З. Фрейд і його уявлення про несвідоме. Форми прояву несвідомого

Коротка біографія одного з найвідоміших психологів XX в. З. Фрейда, його інтерес до неусвідомлюваних процесів. Особливості феномена постгіпнотичного вселяння, думки Фрейда про свідомість, передсвідомість й несвідоме. Проведення асоціативного експерименту.

Рубрика Психология
Предмет Психологія особистості
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) Цветков
Дата добавления 19.07.2010
Размер файла 26,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Сновидіння як психічний феномен, їх роль в людському існуванні. Історія виникнення наукового інтересу до сновидінь, свідомість і несвідоме. З. Фрейд і Д. Юнг про принципи функціонування свідомості. Розуміння походження сновидінь, техніка їх тлумачення.

  курсовая работа [31,9 K], добавлен 20.06.2009

 • Прихід Фрейда в медицину. Перший учитель Фрейда. Передумови створення психоаналізу. Внесок Фрейда в психологію і праці Фрейда. Життєвість, практична значимість поставлених Фрейдом проблем. Належне визнання теорії Фрейда. Розгорнута теорія особистості.

  реферат [27,5 K], добавлен 01.12.2008

 • Класичні теорії несвідомого в сучасній психології: З. Фрейд, А. Адлер, К. Г. Юнг, Е. Фромм, К. Хорні. Символдрама як представник сучасних напрямків психоаналізу. Сон як особливий прояв несвідомої сфери психіки. Порушення нормального сну, лунатизм.

  курсовая работа [69,0 K], добавлен 22.04.2010

 • Порядок та етапи формування основних ідей вчення Зиґмунда Фрейда, розробка ним основ психоаналізу. Суперечність між формальним визначенням місця й ролі позасвідомого в психіці людини та фактичним знанням головних його рис в психоаналізі З. Фрейда.

  реферат [20,6 K], добавлен 14.04.2010

 • Психосексуальная теория Фрейда. Инстинкты. Внутреннее "оно". Контроль "я". Система "сверх-я". "Комплекс эдипта" и начало тотемизма. Внутренняя замкнутость. Культурологическая концепция Фрейда. Теологические представления Фрейда.

  контрольная работа [23,1 K], добавлен 14.01.2004

 • Біографія З. Фрейда (прихід його в медицину, передумови для створення праць про психоаналіз). Надання переваги методу вільних асоціацій та аналізу сновидінь, відмова від гіпнозу. Погляд на походження істеричної дисоціації (розщеплення свідомості).

  реферат [104,8 K], добавлен 19.01.2012

 • Философия и психоанализ. Основные понятия и идеи фрейдизма. Психоанализ Фрейда. Особенности воззрений последователей З. Фрейда. Фрейд и неофрейдизм. Проблемы онтологии в психоанализе. Психоанализ и франкфуртская школа.

  курсовая работа [45,5 K], добавлен 14.12.2002

 • Биография. Приход Фрейда в медицину. Предпосылки создания психоанализа. Первое упоминание о сексуальности. Ошибки Фрейда в разработке теории психоанализа. Мировое признание Фрейда. Недостатки подхода, основанного только на изучении сексуальности.

  реферат [29,9 K], добавлен 23.07.2008

 • Основи психічного життя людини по З. Фрейду. Поняття "свідомого", "несвідомого" і "передсвідомого" в його роботах. Психічний розвиток особи по Еріксону, аналіз соціалізації людини за допомогою опису відмітних особливостей стадій психосоціального розвитку.

  реферат [24,7 K], добавлен 03.01.2011

 • Філософія і психоаналіз. Психоаналіз З. Фрейда. Особливості поглядів наступників З. Фрейда. Існування несвідомого шару людської психіки, у надрах якого відбувається особливе життя. Відносини між свідомістю й несвідомим. Психоаналіз - як метод психотерапії

  контрольная работа [24,0 K], добавлен 24.12.2004

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.