Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

Ознайомлення із особливостями розвитку кістково-м'язової і серцево-судинної систем, органів дихання, травлення у дітей. Розгляд завдань та засобів фізичного виховання дошкільників. Організація фізично-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі.

Рубрика Спорт и туризм
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 04.05.2010
Размер файла 74,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Фізкультурні заняття є пріоритетними у процесі систематичного, послідовного формування, закріплення і вдосконалення основних рухових умінь і навичок у дітей розвитку їхніх фізичних якостей. Проводяться вони в усіх вікових групах, переважно в першій половині дня - з усіє групою або підгрупами дітей. Встановлена тривалість фізичних занять в межах: для дітей 3 - го року життя - 15 - 20 хв., для дітей 4 - го року життя - 20 - 25 хв., для дітей 5 - го року життя - 25 -30 хв., для дітей 6 - го року життя - 30 - 35 хв. Такі заняття проводяться двічі на тиждень за загальним розкладом занять у приміщенні або на майданчику ( в період з квітня по жовтень за належних погодних умов, систематично, починаючи з середньої групи) і тричі на тиждень під час прогулянок у першій половині дня протягом усього року. Тривалість фізкультурних занять на прогулянках така сама, як і занять у залі, але за холодної днини може подовжуватися на 5 хвилин. Варіативність проведення визначається різними чинниками, як - от: пора року і погода ( відповідно - одяг та взуття дітей ), наявність обладнання та інвентарю, ступінь володіння дітьми рухами. Якщо у дошкільному закладі проводяться заняття з плавання ( 1-2 рази на тиждень залежно від віку дітей) то у день їх проведення не плануються фізкультурні заняття за розкладом на прогулянці.

З метою активізації рухового режиму в повсякденні як варіант фізкультурних занять на прогулянках 1 раз на тиждень організовується дитячий туризм у формі прогулянок - походів за межі дошкільного закладу ( пішки, на велосипедах, лижах або санчатах), але лише за наявності відповідних природно - ландшафтних умов: лісу, лугу, поля, водойми, лісосмуги, парку та ін. Не можна підміняти зазначену форму роботи цільовими прогулянками та екскурсіями за межі дитячого садка, що посідають самостійне місце в освітньому процесі як форми ознайомлення вихованців із довкіллям, природою. Основна мета прогулянок - походів - оздоровлення дітей, запобігання гіподинамії, вдосконалення рухових навичок у природних умовах та розвиток фізичної витривалості. Вони проводяться, починаючи з другої молодшої групи. Їхня тривалість становить: у другій молодшій групі - 15 - 20 хв., у середній - 20 - 25 хв., у старшій - 25 - 30 хв. ( в один бік ).

Особливого значення набуває самостійна рухова діяльність як форма активізації рухового режиму. Щодня в усіх вікових групах на неї відводиться час у вільні від занять години ранкового прийому, прогулянок, надвечір'я тощо. Завдання педагогів - забезпечити належний рівень та зміст рухової активності дітей завдяки збагаченню їхнього рухового досвіду, створенню необхідної матеріальної бази в приміщеннях зали, груп, рекреацій, на фізкультурному та ігровому майданчиках, використанню інших прийомів непрямого ( опосередкованого ) й прямого ( безпосереднього ) керівництва цією формою роботи.

У відведений для самостійної рухової діяльності час з дітьми різних вікових категорій щодня організовується також індивідуальна робота з фізичного виховання. Дітей залучають до неї для ознайомлення з основними рухами, поглибленого розучування їх та закріплення відповідних навичок для усунення відставання в розвитку фізичних якостей ( внаслідок невідвідування дитячого садка дошкільного закладу, індивідуальних особливостей стану здоров'я, фізичного і психічного розвитку та інших чинників ). Її метою є також активізація малорухливих дітей, запобігання порушення постави і стопи та виправлення їх. Виходячи з аналізу стану здоров"я, фізичного розвитку й підготовленості, інтерес дітей, педагоги визначають мету індивідуальної роботи, добирають потрібне обладнання та інвентар і проводять її з однією дитиною чи з підгрупами по 2 - 4 дітей.

Для нормального розвитку здорової дитини необхідно багато рухатися, займатися, грати. Гра допомагає пізнавати навколишній простір, розвивати увагу, зосередженість, фантазію, логічне мислення. Для дітей гра - не тільки забава, а важлива і серйозна справа.

Враховуючи провідне значення ігрової діяльності - гра являється одним із складових підготовки дитини до школи.

Корисні різні ігри. Навіть "несерйозні" ігри: у "лікарню", "доньки-матері", "школу". Особливо цінно, коли в таких іграх беруть участь відразу декілька дітей. Це розвиває колективізм, дитина вчиться будувати взаємини, вирішувати виникаючі конфлікти. Діти освоюють доросле життя, систему поведінки, обов'язки. Вчаться виконувати вказівки "дорослого".І головне - все відбувається без примушення, легко і охоче. Розвивається уява - уміння уявити собі, "що було б, якби...".

Рухливі ігри - після попереднього розучування їх на прогулянках - вводяться до різних форм роботи з дітьми ( заняття, свята, розваги, походи, фізпаузи тощо ). В усіх вікових групах вони посідають важливе місце як самостійна форма роботи з фізичного виховання й проводяться щодня під час ранкового прийому 9 1-2 гри малої та середньої рухливості ).

Загартовуючи процедури доповнюють усі форми роботи з фізичного виховання підвищуючи їхню ефективність. Для масового використання в режимі дня різних вікових категорій рекомендовано традиційне загартування повітрям ( повітряні ванни, прогулянки, сон на свіжому повітрі), водою ( місцеві і загальні, контрастне обтирання та обливання, умивання, купання), сонцем ( сонячні ванни ) відповідно до розроблених нори і методів.

Нетрадиційні загартовувальні процедури, в тому числі інтенсивне загартовування ( ходіння босоніж, обтирання холодною водою ) та спеціальні лікувально - профілактичні заходи ( фітотерапія, аромотерапія, лікувальна фізкультура, масаж, фізіотерапевтичні процедури та ін. ) вводяться до загальної системи фізкультурно - оздоровчої роботи за призначенням лікаря, обов'язково за згодою батьків з урахуванням індивідуальних показників стану здоров'я, самопочуттям дітей та типу закладу.

3.2 Медико - педагогічний контроль

Медико - педагогічний контроль за фізичним виховання забезпечує комплексне здобуття відомостей про стан цієї роботи в дошкільному навчальному закладі спільними зусиллями медичних працівників ( лікаря, медсестри ) та педагогів ( завідувачки, старшого вихователя й за участі інструктора з фізичної культури, вихователя ).

Змістові напрямки медико - педагогічного контролю:

- контроль за станом здоров'я, нервово - психічного та фізичного розвитку дітей, медичні огляди з комплексним медичним обстеженням, функціональні проби на визначення можливостей серцево - судинної та дихальної систем, розподіл дітей на медичні групи для фізкультурних занять і загартовування, індивідуальні призначення обсягів доз фізичних навантажень у руховому режимі та загартування, своєчасний перегляд питань про переведення дітей з однієї медичної групи в іншу та про зміну медичних призначень, визначення динаміки фізичного розвитку дітей і показників захворюваності по кожній групі та дошкільному закладу загалом;

- контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей ( на початку та в кінці навчального року ), обстеження фізичної підготовленості дітей за середніми показниками розвитку рухів і фізичних якостей з урахуванням кількісних і якісних показників рухової підготовленості хлопчиків і дівчаток; аналіз динаміки змін у розвитку рухів і фізичних якостей відповідно до програмних нормативів для різних вікових груп;

- оцінка організації змісту, методики проведення форм роботи з фізичного виховання: їх систематичність , тривалість та раціональність розподілу часу між структурними частинами; зміст, послідовність дібраних вправ та інших засобів, їхнє дозування; норми загартування; методи і прийоми проведення кожного заходу, раціональність вибору способів організації дітей та використання інвентарю; попередження травматизму у дітей; відповідність теми і змісту заходів наміченим завданням та обраній формі проведення, ступінь реалізації поставлених завдань тощо;

- оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм: щомісячне визначення загальної і моторної щільності фізкультурних занять, інших форм роботи ( індивідуальне хронометрування ) та ступеня фізичних і психічних навантажень на дитину ( візуальна оцінка зовнішніх ознак стоми, підрахунок частоти дихання, пульсометрія, яка слугує основою для побудови фізіологічної кривої фіззаняття - графіка пульсометрії, контроль за реакціями на загартовування у дітей, особливо - у новачків та ослаблених, узагальнення даних про стан здоров"я та про зміну показників захворюваності;

- контроль за організацією рухового режиму: доцільність і достатність поєднання у режимі дня різних форм роботи з фізичного виховання, визначення шляхом хронометрування та аналіз показників тривалості виконуваних рухів на день чи за інший часовий відтинок;

- нагляд за санітарно - гігієнічними умовами: утримання місць занять ( групові приміщення, фізкультурні куточки в групах, рекреаціях, фізкультурна і музична зала, басейн, фізкультурний майданчик, ігровий майданчик); стан фізкультурного обладнання та інвентарю в приміщеннях в на майданчиках; стан одягу та взуття дітей для щоденного перебування в групах, прогулянок, для участі в різних формах роботи з фіз. виховання тощо.

Істотним компонентом в організації фізичного виховання у дошкільному навчальному закладі є співпраця педагогічного колективу з родинами вихованців, просвітницька робота з батьками і персоналом дошкільного закладу. Цей напрямок діяльності забезпечується: організацією змістовної наочної пропаганди ( батьківські куточки, інформаційні бюлетені, фото стенди та ін.); обговорення проблем зміцнення здоров'я і фізичного розвитку дітей на батьківських зборах та консультаціях, виробничих нарадах; активним залученням технічного, медичного персоналу та членів родин вихованців до безпосереднього спостереження системи роботи закладу, до підготовки та проведення фізкультурних заходів з дітьми та методичної роботи з педкадрами ( педради, семінари і практикуми, педагогічні читання тощо ).

Планування та облік роботи з фізичного виховання відображається у діловій документації згідно з "Інструкцією про ділову документацію в дошкільних закладах" та інструктивно - методичним листом "Про планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах" .

3.3 Заняття з фізичної культури

Заняття є основною формою організованого систематичного навчання дошкільників фізичних вправ. Основна мета занять - зміцнювати здоров"я дітей, загартовувати їх організм, формувати навички виконання життєво необхідних рухів ( ходьби, бігу, стрибків, метання та ін.), виконувати позитивні моральні та вольові риси характеру, розвивати фізичні якості та інтерес до доступних дошкільникам видів рухової діяльності. Усі ці завдання взаємопов'язані і розв'язуються комплексно. Наприклад, під час заняття діти ( старша група ) метають м'ячі в ціль, стрибають у довжину з місця та беруть участь у грі "Гуси - лебеді". В цьому разі в них удосконалюються рухові навички метання в ціль і стрибків у довжину з місця, а також розвиваються м'язи ніг та рук. Участь у грі впливає на розвиток фізичних якостей: швидкості, спритності, а також сприяє вихованню вольових рис характеру: дисциплінованості, сміливості тощо.

Заняття з фізичної культури в усіх вікових групах проводяться 2 на тиждень. До змісту занять з фізичної культури входять гімнастичні вправи ( основні та загально розвиваючі ) і різноманітні рухливі ігри. Це відповідає інтересам дошкільників і дає змогу побудувати заняття відповідно до вимог фізіології та гігієни, всебічно й послідовно впливати на всі функції їхнього організму.

У всіх вікових групах заняття складається з чотирьох органічно пов'язаних частин: вступної, підготовчої, основної та заключної.

Вступна частина - основне її завдання - це організація дошкільників, мобілізація їхньої уваги на виконання наступних загально розвиваючих вправ. Чітка організація дошкільнят на початку заняття - неодмінні умова якісного його проведення.

Підготовча частина - мета її - підготувати організм дітей до більш напруженої роботи. Загально розвиваючі вправи, які пропонуються при цьому, покликані збільшити фізичне навантаження поступовим залученням до роботи основних груп м'язів.

Основна частина. У цій частині заняття вивчаються різні основні рухи ( ходьба, біг, стрибки, метання, лазіння та ін. ) і вдосконалюються навички їх виконання. Значне місце тут також приділяється рухливим іграм.

Заключна частина - завдання її - забезпечити поступовий перехід дітей від стану збудження, викликаного вправами та іграми в основній частині, до відносно спокійного стану.

3.4 Формування правильної постави та профілактика плоскостопості

Формування правильної постави - важливий аспект зміцнення здоров'я та гармонійного розвитку дитини.

Постава - звичне, невимушене положення тіла людини під час стояння, сидіння і в русі. При добрій поставі тіла м'язи, які удержують хребет у правильному положення, помірно напружені, голова й тулуб тримаються рівно, плечі на одному рівні й трохи відхилені назад, спина пряма, живіт підтягнутий, ноги в колінних суглобах прямі.

Профілактика запобігання порушення постави в дошкільному закладі має проводитися в двох напрямках - створення необхідних гігієнічних умов ( систематичне провітрювання приміщення, оптимальне освітлення, зручні меблі, що відповідають зросту дітей, суворе дотримання режиму дня тощо ) і проведення цілеспрямованої виховної роботи, яка в цьому разі є вирішальним фактором. Проведення на високому методичному рівні занять з фізичної культури, ранкової гімнастики, рухливих ігор, прогулянок, під час яких дошкільнята активно рухаються, фізкультурних хвилинок і коригуючої гімнастики після сну дає змогу успішно розв'язати ці питання.

Протягом усього дошкільного віку дітей треба вчити правильно сидіти на стільці і за столом, стояти й ходити, додержуючи хорошої постави, спати в належній позі, тощо.

Навчаючи дошкільнят правильно сидіти за столом, перед ними ставлять такі вимоги : голову тримати вертикально або трохи нахиленою вперед, плечі - симетрично в горизонтальній площині і паралельно краю стола; лікті вільно розміщуються на столі, тулуб вертикальний, ноги в тазостегнових і колінних суглобах під прямим кутом, стопи повністю спираються на підлогу. Спина повинна торкатися спинки стільця. Відстань від поверхні стола до очей не менш як 30 - 35 см. Така поза дає можливість розвантажити хребет, не викривляючи його.

Під час їди та занять не можна допускати, щоб діти, сидячи за столом, спиралися на нього грудьми, звішували один лікоть униз, повертали тулуб до краю стола, підгортали під себе одну або обидві нього, опускали голову на одне плече.

Штучне або природне освітлення завжди повинно падати на робоче місце зліва від дитини.

Запобігаючи порушенням постави, слід стежити також за позою дитини під час сну. М'яка постіль, висока подушка, звичка спати на одному й тому самому боці можуть призвести до бокового викривлення хребта, а звичка спати калачиком - до утворення круглої спини.

На формування постави великий вплив має статико - динамічна функція стопи. Навіть невелика зміна її форми може стати причиною деформації, порушення правильного положення таза, хребта і, як наслідок , - патологічних дефектів постави.

Плоска стопа характеризується опусканням її поздовжнього або поперечного склепіння. При значній деформації вся стопа торкається опорної поверхні.

Для профілактики і корекції плоскостопості використовують різні вправи: згинання стоп, повороти носків усередину і розведення п'ят, ходьба на носках та по гімнастичній палиці ( мотузці, покладеній на підлозі); ходьба на внутрішній і зовнішній сторонах стопи, присідання на носках та різноманітні стрибки; піднімання на носки; прокочування м'яча стопою, захоплювання пальцями ніг предметів ( кубиків, паличок тощо) на підлозі та ін.

Дітям, в яких є схильність до плоскостопості ( сплощена стопа, слабкий зв"язково - м'язовий апарат), рекомендується носити супінатори - ортопедичні пластинки з м'якого матеріалу.

На заняттях з фізичної культури та під час ранкової гімнастики діти повинні бути в тапочках з м'якою підошвою або босоніж. За такої умови під час лазіння по гімнастичній стінці, ходьбі по мотузці краще зміцнюватимуться зв'язки та м'язи опорно - рухового апарату і збільшується екскавація стопи.

Протягом усього року в усіх вікових групах слід проводити обливання ніг прохолодною водою і розтирання стоп рушником. Така процедура дуже корисна не тільки для загартовування всього організму, а й для правильного формування склепіння стопи дитини. Вона підвищує кровообіг і сприяє поліпшенню кровопостачання та іннервації стопи.

Висновок до розділу ІІІ

Добре, коли дитина в дитячому садку всебічно розвивається - фізично та психологічно - і батьки задоволені і для дітей корисно.

Але чомусь частіше можна спостерігати домашні завдання дошкільникам, особливо старших груп, лише у вигляді учбових занять. Чому наприклад не проводяться семінарські заняття з батьками щодо виконання фізичних вправ з малюками, які наприклад вправи можна включити в ранкову гімнастику, які вправи для дітей з фізичними відхиленнями ( порушення осанки, плоскостопість тощо ).

Наприклад, формування правильної постави та профілактика плоскостопості в дошкільнят може успішно здійснюватися тільки за умови єдності вимог дитячого садка і сім'ї.

Та часто і самі вихователі більше уваги звертають на розумовий розвиток дітей, ніж на фізичний.

Правильна організація життя дітей в дошкільному закладі та в сім'ї, додержання основних гігієнічних вимог ( режим дня, харчування, сон, правильний підбір меблів та інше ) , відповідна методика проведення фізичних вправ - все це сприятиме формуванню правильної постави в дітей дошкільного віку.

Важлива умова правильного виховання - єдність вимог дитячого садка та сім'ї. Вихователі, медичні працівники допомагають батькам в організації режиму дитини в сім'ї, розвитку рухів, загартуванні тощо.

Висновок

Виходячи з вищесказаного, покладаючись на досвід вчених та передових педагогів, можна сказати слідуюче : фізичний розвиток дітей молодшого віку - це та ланка у великому ланцюгу навчання виховання та розвитку, яку не можна "викувати" аби як.

"Важливе" та "неважливе" - тут таких виразів немає та і не повинно бути, тому що упустивши щось одне, не буде слідую чого. Звісно, перш за все потрібно досконало знати дитячу анатомію та фізіологію, зміни в організмі при різних хронічних захворюваннях, тощо, керуючись принципом " не нашкодь ", майже як у лікарів, адже праця педагогів - це теж праця з людьми, нашим підростаючим поколінням.

Саме від такої праці залежить здоров'я наших дітей, здоров'я покоління, нації...

Фізичне виховання повинно бути дійсно всебічним - це розвиваючі вправи, коригуючі, загартовування, і якщо дитина за станом здоров'я не може виконувати ті чи інші рухи або процедури, вона не повинна сидіти осторонь як це часто буває по наших дитячих садках , задача педагога знайти підхід до кожної дитини.

Провівши дане дослідження я досяг основних завдань, що стояли переді мною:

1. Головне у фізичному вихованні дошкільників - це охорона

життя, зміцнення здоров" і всебічний фізичний розвиток дітей.

Його розв'язанню сприяє створення відповідних умов ( раціонального режиму, харчування та ін.), урізноманітнення організаційних фори фізичного виховання, підвищення рухової активності протягом дня та ін.

2. Питання висвітлення взаємозв'язку фізичного виховання з

формуванням позитивних моральних і вольових рис характеру дитини.

Під час ігор, виконання різних вправ дитина виявляє ініціативу,

вчиться бути наполегливою в досягненні мети.

3.Формування правильної постави та профілактика

плоскостопості одне з основних завдань фізичного виховання дошкільнят.

Правильна постава важлива не тільки з естетичного погляду, а ще тому, що створює сприятливі умови для роботи серцево - судинної, дихальної та травної систем, благотворно впливає на самопочуття дитини.

Фізичне виховання дітей дошкільного віку буде ефективним за умови, що воно є органічною частиною всього виховного процесу дитячого садка, предметом спільного піклування дошкільних працівників, членів сім'ї, коли кожний вихователь повністю і творчо виконує вимоги програми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Е.С.Вільчковський "Заняття з фізичної культури в дитячому садку", Київ, "Радянська школа", 1974

2. Е.С.Вільчковський "Методика фізичного виховання у дитячому садку" , Київ "Радянська школа", 1979

3. В.В.Гориневский, "Физическое образование. Пособие для воспитателей, преподавателей учебных заведений и лиц, занимающихся физическим образованием". Спб., 1913.

4. Т.І.Дмитренко "Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку" , К., "Вища школа " , 1973

5. Т.І.Дмитренко "Спортивні вправи і розваги для дітей дошкільного віку", К., "Вища школа " , 1976

6. О.B.Жеребцов. "Физкультура и труд". Москва.1986.

7. М.В. Зімкін " Фізіологічна характеристика сили, швидкості, витривалості", ФиС, 1956.

8. "Інструктивно - методичні рекомендації щодо організації фізкультурно - оздоровчої роботи в навчально - виховних закладах України", Міністерство освіти України, 2006р

9. А.В.Кенеман , Д.В.Хухлаєва "Теорія и методика физического воспитания детей дошкольного возраста", М., "Просвещение", 1972

10. С.Я. Лайзане ""Физическая культура для малышей", М., "Просвещение", 1978

11. Ю.Ф.Луури "Физическое воспитание детей дошкольного возраста" , М., "Просвещкние", 1991

12. А.Н.Крестовников, " Очерки по физиологии физических упражнений", ФиС, 1952

13. Лехтман - Абрамович Р.Я. и Фрадкина Ф.И. "Этапы развития игры детей и действий с предметами в раннем детстве", Медгиз, 1049 .

14. Л.П.Матвеев "Теорія фізичного виховання", ФиС, 1959

15. Т.И.Осокина "Физическая культура в детском саду" , М., "Просвещение", 1978

16. И. П. Павлов "Двадцатилетний опыт обьективного изучения высшей нервной деятельности. Изд. 7.М., Медгиз, 1907.

17. А.Е. Покровский "Детские игры и гимнастика в отношении здоров"я и воспитания младенца" , 1893 .

18. И.Н.Саркизов - Серазини "Путь к здоровью, силе и долгой жизни", ФиС, 1957

19. Фигурин Н.Л. и Денисова М.П. "Этапы развития ребенка от рождения до одного года. Сб. "Вопросы генетической рефлексологии". 1929.

20. Чиж Ю.А. „Фізична культура - джерело здоров"я", Київ, „Здоров"я" 1977.

21. М.К.Шейко "Рухливі ігри дошкільників", 3 - те вид. К., "Радянська школа", 1972


Подобные документы

 • Необхідність використання фізично-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах. Загартування як один із засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку, його нетрадиційні типи в ДНЗ. Фізкультуро-пізнавальне заняття "Подорож до Арктики".

  курсовая работа [54,3 K], добавлен 21.01.2011

 • Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Визначення ступеня впливу занять у туристсько-краєзнавчому гуртку на організм дітей 9-10 років на основі аналізу динаміки показників фізичного розвитку і стану серцево-судинної системи.

  курсовая работа [402,6 K], добавлен 08.12.2013

 • Анатомо-фізіологічна характеристика дітей старшого шкільного віку. Вплив дихальної гімнастики на здоров’я учнів. Комплекс вправ, спрямованих на розвиток функцій дихальної та серцево-судинної систем та методика їх програмі фізичної культури школярів.

  курсовая работа [594,3 K], добавлен 26.05.2014

 • Витоки і традиції народного фізичного виховання. Становлення та розвиток національної фізичної культури в період Київської Русі та Козаччини. Особливості фізичного виховання в XVII-XХ століття. Сучасні пріоритети розвитку фізичного виховання в Україні.

  реферат [44,2 K], добавлен 16.11.2010

 • Форми фізичного виховання студентів та їх ефективність. Організація і зміст учбово-виховного процесу в учбових відділеннях. Медичне забезпечення фізкультури і спорту у вузі. Місце і роль позааудиторної фізкультурно-оздоровчої роботи в системі діяльності.

  контрольная работа [36,3 K], добавлен 20.06.2015

 • Фізичне виховання дітей і молоді в Україні. Природа як джерело фізичного розвитку людини, процедури загартовування. Форми і види оздоровчої роботи засобами фізичної культури: ходьба, біг, купання й плавання, ходьба на лижах, спортивні й рухові ігри.

  реферат [13,7 K], добавлен 08.03.2010

 • Фізичне виховання – основа всебічного розвитку дитини-дошкільника. Основні форми організованого систематичного навчання дітей руховим діям. Активний відпочинок як засіб активізації рухового режиму. Повсякденна робота з фізичного виховання дошкільників.

  курсовая работа [52,1 K], добавлен 21.07.2011

 • Розгляд фізичних навантажень та відпочинку як факторів впливу на розвиток фізичних якостей дошкільників. Особливості розвитку швидкості, спритності, гнучкості, витривалості та сили у дітей дошкільного віку за допомогою різних гімнастичних вправ.

  курсовая работа [407,0 K], добавлен 25.09.2010

 • Використання загальних принципів фізичного виховання в організації тренувального процесу з дітьми шкільного віку. Планування та структура тренування в гімнастиці. Характеристика типів занять спортивною гімнастикою з дітьми та особливості їх проведення.

  курсовая работа [63,4 K], добавлен 26.09.2010

 • Рухова функція як інтегральна характеристика рухових якостей. Комплексний характер прояву фізичних якостей. Характеристика фізичного розвитку людини за станом рухових якостей і компонентам фізичного розвитку. Вікові особливості прояву рухових якостей.

  реферат [53,0 K], добавлен 13.07.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.