главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Облік запасів

Економічна сутність запасів, їх види. Порядок формування вартості запасів, методи їх оцінки при вибутті. Характеристика діяльності ТОВ "БіК" та його облікова політика. Синтетичний та аналітичний облік запасів на підприємстві та організація документообігу.

курсовая работа, 41,4 K, добавлена 30.03.2010

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель!
Просим использовать документы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данный документ (и все другие на сайте) доступен для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить его автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение базы знаний вашими работами. Загрузить их можно здесь. База знаний создана из рефератов, контрольных, курсовых, дипломных работ, статей, презентаций и др. документов, опубликованных посетителями сайта. Станьте одним из них, сделав вклад в развитие базы знаний.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Облік і аудит виробничих запасів на промисловому підприємстві (за матеріалами ПАТ "Дніпровський меткомбінат")
Економічна сутність та класифікація виробничих запасів. Організація бухгалтерського обліку та облікова політика підприємства. Методи оцінки запасів при їх вибутті або передачі у виробництво. Інформаційне забезпечення обліку кредиторської заборгованості.
дипломная работа [337,7 K], добавлен 24.08.2015

2. Облік виробничих запасів та ефективність їх використання на підприємстві
Теоретичне визначення сутності, змісту, ролі запасів в господарській діяльності. Обґрунтування їх значення та місця в бухгалтерському обліку та господарському контролі. Порядок формування вартості запасів, дослідження методів оцінки запасів при вибутті.
курсовая работа [93,5 K], добавлен 17.12.2010

3. Облік наявності та використання виробничих запасів
Економічна сутність запасів, класифікація та оцінка. Організація обліку виробничих запасів на підприємстві. Документальне оформлення їх наявності, руху та вибуття, синтетичний та аналітичний облік, проведення інвентаризації. Удосконалення обліку запасів.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 05.03.2014

4. Облік виробничих запасів
Сутність, визнання, оцінка і класифікація запасів, значення та завдання їх обліку. Організаційна характеристика та оцінка економічного стану ТОВ "АФ "Відродження". Облікова політика підприємства. Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів.
курсовая работа [428,1 K], добавлен 04.04.2015

5. Аналітичний облік запасів та синтетичний облік запасів. Основні засоби
Сутність і види запасів підприємства. Аналітичний бухгалтерський облік виробничих запасів. Умови правильної організації обліку запасів. Відображення в обліку операцій з надходження та витрачання виробничих запасів. Основні засоби: класифікація та оцінка.
контрольная работа [34,6 K], добавлен 07.04.2011

6. Економічна сутність виробничих запасів
Принцип формування в бухгалтерському обліку інформації про виробничі запаси, розкриття її у фінансовій звітності згідно П (С) БО 9 "Запаси". Аналітичний та синтетичний облік операцій з виробничими запасами. Методи оцінки виробничих запасів при їх вибутті.
курсовая работа [34,2 K], добавлен 04.05.2010

7. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"
Теоретичні основи обліку запасів, їх поняття та структура, порядок та методи оцінки, документальне оформлення операцій. Нормативно-правові акти, що регламентують облік запасів в Україні. Брак у виробництві. Організація обліку запасів ТОВ "Уніком-2007".
курсовая работа [114,5 K], добавлен 22.11.2009

8. Облік матеріальних запасів
Економічна сутність матеріальних запасів, їх класифікація й оцінка. Порядок обліку матеріальних запасів на складі. Облік надходження та витрат виробничих запасів. Відмінності зарубіжної практики обліку запасів. Відображення запасів у фінансовій звітності.
курсовая работа [613,8 K], добавлен 13.12.2010

9. Облік виробничих запасів на підприємстві за матеріалами ГНК "Гетьман"
Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та роль в діяльності підприємства. Документальне оформлення і автоматизація синтетичного та аналітичного обліку операцій з руху виробничих запасів та відображення результатів їх руху в ГНК "Гетьман".
курсовая работа [48,7 K], добавлен 30.06.2014

10. Облік виробничих запасів
Економічна сутність, оцінка і класифікація виробничих запасів. Документальне оформлення операцій з виробничими запасами на підприємстві. Організація складського обліку, синтетичний та аналітичний облік операцій з виробничими запасами та їх автоматизація.
курсовая работа [48,7 K], добавлен 20.08.2010

Другие документы, подобные Облік запасів
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Облік запасів"
Поcмотреть текст работы Текст "Облік запасів (курсовая работа)"
Полная информация о работе Полная информация о работе "Облік запасів"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов