Проект установки гідроочищення дизельного палива потужністю 2050 тис т/рік

Характеристика сировини, реагентів і готової продукції. Розрахунок матеріального і теплового балансів процесу гідроочищення дизельного палива. Засоби його контролю і автоматизації. Норми утворення відходів. Оптимізація схеми теплообміну установки.

Рубрика Химия
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.03.2015
Размер файла 355,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Результати отримані внаслідок розрахунку формул (58) - (59) та (64) підставляються в формулу (57) і результат складає:

Розрахунок річного фонду заробітної плати робітників технологічної установки виконується в таблиці 20.

Таблиця 20 - Розрахунок річного фонду заробітної плати робітників технологічної установки.

Назва професій

Спискова чисельність, чол.

Умови праці

Тарифний розряд

Годинна тарифна ставка, грн

Треба відпрацювати

Фонд заробітної плати за тарифом, грн

одним робітником

всіма робітниками

1 Старший оператор

6

шк

6

12,0

1584

9504

114048

2 Оператор

12

шк

5

9,23

1584

19008

175443,84

3 Оператор

12

шк

4

7,10

1584

19008

134956,8

4 Машиніст насосів

6

шк

5

9,23

1584

9504

87721,92

5 Машиніст компресорів

6

шк

5

9,23

1584

9504

87721,92

Разом

42

599892,48

Таблиця 21

Назва професій

Доплати до додаткової заробітної плати, грн

Фонд додаткової заробітної плати, грн

Фонд оплати відпусток, грн за роботу в вечірній та нічний час, грн

Річний фонд заробітної плати, гон за роботу в святкові дні, грн

%

премія, грн

за роботу в вечірній та нічний час, грн

за роботу в святкові дні, грн

%

1 Старший оператор

15

17107,20

22809,6

2880,0

15

17107,2

22809,6

2880,0

2 Оператор

15

26316,58

35088,77

4430,4

15

26316,5

35088,7

4430,4

3 Оператор

15

20243,52

26991,36

3408,0

15

20243,5

26991,3

3408,0

4 Машиніст насосів

15

13158,29

17544,38

2215,2

15

13158,2

17544,3

2215,2

5 Машиніст компресорів

15

13158,29

17544,38

2215,2

15

13158,2

17544,3

2215,2

Разом

89983,87

119978,5

15148,8

89983,8

119978,5

15148,8

Річний фонд заробітної плати керівників і фахівців визначається на підставі штатної чисельності і посадових окладів.

Приклад розрахунку річного фонду заробітної плати наведений для начальника установки.

Річний фонд заробітної плати для керівника розраховується за формулою 57.

Фонд основної заробітної плати керівників і фахівців становить

(65)

Де Опос = 3030 грн - посадовий оклад;

Чсп = 1 ос. - спискова чисельність керівників;

11 - кількість робочих місяців.

Фонд оплати чергової відпустки та днів виконання державних обов'язків для керівників та фахівців визначається за формулою (64)

Річний фонд заробітної плати становить:

Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників і фахівців виконується в таблиці 22.

Таблиця 22 - Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників і фахівців.

Назва посад

Спискова чисельність, осіб

Посадовий оклад, грн

Фонд основної заробітної плати, грн

Фонд оплати відпусток, грн

Річний фонд заробітної плати, грн

1 Начальник установки

1

3030,0

33330,0

2441,10

35771,1

2 Механік установки

1

2960,0

32560,0

2384,68

34944,0

Разом

2

65890,0

4825,10

70715,1

Розрахунок виробничої програми

Виробнича програма технологічної установки розраховується на підставі річної продуктивності установки та вихідних даних про відбір основної та попутної продукції.

Таблиця 23 - Розрахунок виробничої програми.

Вид сировини і продукції

Відсотки відбору, %

Річний обсяг, ис. т

1 Поступило:

прямогонна дизельна фракція

Водневовмісний газ у тому числі 100% Н2

100

0,74

0,21

2050

15,17

4,305

Разом

100,95

2069,475

2 Отримано:

Основна продукція дизельне паливо

98,87

2026,835

Разом

98,87

2026,835

2.1 Попутна продукція:

сірководень

вуглеводневий газ

бензин відгін

0,58

0,95

0,55

11,89

19,475

11,275

Разом

2,08

42,64

Всього

100,95

2069,475

Розрахунок структури основних фондів

Структура основних виробничих фондів визначається часткою кожної групи основних фондів у загальній вартості. Наприклад, будівлі в загальній вартості основних фондів складають:

(66)

де ОФбуд = 48269,716 тис. грн - вартість будівель;

ОФзаг = 1311677,075 тис. грн - загальна вартість основних фондів технологічної установки.

Розрахунок структури основних фондів технологічної установки виконується в таблиці 24.

Таблиця 24 - Розрахунок структури основних фондів.

Назва груп основних фондів

Балансова вартість, тис. грн

Структура, %

1 Будівлі

2 Споруди

3 Передавальні пристрої

4 Силові машини і устаткування

5 Робочі машини і устаткування

6 Вимірювальні та регулюючі прилади та пристрої

7 Транспортні засоби

8 Інструмент

48269,716

83291,494

39350,312

59025,468

1016549,733

61255,319

2623,354

1311,677

3,68

6,35

3,00

4,50

77,50

4,67

0,20

0,10

Разом

1311677,075

100,0

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань основних фондів

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань виконується на прикладі будівель, за формулою

(67)

де Набуд = 5 % - норма амортизації будівель.

Розрахунок річної суми амортизаційних відрахувань виконується в таблиці 25.

Таблиця 25 - Розрахунок річної суми амортизаційних відрахувань.

Назва груп основних фондів

Балансова вартість, тис. грн

Норма амортизації, %

Сума амортизаційних відрахувань, тис. грн

1 Будівлі

2 Споруди

48269,71636

83291,494

5,00

5,00

2413,485818

4164,57471

Разом

131561,211

6578,06053

3 Передавальні пристрої

4 Силові машини та устаткування

5 Робочі машини та устаткування

6 Вимірювальні та регулюючі прилади і пристрої

7 Транспортні засоби

8 Інвентар

39350,312

59025,468

1016549,733

61255,319

2623,354

1311,677

15,00

15,00

15,00

25,00

15,00

25,00

5902,54684

8853,82026

152482,45997

15313,82985

393,50312

327,91927

Разом

1180115,864

183274,0793

Всього

1311677,075

189852,1399

Розрахунок собівартості продукції

Витрати на сировину і допоміжні матеріали визначаються на підставі виробничої програми технологічної установки (таблиця 22) норм витрат і діючих оптових цін.

Затрати на сировину (прямогонна дизельна фракція)

(68)

Де Ос = 2050 тис. т - річний обсяг сировини;

Цс = 10200,0 грн - оптова ціна 1 т сировини.

Розрахунок вартості попутних нафтопродуктів виконується в табл. 26.

Таблиця 26 - Розрахунок вартості попутних нафтопродуктів.

Назва попутних нафтопродуктів

Кількість, тис. т

Ціна, грн

Сума, тис. грн

сірководень

вуглеводневий газ

бензин відгін

11,89

19,475

11,275

600

9000

8000

7134,0

175275,0

90200,0

Разом

42,64

272609

Розрахунок витрат на сировину й матеріали виконується в таблиці 27.

Таблиця 27 - Розрахунок витрат сировини і матеріалів.

Назва сировини

На одиницю, 1 т

На всю сировину, 2050,0 тис. т

норма витрат

ціна, грн

сума, грн

кіл-ть

Ціна, грн

сума, тис. грн

1 Сировина і основні матеріали:

- прямогонна дизельна фракція

попутна продукція (вираховується)

Разом витрат на сировину

1,00

10200

10200,00 132,98

10067,02

2050

272,609

10200,0

20910000,0 272609,0

20637391,0

2 Допоміжні матеріали:

- каталізатор КF-757,кг

- присадка, кг

- присадка зимова,кг

- етиленгліколь, кг

- МЕА, кг

Разом

0,0138 0,0021 0,004 0,0026 0,0018

470,0 2,70 1,73 100,0 5,00

6,486 0,00987 0,0108 0,26 0,009 6,77567

28290 4305 8200 5330 3690

470,0 2,70 1,73 100,0 5,00

13296,3 11,6235 14,186

5330

18,45

18670,5595

Всього

10073,8

20819039,56

Затрати на паливо і енергію визначаються аналогічно затратам на допоміжні матеріали на підставі витратних норм, оптових цін та енергоносіїв. Розрахунок витрат на паливо та енергію виконується в таблиці 28.

Таблиця 28 - Розрахунок затрат на паливо і енергію.

Назва палива і енергоносіїв

На одиницю, 1 т

На всю сировину, 2050 тис. т

норма витрат

ціна, грн

сума, грн

кіл-ть

ціна, грн

сума, тис. грн

1 Паливо, т

2 Пара, Гкал

3 Вода, тис.м3

4 Стисле повітря, тис.м3

5 Електроенергія, тис. кВт год 6 Азот, тис. м3

0,1

0,00084 0,0157 0,0009 0,105 0,00033

3113,0 157,35 320,56 65,20 285,70 247,80

311,3 0,13

5,03

0,06

30,00 0,08

205000 1722,6 32185 1845 215250 676,5

3113,0 157,35 320,56 65,20 285,70 247,80

638165,0 270,9567 10317,224 120,294 61496,925 167,6367

Разом

346,6

710538,0364

Кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання відображає затрати на амортизацію обладнання, утримання на поточний ремонт установки. Затрати на утримання обладнання беруться у відсотках від балансової вартості обладнання (4 %), затрати на поточний ремонт обладнання складають 6,5 % від вартості обладнання.

Розрахунок затрат на утримання і експлуатацію обладнання виконується в таблиці 29.

Таблиця 29 - Кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання.

Назва статей

Розрахунок

Сума, тис. грн

Амортизація обладнання Експлуатація обладнання Поточний ремонт обладнання Разом

табл. 3.8 1180115,8640,04 1180115,8640,065

183274,0793 47 204,63456 76 707,53116 307 186,245

У статті «Внутрішньозаводські перекачки» відображаються послуги товарно-сировинного цеху. Затрати на внутрішньозаводську перекачку по установці визначаються множенням собівартості 1 т перекачки та планової кількості сировини, що переробляється на установці.

Цехові, загальнозаводські та інші виробничі витрати розподіляються за технологічним переділом пропорційно сумі прямих затрат на обробку. Розрахунок прямих витрат виконується в таблиці 29.

Таблиця 29 - Розрахунок прямих витрат.

Назва витрат

Сума, тис. грн

1 Паливо та енергія на технологічні цілі

2 Основна і додаткова зарплата промислово-виробничого персоналу

3 Відрахування на соціальне страхування

4 Затрати на утримання і експлуатацію обладнання

5 Внутрішньозаводська перекачка

Разом

710538,0364 962,262

357,96 307186,245 10250,0 1029294,5

Цехові витрати складають 10 % від прямих затрат:

Загальнозаводські витрати складають 15 % від прямих затрат:

Розрахунок затрат на обробку сировини виконується в таблиці 30 дані для заповнення беруться з попередніх розрахунків.

Таблиця 30 - Собівартість продукції (затрати на переробку).

Назва статей витрат

Сума на 1т продукції грн

Сума на весь випуск сировини, 2050 тис. т

кіл-ть

ціна, грн

сума, тис.грн

1 Сировина і основні матеріали:

прямогона дизельна фракція, тис.т

Попутна продукція (вираховується)

Разом по статті 1

10200,00

132,98

10067,02

2050

272,609

10200,0

20910000,0

2726091,0

20637391,0

2 Допоміжні матеріали:

- каталізатор КF-757,кг

- присадка, кг

- присадка зимова,кг

- етиленгліколь, кг

- МЕА, кг

Разом

6,486

0,00987

0,0108

0,26

0,009

6,77567

28290

4305

8200

5330

3690

470,0

2,70

1,73

100,0

5,00

13296,3

11,6235

14,186

5330

18,45

18670,5595

3 Паливо та енергія на технологічні цілі:

Паливо, т

Пара, Гкал

Вода, тис.м3

Стисле повітря, тис.м3

Електроенергія, тис. кВт год

Азот, тис. м3

Разом по статті 3

311,3

0,13

5,03

0,06

30,00

0,08

346,6

205000 1722,6 32185

1845

215250

676,5

3113,0 157,35 320,56 65,20 285,70 247,80

638165,0 270,9567 10317,224 120,294

61496,925 167,6367 710538,036

4 Заробітна плата основних робітників

1063,43

891,55

5 Відрахування на соціальне страхування

0,39

331,66

6 Витрати на утримання і експлуатацію обладнання

363,34

307186,245

7 Внутрішньозаводська перекачка

5,0

10250,0

8 Цехові витрати

50,2

102929,45

9 Загальнозаводські витрати

75,31

154394,175

10 Виробнича собівартість

3143,81

21942582,68

Затрати на виробництво без вартості сировини і матеріалів визначаємо як різницю між сумою скалькульованої продукції та затратами на сировину

(21942582,68+272609) - 20910000,0 = 1305191,68 тис. грн

Розрахунок техніко-економічних показників

Обсяг реалізованої продукції розраховується за формулою

, (69)

де Qк =2050 тис. т - обсяг випуску і-того виду основної продукції;

Цк =15595,24 грн - ціна 1 т основної продукції

Продуктивність праці одного працівника

- у вартісному вираженні

(70)

де Чсп = 44 осіб - спискова чисельність працівників.

- у натуральному вираженні

(71)

Прибуток даної установки розраховується за формулою

(72)

Де С = 21942582,68 тис. грн - затрати на виробництво основної продукції.

Середня заробітна плата одного працівника розраховується за формулою

(73)

Де ФЗП = 962261,59 грн - річний фонд заробітної плати працівників.

Фондомісткість

(74)

Фондовіддача

(75)

Рентабельність

(76)

Розраховані техніко-економічні показники наведені в таблиці 31.

Таблиця 31 - Техніко-економічні показники установки.

Показники

1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2 Собівартість основної продукції, тис. грн

3 Прибуток, тис. грн

4 Собівартість 1 т основної продукції, грн

5 Рентабельність продукції, %

6 Фондовіддача, грн/грн

7 Фондомісткість, грн/грн

8 Продуктивність праці:

- у натуральному вираженні, тис. т/ос.

- у вартісному вираженні, тис. грн/ос.

9 Чисельність працівників, ос.

10 Середньорічна заробітна плата, грн./ос.

31970238,1 21942582,68 10027655,42 10703,69

45,7%

24,37

0,041

46,59

726596,3

44

21869,58

Висновки

В дипломному проекті виконані розрахунки матеріального і теплового балансу процесу гідроочищення, розрахунок основного апарату (реактора гідроочищення), розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу, фонду заробітної плати, структури основних фондів, визначена собівартість продукції.

Установка з річною потужністю 2,05 млн. т/рік дозволяє отримати очищене дизельне паливо обсягом 2026,835 тис. т.

Запропоноване нове технічне рішення дозволяє заощадити 9 712 560 грн/рік.

Розрахунки дипломного проекту показали, що вартість основної продукції складе 21942582,68 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції становитиме 31970238,1 тис. грн.

Собівартість однієї тони готової продукції складе 10703,69грн. При такому графіку роботи розмір прибутку буде дорівнювати 10027655,42 тис. грн.

При розрахованій рентабельності, яка складає 45,7% показник фондовіддачі складатиме 24,37 грн/грн, а показник фондомісткості - 0,041 грн/грн.

В дипломному проекті розрахована кількість робітників, яка становить 44 працівника, з них 42 робітника технологічної установки (оператори), а також начальник і механік установки, які відносяться до керівників і фахівців. Річний фонд заробітної плати на рік при такому штаті склав 962616,41 грн.

Середня заробітна плата одного робітника складе 21869,58 грн/ос., продуктивність праці у вартісному вираженні - 726596,3 тис. грн/ос. і 46,59 тис. т/ос. - у натуральному вираженні.

Розраховані техніко-економічні показники характеризують ефективну діяльність даної установки.

Список використаної літератури

1. Танатаров М.А. и др. Технологические расчеты установок переработки нефти. М. 1977

2. Кузнецов А.А. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности. М. 1974

3. Рудин М.Г., Драпкин А.Е. Краткий справочник нефтепереработчика. Ленинград, "Химия", 1980

4. Под редакцией Судакова Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки. Справочник

5. Герасименко Н.М. и др. Гидроочистка нефтепродуктов. М, 1962.

6. Бесков В.С., Сафронов В.С. Общая химическая технология и основы промышленной экологии: Учебник для вузов. - М.: Химия, 1999. - 472 с.

7. Основи екології: Підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков.- К.: Либідь, 2004. - 408 с.

8. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/ Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский и др. Под ред. Ю.И. Дытнерского, 2-е изд., перераб. и дополн. - М.: Химия, 1991. - 496 с.

9. Плановский А.И., Рамм В.М., Коган С.З. Процессы и аппараты химической технологии. - М.: Химия, 1968.

10. Стенсель Й.І. Автоматизація технологічних процесів хімічних виробництв: Навч. посібник. - К.: ІСДО, 1995. - 360 с.

11. Продиус Ю.И. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Харьков: ООО «Одиссей», 2004. - 416 с.

12. Свойства органических соединений. Справочник/Под. ред. А.А. Потехина. - Л.: Химия, 1984. - 520 с.

13. Краткий справочник физико-химических величин. Сост. Н.М. Барон и др/Под ред. К.П. Мищенко, А.А. Равделя. - Л.: Химия, 1972. - 200 с.

14. Эрих В. Н., Расина М, Г., Рудин М. Г. Химия и технология нефти и газа. - Л.: Химия, 1977 г.

15. Суханов В.П. Переработка нефти. Учебник для профессионально -технических учебных заведений. - М.: Высшая школа, 1974 г.

16. Справочник нефтехимика/ Часть 1. - Л.: Наука,1978 г.

17. Танатаров Т.А.Основы расчетов технологических установок переработки нефти. - М.: Химия, 1985 г.

18. Итинская Н.И. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости. Изд.2-е, переработанное и дополненное. - М.: Колос, 1974 г.

19. Справочник по пожарной безопасности и противопожарной защите на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. - М.: Химия, 1975 г.

20. Справочник об охране труда и технике безопасности в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Новые пересмотренные правила, нормативы и инструкции. - М.: Химия, 1976 г.

21. Кобевник В.Ф. Охрана труда на производстве. - Киев: Высшая школа, 1990 г.

22. Давыдова С.А., Тагасов В.И. Нефть как топливный ресурс и загрязнитель окружающей среды: Учебное пособие. - М.: РУДН, 2004 г.

23. Технологический регламент установки гидроочистки дизельного топлива и прямогонной фракции 140-270 0С ЛЧ-24-2000 №2 производства 2 по переработке и крекированию сернистой нефти ЧАО «ЛИНИК» ТР 32292929.002:2014.

24. Инструкция №5-43ЦЭ по эксплуатации установки гидкроочистки дизельных топлив ЛЧ-24-2000 №2 производства 2 ЧАО «ЛИНИК»

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристика вихідної сировини та готової продукції. Хімізм одержання тартратної кислоти та коефіцієнти виходу по стадіях. Розрахунок витрати вихідного продукту кальцій тартрату на 1 т 100% тартратної кислоти. Постадійні матеріальні розрахунки.

  курсовая работа [322,2 K], добавлен 11.05.2014

 • Огляд способів сушіння твердих матеріалів та сушіння у псевдозрідженому шарі. Опис технологічної схеми дії установки. Визначення матеріального і теплового балансу апарату. Розрахунок та підбір допоміжного устаткування: циклону, газодувки, дозатора.

  курсовая работа [313,1 K], добавлен 14.07.2015

 • Компонувальне будівництво виробництва циклогексанону. Підбір технологічного обладнання. Характеристика технологічного процесу. Способи прийому сировини та видачі готової продукції. Методи видалення відходів. Розрахунок основних розмірів апаратів.

  курсовая работа [52,7 K], добавлен 06.11.2012

 • Ознайомлення із технологічними основами методу спалювання сірчаного колчедану, розрахунок теплового та матеріального балансів даного хімічного процесу. Представлення принципової апаратно-технічної схеми печі киплячого шару, опис принципу її роботи.

  реферат [515,6 K], добавлен 22.10.2011

 • Особливості процесу утворення лігніну у гідролізному виробництві, його характеристика та класифікація. Основні способи переробки твердих відходів, оцінка перспективності їх використання. Технологічна схема піролізу лігніну в установці циркулюючого шару.

  курсовая работа [183,1 K], добавлен 11.06.2013

 • Назначение процесса гидроочистки. Целевые и побочные продукты процесса. Факторы процесса, их влияние на качество. Механизм и химизм реакций, катализаторы гидроочистки. Технологический расчет реакторного блока установки гидроочистки дизельного топлива.

  курсовая работа [393,6 K], добавлен 18.10.2015

 • Технологія очищення нафтових фракцій від сіркових сполук і осушення від вологи, теоретичні основи процесу, апаратурне оформлення; характеристика сировини. Проект установки для очищення бензинової фракції, схема підготовки сировини, розрахунки обладнання.

  курсовая работа [394,4 K], добавлен 25.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.