режимів роботи: мінімального та післяаварійного.

Для усіх режимів за допомогою РПН трансформаторів було проведено регулювання рівнів напруги у всіх вузлах спроектованої мережі.

Спроектована мережа характеризується низькими втратами активної потужності - 5.395 МВт (5.0 %) при сумарній активній потужності генерації 113.85 МВт.

Загальні витрати на мережу складають 13783.34 тис. грн..

Рентабельність капіталовкладень становить 16,59 %, а строк окупності - 6.02 років.

ЛІТЕРАТУРА

1. Блок Д.П. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для энергетических специальностей. - М.: Высшая школа, 1981.

2. Розанов М.Н. Надежность электрических систем. - М.: Энергоатомиздат, 1984.

3. Справочник по проектированию электрических сетей и систем / Под ред. Рокотяна С.С. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

4. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Проектування електричних систем» для студентів спеціальності 7.090602 - «Електричні системи і мережі» / Уклад. Ж.І. Остапчук. - Вінниця: ВДТУ, 1998, - 47 с.

5. Лук'яненко Ю.В., Остапчук Ж.І., Кулик В.В. Розрахунки електричних мереж при їх проектуванні. - Вінниця: ВДТУ, 2002.

6. Остапчук Ж.І., Кулик В.В., Видмиш В.А. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електричні системи і мережі». - Вінниця: ВНТУ, 2004.

7. Методика определения экономической эффективности капитальных вложений в энергетику. - К.: Минэнерго Украины, 1997.

8. Остапчук Ж.І., Томашевський Ю.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Моделі оптимального розвитку електричних систем”. - Вінниця, ВДТУ, 2002.

9. Остапчук Ж.І., Кулик В.В., Тептя В.В. Моделювання в задачах розвитку електричних систем. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2008. - 128 с.

10. Остапчук Ж.І., Тептя В.В. Моделювання розвитку електричних систем в прикладах і задачах. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2008. - 97 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розрахунок режиму роботи мережі для вихідної схеми. Характеристика підстанції "Добромиль-14". Вибір кількості та номінальної потужності трансформаторів підстанції. Розрахунок режимів роботи електричної мережі. Коротка характеристика комплексу "DAKAR".

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 23.03.2010

 • Розрахунок струмів та напруг на ділянках без урахування втрат та вибір проводів. Техніко-економічне порівняння двох схем електричної мережі. Визначення довжин ліній. Аварійний режим роботи електричної схеми Б. Режим мінімального її навантаження.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 27.02.2014

 • Вибір силових трансформаторів на підстанціях електричної мережі. Техніко-економічне обґрунтування вибраних варіантів схем електричної мережі. Розрахунок втрати потужності в обмотках трансформатора. Розподіл напруг по ділянкам ліній електропередач.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.09.2013

 • Загальні положення проектування електричних мереж. Покриття потреб мережі в активній та реактивній потужності. Вибір трансформаторів. Критерії раціональної схеми електромережі на підставі техніко-економічного порівняння конкурентоздатних варіантів.

  курсовая работа [725,2 K], добавлен 21.02.2012

 • Розрахунок та аналіз основних техніко-економічних показників електричної мережі, а також визначення основного направлення на зниження витрат та собівартості передачі електроенергії. Економічне обґрунтування розроблених методів, можливості застосування.

  курсовая работа [492,6 K], добавлен 12.05.2010

 • Стисла характеристика району та споживачів. Вибір схеми електричної мережі. Визначення потоків потужності. Вибір номінальної напруги лінії мережі, перерізів проводів повітряних ліній та трансформаторів. Регулювання напруги на підстанціях споживачів.

  курсовая работа [667,6 K], добавлен 25.12.2013

 • Розрахунок варіантів розподілу генераторів між розподільними пристроями у різних режимах роботи, вибір потужності трансформаторів зв'язку, секційних та лінійних реакторів, підбір вимикачів та струмоведучих частин для проектування електричної станції.

  курсовая работа [463,9 K], добавлен 28.11.2010

 • Вибір оптимальної схеми електропостачання споживачів. Розрахунок максимальних навантажень і післяаварійного режиму роботи електричної мережі. Коефіцієнти трансформації трансформаторів, що забезпечують бажані рівні напруг на шинах знижувальних підстанцій.

  курсовая работа [995,2 K], добавлен 25.10.2013

 • Визначення розрахункового навантаження будинків. Розроблення схеми внутрішньоквартального електропостачання електричної мережі, електричних навантажень на шинах низької напруги. Вибір кількості, коефіцієнтів завантаження та потужності трансформаторів.

  дипломная работа [4,8 M], добавлен 07.02.2012

 • Вибір та обґрунтування принципової схеми електричної станції. Вибір електрообладнання станції для варіантів її конфігурації: турбогенераторів, трансформаторів зв'язку, секційного реактору. Техніко-економічне порівняння варіантів. Розрахунок струмів КЗ.

  курсовая работа [3,5 M], добавлен 22.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.