Моделювання та оптимізація адіабатичного реактору виробництва формальдегіду з метанолу

Технологічна схема виробництва формаліну. Опис реактора з адіабатичним шаром каталізатора. Математична модель ідеального витиснення. Опис прикладних програм. Методи вирішення задач оптимізації адіабатичного реактору. Розрахунок блоку газоочищення.

Рубрика Химия
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 15.02.2015
Размер файла 215,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

За результатами розрахунків найкращим варіантом за економічними показниками виявився високотемпературний режим для оптимальної точки, тут сумарні витрати склали 34137,58 грн., тоді як для базового варіанту при тому ж режимі -- 32502,795 грн. Оскільки в базовому варіанті висока концентрація СО у сдувці (3,056 % об.), то кількість каталізатору, що необхідна для досягнення потрібного ступеню очищення 99,5% буде набагато більша ніж для режимів в оптимальній точці.

При НТ режимі маємо великі витрати на придбання каталізатору та на реакційну камеру, але необхідна менша поверхня теплообміну у порівнянні з іншими режимами. При ВТ режимі навпаки -- менше витрат на каталізатор та на реакційну камеру і більше витрат на забезпечення необхідної поверхні теплообміну.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. - М.: Химия, 1981. - 608 с.

2. Методичні вказівки до курсового проектування за курсом „Методи автоматизованих розрахунків та оптимізації” для студентів хіміко-технологічного факультету / Склад. В.І. Луговський, В.М. Білоус, В.В. Брем, О.В. Макаров, О.О. Борщ - Одеса: ОДПУ, 2000. - 31 с.

3. Огородников С.К. Формальдегид. - Л.: Химия, 1985.

4. Конспект лекцій по курсу „Методи автоматизованих розрахунків та оптимізації” / В.І. Луговський, В.М. Білоус, В.В. Брем, О.В. Макаров, О.О. Борщ - Одеса: ОДПУ, 2002. - 84 с.

5. Методы и средства автоматизированного расчёта химико-технологических систем / Н.В. Кузичкин, С.Н. Сатин и др. - Л.: Химия 1987.

6. Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Методы оптимизации в химической технологии / Учеб. пособие для химико-технологических спец. вузов. - М.: Высшая школа, 1985.

7. Химико-технологические системы. Синтез, оптимизация и управление / Под ред. И.П. Мухлёного. - Л.: Химия, 1986.

8. Матрос Ю.Ш. Нестационарные процессы в каталитических реакторах. - Новосибирск: Наука, 1982.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Опис розрахунків полів концентрацій компонентів і температури в адіабатичних шарах каталізатора реактора для окислення метанолу в формальдегід. Ознайомлення з особливостями визначення технологічних параметрів шарів залізо-молібденового каталізатора.

  лабораторная работа [135,5 K], добавлен 16.09.2015

 • Характеристика сировини, готової продукції та вимоги до них. Сучасні дослідження в області виробництва каталізаторів парової конверсії СО. Вирішення проблеми сірки в технології залізохромового каталізатора. Тепловий та матеріальний розрахунок реактора.

  курсовая работа [151,0 K], добавлен 09.11.2014

 • Види зв'язку вологи з матеріалом. Рушійна сила процесу сушіння. Види сушарок з псівдозрідженим шаром. Технологічна схема їх роботи. Розрахунок витрат тепла та сухого повітря. Гідравлічний опір сушильної установки. Підбір циклона, газодувки, дозатора.

  курсовая работа [157,7 K], добавлен 09.07.2015

 • Розгляд термічного та екстракційного способів одержання фосфатної кислоти. Технологічна схема виробництва фосфатної кислоти дигідратним способом. Матеріальний розрахунок розміщення апатитового концентрату та екстрактора. Утилізація фторовмісних газів.

  курсовая работа [362,1 K], добавлен 18.02.2015

 • Основні групи теплообмінних апаратів. Порівняльна характеристика аналогічних установок. Опис конструкції спірального теплообмінника та принцип його роботи. Характеристика метилового спирту. Тепловий, конструктивний та гідравлічний розрахунок апарату.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 13.12.2015

 • Розгляд методів синтезу гексаметилендіаміна та дінітріла адипінової кислоти з ацетилену та формальдегіду. Ознайомлення із технологією отримання, параметрами виробництва та напрямками застосування (створення полімеру для отримання найлона) солі-АГ.

  реферат [7,9 M], добавлен 26.02.2010

 • Огляд способів сушіння твердих матеріалів та сушіння у псевдозрідженому шарі. Опис технологічної схеми дії установки. Визначення матеріального і теплового балансу апарату. Розрахунок та підбір допоміжного устаткування: циклону, газодувки, дозатора.

  курсовая работа [313,1 K], добавлен 14.07.2015

 • Розробка колони абсорбції СО2 виробництва аміаку, що є основним апаратом на стадії очищення газу від двоокису вуглецю. Опис, обґрунтування конструкції апарату призначеного для очищення конвертованого газу. Гідродинамічний, тепловий, механічний розрахунок.

  курсовая работа [670,0 K], добавлен 25.03.2013

 • Шляхи попадання формальдегіду в атмосферу, методичні рекомендації про визначення його в біосередовищах методом тонкошарової хроматографії. Кількісне визначення формальдегіду, йодометричний та сульфітний методи. Аналіз стану атмосферного повітря.

  курсовая работа [165,7 K], добавлен 24.02.2010

 • Проектування відділення адсорбції очищення стічних вод виробництва віскози. Характеристика компонування устаткування цеху та розміщення його на закритій і відкритій ділянці в одноповерховому приміщенні. Розрахунок ширини робочих проходів між обладнанням.

  курсовая работа [331,6 K], добавлен 05.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.