главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Роль транснаціональних компаній у міжнародній торгівлі

Формування та функціонування транснаціональної компанії як суб’єкта міжнародної торгівлі. Сутність та значення ТНК на сучасному етапі розвитку світового господарства. Галузева структура транснаціональних компаній, їх участь у світовому торговому обороті.

курсовая работа, 1,4 M, добавлена 29.03.2013

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель!
Просим использовать документы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данный документ (и все другие на сайте) доступен для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить его автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение базы знаний вашими работами. Загрузить их можно здесь. База знаний создана из рефератов, контрольных, курсовых, дипломных работ, статей, презентаций и др. документов, опубликованных посетителями сайта. Станьте одним из них, сделав вклад в развитие базы знаний.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Роль транснаціональних корпорацій у міжнародній торгівлі
Значення транснаціональних корпорацій на сучасному етапі розвитку світового господарства. Позитивні та негативні аспекти їх діяльності. Аналіз лідуючих ТНК світу, їх галузева структура та участь у світовому торговому обороті, вплив на економіку України.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 10.01.2014

2. Еволюція теорій міжнародної торгівлі
Торгівельні відносини: сутність та еволюція. Роль міжнародної торгівлі у розвитку світового господарства. Аналіз класичних, неокласичних та альтернативних концепцій торгівлі. Напрями модернізації теорій міжнародної торгівлі в сучасному суспільстві.
курсовая работа [197,6 K], добавлен 28.12.2013

3. Процес формування і розвитку міжнародної зустрічної торгівлі
Сутність міжнародної торгівлі, її форми та основні теорії. Характеристика сучасних тенденцій бартеру. Аналіз розвитку бартерних відносин в міжнародній торгівлі. Проблеми та перспективи розвитку зустрічної торгівлі у світовому господарстві та в Україні.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 28.05.2013

4. Зони вільної торгівлі у світовому господарстві
Теоретико-методологічні основи дослідження міжнародної торгівлі. Показники та сучасні тенденції у її розвитку. Вплив діяльності зон вільної торгівлі на розвиток світового господарства. Ефект впливу на обсяги, структуру та динаміку міжнародної торгівлі.
курсовая работа [322,3 K], добавлен 29.05.2014

5. Розвиток міжнародної торгівлі на сучасному етапі. Торговий баланс України
Система показників розвитку міжнародної торгівлі, митно-тарифні та нетарифні методи регулювання. Платіжний та торговельний баланси України, структурні зрушення у зовнішній торгівлі товарами і послугами. Можливості та загрози подальшого її розвитку.
дипломная работа [5,6 M], добавлен 27.05.2012

6. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку міжнародної торгівлі України
Сутність міжнародної торгівлі та її види. Динаміка експорту та імпорту товарів і послуг України за 2003-2007 роки. Основні перспективи розвитку міжнародної торгівлі в умовах її інтеграції. Потенційні переваги України для розвитку міжнародної торгівлі.
курсовая работа [137,6 K], добавлен 06.10.2010

7. Сучасні тенденції міжнародної торгівлі послугами
Суть, передумови формування та особливості світового ринку послуг, їх види. Географічна структура, регулювання та тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах глобалізації. Передумови вступу України до Світової організації торгівлі.
курсовая работа [287,2 K], добавлен 12.12.2010

8. Зони вільної торгівлі у світовому господарстві
Сучасні тенденції і показники, що характеризують міжнародні економічні відносини. Сутність зони вільної торгівлі як етапу міжнародної економічної інтеграції, оцінка впливу їх діяльності на стан світового господарства та економічний розвиток України.
курсовая работа [297,9 K], добавлен 02.06.2014

9. Значення транснаціональних корпорацій для розвитку сільськогосподарської галузі
Поява у світовому господарстві міжнародних корпорацій. Ознаки транснаціональних корпорацій, за даними експертів. Передумови формування і розвитку ТНК у сільському господарстві. Агропромислові ТНК як основний постачальник високотехнологічних продуктів.
курсовая работа [209,9 K], добавлен 11.05.2011

10. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку
Суть та основні риси транснаціональних корпорацій. Масштаби діяльності транснаціональних корпорацій на світовому ринку. Міжнародний поділі праці на двох рівнях. Організаційна й управлінська здатність ТНК. Конкурентні переваги ТНК.
реферат [17,5 K], добавлен 05.08.2007

Другие документы, подобные Роль транснаціональних компаній у міжнародній торгівлі
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Роль транснаціональних компаній у міжнародній торгівлі"
Поcмотреть текст работы Текст "Роль транснаціональних компаній у міжнародній торгівлі (курсовая работа)"
Полная информация о работе Полная информация о работе "Роль транснаціональних компаній у міжнародній торгівлі"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов