Розробка інформаційного веб-сайту з використанням мови програмування PHP

Побудова апаратної структури для серверу, встановлення операційної системи і програмного забезпечення, розробка веб-сайту. Розрахунок річної суми економічного ефекту від впровадження комп’ютерної мережі. Проектування освітлення, засобів пожежогасіння.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 02.07.2015
Размер файла 5,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедрою КС

_______________

Лупенко С. А.

"___"__________ 2013 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

до дипломної роботи

на тему: "Інтернет-магазин мережевого устаткування"

Узгоджено:Виконавець:

Керівник дипломної роботи студент групи СІ-41

Яцишин В. В. __________ Ууууууууууу Ю.Є. __________

"___"__________ 2013 р."___"__________ 2013 р.

Тернопіль, 2014

1. НАЗВА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ І ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ

1.1 Назва: Розробка інформаційного web-сайту з використанням мови програмування PHP.

1.2 Підставою для виконання дипломної роботи є наказ по університету на затвердження теми дипломного проекту.

2. ВИКОНАВЕЦЬ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

2.1 Студент Melkiy.te.ua В. Р., групи СІ-52 кафедри комп'ютерної інженерії, факультету комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

3. МЕТА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Метою дипломної роботи є розробка інформаційного web-сайту, що включає в себе:

- вибір апаратного забезпечення для хостингу;

- вибір програмного забезпечення для хостингу;

- вибір доменного імені для хостингу;

- розробка сайту на мові web-програмування;

4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Вимоги по призначенню:

4.1.1 Сайт повинен задовольняти універсальні вимоги по сайтобудуванню;

4.1.2 Сайт повинен заміняти будь-які CMS.

4.2 Вимоги до параметрів:

4.2.1 Використання процесора PHP;

4.2.2 Використання бази даних MySQL;

4.2.3 Використання серверу Apache.

4.3 Вимоги до надійності:

4.3.1 Сайт повинен функціонувати 24/7.

5. ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

5.1 Собівартість економічної ефективності впровадження. Обґрунтування.

5.2 Собівартість сайту повинна бути не вищою 50 000 грн.

*Примітка: собівартість може змінюватися під час розрахунку в процесі розробки.

6. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ

6.1 Конструкторська документація повинна відповідати вимогам ЄСКД та ДСТУ;

7. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Стадії виконання дипломної роботи приведенні в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 - Стадії та етапи виконання ДР

№ етапу

Назва етапу виконання ДР

Термін виконання

1

Розробка та затвердження технічного завдання

2

Аналіз технічного завдання, підбір бібліографічних матеріалів, необхідних для виконання роботи, техніко-економічний аналіз

3

Встановлення фізичного серверу і ПЗ для його роботи

4

Написання web-сайту з використанням мови програмування і засобів баз даних

5

Економічне обґрунтування

6

Оформлення ДР

7

Нормо-контроль

8

Попередній захист ДР

9

Захист ДР

* - графік виконання дипломної роботи узгоджується з керівником дипломної роботи і з графіком виконання дипломної роботи

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

8.1 Під час виконання дипломної роботи в дане технічне завдання можуть вноситися зміни та доповнення.

* Примітка: Технічне завдання - оформляється при проходженні технологічної практики і здається на затвердження завідуючому кафедрою до здачі звіту по технологічній практиці, оцінювання студента без затвердженого технічного завдання забороняється.

Додаток Б. Вихідні коди

index.html

<html>

<head>

<title>ІТ-компанія "Політех"</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

<meta name="description" content="Офіційний сайт компанії Політех"/>

<meta name="keywords" content="хостинг, адміністрування"/>

<link href="/css/general-style.css" rel="stylesheet" type="tsxt/css">

<link href="/css/menu-style.css" rel="stylesheet" type="tsxt/css">

<script type="text/javascript" src="/javascripts/welcome.js"></script>

<link rel="shortcut icon" href="favicon.png" type= "image/png">

<script type="text/javascript">

<!--

function message2() {window.alert('Ви знаходитеся на головній сторінці сайту')}

-->

</script>

</head>

<body>

<div class="mainframe"><!--Головний блок-->

<?php

include 'include/header.php';

?>

<div class="leftmenu"><!--Ліва частина сайту-->

<?php

include 'include/general-menu.php';

?>

<div class="leftmenu-block"><b>Навігатор:</b></div><!--Блок-->

<center><p onclick="return message2()">Щоб дізнатися на якій Ви сторінці, просто натисніть тут</p></center>

<?php

include 'include/left-block.php';

?>

</div>

<div class="workarea"><!--Робоче поле-->

<center><h1>Вітаємо Вас на нашому сайті:</h1></center><hr>

<h2>Вітаємо Вас на сайті ІТ-компанії "Політех"</h2>

<p>Якщо Ви потрапили на цю сторінку, значить Ви хочете створити собі web-сайт.</p>

<p>Наша компанія працює у сфері web-розробки з 2006 року.</p>

<p>Ми пропонуємо самі найнижчі ціни на послуги по створенню, підтримці та обслуговуванню сайтів.</p>

<p>Обов'язково перегляньте наші <a href="services.php" title="Наші послуги">послуги</a> і виберіть найкращий варіант.</p>

<p>Серед наших клієнтів є такі компанії, як [melkiy] corporation та VVcompany</p>

<hr>

</div>

<?php

include 'include/footer.php';

?>

<div style="position: fixed; bottom: 40px; right: 80px;">

<a href="index.php#top" title="Піднятися до верху">

<img src="images/back-to-top.png" alt="back-to-top">

</a>

</div>

</div>

</body>

</html>

services.html

<html>

<head>

<title>ІТ-компанія "Політех"</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

<meta name="description" content="Офіційний сайт компанії Політех"/>

<meta name="keywords" content="хостинг, адміністрування"/>

<link href="/css/general-style.css" rel="stylesheet" type="tsxt/css">

<link href="/css/menu-style.css" rel="stylesheet" type="tsxt/css">

<script type="text/javascript" src="/javascripts/welcome.js"></script>

<link rel="shortcut icon" href="favicon.png" type= "image/png">

<script type="text/javascript">

<!--

function message2() {window.alert('Ви знаходитеся на сторінці послуг сайту')}

-->

</script>

</head>

<body>

<div class="mainframe"><!--Головний блок-->

<?php

include 'include/header.php';

?>

<div class="leftmenu"><!--Ліва частина сайту-->

<?php

include 'include/general-menu.php';

?>

<div class="leftmenu-block"><b>Навігатор:</b></div><!--Блок-->

<center><p onclick="return message2()">Щоб дізнатися на якій Ви сторінці, просто натисніть тут</p></center>

<?php

include 'include/left-block.php';

?>

</div>

<div class="workarea"><!--Робоче поле-->

<center><h1>Ми надаємо послуги:</h1></center><hr>

<h2>Наша компанія надає ряд послуг:</h2>

<p>Послуга #1 - <i>Створення web-сайту.</i></p>

<p>Створення веб-сайтів різної складності.</p>

<br>

<p>Послуга #2 - <i>Адміністрування існуючого сайту</i></p>

<p>Супровід, наповнення, виявлення критичних помилок коду</p>

<br>

<p>Послуга #3 - <i>Розкручування сайту</i></p>

<p>Ріст сайту у рейтингах та у видачі результатів пошуковців</p>

<hr>

</div>

<?php

include 'include/footer.php';

?>

<div style="position: fixed; bottom: 40px; right: 80px;">

<a href="services.php#top" title="Піднятися до верху">

<img src="images/back-to-top.png" alt="back-to-top">

</a>

</div>

</div>

</body>

</html>

about.html

<html>

<head>

<title>ІТ-компанія "Політех"</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

<meta name="description" content="Офіційний сайт компанії Політех"/>

<meta name="keywords" content="хостинг, адміністрування"/>

<link href="/css/general-style.css" rel="stylesheet" type="tsxt/css">

<link href="/css/menu-style.css" rel="stylesheet" type="tsxt/css">

<script type="text/javascript" src="/javascripts/welcome.js"></script>

<link rel="shortcut icon" href="favicon.png" type= "image/png">

<script type="text/javascript">

<!--

function message2() {window.alert('Ви знаходитеся на сторінці інформації про компанію')}

-->

</script>

</head>

<body>

<div class="mainframe"><!--Головний блок-->

<?php

include 'include/header.php';

?>

<div class="leftmenu"><!--Ліва частина сайту-->

<?php

include 'include/general-menu.php';

?>

<div class="leftmenu-block"><b>Навігатор:</b></div><!--Блок-->

<center><p onclick="return message2()">Щоб дізнатися на якій Ви сторінці, просто натисніть тут</p></center>

<?php

include 'include/left-block.php';

?>

</div>

<div class="workarea"><!--Робоче поле-->

<center><h1>Про нас:</h1></center><hr>

<h2>Історія нашої компанії:</h2>

<h4>Створення:</h4>

<p>Наша компанія була створена у 1991 у місті Тернополі.</p>

<h4>Перший успіх:</h4>

<p>Перший успіх до компанії прийшов, коли ми вийшли на Європейський ринок у 2006 році.</p>

<hr>

</div>

<?php

include 'include/footer.php';

?>

<div style="position: fixed; bottom: 40px; right: 80px;">

<a href="about.php#top" title="Піднятися до верху">

<img src="images/back-to-top.png" alt="back-to-top">

</a>

</div>

</div>

</body>

</html>

сontacts.html

<html>

<head>

<title>ІТ-компанія "Політех"</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

<meta name="description" content="Офіційний сайт компанії Політех"/>

<meta name="keywords" content="хостинг, адміністрування"/>

<link href="/css/general-style.css" rel="stylesheet" type="tsxt/css">

<link href="/css/menu-style.css" rel="stylesheet" type="tsxt/css">

<script type="text/javascript" src="/javascripts/welcome.js"></script>

<link rel="shortcut icon" href="favicon.png" type= "image/png">

<script type="text/javascript">

<!--

function message2() {window.alert('Ви знаходитеся на сторінці контактів')}

-->

</script>

</head>

<body>

<div class="mainframe"><!--Головний блок-->

<?php

include 'include/header.php';

?>

<div class="leftmenu"><!--Ліва частина сайту-->

<?php

include 'include/general-menu.php';

?>

<div class="leftmenu-block"><b>Навігатор:</b></div><!--Блок-->

<center><p onclick="return message2()">Щоб дізнатися на якій Ви сторінці, просто натисніть тут</p></center>

<?php

include 'include/left-block.php';

?>

</div>

<div class="workarea"><!--Робоче поле-->

<center><h1>Наші контакти:</h1></center><hr>

<h2>Наша компанія розташовується за адресою:</h2>

<pre>

м. Тернопіль

вул. Руська 53

ЗАТ Політех

</pre>

Наший сайт - <a href="http://melkiy.te.ua" target="_blank">http://melkiy.te.ua/</a>

<hr>

</div>

<?php

include 'include/footer.php';

?>

<div style="position: fixed; bottom: 40px; right: 80px;">

<a href="contact.php#top" title="Піднятися до верху">

<img src="images/back-to-top.png" alt="back-to-top">

</a>

</div>

</div>

</body>

</html>

help.html

<html>

<head>

<title>ІТ-компанія "Політех"</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

<meta name="description" content="Офіційний сайт компанії Політех"/>

<meta name="keywords" content="хостинг, адміністрування"/>

<link href="/css/general-style.css" rel="stylesheet" type="tsxt/css">

<link href="/css/menu-style.css" rel="stylesheet" type="tsxt/css">

<script type="text/javascript" src="/javascripts/welcome.js"></script>

<link rel="shortcut icon" href="favicon.png" type= "image/png">

<script type="text/javascript">

<!--

function message2() {window.alert('Ви знаходитеся на сторінці питання-відповіді')}

-->

</script>

</head>

<body>

<div class="mainframe"><!--Головний блок-->

<?php

include 'include/header.php';

?>

<div class="leftmenu"><!--Ліва частина сайту-->

<?php

include 'include/general-menu.php';

?>

<div class="leftmenu-block"><b>Навігатор:</b></div><!--Блок-->

<center><p onclick="return message2()">Щоб дізнатися на якій Ви сторінці, просто натисніть тут</p></center>

<?php

include 'include/left-block.php';

?>

</div>

<div class="workarea"><!--Робоче поле-->

<center><h1>Питання - Відповіді:</h1></center><hr>

<h2>Часті питання та відповіді:</h2>

<p><b>1. У Вас є тестовий період?</b></p>

<p><i>Так. 14 днів.</i></p>

<p><b>2. Які Ваші гарантії?</b></p>

<p><i>Наша компанія є учасником і переможцем багатьох ІТ-конкурсів, що підкреслює професіоналізм наших програмістів. Окрім цього, якщо ми не виконаємо поставлене завдання, то повернемо Вам гроші.</i></p>

<p><b>3. У Вас є інтернет-магазин?</b></p>

<p><i>Ні.</i></p>

<hr>

</div>

<?php

include 'include/footer.php';

?>

<div style="position: fixed; bottom: 40px; right: 80px;">

<a href="help.php#top" title="Піднятися до верху">

<img src="images/back-to-top.png" alt="back-to-top">

</a>

</div>

</div>

</body>

</html>

guestbook

<html>

<head>

<title>ІТ-компанія "Політех"</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

<meta name="description" content="Офіційний сайт компанії Політех"/>

<meta name="keywords" content="хостинг, адміністрування"/>

<link href="/css/general-style.css" rel="stylesheet" type="tsxt/css">

<link href="/css/menu-style.css" rel="stylesheet" type="tsxt/css">

<script type="text/javascript" src="/javascripts/welcome.js"></script>

<link rel="shortcut icon" href="favicon.png" type= "image/png">

<script type="text/javascript">

<!--

function message2() {window.alert('Ви знаходитеся на сторінці відгуків про роботу нашої компанії')}

-->

</script>

</head>

<body>

<div class="mainframe"><!--Головний блок-->

<?php

include 'include/header.php';

?>

<div class="leftmenu"><!--Ліва частина сайту-->

<?php

include 'include/general-menu.php';

?>

<div class="leftmenu-block"><b>Навігатор:</b></div><!--Блок-->

<center><p onclick="return message2()">Щоб дізнатися на якій Ви сторінці, просто натисніть тут</p></center>

<?php

include 'include/left-block.php';

?>

</div>

<div class="workarea"><!--Робоче поле-->

<center><h1>Книга відвідувачів</h1></center><hr>

<h2>Тут ви можете залишити відгук про нашу роботу:</h2>

<div style="width: 100%; margin: 0 auto;">

<form action="addMessage.php" method="post">

Ваше ім'я:<br>

<input type="text" name="guestName" placeholder="Ваше ім'я" style="width: 100%;"><br><br>

Текст Вашого повідомлення в книзі відвідувачів:<br>

<textarea name="messageText" placeholder="Текст повідомлення" style="width: 100%; height: 100px;">

</textarea><br><br>

<input type="submit" value="Залишити повідомлення в книзі відвідувачів!" style="width: 100%;">

</form><hr><br>

<?php

// подключення до бази даних

$connect = new mysqli('localhost', 'root', '', 'guestbook');

// отримуємо список всіх повідомлень

$result = $connect->query("select * from guestbook");

// вираховуємо кількість отриманих записів

$countMessage = $result->num_rows;

// якщо кількість записів в базі даних більше, то її виводимо

if($countMessage > 0)

{

// переглядаємо весь масив отриманих даних

for($i = 0; $i < $countMessage; $i++)

{

echo '<div style="border: 1px solid green;">';

// витягаю дані

$message = $result->fetch_object();

// виводжу дані у потрібному виді

echo "<b>".$message->guestbook_user_name.": </b><br>";

echo $message->guestbook_message_text."<br>";

echo "Дата: ".$message->guestbook_data."<br>";

echo '</div><br>';

}

}

?>

</div><hr>

</div>

<?php

include 'include/footer.php';

?>

<div style="position: fixed; bottom: 40px; right: 80px;">

<a href="guestbook.php#top" title="Піднятися до верху">

<img src="images/back-to-top.png" alt="back-to-top">

</a>

</div>

</div>

</body>

</html>

addmessage

<?php

// отримую і обролюю ім'я і текст коментаря

$guestName = addslashes(htmlspecialchars($_POST['guestName'], ENT_QUOTES));

$messageText = addslashes(htmlspecialchars($_POST['messageText'], ENT_QUOTES));

// виведення сьогодньошньої дати

$date = date("Y.m.d");

// якщо користувач ввів своє ім'я і текст повідомлення, то додати все це в базу даних

if($guestName != "" && $messageText != "")

{

// з'єднуємо з базою даних

$connect = new mysqli('mylocalhost', 'root', '', 'guestbook');

// якщо запит виконаний успішно, то вивести повідомлення "повідомлення відправлено"

if($connect->query("insert into guestbook values (0, '$guestName', '$messageText', '$date')"))

echo "<center><a href='guestbook.php'>Повідомлення відправлено.</a></center>";

// якщо при виконанні запиту є помилка, то вивести повідомлення про неї

else

echo "<center><a href='guestbook.php'>Виникла помилка при відправленні повідомлення. Спробуйте пізніше.</a></center>";

}

// якщо користувач не ввів своє ім'я, або текст повідомлення

else

echo "<center><a href='guestbook.php'>Необхідно заповнити усі поля! Поверніться на попередню сторінку.</a></center>";

?>

welcome

function message() {window.alert('Вітаю Вас на сайті ПОЛІТЕХУ. У нас Ви можете замовити послуги: хостингу, адміністрування, створення та розкрутка сайту. Детальніше в розділі "Послуги"')}

footer

<div class="footer"><!--Нижня частина сайту-->

<p>

Компанія "Політех" <a href="http://melkiy.te.ua" target="_blank">Розробив Володимир Melkiy.te.ua</a> Усі права вільні

<span style="-webkit-transform: rotate(180deg); -moz-transform: rotate(180deg); -o-transform: rotate(180deg); -khtml-transform: rotate(180deg); -ms-transform: rotate(180deg); transform: rotate(180deg); display: inline-block;">&copy;</span><!--Copyleft-->

</p>

</div>

general-menu

<div class="leftmenu-block"><b>Головне меню:</b></div><!--Блок-->

<div class="diva">

<p><div class="menu-point"><a class="menu" href="index.php">Головна сторінка</a></div></p>

<p><div class="menu-point"><a class="menu" href="services.php">Послуги</a></div></p>

<p><div class="menu-point"><a class="menu" href="about.php">Про Компанію</a></div></p>

<p><div class="menu-point"><a class="menu" href="contact.php">Контакти</a></div></p>

<p><div class="menu-point"><a class="menu" href="help.php">Питання-відповіді</a></div></p>

<p><div class="menu-point"><a class="menu" href="guestbook.php">Книга відвідувачів</a></div></p>

</div>

header

<div class="header"><!--Верхня частина сайту-->

<a href="index.php"><img src="images/polytech-logo.png" alt="logo"></a>

</div>

left-block

<div class="leftmenu-block"><b>Інформація:</b></div><!--Блок -->

<p onclick="return message()">Вітання!!!</p>

<p>

<?

echo 'Зараз ';

echo date('H:i');

echo ' година';

?>

</p>

<p>

<?php

$counter = 0;

$counter++;

echo "Сьогодні було відвідувачів: $counter";

?>

</p>

<div class="leftmenu-block"><b>Друзі сайту:</b></div><!--Блок -->

<ul>

<li><a href="http://melkiy.te.ua/" target="_blank">[melkiy] corporation</a></li>

<li><a href="http://melkiy.bz.ua/" target="_blank">Офіційний melkiy сайт</a></li>

<li><a href="http://vmn70.te.ua/" target="_blank">Блог Володимира Melkiy.te.uaа</a></li>

<li><a href="http://mi.ucoz.org/" target="_blank">[melkiy] - інформаційний портал</a></li>

<li><a href="http://melkiy.at.ua/" target="_blank">melkiy сайт</a></li>

</ul>

general-style

body/*вся сторінка*/

{

background-color: faf3ba;/*фоновий колір*/

color: 005906;/*колір тексту*/

}

mainframe/*головний блок ||| усі блоки взяті в один загальний блок*/

{

/*border: 1px solid black; бордюр ||| потім видалити. потрібен для розмітки*/

width: 900px;/*ширина головного блоку = ширина сайту*/

margin: 10px auto 20px;/*10px = відступ з верху, auto (center) з ліва/з права, 20px = з низу*/

overflow: hidden;/*заборона показувати контент, якщо він виходить за межі блоку (щоб не з'їхав шаблон)*/

}

.header

{

/*border: 1px solid black; бордюр ||| потім видалити. потрібен для розмітки*/

text-align: center;/*розміщення тексту = по центру*/

}

.leftmenu

{

/*border: 1px solid black; бордюр ||| потім видалити. потрібен для розмітки*/

float: left;/*розміщення блоку = з ліва. обтікання з правого боку*/

overflow: hidden;/*заборона показувати контент, якщо він виходить за межі блоку (щоб не з'їхав шаблон)*/

width: 250px;/*ширина блоку*/

padding: 20px;/*відступ вмісту блоку від границь блоку*/

}

.leftmenu-block

{

border: 1px solid red; /*бордюр*/

overflow: hidden;/*заборона показувати контент, якщо він виходить за межі блоку (щоб не з'їхав шаблон)*/

padding: 10px;/*відступ вмісту блоку від границь блоку*/

text-align: center;/*розміщення тексту = по центру*/

border-radius: 8px;/*заокруглені краї*/

color: blue;/*колір тексту*/

background-color: gold;/*колір заливки*/

}

.workarea

{

/*border: 1px solid black; бордюр ||| потім видалити. потрібен для розмітки*/

overflow: hidden;/*заборона показувати контент, якщо він виходить за межі блоку (щоб не з'їхав шаблон)*/

padding: 20px;/*відступ вмісту блоку від границь блоку*/

}

.footer

{

/*border: 1px solid black; бордюр ||| потім видалити. потрібен для розмітки*/

overflow: hidden;/*заборона показувати контент, якщо він виходить за межі блоку (щоб не з'їхав шаблон)*/

text-align: center;/*розміщення тексту = по центру*/

width: 100%;/*ширина блоку*/

}

menu-style

.menu-point

{

margin: 5px;

width: 100%;/*ширина блоку*/

}

.menu

{

border: 1px solid green;

overflow: hidden;/*заборона показувати контент, якщо він виходить за межі блоку (щоб не з'їхав шаблон)*/

padding: 5px;

text-decoration: none;/*забираю підкреслення для посилання*/

color: red;

border-radius: 4px;/*заокруглені краї*/

}

.menu:hover

{

color: blue;

background-color: gold;

}

.diva

{

align: center;

/*border: 1px solid black;*/

}

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.