Плазмідні вектори pBudCE4.1 та pREP4

Вектор pREP4 - розроблений для конститутивної експресії високого рівня, завдяки промотору CMV або RSV. Схема, яка використовується для клонування. Структура полілінкера. Вектор pBudCE4.1, який служить для експресії двох генів у клітинних ліній ссавців.

Рубрика Биология и естествознание
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 15.12.2011
Размер файла 768,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Плазмідні вектори pBudCE4.1 та pREP4

Виконала:

Студ. 4 курсу

денної форми навчання

Ігнатьєва Крістіна

Київ - 2011 р.

Вектор pREP4

Цей вектор розроблений для конститутивної експресії високого рівня, завдяки промотору CMV або RSV. Вектора містить ген EBNA-1 для епісомної експресії у клітинних лініях приматів і собак.

Промотор:

RSV

Тип вектора:

pREP4

Основні функції :

Stable Cell Line Development, Episomal Expression

Метод клонування:

Restriction Enzyme ? MCS

Метод доставки:

трансфекція

Селективний агент (Eukaryotic):

Hygromycin

неінтегруючий

pREP4 це епісомной експресуючий вектор ссавців, який використовує Рауса Саркома.

Вірус довгий кінцевий повтор вірусу саркоми Рауса (RSV LTR) енхансер / промотор для транскрипції рекомбінантних генів вбудований в сайт множинного клонування.

Оріджин вірусу Епштейна-Барра (oriP) і ядерний антиген (кодується EBNA-1 геном) преносяться плазмідою, для позахромосомної реплікації в організмі людини, приматів і собак. pREP4 також переносить ген стійкості до гігроміціну B для детекції трансформованих клітин.

pREP4/CAT використовується в якості контролю для відносного рівня експресії рекомбінантних білків у клітинній лінії. pREP4/CAT експресує хлорамфенікол ацетил-трансферазу білка з RSV LTR енхансера / промотора. pREP4/CAT містить ген стійкості до гігроміціну B для селекції.

Карта вектора

Структура полілінкера

Для клонування і експресії використовують наступну схему:

1. проаналізувати структуру полілінкерадля розробки стратегії клонування гена в pREP4.

2. Лігувати нашу вставку в pREP4 вектор і трансформувати в E. coli. Селекція трансформантів на LB середовищі, що містить 50 до 100 мкг / мл ампіциліну.

3. Аналіз трансформантів на присутність нашої вставки обмеженною рестрикцією.

4. Вибрати трансформанти з правильними патернами рестрикції і використати секвенування щоб підтвердити, що ген клонований у правильній орієнтації.

5. Трансфектувати конструкт в лінії клітин ссавців, використовуючи коректний для них метод. Створити стабільну клітинну лінію, якщо це необхідно.

6. Тест на експресію рекомбінантного гена проводити за допомогою вестерн - блотингу.

Клонування за допомогою pREP4

Для отримання довідки по лігування ДНК, трансформацію, рестрикційного аналізу, очищення олноланцюгової ДНК, секвенування ДНК зверніться до Molecular Cloning: A Laboratory Manual (Sambrook et al., 1989) or Current Protocols in Molecular Biology (Ausubel et al., 1994).

Штам кишкової палички

Багато штамів E. coli підходять для напрацювання цього вектора, в тому числі TOP10 і DH5?. Ми рекомендуємо вам напрацьовувати вектор, що містить вставки в штамах з низькою рекомбінаційною (recA) та ендонуклеазною (endA) активністю.

TOP10 доступний у вигляді хімічно компетентних і електрокомпетентних клітин у каталозі Invitrogen.

Трансформація

Ви можете використовувати будь-який метод для трансформації. Хімічне перетворення є найбільш зручним для більшості дослідників. Електропорація є найбільш ефективним методом для великих плазмід.

Сіквенс послідовності Козак для ссавців

Якщо ви будете рекомбінувати з цільвим вектором для експресії у ссавців, ваша вставка повинна містити консенсусну послідовність Козак з ініціюючим кодоном ATG для правильної ініціації трансляції (Козак, 1987; Козак, 1991; Козак, 1990). Приклад послідовності Козак наводиться нижче. Інші послідовності також можливі, але G або А в позиції -3' і G в положенні +4 (виділено жирним шрифтом) найбільш часто зустрічаються. Заміна одної з двох основ на цих позиціях забезпечує модифікацію консенсусу.

(G/A)NNATGG. Трансфекція

Коли ви визначили, що ген клоновано у правильній орієнтації і він містить ініціюючий та стоп-кодони, ним можна трансформувати обрану клітинну лінію.

ДНК плазміди перед трансфекцією в еукаріотичні клатини потрібно очистити від контамінантів, які вбивають клітини за допомогою PureLink™ HQ Mini Plasmid Purification Kit or the PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit, із каталогу Invitrogen.

Метод трансфекції підбирається до конкретної лінії за допомогою аналізу літератури:Methods for transfection include calcium phosphate (Chen and Okayama, 1987; Wigler et al., 1977), lipid-mediated (Felgner et al., 1989; Felgner and Ringold, 1989) and electroporation (Chu et al., 1987; Shigekawa and Dower, 1988).

Позитивний контроль

Як позитивний контроль використовується pREP4/CAT (постачається у наборі).

Селекція клітин здійснюється за допомогою гігроміцину.

Особливості pREP4

pREP4 (10349 пар основ) містить наступні елементи.

Елемент

функція

Довгі кінцеві повори вірусу саркоми Рауса(RSV LTR)

Дозволяє ефективно, на високому рівні експресувати рекомбінантний білок

Multiple cloning site

для вставки цільвих генів і полегшення клонування

SV40 сигнал поліаденілювання

Ефективне припинення транскрипції і

Поліаденілювання мРНК

EBV оріджин (oriP) і ядерний антиген (EBNA-1)

Висококопійна епісомной реплікація в клітинних лініях приматів і собак (Райзман

і Сагден, 1986; Йейтс та ін, 1985) ..

Ген стійкості до ампіциіну (?-лактамаза)

Селекція вектора в E. coli.

pUC origin

Висококопійна реплікація в E. coli.

Промотор кінази Herpes Simplex Virus thymidine kinase (TK)

Забезпечує ефективну експресі.ю гену стійкості до гігроміціну (Мак-Найт, 1980).

Ген стійкості до гігроміцину

Селекція трансфектантів в клітинах ссавців (Gritz і Девіс, 1983; Палмер та ін, 1987)

сигнал поліаденілювання промотора Herpes Simplex Virus thymidine

kinase (TK)

Ефективне припинення транскрипції і поліаденілювання мРНК

Вектор pBudCE4.1

pBudCE4.1 вектор розміром 4,6 kb, призначений для одночасної експресії двох генів у клітинних ліній ссавців. Вектор містить ранній промотор людського цитомегаловірусу (ЦМВ) і промотор людського фактору подовження 1?-субодиниці (EF-1?),

Особливості вектора дозволяють виявлення та очищення екс пресованих білків. Окрім двох промоторів, вектор містить такі елементи:

* С-кінцевий пептид, кодуваний Myc (с-Myc) епітопом або V5 епітоп і polyhistidine (6xHis) метал-зв'язуючий тег для виявлення та очищення рекомбінантних білків

* ген стійкості до зеацину для селкції Zeocin E. coli і створення стабільних ліній клітин ссавців (Mulsant і співавт., 1988).

* SV40 origin для епісомної реплікації в клітинних лініях, які латентно інфіковані SV40 або які еспресують SV40 Т антиген (наприклад, COS7) pBudCE4.1 / Lac Z / CAT включений для використання в якості позитивного контролю для трансфекції, експресії і виявлення в цільовій клітинній лінії.

pBudCE4.1 є покращеною версією pBudCE4. Під час синтезу вихідного вектора, ATG був випадково створений у multiple cloning site (672-674 bp) 3? до CMV промотора. Оскільки це може заважати належній трансляції клонованого гена, це ATG було змінено на ATT для створення pBudCE4.1

Клонування за допомогою pBudCE4.1

Для отримання довідки по лігування ДНК, трансформацію, рестрикційного аналізу, очищення олноланцюгової ДНК, секвенування ДНК зверніться до Molecular Cloning: A Laboratory Manual (Sambrook et al., 1989) or Current Protocols in Molecular Biology (Ausubel et al., 1994).

Штам кишкової палички

Багато штамів E. coli підходять для напрацювання цього вектора, в тому числі TOP10 і DH5?™ T1R. Ми рекомендуємо вам напрацьовувати вектор, що містить вставки в штамах з низькою рекомбінаційною (recA) та ендонуклеазною (endA) активністю.

TOP10 доступний у вигляді хімічно компетентних і електрокомпетентних клітин у каталозі Invitrogen.

Будь який штам, що містить Tn5 transposable element (в т.ч. DH5 F.IQ, SURE, SURE2) кодують e ble (ген стійкості до блеоміцину). Ці послідовності спричиняють стійкість до зеацину, тому рекомендовано використовувати штами, що не містять ген Tn5 gene.

вектор клонування ген ссавець

Трансформація

Ви можете використовувати будь-який метод для трансформації. Хімічне перетворення є найбільш зручним для більшості дослідників. Електропорація є найбільш ефективним методом для великих плазмід.

Умови клонування

Якщо ви будете рекомбінувати з цільовим вектором для експресії у ссавців, ваша вставка повинна містити консенсусну послідовність Козак з ініціюючим кодоном ATG для правильної ініціації трансляції (Козак, 1987; Козак, 1991; Козак, 1990). Приклад послідовності Козак наводиться нижче. Інші послідовності також можливі, але G або А в позиції -3' і G в положенні +4 (виділено жирним шрифтом) найбільш часто зустрічаються. Заміна одної з двох основ на цих позиціях забезпечує модифікацію консенсусу

Трансформація E. coli

Трансформувати плазміну у компетентні recA, endA штами E. coli (TOP10) провести селекцію на середовищі Low Salt LB яке містить 25-50 ?g/mL зеацину. Обрати 10-20 клонів і проаналізувати наявність та орієнтацію вставки. Найкраще це зробити за допомогою секвенування конструкту, щоб переконатися, що кожен із вставлених генів вбудований поблизу C-кінцевого пептиду.

CMV Multiple Cloning Site

EF-1? Multiple Cloning Site

Трансфекція

Коли ви визначили, що гени клоновано у правильній орієнтації і вони містять С-кінцевий пептид, таким вектором можна трансформувати обрану клітинну лінію.

ДНК плазміди перед трансфекцією в еукаріотичні клатини потрібно очистити від контамінантів, які вбивають клітини за допомогою PureLink™ HiPure Miniprep Kit або the PureLink™ HiPure Midiprep Kit, із каталогу Invitrogen.

Метод трансфекції підбирається до конкретної лінії за допомогою аналізу літератури:Methods for transfection include calcium phosphate (Chen and Okayama, 1987; Wigler et al., 1977), lipid-mediated (Felgner et al., 1989; Felgner and Ringold, 1989) and electroporation (Chu et al., 1987; Shigekawa and Dower, 1988).

Позитивний контроль

pBudCE4.1/lacZ/CAT використовується як позитивний контроль для трансфекції в клітин ссавців, а також експресії. Ген, що кодує ?-галактозидазу екс пресується з промотора CMV як додаток до myc епітопа ссавців. Ген, що кодує хлорамфенікол ацетилтрансферазу (CAT) екс пресується злитино з V5 епітопом від EF-1? промоутера.

Для розділення білків доцільно використовувати гель-електрофорез.

Для детекції химерних рекомбінантних білків вестерн-блот аналізом можна скористатися антитілами Anti-myc, Anti-V5, or the Anti-His(C-term)

Можливі сайти лінеаризації

Для створення стабільних трансфектантів, можна лінеаризувати вектор перед трансфекцією.

Хоча лінеаризація не може поліпшити ефективність трансфекції, це збільшує шанси того, що вектор не інтегрується по дорозі, що порушить структуру гена або елементів, необхідних для його експресію.

У таблиці нижче представлені унікальні сайти, які можуть використовуватися для лінеаризації.

Для селекції стабільних інтегрантів використовується зеацин

Карта вектора

Особливості вектора pBudCE4.1 Vector

Елемент

функція

Human cytomegalovirus (CMV) immediate-early promoter/enhancer

Забезпечує високий рівень експресії рекомбінантних білків (Andersson et al., 1989; Boshart et al., 1985; Nelson et al., 1987).

Forward priming CMV

Дозволяє секвенування через вставку з 5 'кінця

T7 promoter/priming site

Дозволяє секвенування через вставку з 5 'кінця, а також транскрипцію in vitro сенсовіої орієнтації

CMV Multiple cloning site

Сім унікальних сайтів для вставки цільового гена

myc epitope (Glu-Gln-Lys-Leu-Ile-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu)

Дозволяє детектувати рекомбінантний білок антитілами Anti-myc Antibody, Anti-myc-HRP

Antibody, or Anti-myc-AP Antibody (Evan et

al., 1985)

C-terminal polyhistidine

(6xHis) tag

Дозволи очищення рекомбінантного білка на метал-хелатуючих смолах, такі як ProBond™

SV40 polyadenylation signal

Ефективне припинення транскрипції і поліаденілювання мРНК

Ген стійкості до зеацину

Селекція трансформантів E. coli і стабільних трансфектантів в клітинах ссавців (Drocourt et al., 1990; Mulsant et al., 1988).

EM7 promoter

Синтетичний промотор на основі фага Т7 для синтезу гена стійкості до зеацину

Оріджин і ранній промотор SV40

забезпечує високий рівень експресії Zeocin

Human elongation factor 1? (EF-1?) promoter

Забезпечує високий рівень експресії рекомбінантного білка (Goldman et al., 1996; Mizushima and Nagata, 1990).

EF-1? Forward priming site

Дозволяє секвенувати вставки на 5' кінці

EF-1? Multiple cloning site

Сім унікальних сайтів для вставки ціьового гена

V5 epitope (Gly-Lys-Pro-Ile-Pro-Asn-Pro-Leu-Leu-Gly-Leu-Asp-Ser-Thr)

Забезпечує детекцію рекомбінантного білка Anti-V5 Antibody, Anti-V5-HRP

Antibody or the Anti-V5-AP Antibody

(Southern et al., 1991) (see page 22 for

ordering).

Телячий гормон росту

(BGH) reverse priming site

Дозволяє секвенуванння вставок на 3' кінці

BGH polyadenylation signal

Забезпечує термі націю транскрипції та поліаденілювання mRNA (Goodwin and

Rottman, 1992).

pUC origin

Висококопійна реплікація в E. coli.

Висновки

Обидва вектори належать до так званих човникових векторів, оскільки здатні експрасуватись як в еукаріотичних, так і в прокаріотичних системах. Вони містять як бактеріальні промотори, так і промотори ссавців. Це дозволяє напрацьовувати плазміну у бактеріальній культурі і синтезувати білковий продукт у еукаріотичних клітинах, де відбуваються пост трансляційні зміни і білок набуває нативної конформації.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття і рівні регуляції експресії генів. Їх склад і будова, механізм формування і трансформування. Транскрипційний рівень регуляції. Приклад індукції і репресії. Регуляція експресії генів прокаріот, будова оперону. Огляд цього процесу у еукаріот.

  презентация [1,7 M], добавлен 28.12.2013

 • Аналіз генетичних особливостей мікроорганізмів. Нуклеоїд як бактеріальна хромосома. Плазміди та епісоми як позахромосомні фактори спадковості. Практичне використання знань з генетики бактерій. Способи генетичної рекомбінації. Регуляція експресії генів.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 28.03.2014

 • Технології одержання рекомбінантних молекул ДНК і клонування (розмноження) генів. Створення гербіцидостійких рослин. Ауткросінг як спонтанна міграція трансгена на інші види, підвиди або сорти. Недоліки використання гербіцид-стійких трансгенних рослин.

  реферат [17,5 K], добавлен 27.02.2013

 • Сутність та завдання генної інженерії. Використання ферментів рестрикції у методі рекомбінантних ДНК. Механізми клонування генів і трансформації еукаріот. Методи гібридизації соматичних клітин. Структура та функції гена. Протиріччя критеріїв алелізму.

  презентация [3,1 M], добавлен 04.10.2013

 • Зміст поняття "клон". Вдале клонування соматичних клітин. Реагрегація бластерометрів, трансплантація ядер ембріонів. Перенесення ядра соматичної клітини в яйцеклітину. Відхилення, порушення розвитку клонованих тварин різних видів. Трансгенні риби.

  лекция [2,4 M], добавлен 28.12.2013

 • Закономірності успадкування при моногібридному схрещуванні, відкриті Менделем. Закони Менделя, основні позначення. Використання решітки Пеннета для спрощення аналізу результатів. Закон чистоти гамет. Різні стани генів (алелі). Взаємодія алельних генів.

  презентация [4,0 M], добавлен 28.12.2013

 • Роль швидкості пересування в житті тварин. Активне відшукування їжі та її захоплення завдяки швидкому пересуванню. Різні види ходи (алюру) чотириногих. Гепард – чемпіон серед ссавців у швидкому пересуванні. Різновиди способів швидкого пересування тварин.

  реферат [7,4 M], добавлен 15.04.2010

 • Аналіз природних умов Чернігівщини. Видовий склад ссавців в Чернігівській області. Відомості про чисельність і біологію основних видів ссавців. Звірі лісових масивів і зелених насаджень, відкритих просторів, водойм. Дикі звірі, акліматизовані в Україні.

  курсовая работа [65,0 K], добавлен 21.09.2010

 • Хромосомна теорія спадковості. Кросинговер та конверсія генів. Хромосомні типи визначення статі. Експериментальне дослідження особливостей успадкування мутацій "white" та "cut" (відповідно "білі очі" та "зрізані крила") у Drosophila melanogaster.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 30.11.2014

 • Расщепление цепей ДНК эндонуклеазами рестрикции. Осуществление молекулярного клонирования ферментами ДНК-лигазы. Встраивание фрагмента ДНК в плазмидный вектор. Метод получения рекомбинантных плазмид. Основные этапы клонирования фрагментов чужеродной ДНК.

  презентация [242,3 K], добавлен 24.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.