Виявлення залежності стимулюючого ефекту бета-індолілоцтової кислоти від її концентрації

Застосування регуляторів росту в сучасних технологіях виробництва продукції рослинництва. Роль фітогормонів в обміні речовин та морфогенезі клітини. Дослідження впливу розчину бета-індолілоцтової кислоти на морфометричні показники проростків рослин.

Рубрика Биология и естествознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 02.12.2014
Размер файла 16,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Криворізький педагогічний інститут

Виявлення залежності стимулюючого ефекту в-індолілоцтової кислоти від її концентрації

І. Коваленко, В.В. Перерва

Регулятори росту знаходять все більше застосування в сучасних технологіях виробництва продукції рослинництва. До них належать природні і синтетичні органічні сполуки, які у малих дозах активно впливають на обмін речовин рослин, викликаючи стимуляцію або пригнічення їх росту і морфогенезу [4].

Ауксини належать до фітогормонів, які необхідні на всіх фазах росту клітини: ділення, розтягнення та диференціації. Основним представником цього класу є в-індолілоцтова кислота (ІОК) [2]. Її синтез найбільш інтенсивно проходить в апікальній меристемі з амінокислоти триптофан. В рослинних тканинах транспорт ІОК здійснюється полярно від верхівки пагона до кореня по провідним пучкам зі швидкістю 10-15 мм / ч.

Проникаючи в клітини, ІОК зв'язується зі специфічними рецепторами, що роблять вплив на функціональну активність мембран, полірібосом [1, 3].

Ауксини регулюють утворення і зростання коренів. Дія ауксину, як і інших фітогормонів залежить від концентрації. Збільшення концентрації ауксину вище оптимальної призводить до сповільнення росту [2].

Метою даної роботи було виявлення впливу різних концентрацій розчину регулятору росту рослин в-індолілоцтової кислоти (ІОК, гетероауксину) на морфометричні показники проростків.

Об'єктом дослідження є проростки як однодольних рослин: Triticum aestivum L., так і дводольних: Raphanus sativus L. та Brassica juncea (L.) Czern.

Морфометричні дослідження рослин проводилися за загальноприйнятими методиками [1]. Враховували частку пророслого насіння та довжину кореня та пагону.

На основі отриманих даних в ході експерименту розраховано стимулюючий ефект (табл. 1) для варіантів досліду, за формулою:

,

де Е - стимулюючий ефект;

lk - величина тест-реакції у контрольній пробі;

lо - величина тест-реакції у досліджуваній пробі.

Аналіз даних стимулюючого ефекту гетероауксину виявив, що найкращий ефект чинять розчини з порівняно низькою концентрацією діючої речовини (10-5 та 10-6). А збільшення концентрації гетероауксину призводить навіть до значного гальмування ростових процесів.

Таблиця 1

Морфометричні показники проростків Triticum aestivum L. Raphanus sativus L. і Brassica juncea (L.) Czern. та стимулюючий вплив ІОК

Об'єкт

Конц. ІОК

Проросле насіння, %

Пагін, мм

Корінь, мм

Стимулюючий ефект (Е), %

Епагін

Екорінь

Triticum aestivum L.

10-2

45,0

61,53

11,8

60,14

19,83

10-3

45,0

77,72

34,25

75,96

57,56

10-4

65,0

102,15

58

99,84

97,47

10 -5

65,0

104,85

60,66

102,48

101,94

10-6

42,5

106,11

68,94

103,71

115,86

Контроль

47,5

102,31

59,5

-

-

Raphanus sativus L.

10-2

42,5

21,41

9,7

72,57

22,08

10-3

35,0

32,42

15

109,89

34,15

10-4

67,5

27,62

47,11

93,62

107,26

10 -5

35,0

30,28

48,35

102,64

110,08

10-6

40,0

24,5

28,18

83,05

64,16

Контроль

67,5

29,5

43,92

-

-

Brassica juncea (L.) Czern.

10-2

47,5

17,52

7,6

111,59

36,89

10-3

45,0

20,73

15,94

132,03

77,37

10-4

75,0

18,83

23,8

119,93

115,53

10 -5

42,5

21,88

27,05

139,36

131,31

10-6

32,5

20,38

21,23

129,8

103,05

Контроль

25,0

15,7

20,6

-

-

фітогормон морфогенез проросток рослина

Гетероауксин (в-індолілоцтова кислота) відноситься до групи стимуляторів росту, що впливають перш за все на функціонування апікальної меристеми. Особливістю дії даної речовини, як і для переважної більшості фітогормонів, є залежність стимулюючого ефекту від концентрації діючої речовини. Причому прослідковується така загальна залежність: найкращий стимулюючий ефект чинять розчини з порівняно низькою концентрацією, а її збільшення призводить навіть до гальмівного впливу на ріст проростків. Дана залежність характерна як для проростків дводольних, так і однодольних рослин.

Список використаної літератури:

1. Бессонова В.П. Практикум з фізіології рослин [текст] / В.П. Бессонова. Дніпропетровськ: РВВДДАУ, 2006. - 316 с.

2. Регулятори роста растений [текст] / [Гамбург К.З., Кулаева О.Н., Муромцев Г.С. и др.] ;под. ред. Г.С. Муромцева. - М.: Колос, 1979. - 246 с.

3. Захарычев В.В. Гербициды и регулятори роста растений [текст] / В.В. Захарычев. - М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2007. - 204 с.

4. Фізіологія рослин: практикум [текст] / [Войцехівська О.В., Капустян А.В., Косик О.І. та ін.] за заг.ред. Т.В. Паршикової - Луцьк: Терен, 2010. - 420 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Обґрунтування вибору методу та місця впровадження біотехнологічного виробництва. Характеристика біологічного агенту, сировини та допоміжних речовин. Механізм біотехнологічного процесу виробництва бета-каротину. Стандартизація та контроль якості продукції.

  дипломная работа [1,6 M], добавлен 19.06.2013

 • Механізми дії регуляторів росту рослин, їх роль в підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур. Вплив біологічно-активних речовин на площу фотосинтетичної поверхні гречки, синтез хлорофілів в її листках, формування його чистої продуктивності.

  реферат [19,0 K], добавлен 10.04.2011

 • Обмін речовин як основна функція життя. Роль білків у обміні речовин. Значення жирів та вуглеводів у організмі. Водний і мінеральний обмін. Значення води в процесі росту і розвитку дитини. Класифікація та призначення витамінів. Норми та режим харчування.

  реферат [34,8 K], добавлен 29.11.2009

 • Ідентифікація лимонної кислоти в якості продукту метаболізму цвільових грибів. Реалізація синтезу лимонної кислоти у мікроорганізмів. Варіанти синтезу в виробництві кислоти (незмінний, незмінний із доливами, метод плівок). Характеристика умов ферментації.

  контрольная работа [23,3 K], добавлен 12.03.2016

 • Ознайомлення з результатами фітохімічного дослідження одного з перспективних видів рослин Українських Карпат - волошки карпатської. Розгляд залежності вмісту досліджуваних біологічно активних речовин від виду сировини. Аналіз вмісту фенольних сполук.

  статья [23,3 K], добавлен 11.09.2017

 • Характеристика вітамінів: будова, властивості, поширення. Фізіологічна роль вітамінів у життєдіяльності рослин. Хімічні формули вітамінів. Роль аскорбінової кислоти і її участь в окисно-відновних процесах. Стероли.

  реферат [90,6 K], добавлен 02.07.2007

 • Фази вегетації рослин. Умови росту й розвитку рослин. Ріст та розвиток стебла. Морфологія коренів, глибина і ширина їхнього проникнення у ґрунт. Морфогенез генеративних органів. Вегетативні органи квіткових рослин. Фаза колосіння у злаків і осоки.

  курсовая работа [64,0 K], добавлен 22.01.2015

 • Визначення поняття, структури, основних властивостей та функцій дезоксирибонуклеїнової кислоти, ознайомлення з історією її відкриття. Поняття генетичного коду. Розшифровка генетичного коду людини як найбільше відкриття біогенетиків кінця ХХ століття.

  реферат [36,3 K], добавлен 19.06.2015

 • Віруси як дрібні неклітинні частки, що складаються з нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) і білкової оболонки. Відкриття існування вірусів вченим Івановським. Склад вірусів. Проникнення вірусної частинки в клітину. Механізм інфікування, зараження клітини.

  презентация [6,3 M], добавлен 04.05.2014

 • Цілющі властивості рослин у досвіді народної медицини. Лікарські препарати рослинного походження. Біологічна сила рослинних речовин. Вміст вітамінів та мінеральних речовин в овочах та їх застосування в їжу та при лікуванні. Хімічний склад овочів.

  реферат [26,0 K], добавлен 27.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.