Методи ідентифікації пластичних мас

Визначення пластичних мас, їх склад, використання, класифікація, хімічні та фізичні властивості речовини. Вплив основних компонентів на властивості пластмас. Відношення пластмас до зміни температури. Характерні ознаки деяких видів пластмас у виробах.

Рубрика Химия
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 15.10.2012
Размер файла 20,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЛАСТИЧНИХ МАС

Пластичні маси - матеріали на основі полімерів та їх композицій з різними інгредієнтами, які здатні при певних умовах (температурі, тиску) формуватися у вироби та зберігати надану їм форму.

У більшості випадків пластмаси являють собою складні багатокомпонентні суміші. У них, крім високомолекулярної основи (зв'язуючої речовини), входять різні наповнювачі, пластифікатори, барвники, стабілізатори та інші спеціальні добавки.

Пластичні маси мають комплекс загальних властивостей, які відрізняють їх від багатьох традиційних матеріалів. Для більшості пластичних мас характерні легкість, розмаїтість фізико-механічних властивостей, хімічна стійкість, мала теплопровідність, високі діелектричні властивості, гарний зовнішній вигляд виробів. Деякі пластмаси мають високу прозорість.

Розглянемо склад пластмас і значення присутності кожного компонента в композиції.

Таблиця 1 Вплив основних компонентів на властивості пластмас

Назва компонента

Опис компонента

Значення компонента у складі пластмас

1

Зв'язуючі речовини

Синтетичні високомолекулярні сполуки й деякі видозмінені природні полімери (ефіри целюлози)

Головна складова частина, що визначає всі основні властивості пластмас, їхню здатність формуватися при підвищених температурах і тиску, а також зберігати додану виробу форму

2

Наповнювачі

Різні здрібнені неорганічні й органічні матеріали (деревне борошно, кварцовий пісок, каолін, тальк, дроблена слюда та інші порошкоподібні і волокнисті матеріали - очоси бавовни, волокна азбесту, здрібнені обрізки тканин і паперу)

Введення наповнювача підвищує механічну міцність і твердість, знижує величину усадки пластмаси в процесі формування виробу. У ряді випадків наповнювач підвищує теплостійкість і вогнестійкість пластмас, полегшує їхню переробку й знижує вартість

3

Газоутворю-вачі

Хімічні сполуки, що розкладаються в процесі формування виробів під час нагрівання з виділенням газоподібних речовин

Вводять до складу для отримання газонаповнених пластмас (поро- і пінопластів)

4

Пластифіка-тори

Олієподібні органічні речовини, що мають високу температуру кипіння (переважно складні ефіри фталевої і фосфорної кислот)

Додають, якщо необхідно зменшити твердість і крихкість полімеру. Пластифікатори надають матеріалам і виробам еластичність і гнучкість

5

Барвники

Тонко здрібнені пігменти й органічні барвники, стійкі до температур, при яких формується виріб

Для фарбування пластмас, деякі пігменти виконують роль наповнювача (окис цинку, літопон, сажа). Крім того враховується здатність барвника прискорювати або затримувати старіння пластмаси

6

Стабілізатори (інгібітори)

Аміни, феноли, сажа тощо

Перешкоджають незворотній зміні властивостей синтетичних смол і пластмас під дією тепла, кисню повітря, світла, вологи й інших факторів, тобто уповільнюють процес старіння

7

Затверджува-чі

Формальдегід, діаміни, дікарбонові кислоти тощо

Для переводу полімеру в процесі формування виробів у неплавкий і нерозчинний стан

Далі необхідно розглянути класифікацію пластичних мас.

І. За складом пластичні маси бувають:

1) прості (складаються тільки з полімеру - синтетичної смоли або хімічно видозміненого природного полімеру - , до якого можуть додаватися невелика кількість барвників і стабілізаторів (до 3%) (поліетилен, поліпропилен);

2) складні, або композиційні (крім зв'язуючої речовини, містять значну кількість (до декількох десятків відсотків) інших компонентів: наповнювачів, пластифікаторів, газоутворювачів, затверджувачів) (прес-порошкові, слоїсті, волокнисті та газонаповнені пластмаси).

ІІ. За природою зв'язуючої речовини:

1) пластмаси на основі синтетичних смол (поліакрилати, полістирол, поліаміди);

2) пластмаси на основі видозмінених природних полімерів (целулоїд, ацетилцелюлоза).

ІІІ. За фізико-механічними властивостями:

1) тверді пластики - тверді пружні матеріали (фенопласти, амінопласти, полістирол тощо);

2) напівтверді пластики - тверді пружні матеріали (поліетилен та ін.);

3) м'які пластики - м'які й еластичні матеріали (полівінілхлоридний пластикат, поліізобутилен, пінополіуретан тощо).

ІV. За термічними властивостями:

1) термопластичні (термопласти) - такі пластмаси, які під час нагрівання розм'якшуються і легко формуються у вироби (поліетилен, полістирол, полівінілхлорид, поліметилметакрилат). При цьому термопласти можна повторно розплавити та сформувати новий виріб;

2) термореактивні (реактопласти) - пластики, які розм'якшуються лише в момент формування виробу (при нагріванні та тиску) і швидко втрачають цю здатність (твердіють) в результаті хімічних реакцій, викликаних термічним впливом. При цьому відбувається зшивання полімерних ланцюгів і пластмаса незворотньо переходить у неплавкий і нерозчинний стан (ефіропласти, пластмаси на основі епоксидних смол, амінопласти, фенопласти).

V. За типом хімічних реакцій, які лежать в основі синтезу синтетичних смол:

1) пластмаси на основі полімеризаційних смол (поліетилен, полівінілхлорид);

2) пластмаси на основі поліконденсаційних смол (пластмаси на основі кремнійорганічних смол, фенопласти, амінопласти).

VІ. За характером мікро - і макроструктури:

1) однорідні (ненаповнені);

2) неоднорідні (наповнені).

Методи ідентифікації пластичних мас розділяються на 2 групи: лабораторні й органолептичні.

До лабораторних методів відноситься визначення основних хімічних і фізико-механічних показників якості виробів із пластмас.

У практиці товарознавства для швидкої ідентифікації (розпізнавання) пластичних мас зазвичай використовують органолептичні (сенсорні) методи. При органолептичних методах розпізнавання пластичних мас звертають увагу на зовнішній вигляд, фізико-механічні й структурні особливості поверхні, звук під час удару, на характер горіння зразка тощо.

Встановлення природи пластичних мас доцільніше всього починати з визначення кольору, прозорості, гнучкості, характеру зламу, здатності до розм'якшення при нагріванні до 70-80 °С, запаху та характеру горіння.

Пластичні маси можуть фарбуватися в різні кольори як мінеральними, так й органічними барвниками. Однак для деяких пластмас встановлюють обмеження у фарбуванні, наприклад, виробу з фенопластів. Їх виготовляють зазвичай темних кольорів (чорний, бордо, коричневий). Це пов'язано зі швидким старінням полімеру під дією світла та кисню повітря й , як наслідок, зміна кольору пластмаси.

Амінопласти випускають найрізноманітніших яскравих і світлих кольорів. Основні види пластмас (вініпласти, пластикати, акрилопласти, полістирол, поліетилен, целулоїд, амідопласти, уретанопласти тощо) випускаються безбарвними або забарвленими переважно в яскраві кольори. Виключення становлять асфальто-пекові пластмаси, що мають чорний колір, і політетрафторетилен (тефлон, фторопласт-4) білі кольори.

З імітацією під черепаху (целулоїд), мармур, перламутр випускають вироби із целулоїду, полістиролу. Крім того, целулоїд виробляють ще з імітацією під бронзу і ріг.

Прозорими зазвичай виробляють вироби з поліметилметакрилату (плєксіглас, акрилати, органічне скло), полістиролу і целулоїду. Однак із цих пластичних мас можуть виготовлятися також напівпрозорі й зовсім непрозорі вироби.

До прозорих можна віднести також вироби з полівінілхлоридного пластика й плівкового поліетилену та поліпропілену, хоча прозорість їх значно нижча прозорості органічного скла, полістиролу, целулоїду.

Характер зламу багато в чому залежить від присутності наповнювачів. У ненаповнених пластмас злам склоподібний (полістирол, вініпласт, оргскло тощо), а в наповнених - зернистий (вироби із преспорошків фенопластів, амінопластів тощо).

Гнучкість, еластичність пластичних мас на основі полімеризаційних смол найчастіше вища гнучкості пластмас, отриманих на базі поліконденсаційних полімерів.

Відносно гнучкими, еластичними є пластмаси на основі полівінілхлоридних смол, етиленопласти, амідопласти, уретанопласти, целулоїд та ін. Твердими і крихкими є фенопласти, амінопласти, фторопласти тощо.

Фізико-хімічні особливості властивостей пластичних мас визначають, як правило, спосіб їхньої переробки у вироби. Термопласти у більшості випадків переробляються литтям під тиском (наявність літника), видуванням (наявність шву), штампуванням і вакуумним формуванням. Типовим методом переробки термореактивних пластмас є пресування.

Відношення пластмас до нагрівання неоднакове. Пластмаси з термореактивних смол (фенопласти, амінопласти й ін.) при нагріванні до 70-80°С зберігають свою звичайну твердість, тоді як термопласти (полівінілхлорид, поліаміди, поліетилен, полістирол та ін.) - розм'якшуються.

Деякі пластмаси можна розпізнати за характером звуку під час удару або характером їхньої прикраси. Наприклад, полістирол під час удару дає специфічний металевий звук, а органічне скло - глухий звук. Вироби з полістиролу найчастіше прикрашають гравіруванням під кришталь, а органічне скло - об'ємним гравіруванням.

Характерні ознаки видів пластмас у виробах представлені в таблиці 2.

пластичний маса виріб

Таблиця 2 Характерні ознаки видів пластмас у виробах

Вид пластмаси

Колір і

Прозо прозо

Фізичний стан (твердість і прозорість)

Структурні особливості (характер зрізу)

Дія нагрівання

Забарвлення та характер полум'я

Характер горіння виробу

Характерний запах

Додаткові ознаки

Амінопласти з наповнювачами (мелаліт)

Різноманітні яскраві кольори. Напівпрозорі (такі, що просвічують-ся), непрозорі

Тверді, нееластичні

Під час різання кришиться. На розрізі видні крупинки

Не розм'як-шується

Немає

Не запалюється, обвуглюється білим нальотом з боків

Гострий, неприємний запах аміаку та формальдегі-ду

Амідопласт

Безбарвний або забарвлений у будь-який колір. Прозорий, напівпрозорий

Твердий, невелика еластич-ність

Безшаровий

Розм'як-шується, витягується в нитки

Немає

Плавиться

Запах горілих овочів

Органічне скло (полі- метилметакри-лат)

Забарвлене в ніжні тони й незабарвлене. Прозоре, з наповнювача-ми - напівпрозоре, непрозоре

Твердий, невелика еластич-ність

Безшаровий сильний блиск поверхні й зрізу

Розм'як-шується

Полум'я світле, блакитне, може мати невелику білу облямівку

Горить повільно з потріскуванням. В основі полум'я блакитне. При винесенні з полум'я продовжує горіти, розкладається, не утворює краплі, дуже мало

Приємний квітковий, запах фруктової есенції

Незначна поверхнева твердість, легко дряпається видає глухий звук під час удару

Вид пластмаси

Колір і

прозорість

Фізичний стан (твердість і прозорість)

Структурні особливості (характер зрізу)

Дія нагрівання

Забарвлення та характер полум'я

Характер горіння виробу

Характерний запах

Додаткові ознаки

Полівінілхлорид (вініпласт)

Темні і яскраві забарвлення. У тонкому шарі прозорий; непрозорий

Твердий, мало- пластичний

Безшаровий

Розм'як-шується

Полум'я в основі зелене

Горить у полум'ї, при винесенні з полум'я не горить. У полум'ї спостерігається самогасіння зразка полімеру, запалення важке

Різкий запах хлористого водню (соляної кислоти)

Полікарбонат з наповнювачем

Яскраві кольори. Напівпрозорий і непрозорий

Твердий, мало- еластичний

Під час різання кришиться, видні крупинки

Розм'як-шується

Коптяче. По місцю горіння матеріал крихкий з нальотом кіптяви. Світло-попелястий колір золи

Горить у полум'ї. При винесенні з полум'я гасне

Приємний квітковий запах

Полістирол

а) звичайний

Різні яскраві кольори. Прозорий або напівпрозорий. Безбарвний і пофарбований у різні кольори

Твердий, крихкий

Безшаро-вий, розріз матовий, дає стружку

Розм'як-шується, витягуєть-ся в нитки

Полум'я жовте, коптить, дим чорний

У полум'ї пальника легко займається. Горить, при винесенні з полум'я продовжує горіти швидко

Квітковий, солодкуватий запах

Під час удару виробів з полістиролу чути металевий звук

Вид пластмаси

Колір і

Прозо прозо

Фізичний стан (твердість і прозорість)

Структурні особливості (характер зрізу)

Дія нагрівання

Забарвлення та характер полум'я

Характер горіння виробу

Характерний запах

Додаткові ознаки

б) удароміцний

Білий, пофарбований у різні кольори

Твердий, у тонкому шарі еластичний

Безшаровий

-

Те ж

Те ж

Те ж

Поліпропілен

Білий і забарвлений у різні кольори

Твердий, в тонких листах та плівках еластичний, гнучкий

Безшаро-вий, при розрізі дає блискучу стружку

Розм'як-шується і витягуєть-ся в нитки

Полум'я блакитне, біла основа, горить з виділенням білого диму, з підтіканням полімеру

Горить, при винесенні з полум'я продовжує горіти

Характерний запах паленої гуми, горючого сургуча

Поліетилен (ВТ і НТ)

Напівпрозо-рий, білий, забарвлений у різні кольори

Твердий, еластичний і гнучкий у тонкому шарі, у плівках м'який

Безшаро-вий, при розрізі дає блискучу стружку

Розм'як-шується і витягуєть-ся в нитки

Полум'я всередині забарвлене в синій колір, без кіпоті

Горить у полум'ї й поза ним з підтіканням полімеру.

У полум'ї пальника зразок плавиться. Горить повільно

Запах палаючої парафінової свічі

Жирнуватий при доторканні

Вид пластмаси

Колір і

прозорість

Фізичний стан (твердість і прозорість)

Структурні особливості (характер зрізу)

Дія нагрівання

Забарвлення та характер полум'я

Характер горіння виробу

Характерний запах

Додаткові ознаки

Фенопласти з наповнювачами

Чорний, коричневий, бордо, непрозорий

Тверді, нееластичні

При різанні кришиться, на розрізі видні крупинки

Не розм'як-шується

Немає

Не запалюється, не горить

Запах фенолу

Целулоїд

Білий і пофарбований у яскраві кольори. Прозорий, з наповнювачем - непрозорий

Гнучкий, еластичний в листах; твердий у товстих виробах

Безшаровий

Розм'як-шується

Яскраве

Горить швидким полум'ям, швидко згорає

Запах камфори

Целон

Те ж

Те ж

-

-

-

При винесенні з полум'я не горить

Запах оцтової кислоти

Література

Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Исследование непродовольственных товаров. Учебное пособие для товароведных факультетов вузов/ Голубятникова А.А., Горяйнова А.С. и др. - М.: Экономика, 1982.

Кононенко Л.В., Дубініна А.А., Безуглий В.Д. Ідентифікація пластмас: Навчальний посібник. - Харків: ХДАТОХ, 2002.

Кутянин Г.И. Пластические массы и товары бытовой химии. - М.: Экономика, 1988.

Лифиц И.М., Леженин С.Д. и др. Исследования непродовольственных товаров. - М.: Экономика, 1988.

Лойко Д.П., Тюремнова Н.А. Введение в товароведение непродовольственных товаров. - Киев: Вища школа, 1986.

Товароведение и экспертиза бытовых химических товаров: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Паршикова В.Н. - Издательский центр «Академия», 2005.

Товароведение непродовольственных товаров. - М.: Экономика, 1989.

Товароведение непродовольственных товаров: Учеб. пособие для торг. вузов/ Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф., Лойко Д.П. и др. - 2-е изд., перераб. - М.: Экономика, 1989.

Нормативні документи на пластичні маси та вироби з них.

11. Нормативні документи на хімічні товари.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття ароматичних вуглеводних сполук (аренів), їх властивості, особливості одержання і використання. Будова молекули бензену, її класифікація, номенклатура, фізичні та хімічні властивості. Вплив замісників на реакційну здатність ароматичних вуглеводнів.

  реферат [849,2 K], добавлен 19.11.2009

 • Історія видобування, склад та фізичні властивості нафти (молекулярна маса, температура застигання, колір). Явища флуоресценції та люмінісценції як характерні властивості нафти. Продукти, які отримують з нафти, та проблема забруднення середовища.

  презентация [858,8 K], добавлен 04.01.2012

 • Значення амінокислот в органічному світі. Ізомерія. Номенклатура. Шляхи отримання амінокислот. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Біосинтез амінокислот. Синтез незамінних амінокислот. Білкові речовини клітини: структурні білки, ферменти, гормони.

  реферат [20,0 K], добавлен 25.03.2007

 • Загальна характеристика. Фізичні властивості. Електронна конфігурація та будова атома. Історія відкриття. Методи отримання та дослідження. Хімічні властивості. Використання. Осадження францію з різними нерозчинними сполуками. Процеси радіолізу й іонізації

  реферат [102,3 K], добавлен 29.03.2004

 • Контроль якості полімерних матеріалів як наукова дисципліна, її місце в навчальному процесі. Організація контролю полімерних матеріалів на підприємстві. Полімерні матеріали для виготовлення пластмасових та гумових виробів. Контроль якості пластмас.

  контрольная работа [27,6 K], добавлен 19.01.2011

 • Хімічні та фізичні властивості алкалоїдів, їх виявлення у тому чи іншому об'єкті за допомогою групових і специфічних реакцій. Використання ядерного магнітного резонансу (ЯМР) для ідентифікації та вивчення речовин. Основні параметри ЯМР-спектроскопії.

  реферат [314,5 K], добавлен 22.04.2014

 • Фізичні та хімічні властивості гуми, її використання в різних галузях виробництва та класифікація. Основні матеріали для виготовлення гуми. Технологія переробки каучуків. Пластифікація каучуку, додавання до нього домішок. Зберігання гумових виробів.

  доклад [488,5 K], добавлен 22.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.