Тенденції на ринку аудиторських послуг України

Спілка аудиторів України та її повноваження. Створення Аудиторської палати України на здійснення державного фінансового контролю: її повноваження. Тенденції на ринку аудиторських послуг в Україні. Перспективи його розвитку. Фірма "АБК Аудит".

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 20.07.2008
Размер файла 13,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Реферат на тему

Тенденції на ринку аудиторських послуг України

Аудитори України мають право об'єднатися в громадську організацію за професійними ознаками (Спілку аудиторів України), дотримуючись вимог цього Закону та інших законів України.

Спілка аудиторів України повинна мати фіксоване індивідуальне членство в особі окремих аудиторів або їх колективів.

Спілка аудиторів України може відкривати місцеві осередки при наявності в них не менше п'яти аудиторів, які є членами Спілки. Відкриття місцевих осередків не є обов'язковим.

Повноваження професійної громадської організації аудиторів України визначаються цим Законом, Законом України "Про об'єднання громадян" та Статутом професійної громадської організації аудиторів України (Спілки аудиторів України).

З метою забезпечення соціального захисту своїх членів Спілка аудиторів України може створювати відповідні фонди, в тому числі фонд соціального страхування.

У порядку, встановленому цим Законом, Спілка аудиторів України має право:

делегувати своїх представників до Аудиторської палати України та достроково їх відкликати;

порушувати клопотання про припинення повноважень членів Аудиторської палати України, які делеговані Рахунковою палатою, Міністерством фінансів України, Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Державною податковою адміністрацією України, Національним банком України, Державним комітетом статистики України, Міністерством юстиції України, державними органами, уповноваженими законами України на здійснення державного фінансового контролю;

вносити на розгляд Аудиторської палати України проекти норм і стандартів аудиту.

Рішення та клопотання з питань делегування, відкликання та припинення повноважень членів Аудиторської палати України приймаються з'їздом Спілки аудиторів України або правлінням з наступним затвердженням таких рішень з'їздом.

Стаття 15. Створення Аудиторської палати України

Аудиторська палата України створюється і функціонує як незалежний, самостійний орган на засадах самоврядування. Аудиторська палата України є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність. Аудиторська палата України набуває повноважень юридичної особи від дня реєстрації у Міністерстві юстиції України на підставі заяви та Статуту, затвердженого в порядку, передбаченому цим Законом. Плата за реєстрацію не справляється. Аудиторська палата України формується шляхом делегування до її складу п'яти представників від професійної громадської організації аудиторів України, по одному представнику від Рахункової палати, Міністерства фінансів України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Державного комітету статистики України, Міністерства юстиції України, державних органів, уповноважених законами України на здійснення державного фінансового контролю та окремих фахівців від навчальних, наукових та інших організацій. Фахівці від навчальних, наукових та інших організацій делегуються за їх згодою професійною громадською організацією аудиторів України в кількості п'яти представників і по одному представнику за пропозицією Рахункової палати, Міністерства фінансів України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Державного комітету статистики України, Міністерства юстиції України, державних органів, уповноважених законами України на здійснення державного фінансового контролю.

Повноваження Аудиторської палати України

Повноваження Аудиторської палати України визначаються цим Законом та Статутом Аудиторської палати України.

Статут Аудиторської палати України підлягає затвердженню двома третинами голосів від загальної кількості членів палати.

Аудиторська палата України здійснює сертифікацію суб'єктів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг.

Затвердження норм і стандартів аудиту є виключним правом Аудиторської палати України. Затверджені Аудиторською палатою України норми і стандарти аудиту є обов'язковими для дотримання підприємствами, установами та організаціями.

надання інших аудиторських послуг

Аудитор може надавати аудиторські послуги індивідуально або як працівник аудиторської фірми.

Аудитор має право індивідуально надавати аудиторські послуги тільки на підставі чинного сертифіката.

Аудиторська фірма має право надавати аудиторські послуги за наявності в її складі хоча б одного аудитора, що має чинний сертифікат.

Частину четверту статті 19 виключено

Тенденції на ринку аудиторських послуг

· Держава обмежує незалежність аудиторів.

· Великі аудиторські компанії поступово припиняють надавати аудиторські та консультаційні послуги одним і тим самим клієнтам. У такий спосіб вони намагаються забезпечити собі бездоганну ділову репутацію.

· Для підвищення ефективності надання послуг компанії розділяють свої аудиторські та консалтингові підрозділи.

· Контроль за діяльністю аудиторів стає жорсткішим. Так, розширено штат юристів і бухгалтерів, які працюють в Управлінні корпоративних фінансів США, завданням яких є виявлення неякісної роботи аудиторів. Вони ж за потреби ініціюють позбавлення порушників ліцензій.

· Аудиторсько-консалтингові групи збільшують обсяги виручки за рахунок надання клієнтам консалтингових послуг.

· Попит на послуги аудиторів зростає. У Росії, наприклад, торік аудиторський бізнес зріс на 65% (2000 року -- на 49%).

В УКРАЇНІ...

· Відсутній контроль над аудиторською діяльністю. Відтак на ринку присутні аудитори, які не внесені в Реєстр аудиторських фірм і аудиторів України, але при цьому надають послуги (за $50 поставлять печатку на будь-якому документі).

· Підприємства, якщо аудиторський висновок не орієнтований на міжнародні ринки, дедалі частіше віддають перевагу послугам вітчизняних аудиторів, а не представників «великої п'ятірки».

· У вітчизняному аудиті, на відміну від останніх тенденцій у «великій п'ятірці», відбувається концентрація аудиторських і консалтингових послуг.

· Аудит виживає здебільшого не за рахунок якості послуг, а за рахунок кількості, з урахуванням можливостей замовника оплатити їхні послуги.

· Аудиторська перевірка підприємств часто носить формальний характер. Причина -- об'єктом перевірки є директор, який і замовляє аудит. Ситуація може змінитися з набранням чинності змін до закону про акціонерні товариства, згідно з якими аудиторську фірму обирає не менеджер, а затверджують збори акціонерів. Їм аудитор і надаватиме свої висновки. Відповідні зміни ініціювала ДКЦПФР.

· У аудиторському бізнесі актуальна проблема демпінгу -- зазвичай у аудиторів немає сталих цін на послуги: аби не втратити клієнта, вони готові запропонувати шалені знижки.

· Консалтинг домінує у більшості аудиторсько-консалтингових фірм. Серед супутніх послуг аудиторів найбільшою популярністю користується ведення бухгалтерського обліку. Такі замовлення дають аудиторам майже половину доходів.

· Фірми об'єднують зусилля з метою надання ширшого спектра послуг.

ПЕРСПЕКТИВИ

· Головним критерієм відбору аудитора стане його бездоганна репутація.

· 2003 року вітчизняним аудиторам додасться проблем -- окремі компанії повинні перейти на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і відповідно до них надавати фінансову звітність. Найімовірніше, спочатку для підтвердження фінансової звітності компанії звертатимуться за допомогою до міжнародних аудиторів.

· Вітчизняні аудитори так само, як і західні, почнуть страхувати свою професійну відповідальність перед клієнтом. Страховим захистом нині користуються одиниці.

· Посилиться тенденція переходу ініціативи в необхідності аудиту від директора підприємства до його власників. Формального аудиту стане менше.

· За аудиторською діяльністю буде встановлено контроль держави -- для аудиторів з бездоганною репутацією це плюс, оскільки відсіюються «формальні» аудитори.

· Більшою популярністю серед аудиторських послуг користуватимуться оцінювальні послуги -- оцінка буде затребувана, оскільки в період загальної реструктуризації промисловості зросла потреба в оцінці активів і бізнесу підприємств.

· Український аудиторський бізнес ще не досяг таких розмірів, як міжнародний, тому про відокремлення аудиторських і консалтингових підрозділів не може бути й мови. Тим паче, що корпоративні клієнти здебільшого чекають від аудиторів комплексу послуг з різних питань. Аудитори підуть на відокремлення лише після того, якщо це буде оформлено законодавчо у вигляді обов'язкової умови.

· Розвиток фондового ринку в Україні автоматично збільшуватиме попит на аудиторські послуги.

· Для більшої незалежності аудиторів компанії можуть змусити змінювати аудиторські фірми кожні п'ять--сім років.

Аудиторська фірма «АБК Аудит» - професійна Компанія на ринку аудиторських, бухгалтерських і консультаційних послуг, що спеціалізується на проведенні аудиту підприємств різних форм власності і сфер діяльності: виробничих, торгових, будівельних, а також організацій, що надають послуги.

Ідеологія роботи аудиторської фірми «АБК Аудит» полягає в індивідуальному підході до Клієнта. Незалежність є основоположним принципом діяльності аудиторської фірми. Аудиторська фірма «АБК Аудит» будує відносини з клієнтами на довготривалій і взаємовигідній основі. Всі партнери і професійні співробітники аудиторської фірми „АБК Аудит” слідують принципам незалежності, чесності, об'єктивності, професійній компетентності, встановленим міжнародними правилами Кодексу етики професійних бухгалтерів, дотримують конфіденційність відносно отриманої інформації про справи клієнтів.

Забезпечення високої якості аудиторських послуг - головна умова діяльності аудиторської фірми «АБК Аудит». При формуванні внутрішньої структури аудиторської фірми «АБК Аудит» створений відділ контролю за якістю виконуваних робіт, який контролює роботу підрозділів. Система контролю якості і підходи аудиторської фірми «АБК Аудит» до побудови відносин з клієнтами гарантують високий рівень виконуваних робіт, що відповідає міжнародним стандартам.

Кадровий потенціал аудиторської фірми «АБК Аудит» - професійні аудитори, консультанти і експерти, що використовують свої навики, знання і великий досвід, допомагаючи клієнтам досягати ділових цілей.

Cпівпраця з аудиторською фірмою допоможе уникнути можливих двозначних ситуацій і дозволить Вам працювати спокійно, упевнено і комфортно.

Аудиторська фірма «АБК Аудит» проводить аудиторські перевірки за квартал, півріччя, 9 місяців і рік, що дозволяє підтримувати постійний контакт з Клієнтом для того, щоб забезпечити ефективне і раціональне рішення проблем, на основі глибокого знання нормативно - законодавчої бази.

Аудиторська фірма «АБК Аудит» вчасно і в повному об'ємі надасть інформацію, направлену на забезпечення зростання і стабільності Вашої Компанії.

Ринок аудиторських послуг

Постійне зростання попиту на аудиторські послуги в Росії визначається двома основними факторами: розвитком господарського законодавства і розвитком ринку як такого. В перші роки розвиток аудиту визначається наявністю в нормативних актах вимоги проведення аудиту для СП, банків, страхових організацій, представництв іноземнихфірм. І цей етап закінчився з прийняттям Тимчасових правил. З 1994р. багато які підприємства почали розглядати аудит не тільки як обов'язок, визначений законодавче, а й як потребу і необхідність. Набутий досвід роботи в умовах ринку, вірніше, в умовах відсутності централізованого управління, підказує, що дешевше користуватися послугами професіоналів, ніж розплачуватися за свої помилки. Особливо великі ризики російських підприємств , пов'язані з нечітким, що швидко змінюється, господарським законодавством, у тому числі податковим. Тому аудиторські послуги багато в чому асоціюються у них із захистом від цих ризиків. Багато які великі російські підприємства вже ознайомились на практиці з діями податкових органів. І тепер наявність аудиторського висновку, що підтверджує достовірність фінансового звіту, багато в чому є для підприємства гарантією відсутності претензій з боку державних органів із сплати податків І відсутності інших порушень законодавства у звітному періоді. Коло користувачів фінансової звітності, аналогічно тому, що є в країнах з розвиненою ринковою економікою, ще тільки формується в Росії. Тут доречно зазначити роль міжнародних аудиторських і консультаційних фірм, що працюють на російському ринку. Дуже важливо, що саме діяльність міжнародних аудиторських і консалтингових фірм серйозно вплинула і продовжує безперечно впливати на розвиток аудиту і консалтингу в Росії. Відмінні стартові умови для роботи міжнародних аудиторських і консалтингових фірм в Росії було створено внаслідок реалізації багатьох проектів, що фінансуються за рахунок коштів міжнародних організацій. Міжнародні аудиторські фірми в Росії працюють із "своїми" клієнтами - транснаціональними компаніями, що прийшли а Росію, а також з великими російськими підприємствами. Останні, як правило, є одержувачами іноземних кредитів, і аудиторський висновок, підготовлений на основі міжнародних аудиторських стандартів, служить їм необхідною "перепусткою" у світ міжнародних фінансів. Інтелектуальний і фінансовий потенціал міжнародних і національних аудиторських фірм незіставні. В дійсності вони працюють у певному розумінні на різних поверхах російської економіки. Проте найбільші національні аудиторські фірми у чомусь починають конкурувати в Росії з фірмами "великої шістки". За деякими даними, окремі міжнародні аудиторські фірми відчувають серйозні труднощі, пов'язані із занадто великою орієнтацією на проекти, що фінансуються за рахунок міжнародних організацій, надлишковою концентрацією на обслуговуванні "своїх" зарубіжних клієнтів і недооцінкою національного сектора економіки, помилками у кадровій політиці з російським персоналом. Великі російські комерційні банки користуються послугами міжнародних аудиторських фірм, очевидно, не без підстав вважаючи, що це їм допоможе підтвердити свою надійність і солідність перед клієнтами не тільки в Росії, а й за її межами. Дуже часто останнім часом найбільші російські підприємства прагнуть користуватися одночасно послугами міжнародних і національних аудиторських фірм. Перші виконують аудит І відкривають, підприємству виходи на міжнародні ринки. другі ж працюють як бухгалтерські й податкові консультанти і знижують ризики підприємства за претензіями з боку державних органів. З введенням Положення про атестацію аудиторів виникла одна проблема, яка спершу була не дуже помітною на ринку аудиторських послуг. З'явилось багато аудиторів, які дають позитивний аудиторський висновок, практично не проводячи аудит. По-перше, це пов'язано з відсутністю на багатьох підприємствах реального власника, якому необхідна об'єктивна інформація про фінансове становище підприємства. Реальний власник багатьох підприємств у Росії - керівництво цих підприємств, яке не вбачає потреби в розкритті фінансової інформації для зовнішніх користувачів. По-друге, немає офіційних стандартів, що регулюють проведення аудиторських перевірок. Тому немає ^ критеріїв для оцінки необхідних обсягів робіт, які повинен виконати аудитор, щоб зібрати достатні свідчення для формування думки про достовірність і правильність фінансової звітності. Отже, з одного боку. в Росії ще не сформувався Інститут власників і зовнішніх користувачів фінансової звітності, а з другого - аудиторам необхідно розробити професійні стандарти, за якими можна було б об'єктивно оцінювати якість їхньої роботи.


Подобные документы

 • Дослідження структури та функцій Аудиторської палати України. Аналіз правових засад здійснення аудиторської діяльності. Огляд питань контролю якості аудиторських послуг та професійної етики. Повноваження професійної громадської організації аудиторів.

  реферат [25,2 K], добавлен 22.10.2015

 • Загальна характеристика аудиторської діяльності. Поняття та зміст аудиторської діяльності. Види аудиту і аудиторських послуг. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні. Проведення аудиту, надання інших аудиторських послуг.

  курсовая работа [41,5 K], добавлен 31.12.2008

 • Аудит в системі економічних відносин держави. Міжнародний досвід аудиторської діяльності. Професійні організації аудиторів. Правове регулювання аудиторських послуг, консультацій та експертиз. Аудит в системі судочинства.

  дипломная работа [125,1 K], добавлен 13.06.2004

 • Організація та діяльність Аудиторської Палати в Україні (АПУ). Повноваження та статут АПУ, персональний склад та його щорічна ротація. Діяльність Спілки аудиторів України. Процедури аудиту. Види та мета тестів на відповідність внутрішнього контролю.

  контрольная работа [20,1 K], добавлен 22.03.2010

 • Основні тенденції розвитку аудиту в Україні та світі. Переваги впровадження аудиту в сферу підприємницької діяльності. Заходи щодо покращення та прискорення розвитку вітчизняних аудиторських фірм та аудиту в цілому. Моделі аудиторської діяльності.

  презентация [514,3 K], добавлен 09.07.2014

 • Відносини між суб’єктами аудиторської діяльності в процесі надання аудиторських послуг. Поняття "аудит" та "аудиторська діяльність". Нормативно-правові документи та процедура сертифікації аудиторів. Проведення аудиту в умовах комп’ютерного забезпечення.

  курсовая работа [40,3 K], добавлен 13.08.2008

 • Історія виникнення та становлення аудиторської діяльності в Україні, Аудиторська Палата України як основний орган управління нею. Огляд найбільш успішних аудиторських фірм України, перелік послуг та визначення їх якості. Етапи планування роботи аудитора.

  контрольная работа [270,5 K], добавлен 06.07.2009

 • Вищий орган фінансового контролю Австрії. Порівняльна характеристика вищих органів фінансового контролю України та Австрії. Шляхи вдосконалення організації Рахункової палати України. Фактори, які вплинули на формування державного аудиту у Австрії.

  контрольная работа [30,2 K], добавлен 27.11.2010

 • Вплив критеріїв підготовки фінансової звітності на організацію проведення аудиту. Організація контролю якості, розробка нових стандартів. Моделі побудови системи нагляду за професією аудитора. Перспективи розвитку ринку аудиторських послуг в Україні.

  контрольная работа [28,8 K], добавлен 24.01.2011

 • Об’єкти і суб’єкти внутрішнього аудиту. Створення і повноваження САУ. Права і обов'язки аудиторів. Послуги по визначенню фінансового стану під-ва, стратегії його розвитку. Відмінність аудиту при автоматизованому і неавтоматизованому веденні б/о...

  шпаргалка [158,0 K], добавлен 30.10.2005

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.