Будова і функції опорно-рухової системи

Визначення тканини як системи клітин і міжклітинної речовини, що мають подібну будову. Поняття єдності фізіологічних систем організму. Характеристика, будова та функції опорно-рухового апарату людини. Хімічна, анатомічна і мікроскопічна будова кісток.

Рубрика Биология и естествознание
Вид конспект урока
Язык украинский
Дата добавления 06.04.2012
Размер файла 16,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Поняття нервової системи людини, її значення для організму. Будова спиного мозоку, його сегментарний апарат та головні елементи. Функції корінців спинномозкових нервів. Головний мозок як вищий відділ нервової системи людини: його будова та функції.

  презентация [1,2 M], добавлен 17.12.2012

 • Роль рухів у фізичному і психічному розвитку дітей. Значення знання фізіології опорно-рухового апарата для удосконалювання навчально-виховної роботи в школі. Будівля і функції кісткової системи людини. Будівля, хімічний склад і фізичні властивості кісток.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 07.12.2011

 • Сальні та потові залози, їх будова та функції. Епіфіз, його роль у птахів і ссавців як нейроендокринного перетворювача. Зв'язок епіфізу з порушеннями у людини добового ритму організму. Регуляція біологічних ритмів, ендокринних функцій та метаболізму.

  контрольная работа [18,3 K], добавлен 12.07.2010

 • Ферменти, їх біологічна роль та хімічна природа. Рух цитоплазми, тургор, плазмоліз і деплазмоліз. Будова і функції ядра. Цитоплазма, будова і функції цитоскелета. Вплив несприятливих факторів на органоїди клітини. Клітинна теорія Шванна та Шлейдена.

  методичка [7,4 M], добавлен 10.10.2013

 • Основи анатомії і фізіології собаки. Форма і внутрішня будова органів та їх функції. Системи органів травлення, дихання, кровообігу та лімфоутворення, сечовиділення, розмноження. Будова і функції відділів головного мозку, обмін речовин та енергії.

  доклад [1,8 M], добавлен 19.03.2010

 • Історія відкриття та основні гіпотези походження клітинного ядра. Типи клітин та їх схематичне зображення. Форми, типи, будова, компоненти (хроматин, ядерце) ядра еукаріоти, його функції та загальна роль. Ядерний білковий скелет: каріоплазма та матрикс.

  презентация [1,1 M], добавлен 30.03.2014

 • Мітохонрдрії як органоїди клітини, їх будова та функції. Розміри, форма, загальна схема організації мітохондрій. Локалізація ферментної системи мітохондрій. Методи дослідження мітохондрій: електронна мікроскопія; інтерференційне мікроскопування.

  курсовая работа [398,9 K], добавлен 21.09.2010

 • Будова, призначення та місцезнаходження одношарового, багатошарового, залозистого, війчастого епітелію. Види та структура сполучних і м'язових тканин, їх функції. Основні складові нервової тканини, її роль у зв'язку організму з навколишнім середовищем.

  презентация [2,8 M], добавлен 01.10.2012

 • Будова травної системи людини, органи у її складі. Функції травної системи. Залежність фізичного, психічного та сексуального здоров'я людини від їжі та характеру харчування. Витрати енергії за добу залежно від віку, статі, умов життя, характеру роботи.

  реферат [566,6 K], добавлен 03.06.2014

 • Характеристика систем органів людини: дихальної, сечовидільної, верхніх і нижніх відділів травного каналу, та зовнішніх і внутрішніх статевих органів. Будова серцевої стінки та клапанного апарату. Огляд артерій і вен малого та великого кіл кровообігу.

  контрольная работа [39,0 K], добавлен 23.11.2010

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

ім. В.Г.Короленка

План-конспект уроку на тему:

Будова і функції опорно-рухової системи

Підготувала :

Студентка гр. П-54

Левченко Тетяна

Полтава 2012

Тема: Будова і функції опорно-рухової системи

Мета:познайомити учнів з будовою та функціями опорно-рухового апарату, формувати системне мислення й розуміння єдності всіх фізіологічних систем людського організму. Обладнання і матеріали: фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати будову й функції опорно-рухового апарату, муляж скелета людини, муляж скелета ссавців. Базові поняття й терміни:опорно-рухова система,мікроскопічна та анатомічна будова кісток, остеїн, остеоцити, остеон, хрящ, хондроцити, рухомі, напіврухомі зєднання кісток, суглоби, зв'язки.

Тип уроку:вивчення нового матеріалу.

Література: 1. Кучеренко М. Є., Вервес Ю. Г. Загальна біологія: Підруч. для 11 кл. загально- освіт. навч. закл. 3-є вид. - К.: Генеза, 2006. - 272с.: іл.

2. Кучеренко М. Є.,Вервес Ю. Г., Балан П.Г. Загальна біологія: [Підруч. для учнів 10-11-х кл. серед. загальноосвіт. шк.] - К.: Ґенеза, 2000. - 464с.:іл.

3. Задорожний К. М. Відкриті та нестандартні уроки біології у 11 класі. - Х.: Вид. група "Основа", 2006. - 224с.

4. Тагліна О. В. Загальна біологія 11 кл.: Плани - конспекти уроків. - Х.: Веста: Видавництво "Ранок", 2001. - 256с.

Структура уроку

I.Організаційний етап………………………..2хв.

II. Актуалізація опорних знань……………….5хв.

III.Вивчення нового матеріалу…………………20 хв.

1)Загальна характеристика опорно-рухового апарату;

2) Хімічна та мікроскопічна будова кісток;

3)Анатомічна будова кісток;

IV. Узагальнення та систематизація знань………8хв.

V.Підбиття підсумків уроку……………………….3хв.

VI.Домашнє завдання………………………………2хв.

Хід уроку

I.Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань

Диктант тканина клітина фізіологічний кістка

1) Система клітин і міжклітинної речовини, що мають єдину або подібну будову, виконуть в організмі одну й ту саму функцію (тканина)

2) Скільки видів тканин розрізнять у людини(4)

3) Ця тканина утворює зовнішні покриви тіла-елементи шкіри(епітеліальна)

4) Назвіть тканину,яка бере участь в утворенні кісток,хрящів,зв'язок,сухожиль(сполучна)

5) Функцію виділення і всмоктування виконує тканина(епітеліальна)

6) Клітина нервової системи-це…(нейрон)

7) Дайте визначення поняттю орган(

8) Вперекладі з грецької гомеостаз-це(нерухомість)

9) Скільки відсотків в організмі людини становлять мязи?(40%)

10) Чи правильне твердження, що нервова регуляція підпорядковується гуморальній?(ні)

III.Вивчення нового матеріалу

1)Загальна характеристика опорно-рухового апарату

Одним із основних пристосувальних властивостей живого організму до навколишнього середовища є рух, тобто його здатність пересуватися у просторі. У хребетних тварин і людини ця функція здійснюється за допомогою апарату руху і опори. Ця система ділиться на пасивну(скелет)і активну(м'язи) частини. Під скелетом(від грец. skeleton-висушений) розуміють комплекс щільних сполучних тканин(хрящова,кісткова),які становлять каркас усього організму. Кістки скелета є важелями,які приводяться в рух м'язами. Внаслідок цього частини тіла змінюють своє положення стосовно одна одної, переміщають тіло в просторі й виконують опорну функцію. Упроцесі еволюційного розвитку скелет зазнав ряд змін. Так для нижчих хребетних тварин характерний зовнішній скелет, що виконує в основному захисну функцію(наприклад панцир у черепахи). У вищих хребетних та людини внутрішній скелет, який є захистом для внутрішніх органів, а й бере участь в обміні речовин і кровотворенні.

2)Хімічна та мікроскопічна будова кісток

У живому організмі міститься 50%води,28%органічних речовин і 22% неорганічних-мінеральних речовин представлених сполуками Кальцію, Фосфору та ін. Кістки людини тверді , еластичні. Еластичності кісткам надає білок осеїн, особливо багато його в дітей, а мінеральних речовин у них набагато менше,у літніх людей навпаки більше мінеральних речовин ніж осеїну. Солі надають кістці меншої твердості і тому у літніх людей частіше стаються переломи. Роль органічних і неорганічних речовин можна з'ясувати за допомогою простих дослідів. Якщо кістку піддати дії кислоти, наприклад соляної або азотної, то солі кальцію розчиняються, а органічна речовина залишається й форма кістки залишається незмінною, однак вона стане мякою та еластичною. Таку кістку називають декальцинованою. Якщо кістку піддати випалюванню, то органічні речовини згорять, а неорганічні залишаться. При цьому збережеться форма та твердість, але вона стане крихкою. Таким чином природнє поєднання в кістці органічних речовин і мінеральних ніби доповнює одне одного, надає скелету твердості, міцності та значної пружності. Кістка людини міцніша за граніт, а за пружністю переважає дуб. Кістка,за винятком суглобних поверхонь,вкрита окістям-тонкою,сполучнотканинною оболонкою,що містить багато судин і нервів. Окістя складається з двох шарів:зовнішнього волокнистого і внутрішнього-кісткотвірного, у внутрішньому шарі є клітини,які ростуть,розмножуються і забезпечують ріст кістки втовщину. Лише суглобові поверхні вкриті хрящем, решта поверхні кісток,вкриті окістям. Клітини кістки, які називаються остеоцитами(з грец.кістка та клітина), беруть участь у побудові кісткової тканини. Остеоцити розміщені концентрично, утворюючи колові системи(остеони), усередині яких є канал, де проходять кровоносні судини те нерви.

3)Анатомічна будова кісток

Кістки поділяються на:

- трубчасті(ключиця, плечова кістка. Мають тіло(діафіз)і два кінці(епіфізи).Стінка тіла утворена переважно компактною речовиною,яка у вигляді трубки оточує порожнину в якій міститься у дорослих людей жовтий кістковий мозок,а у дітей заповнена червоним,а головки-із губчастої кісткової тканини, всередині якої комірки заповнені червоним кістковим мозком.-орган кровотворення,утвореної перетинками , що забезпечує міцність і пружність кістки. Головки трубчастих кісток мають суглобову поверхню, укриту хрящем,яка складається з клітин хондроцитів(з грец.хрящ) і міцних сполучнотканинних волокон. Завдяки клітинам хряща кістка росте вдовжину.

-короткі губчасті(зап'ясток і хребці,як правило складаються тільки з губчастої тканини.

-плоскі(широкі) грудина,лопатка.

-змішані (хребець)тіло хребця належить до губчастих кісток,а дуга і відростки-до плоских.

-повітроносні(лобна ,верхньощелепна)мають вистелену слизовою оболонкою й заповнену повітрям порожнину.

Кістка,за винятком суглобних поверхонь,вкрита окістям-тонкою,сполучнотканинною оболонкою,що містить багато судин і нервів. Окістя складається з двох шарів:зовнішнього волокнистого і внутрішнього-кісткотвірного, у внутрішньому шарі є клітини,які ростуть,розмножуються і забезпечують ріст кістки втовщину. Лише суглобові поверхні вкриті хрящем, решта поверхні кісток,вкриті окістям.

IV. Узагальнення та систематизація знань

V.Підбиття підсумків уроку

VI.Домашнє завдання §9(ст.28Ї29)

Размещено на Allbest.ru

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.