Глибинна психологія Карла Густава Юнга

Поняття та предмет вивчення глибинної психології, основні ідеї та мотиви, місце та значення в її популяризації швейцарського психолога К.Г. Юнга. Короткий нарис життя та творчого становлення великого психолога, його вклад в розвиток науки початку ХХ ст.

Рубрика Психология
Предмет Історія психології
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) Алекс
Дата добавления 18.04.2010
Размер файла 24,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Карл Густав Юнгяк видатний швейцарський вчений, короткий опис його життя, особистісного та творчого становлення. Схожість і розбіжності в концепціях Юнга та Фрейда. Структура особистості за Юнгом, ідеї про збереження цілісності та індивідуальності.

  контрольная работа [31,7 K], добавлен 02.04.2009

 • Поява та розвиток індустріальної організаційної психології. Короткі біографічні відомості про психолога Хьюго Мюнстерберга, його вклад в розвиток судової, клінічної та індустріальної психології, основні праці. Прикладна психологія в Сполучених Штатах.

  реферат [25,7 K], добавлен 26.10.2010

 • Краткий очерк жизни и творческого становления великого швейцарского психолога конца XIX - начала XXвека Карла Юнга. Личность по Юнгу, ее структура и основные компоненты. Отличительные черты идей юнга от фрейдовского учения о личности и ее развитии.

  реферат [21,9 K], добавлен 25.08.2009

 • Гештальтпсихологія як школа психології початку XX століття, напрямки її вивчення та основні ідеї, історія становлення та розвитку. Принципи гештальту та його характерні риси. Визначні представники гештальтпсихології та їх вклад в розвиток цього напряму.

  контрольная работа [26,5 K], добавлен 27.09.2009

 • Поняття функціоналізму та його представники, етапи становлення та розвитку, місце та значення в структурі психології. Предмет вивчення соціального дарвінізму Спенсером. Погляди вченого на державний устрій та критика його негативних властивостей.

  реферат [22,6 K], добавлен 24.10.2010

 • Структура сучасної психологічної науки та місце психології управління в ній. Поняття мотивації, її теорії та регулятори. Лідерство: сутність та організаційне значення. Стиль та соціально-психологічні проблеми керівництва. Психологія трудового колективу.

  курс лекций [821,1 K], добавлен 21.12.2011

 • Жизнеописание выдающегося мыслителя XX в. швейцарского психолога Карла Густава Юнга. Влияние на его творческую судьбу работ З. Фрейда. Психология - наука будущего. Классическая и Архетипальная школы как источник развития аналитической психологии.

  реферат [45,6 K], добавлен 23.02.2011

 • Идея о существовании коллективного бессознательного в трудах Карла Густава Юнга. Попытки постижения учений с востока. Неспособность Западом принять учения Востока. Формирование личности под влиянием социума. Сочетание духовного и физиологического.

  реферат [13,2 K], добавлен 17.04.2016

 • Предмет психології. Місце науки "психології" в системі наук. Розвиток психіки. Мозок, психіка та свідомість. Розвиток психіки. Розходження психіки тварин і людини. Процеси та направлення в психології. Пізнавальні процеси. Направлення в психології.

  курсовая работа [29,8 K], добавлен 07.08.2008

 • Визначення психології, об'єкта, предмета та завдань її вивчення. Головні етапи становлення психології як наукового знання. Поняття принципів детермінізму, системності, розвитку, об'єктивності. Особливості галузевої структури та напрямки психології.

  презентация [1,4 M], добавлен 23.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.