Послуги Private Banking в Україні

Поняття та розвиток Private Bankin, його становлення в Україні. Географія розташування офісів Private Banking, обсяг активів, клієнти. Потенціал та лідери цього інноваційного напрямку діяльності банків України. Фактори, які уповільнюють його розвиток.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 22.08.2013
Размер файла 649,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

ЗМІСТ

ВСТУП

Поняття та розвиток Private Bankin

Становлення Private Banking в Україні

Сучасний стан приватного банкінгу в Україні

Українська модель Private Banking

Спектр послуг Private Banking в Україні

Тенденції розвитку приватного банкінгу в Україні

Географія розташування офісів Private Banking

Обсяг активів private banking в Україні

Клієнти Private Banking

Потенціал ринку Private Banking в Україні

Лідери ринку Private Banking України

Проблеми ринку Private Banking в Україні

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

В останні десятиліття у сфері банківського бізнесу почала активно розвиватися роздрібна банківська справа, і зараз вона стає все більш суттєвим джерелом доходів комерційних банків. Разом з цим, у роздрібному бізнесі особливо привабливим для фінансових установ і плідним з точки зору виникнення ексклюзивних продуктів є обслуговування найзаможніших клієнтів, яке отримало назву приватної банківської справи (англ. private banking - РВ).

Цей інноваційний напрямок діяльності банків має досить недовгу історію існування - 20 - 25 років, проте ринок послуги private banking постійно зростає і стає ареною серйозної конкурентної боротьби. Дані, які щорічно публікуються в аналітичному звіті World Wealth Report, що характеризує рівень багатства у світі і готується французькою консалтинговою фірмою Capgemini, свідчать про постійне зростання кількості заможних людей: у 2008 р. їх чисельність становила більше 10 млн осіб із загальним багатством у сумі 40,7 трлн дол. При незначній потребі у капіталі та низькому рівні ризику у РВ можна отримати відносно високі комісійні винагороди. Оскільки якість та ексклюзивність обслуговування клієнта є основним фактором конкуренції, тому у цій сфері можуть діяти і невеликі, і середні постачальники послуг.

Привабливість того чи іншого регіону фінансові інститути оцінюють за допомогою індексів зміни фінансових статків найбагатших людей планети (англ. High net worth individuals (HNWI) - особи з найбільшим власним капіталом). За даними аналітиків, зараз майже 60% операцій private banking припадає на Північну Америку та Європу. Проте останнім часом найбільший приріст числа міліонерів демонструють держави Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Серед-нього Сходу, Східної Європи та Латинської Америки.

Тривалий час у приватній банківській справі домінували швейцарські банки. Так, майже половина прибутків другого за величиною банку Швейцарії Credit Suisse надходить від більш ніж 600 тис клієнтів private banking по всьому світові, до кожного з яких прикріплений персональний менеджер. Проте зараз серйозну конкуренцію швейцарським банкам створюють американські та німецькі кредитні інститути.

Поняття та розвиток Private Banking

Класичний рrivate banking можна визначити як сукупність специфічних послуг та продуктів фінансового та нефінансового характеру, що надаються заможній особі та членам його родини на довірчій основі через персонального менеджера високої кваліфікації. При цьому продукти та послуги, як правило, структуровані ексклюзивним чином під кожного індивідуального клієнта, що дозволяє задовольнити його прагнення до персоніфікації. Таким чином, у РВ немає звичайної для інших банківських бізнесів стандартизації продуктів; використовуючи англійський термін, можна сказати, що вони є tailor-made, тобто зроблені на замовлення і тому практично завжди є інноваційними. Сума, що передається до банку і яка визначає клієнта у сегменті рrivate banking, у середньому становить від одного-двох мільйонів доларів [1].

Достатньо часто РВ ототожнюють з VIP- обслуговуванням, що не зовсім коректно. По-перше, «вхідний бар'єр» тут є значно нижчим і складає 50-100 тисяч доларів США, а по-друге, VIP - клієнт отримує комплекс фінансових послуг з відносно стандартними характеристиками, хоч і при більш комфортному обслуговуванні.

Подальшим розвитком концепції рrivate banking стало надання банками послуг «сімейного офісу» (англ. family office), що включають і фінансове обслуговування членів родини дуже заможного клієнта. При цьому основний акцент робиться на підборі і наданні клієнту необхідного набору послуг, фінансового або нефінансового характеру, з усіх, що є на ринку і що надаються різними його учасниками - у сфері податкового планування, юридичного консультування, різних видів страхування тощо. Одне з найголовніших завдань «сімейного офісу» - забезпечити збереження статку клієнта для спадкоємців, вирішити питання структуризації капіталу, передавання, збереження та управління бізнесом тощо.

Таким чином, концепція family office будується на принципі «відкритої архітектури», а для того, щоб скористатися нею, клієнту необхідно розмістити у банку у середньому близько 15 млн. доларів.

У рамках приватного бізнесу фінансова установа пропонує клієнту три основні категорії послуг: управління багатством (англ. wealth management), традиційне банківське обслуговування і консультаційні послуги. Крім того, ще виділяються послуги з управління стилем життя (англ. life-style management), під якими розуміється надання комплексу послуг небанківського характеру: наприклад, допомога у виборі варіантів купівлі нерухомості, організації відпочинку, вибір прийнятного закладу для навчання дітей клієнта тощо. Надання послуг з управлінням стилем життя у рамках елітного приватного банківського обслуговування є важливою складовою, оскільки дозволяє підкреслити статусність заможного клієнта і зміцнити його лояльність до конкретного банку.

Говорячи про спектр послуг рrivate banking, необхідно відмітити, що навіть якщо попит на певні їх різновиди буде відносно малим або зовсім відсутнім, не слід видаляти їх з продуктової лінійки. Для заможного клієнта важливим є сам факт наявності у банка великого асортименту, з якого теоретично можна вибрати все, що сподобається.

Традиційне банківське обслуговування у сегменті private banking представлено, як правило, веденням поточних та депозитних рахунків, оформленням платіжних карток елітного класу і, що може здаватися дивним, споживчим кредитуванням. Проте клієнти в останньому випадку керуються принципами підвищення рентабельності власного капіталу, не бажаючи вилучати його з обороту, тому оплачують престижні покупки - елітної нерухомості, автомобілів, яхт - за рахунок банківського кредиту. Кредитування дозволяє заможним позичальникам вирішувати питання тимчасової потреби у коштах без шкоди для вибраної раніше довгострокової інвестиційної стратегії. Зрозуміло, що подібні кредитні програми суттєво відрізняються від стандартних своїми умовами обслуговування.

Держателі елітних карт отримують широкий асортимент додаткових послуг, знаходячись у будь-якому регіоні світу. Це може бути консьєрж-сервіс, цілодобова підтримка за кордоном, необмежений доступ у VIP- зали аеропортів світу (Priority Pass), а також спеціальні пропозиції та знижки у кращих готелях та магазинах світу. Клієнти private banking можуть також розраховувати на спеціалізовані банківські відділення та окремий телефонний номер у call- центрі, що обслуговує цілодобово.

Ще донедавна традиційні банківські послуги були найбільш популярними, тепер вони відходять на другий план, поступаючись місцем довірчому управлінню активами клієнта. Для організації управління своїми активами клієнт, як правило, відвідує банк тільки один раз. У процесі зустрічі керівництво банку визначає потреби клієнта, здійснює презентацію організації своєї роботи, відразу призначає та консультує персонального менеджера. Слід відмітити, що проблема підбору та навчання персоналу вищої кваліфікації для сфери рrivate banking є надзвичайно актуальною, про що свідчить, зокрема, навіть створення банком HSBC спеціального навчального закладу Global Training Academy, де здійснюється підготовка відповідних фахівців.

Як правило, у фінансового інституту, що займається управлінням активами, є перелік стандартних інвестиційних стратегій, що пропонуються роздрібним клієнтам - від консервативної до ризикованої. Проте такий підхід не влаштовує надзвичайно заможних людей, які значно краще розуміються на поточній ринковій кон'юнктурі, тому у них можуть бути власні фінансові уподобання, що «не вписуються» у рамки запропонованих стратегій. Банки розробляють для них індивідуальні стратегії і пропонують таку структуру інвестиційних портфелів, яка включає і специфічні фінансові інструменти.

З цією метою розробляється інвестиційна декларація - документ, в якому зазначається, як само будуть інвестуватися кошти, а також визначаються основні критерії вкладень: бажану дохідність, максимальний ступінь ризику, строк вкладення тощо. Як правило, інвестиційна декларація затверджує мінімальні та максимальні частки акцій, облігацій, валютних коштів, похідних інструментів у портфелі, але може бути прописана і більш докладна його структура. Альтернативні вкладення (антикваріат, предмети мистецтва, раритетні автомобілі тощо), як правило, не перевищують десятої частини інвестиційного портфелю.

Важливим моментом при складанні стратегії інвестування є досвід роботи банку з фінансовими інструментами на різних ринках.

Слід відмітити, що світові лідери у сфері рrivate banking постійно вдосконалюють свої послуги та механізми їх надання. Про це свідчить, наприклад, поява у 2007 році інноваційних пакетів послуг для заможних клієнтів банку HSBC під назвою «HSBC Premier» та банку Citigroup - «Citigold», що були анонсовані як дійсно глобальні персональні послуги та інструменти встановлення зі споживачами банківських відносин преміум -класу.

Кількість заможних людей збільшується і у пострадянських країнах, насамперед, у Росії. Російські експерти оцінюють сьогоднішній обсяг ринку рrivate banking країни у 12-15 млрд. доларів, а потенційний - у 300-400 млрд., оскільки на даний час тільки 10% заможних громадян користуються даними послугами. Особливістю фінансових ринків, що розвиваються, є менший «вхідний поріг» для клієнтів, що зазвичай становить 200-500 тисяч доларів.

Становлення Private Banking в Україні

В умовах України більшість фінансових інститутів сьогодні ще не готові запропонувати сервіс private banking у західному розумінні. Хоч з 2005 року деякі банки, зокрема, Приватбанк, Укрсиббанк, Райффайзенбанк Україна, Укрсоцбанк, виділили з роздрібного бізнесу окремих менеджерів для VIP-сегменту і створили спеціалізовані структури, націливши їх на продаж ексклюзивних продуктів. Клієнтам запропонували можливість керування рахунками, вигідні депозити, консультації з мінімізації оподаткування, елітні платіжні картки - Visa Infinite, MasterCard Signia та American Express Centurion.

За оцінками банку Merrill Lynch, у середині 2007 року в Україні проживало до тридцяти тисяч потенційних клієнтів private banking, які мали більше 1 млн. доларів вільних коштів, проте не завжди знали, яким чином ними ефективно управляти. Разом з тим, дослідження, проведені спеціалістами Укрсиббанку, засвідчили, що за підсумками того ж 2007 року тільки 1% заможних клієнтів погоджувався на розміщення коштів на депозитах, а 50% - зацікавилися вкладеннями у цінні папери, 26% - послугами з купівлі-продажу нерухомості, 21% - структурованими продуктами.

На думку фахівців, сьогодні є декілька внутрішніх для банків факторів стримування розвитку приватної банківської справи в Україні. По-перше, це відсутність досвіду надання ексклюзивних послуг, перш за все, у сфері управління активами, яка складає основний зміст private banking. По-друге, це проблеми із забезпеченням конфіденційності інформації у банківських установах. Зрештою, банки в основному або не мають достатньо підготовлених персональних менеджерів з першокласною освітою та вмінням розбиратися в усіх фінансових питаннях (на жаль, в Україні ніхто і не навчає таких менеджерів), або не можуть організувати достатній рівень комфорту обслуговування.

Разом з тим, сьогодні на цьому ринку так або інакше вже представлені практично всі українські банки з групи найбільших, проте лідером може вважатися Укрсиббанк, в управлінні якого знаходиться більш ніж 250 млн. доларів (у найближчих конкурентів - по 50-80 млн.) і який має найбільш детально розроблену стратегію та наповнену продуктову лінійку послуг private banking.

Сучасний стан приватного банкінгу в Україні

Зараз в Україні, за оцінками експертів, працює близько 40 фінансових структур, які пропонують заможним клієнтам послуги private banking. Найбільш помітними гравцями в цьому сегменті є банки першого ешелону та декілька менших установ з західним, російським чи українським капіталом [10]. Найбільшу активність на ньому проявляють УкрСиббанк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Укрсоцбанк, «Райффайзен Банк Аваль», ПриватБанк, ВТБ Банк, Правекс-Банк та ін. При цьому фінансисти окремо виділяють ПриватБанк, який надає клієнтам VIP-обслуговування, не позиціонуючи послугу як private banking, а також низка інших установ з обмеженими можливостями розміщення коштів, але зазвичай більш високою дохідністю.

Дійсно, департаменти private banking та спеціальні відділення, які призначені винятково для індивідуального банківського обслуговування, функціонують лише в декількох великих кредитних установах. ОТП Банк зустрічає VIP-клієнтів в семи «РВ офісах», в УкрСиббанку є шість таких відділень (в Києві, Харкові, Одесі, Донецьку, Дніпропетровську та Львові).

Окрім вітчизняних банківських установ, на українському фінансовому ринку послуги private banking пропонують західні структури, такі як Credit Suisse FB, UBS, Lombard Odier, Pictet. Однак протягом кризи ці фінансові установи скоротили свою присутність в Україні, а деякі взагалі відізвали своїх постійних представників. Тепер банкіри приїздять, як правило, раз в один-три місяці за чіткою домовленістю низкою клієнтів, з якими спілкуються лише декілька днів. Ці фінансисти залучають окремих заможних українських клієнтів, кількість яких наразі незначна. Адже поріг входу у представників вищезазначених світових лідерів відповідає декільком мільйонам доларів, в той час як в Україні реально стати клієнтом private banking, довіривши фінансовій структурі від 100 тис. дол. США.

Ще один сегмент ринку private banking в Україні посідають місцеві інвестиційні компанії. Протягом 2008 - 2009 р.р. перед кризою багато інвестиційних компаній для надання послуги private banking масово отримували ліцензії на довірче управління, які згодом були відкликані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку з тим, що ліцензіати не вели відповідну діяльність. Слід зазначити, що private banking у виконанні інвестиційних компаній суттєво відрізняються від банківського комплексу послуг. Якщо в банківській системі private banking передбачає депозит, платіжну карту, консьєрж-сервіс та афілійовані з банками інвестиційні фонди, то в інвестиційних компаніях мова перш за все йде про управління активами, тобто мова йде про класичне довірче управління, яке включає всі доступні інструменти - ОВДП, корпоративні та муніципальні облігації, акції, ф'ючерси та опціони. Крім того, в рамках послуги private banking інвестиційні компанії пропонують індивідуальні інвестиційні продукти, структурні продукти, інвестиційні фонди, в тому числі створений спеціально для клієнта онлайн-доступ до торгів на фондовій біржі і т.д.

Українська модель Private Banking

Незважаючи на трансформації останніх років, private banking в Україні досі притаманні риси, що характерні для ринків, які розвиваються. Український клієнт private banking перш за все прагне отримати підвищену ставку за депозитом, VIP- обслуговування, персонального менеджера, спеціальні програми кредитування, а також основні банківські продукти (картки, поточні рахунки, грошові перекази і т.д.), страхування, консьєрж - сервіс і програми лояльності. В країнах з розвиненою економікою, поряд з вищеперерахованими банківськими сервісами та позиками на індивідуальних умовах, клієнти цінують якісний інвестиційний консалтинг, послуги управління активами, підтримку у всьому світі, ведення сімейного бюджету. Слід також зазначити, що портфелі активів українських та західних клієнтів private banking теж відрізняються. В основному українські клієнти розміщують вільні кошти на термінових вкладах, і вкладах до вимоги. При цьому частка валютних активі сягає 85%, менше 5% заощаджень спрямовані в інвестиційні фонди. Крім того, клієнти активно вкладають кошти в комерційну або житлову нерухомість, а також у власний бізнес. В розвинених же країнах клієнти private banking розміщують капітали в першу чергу в акції та облігації, в альтернативні інструменти (венчурні фонди, фонди прямого інвестування, золото, витвори мистецтва), і не більше 30% - на депозитах.

Спектр послуг Private Banking в Україні

Незважаючи на розширення спектру послуг, що надаються, та зростаючу конкуренцію, індивідуальне банківське обслуговування «по-українськи» залишається більш скромним комплексом послуг в порівнянні з private banking «по-швейцарськи». Вітчизняний private banking функціонує в законодавчому полі України, що суттєво обмежує приватних банкірів у виборі інструментів. Тому продуктова пропозиція представлена лише класичним набором банківських послуг та сервісів. Слід також враховувати, що Україна відноситься до так званої «оншорної» зони, відповідно, ресурси та технології можуть суттєво відрізнятися як за різноманіттям інструментів інвестування, так і за дохідністю.

Аналіз спектру послуг private banking, які надають банки, свідчить про те, що наразі з'являються нові напрямки в наданні послуг private banking. Зокрема, банки активно працюють над формуванням нового комплексного сервісу private banking, в рамках якого вони готові запропонувати своїм клієнтам поруч зі стандартними банківськими операціями (відкриття депозитних та обслуговування поточних рахунків, операції з обміну валюти і обслуговуванню елітних банківських карток, гнучкі депозитні програми), послуги так званого «класичного» private banking, зокрема:

Формування портфеля інвестицій;

Венчурні фонди;

Офшорні юрисдикції;

Робота з дорогоцінними металами;

Інвестиційне консультування та управління активами клієнта;

Family office;

Консьєрж - сервіс;

Фінансове планування з використанням депозитних продуктів та цінних паперів;

Створення особистих інвестиційних фондів.

Банки практикують комбінації декількох депозитних вкладів, що дозволяє диверсифікувати валютні ризики. Ставки для великих сум для VIP-клієнтів можуть бути на 0,25-1% вище, ніж за стандартними депозитами. Також все більшої популярності набувають вклади в банківських металах. Хоча відсоткові ставки за такими вкладами невисокі (від 0,4% до 3% річних), клієнтів, які націлені на довгострокові інвестиції, лякає висока волатильність основних світових валют та приваблює перспектива росту цін на дорогоцінні метали.

Окрім депозитів та банківських металів, однією з пріоритетних послуг private banking є преміальні карткові продукти. Українським клієнтам пропонуються картки Visa International (Gold, Platinum, Infinite), MasterCard (Gold, Platinum, World Signia), а також American Express (Gold, Platinum, Centurion). В 2010 - 2011 рр. значно розширилося коло банків, які випускають суперпреміальну картку системи Visa -- Infinite. Сьогодні її емітують УкрСиббанк, UniCredit Bank, ПриватБанк, ВТБ Банк та інші.

Банки намагаються наповнити платіжні картки додатковими сервісами, і клієнти отримують можливість користуватися не тільки відновлювальною кредитною лінією з пільговим періодом погашення, але й низкою інших переваг. Серед них - персональний менеджер, комплекс дисконтних програм, розроблених спільно з партнерами банку, цілодобова консультація, консьєрж - сервіс, можливість збільшення кредитної лінії в екстрених випадках, інформаційна та аналітична підтримка, найбільш вигідні тарифи та ін.

Поруч зі попитом на класичні банківські продукти, експерти відмічають ріст інтересу до інвестиційних послуг, зокрема, все більшого поширення набувають продукти компаній з управління активами - вкладення в фонди, що працюють з акціями, облігаціями, нерухомістю, цінними металами і т.д.

Крім послуг з управління активами, в Україні активізувався розвиток напрямку альтернативних інвестицій, зокрема арт-банкінга. Такі лідери ринку, як ОТП Банк та УкрСиббанк, пропонують в рамках цієї послуги консультаційне супроводження інвестицій в предмети розкоші, експертну оцінку, складання колекцій, ведення перемовин при продажу та придбанні творів мистецтва.

Слід зазначити, що банки, продовжуючи розвивати цей банківський сектор, наразі прагнуть запропонувати своїм клієнтам нові рішення на основі комбінування потреб клієнтів в послугах та інвестиційних інструментах, які надаються як в українських, так і іноземних фінансових установах.

Висока дохідність та можливість побудови довгострокових відносин з клієнтами дозволяють збільшити пасиви банків та комісійні доходи. Відсутність розподіленості сегменту між банками також сприяє розвитку послуг private banking в Україні.

Тенденції розвитку приватного банкінгу в Україні

За матеріалами компанії КПМГ в Україні, яка провела незалежне дослідження ринку обслуговування приватного банківського капіталу в Україні, можна відзначити наступне:

- в Україні в 2011 р. і першій половині 2012 р. з'явились нові напрямки надання послуг private banking, що свідчить про активну роботу банків над формуванням нового комплексного сервісу для заможних клієнтів;

- зберігається тенденція 2008 - 2010 р.р., а саме: банки надають послуги private banking переважно через спеціалізовані офіси. При цьому географія розміщення таких офісів суттєво не розширилась. В 2011 - І півріччі 2012 р. банки надають перевагу розміщенню офісів в найбільш розвинутих в економічному відношенні містах;

- обсяг активів private banking в загальній сумі активів банків збільшився на 0,9% за 6 місяців 2012 р.;

- приблизно половина (50%) заможних людей України отримують private banking - обслуговування в українських банках;

- в 2011 - 2012 рр. більшість банків визначало мінімальний річний дохід клієнтів private banking на рівні 120 000 дол. США;

- середній строк надання послуги клієнту private banking складає 1-3 роки;

- на думку учасників дослідження, в п'ятірку лідерів ринку private banking в Україні увійшли «Приватбанк», «УкрСиббанк», «Альфа-Банк», «ОТП» та «Райффайзенбанк Аваль»;

- Сбербанк Росії та ВТБ претендують стати лідерами на ринку private banking в Україні в 2013-2015 рр. [8]

Географія розташування офісів Private Banking

Більшість банків, які надають послуги private banking або зацікавлені в розвитку цього сектора, продають або намагаються продавати такі послуги через спеціалізовані офіси, призначені для обслуговування виключно заможних клієнтів. Це пояснюється вимогами до високої якості обслуговування з боку клієнтів private banking, а також необхідністю вироблення індивідуального підходу до кожного клієнта. В зв'язку з цим функціонування спеціалізованих офісів є не стільки перевагою при наданні таких послуг, скільки необхідністю, що викликана їхньою специфікою.

Головні гравці на ринку private banking надають послуги в найбільш соціально та економічно розвинутих містах України (Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Харків. Львів), але деякі банки вже відкрили спеціалізовані офіси в Хмельницькому, Одесі, Запоріжжі та Сімферополі, що свідчить про розширення географічного покриття бізнесу private banking в Україні.

Рис. 1. Розташування спеціалізованих офісів для надання послуг private banking в Україні.

Обсяг активів private banking в Україні

Протягом 2009 - 2010 рр. обсяг активів private banking в загальній сумі активів банків збільшився більше ніж на 2%.

Загальна сума активів private banking 5 найбільших гравців на ринку станом на 31 грудня 2008 р. склала 3,2%. В 2009 р. частка активів private banking в загальній сумі збільшилась ще на 0,5% і досягла 3,7%, і на 31 грудня 2010 р. склала вже 5,5%.

Причина такого росту обсягу активів private banking зумовлена зменшенням загальної суми активів учасників дослідження при збереженні тієї самої суми активів private banking протягом 2008 - 2010 рр., і не була пов'язана зі збільшенням абсолютної величини активів private banking. Однак за перші 6 місяців 2012 р. обсяг активів private banking зріс на 0,9% у порівнянні з обсягом аналогічних активів на 31 грудня 2011 р. і станом на 30 червня 2012р. склав 7%.

Причиною такого зросту обсягу активів є ріст кількості клієнтів private banking і, відповідно, збільшення сумарної вартості активів, переданих клієнтами банкам.

Рис. 2. Частка активів private banking в загальній сумі активів.

Джерело: Вісник Національного банку України.

Клієнти Private Banking

Аналіз, проведений компанією КПМГ в Україні, показує, що клієнти private banking не тільки не відчули «кризових» явищ в українській економіці, але й навпаки, кількість клієнтів продовжує рости. Лише за 6 місяців 2012 р. кількість клієнтів сектору в середньому на 14%, а один з досліджуваних банків констатував 8-кратний ріст клієнтської бази. Дані показники свідчать про те, що розширення продуктової лінійки послуг private banking сприяє залученню банками нових клієнтів даного сегменту. Зокрема, збільшення кількості клієнтів private banking може говорити про те, що банки докладають значних зусиль для розробки індивідуального підходу до кожного клієнта і , до того ж, намагаються поруч з банківськими продуктами продавати і небанківські послуги.

Табл.1. Збільшення кількості клієнтів.

Учасники дослідження

Кількість клієнтів Private Banking, чол.

Приріст клієнтів, чол.

Відсоток приросту

Станом на 30.12.2011

Станом на 30.06.2012

Учасник 1

1512

1680

168

11%

Учасник 2

100

115

15

15%

Учасник 3

1800

1950

150

8%

Учасник 4

10

15

5

50%

Учасник 5

481

581

100

20%

Учасник 6

219

305

86

39%

Учасник 7

53

60

7

13%

Учасник 8

350

350

0

0

Учасник 9

10

80

70

700%

На сьогодні близько половини заможних людей України отримують обслуговування з private banking в українських банках, тоді як ще в 2008 - 2010 рр. тільки третина заможних українців були клієнтами українських банків. Відповідно, прослідковується тенденція постійного росту, що підтверджує позитивну тенденцію розвитку private banking - сектору в Україні. Як свідчить практика, заможні клієнти більше схильні до диверсифікації ризиків та надають перевагу розміщенню коштів в великій кількості українських банків.

Як правило, клієнти даного сектору надають перевагу розміщенню своїх активів в 2-3 фінансових установах, і не тільки на території України. 29% клієнтів private banking мають рахунки в іноземних банках або зацікавлені в отриманні послуг від таких банків таких банківських послуг. Це свідчить про те, що клієнти в цілому ще не довіряють банківській системі і не вірять в її стабільність в силу певних політичних та економічних умов її функціонування.

Рис. 3. Частка заможних людей, які отримують обслуговування в банках.

Основну частину клієнтів private banking складають власники бізнесу та наймані керівники, а також менеджери вищої ланки, в той час як «знаменитості», діячі культури, науки та видатні спортсмени складають найменшу за чисельністю групу.

Рис.4. Професійна діяльність клієнтів Private Banking.

Як показує проведений аналіз, мінімальний річний дохід клієнта private banking має складати 120 000 дол. США. Якщо протягом 2008-2010 рр. вимоги до клієнтів в частині активів, які надаються в управління банку, і відповідно віднесенню клієнта до числа клієнтів private banking, були настільки різноманітними, що було важко говорити про наявність якихось єдиних критеріїв класифікації клієнта даного сегменту, то сьогодні можна говорити про те, що банки сформували більш-менш чіткий підхід до визначення рівня заможності клієнтів. Наявність уніфікованого критерію сегментації клієнтів private banking сприяє більш об'єктивній оцінці потенціалу ринку private banking в Україні, а саме - число заможних людей, які відповідають критеріям private banking кожного конкретного банку.

Потенціал ринку Private Banking в Україні

Відповідно до проведеного аналізу, експерти прогнозують зростання ринку послуг private banking в найближчому майбутньому на 5-15%, однак уточнюють, що розвиток послуг даного сегменту значною мірою залежатиме від політичної та економічної ситуації в країні. В той же час кризові тенденції в банківському секторі України свідчать про відсутність об'єктивних передумов для такої оптимістичної оцінки росту ринку private banking. Інвестувати в розвиток послуг private banking ефективно і з комерційної точки зору. Зокрема, можна навести такі аргументи на користь розвитку ринку private banking в Україні:

Висока дохідність;

Можливість побудови довгострокових відносин з клієнтом;

Найкраще джерело пасивів банку;

Високі комісійні доходи;

Нерозподіленість сегменту ринку між банками.

Лідери ринку Private Banking України

На думку експертів, лідерами українського ринку private banking є «Приватбанк», «УкрСиббанк» та «Альфа-Банк».

Серед сильних сторін лідерів можна виокремити наступні:

Якісний сервіс;

Широкий спектр послуг, що надаються;

Географія покриття;

Сучасні ІТ - рішення.

До слабких сторін банків-лідерів можна віднести:

Невелика кількість спеціалізованих офісів і обмежена територіальна присутність;

Відсутність гнучкості в задоволенні потреб клієнтів private banking;

Нестача професійних кадрів;

Відсутність спеціалізованих та унікальних послуг private banking.

Зазначені слабкі сторони пояснюються тим, що ринок private banking знаходиться на етапі свого становлення і, як наслідок, такі недоліки притаманні усій банківській системі України, а не тільки лідерам сектора приватного банківського обслуговування.

Рис.5. Структура лідерства на ринку Private Banking України.

Проблеми ринку private banking в Україні

послуга private banking

Одним з основних факторів, який уповільнює розвиток private banking в Україні, експерти називають недосконалість вітчизняного фінансово-валютного законодавства, а саме відсутність можливостей здійснювати інвестиції за кордон, а також обмеженість ринку цінних паперів, який на Заході є одним з основних арен для діяльності як інвестиційних компаній, так і структур private banking та wealth management. Серед негативних факторів також можна виокремити поганий інвестиційний клімат, нерозвинутість фінансового ринку та правового поля, а також невисоку інвестиційну культуру клієнтів [10].

Також гостро стоїть і проблема професійного рівня спеціалістів, зайнятих в сфері персонального банкінгу, та відсутність достатнього рівня взаємодії між ними. Майже всі гравці на ринку використовують досвід конкурентів.

ВИСНОВКИ

За результатами проведеного в роботі аналізу, можна підсумувати, що Класичний рrivate banking можна визначити як сукупність специфічних послуг та продуктів фінансового та нефінансового характеру, що надаються заможній особі та членам його родини на довірчій основі через персонального менеджера високої кваліфікації. При цьому продукти та послуги, як правило, структуровані ексклюзивним чином під кожного індивідуального клієнта, що дозволяє задовольнити його прагнення до персоніфікації. Таким чином, у РВ немає звичайної для інших банківських бізнесів стандартизації продуктів; використовуючи англійський термін, можна сказати, що вони є tailor-made, тобто зроблені на замовлення і тому практично завжди є інноваційними. Сума, що передається до банку і яка визначає клієнта у сегменті рrivate banking, у середньому становить від одного-двох мільйонів доларів.

На сьогодні є декілька внутрішніх для банків факторів стримування розвитку приватної банківської справи в Україні. По-перше, це відсутність досвіду надання ексклюзивних послуг, перш за все, у сфері управління активами, яка складає основний зміст private banking. По-друге, це проблеми із забезпеченням конфіденційності інформації у банківських установах. Зрештою, банки в основному або не мають достатньо підготовлених персональних менеджерів з першокласною освітою та вмінням розбиратися в усіх фінансових питаннях (на жаль, в Україні ніхто і не навчає таких менеджерів), або не можуть організувати достатній рівень комфорту обслуговування.

Зараз в Україні працює близько 40 фінансових структур, які пропонують заможним клієнтам послуги private banking. Найбільш помітними гравцями в цьому сегменті є банки першого ешелону та декілька менших установ з західним, російським чи українським капіталом. Найбільшу активність на ньому проявляють УкрСиббанк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Укрсоцбанк, «Райффайзен Банк Аваль», ПриватБанк, ВТБ Банк, Правекс-Банк та ін. При цьому фінансисти окремо виділяють ПриватБанк, який надає клієнтам VIP-обслуговування, не позиціонуючи послугу як private banking, а також низка інших установ з обмеженими можливостями розміщення коштів, але зазвичай більш високою дохідністю.

Одним з основних факторів, який уповільнює розвиток private banking в Україні, є недосконалість вітчизняного фінансово-валютного законодавства, а саме відсутність можливостей здійснювати інвестиції за кордон, а також обмеженість ринку цінних паперів, який на Заході є одним з основних арен для діяльності як інвестиційних компаній, так і структур private banking та wealth management. Серед негативних факторів також можна виокремити поганий інвестиційний клімат, нерозвинутість фінансового ринку та правового поля, а також невисоку інвестиційну культуру клієнтів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Банківські інновації: навч. посібник / Єгоричева С.Б., К: Знання, 2011.

Ринок фінансових послуг: навч. посібник / Науменкова С.В., Міщенко С.В. - К.: Знання, 2010. - 532 с.

Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Власова А.М., Краснокутська М.В. - К.: КНЕУ, 2007. - 92 с.

Основні макроекономічні показники розвитку України у 2010 році // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 2.

Основні показники діяльності банків України за 2011 рік // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 2.

Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення / Г.Карчева // Вісник НБУ. - 2010. - №8. - С.26 - 33.

Електронний бізнес на ринку фінансових послуг: практ. Посібник / Міщенко В.І., Шаповалов А.В. - К.: Знання, 2003. - 278 с.

Исследование рынка обслуживания частного банковского капитала в Украине// КПМГ Украина, 2012.

Исследование рынка Private Banking в Украине // КПМГ Украина, 2011.

Персональный банкинг // Коммерсант - Украина, 2011.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Private Banking как направление деятельности банков, особенности и параметры организации банковского обслуживания в рамках Private Banking в России и за рубежом. Требования к комплексу услуг Private Banking в коммерческих банках, целевой сегмент клиентов.

  дипломная работа [753,5 K], добавлен 31.01.2014

 • Понятие и сущность Private banking. Нормативное и правовое регулирование банковского обслуживания по типу Private banking. Организационно-экономическая характеристика "ВТБ 24". Анализ практики обслуживания клиентов ВТБ 24 (ПАО) в Private banking.

  дипломная работа [651,2 K], добавлен 12.11.2017

 • Понятие и экономическая сущность направления "private banking". Специфика private banking как банковской услуги. Организационно-экономическая характеристика коммерческого банка. Основные проблемы и перспективы развития российского рынка private banking.

  курсовая работа [104,9 K], добавлен 29.08.2012

 • Private banking как форма управления частными капиталами. Источники формирования и развития рынка индивидуального банковского обслуживания состоятельных клиентов. Отличительные черты и проблемы российского рынка индивидуального банковского обслуживания.

  курсовая работа [828,2 K], добавлен 03.03.2016

 • Понятие и классификация услуг. Направления развития банковских услуг, связанных с обслуживанием специфических потребностей приоритетных клиентов. Приемы сбора и анализа информации при работе с VIP-клиентами. Перспективы развития Private Banking в России.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 12.04.2016

 • История развития VIP-обслуживания. Private banking и VIP-обслуживание. Характеристика и особенности сегмента VIP-клиентов банка. Функции и обязанности персональных менеджеров. Принципы обслуживания VIP-клиентов на примере "Алтайского банка Сбербанка РФ".

  курсовая работа [36,0 K], добавлен 16.03.2011

 • The Banking System of USA. Central, Commercial Banking and the Development of the Federal Reserve and Monetary Policy. Depository Institutions: Commercial Banks and Banking Structure. Banking System in Transition. Role of the National Bank of Ukraine.

  научная работа [192,0 K], добавлен 22.01.2010

 • Особенности VIP-обслуживания клиентов в банковской сфере. Виды услуг, расстановка сил и перспективы развития на российском рынке Private Banking. История развития, целевая аудитория и принципы обслуживания. Черты персонального банковского менеджера.

  реферат [29,1 K], добавлен 21.04.2009

 • The concept and general characteristics of the banking system and its main elements of the claimant. Current trends and prospects of development of the banking system, methods of its realization, legal foundation. Modern banking services in Ukraine.

  контрольная работа [21,7 K], добавлен 02.10.2013

 • Історія становлення та розвитку банківської справи. Розвиток банківської діяльності в Україні. Національний банк України: розвиток та функції. Виникнення та функціонування українських комерційних банків. Розвиток банківської системи в розвинутих країнах.

  курсовая работа [177,1 K], добавлен 30.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.