Особливості застосування пандусів, аварійних і пожежних сходів у сучасних громадських будівлях

Характеристика пандусу – похилої площини між двома рівнями для переміщення людей. Особливості розміщення пандусів у сучасних громадських будівлях. Характеристика аварійних і пожежних сходів у сучасних громадських будівлях, вимоги до їх будівництва.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 05.12.2011
Размер файла 1,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реферат

"Особливості застосування пандусів, аварійних і пожежних сходів у сучасних громадських будівлях"

пандус аварійний пожежній будівля

План

Вступ

1.Пандуси у сучасних громадських будівлях

2.Аварійні і пожежні сходи у сучасних громадських будівлях

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Громадські будівлі та їх комплекси - це штучне середовище, в якому протікають один або декілька процесів громадської життєдіяльності людей; це обмежений будівельними конструкціями простір, яке призначене для короткочасного або тривалого перебування в ньому людей та захисту їх від впливу природних факторів.

Головним фактором, основою об`ємно-планувального рішення громадських будівель та споруд є функціональне призначення, тобто та громадська діяльність людини, заради якої будується будівля.

Будь-якому процесу як єдиному циклу властиві особливості, які залежать від його функціонально-технічного характеру, кількості, що беруть участь в ньому людей, необхідного благоустрою, обладнання, меблі та в цілому від організації внутрішнього простору.

Функціональна та об`ємно-планувальна організація громадських будівель зумовлює плдощинний або просторовий взаємозв`язок їх приміщень.

Для здійснення зв`язку між різними групами приміщень в межах одного поверху будівлі (або рівня цілого комплексу) використовуються горизонтальні комунікації (коридори, рекреації, пасажи, атріуми, фойє). Зв`язки між поверхами та рівнями забезпечуються вертикальними комунікаційними приладами: сходами, пандусами, ліфтами, ескалаторами.

1. Пандуси в сучасних громадських будівлях

Пандус - похила площина між двома різними рівнями, яка служить для переміщення людей, зручний вид вертикальних комунікацій. Розміщують пандуси за тими ж правилами, що і сходи.

Для зв'язку між різними рівнями і поверхами в громадських та промислових будівлях поряд зі сходами використовують пандуси - плоскі похилі конструкції без ступенів. Пандусах надають ухил від 5 до 12 ° (1 / 12 ... 1 / 5). При більших нахилах користуватися пандусом важко через ковзання. Пандуси з малим ухилом викликають великі втрати корисної площі будівлі.

Пандуси складаються з похилих гладких елементів і площадок. Можуть бути одномаршові (рис.8, а), двомаршові (рис.8, б), прямо- і криволінійні (рис.8.8. в) у плані.

Одномаршові прямолінійні пандуси утворюються похилими площинами, що спираються на площадки чи конструкції перекриттів. При цьому можна виділити наступні конструкції: прогони, балки, настили. Двомаршові пандуси мають косоурні й майданчикові балки, по яких укладають збірні залізобетонні плити чи монолітний залізобетон. Криволінійні пандуси виконують з монолітного залізобетону. Чиста підлога пандусів повинна мати неслизьку поверхню (асфальт, цемент, релин, килимова доріжка та ін.). Огородження пандусів виконують так само, як і для сходів. При визначенні доцільності влаштування пандусів треба мати на ув азі, що в зв'язку з малими в порівнянні зі сходами ухилами виникають значні втрати корисної площі будинку.

Несучі конструкції пандусів слід виконувати з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості не менш R60 з дотриманням вимог ДСТУ Б В. 1.1-4.

В будівлях I ступеня вогнестійкості несучі та огороджуючі конструкції приміщень з пандусами повинні мати межу вогнестійкості не менш ніж R 150 (для колон), REI 150 (для стін), EI 150 (для перегородок), а в будівлях II ступеня вогнестійкості - R 120 (для колон), REI 120 (для стін), EI 120 (для перегородок) та т.ін.

Слід передбачати борти висотою не менш 0,05 м по продольним краям маршей пандусів, а також вздовж кромки горизонтальних поверхонь при перепаді висот більше 0,45 м для запобігання зісковзуванню тростини або ноги.

Рис..8.8. Схеми влаштування пандусів:

1 - похилий елемент пандуса;

2 - огородження; 3 - площадка

2. Аварійні і пожежні сходи у сучасних громадських будівлях

У громадських і житлових будівлях їх виносять назовні. Пожежні сходи на даху роблять прямими, шириною не менше 60 см і не доводять до рівня землі на 2,5 м. Аварійні сходи мають ухил не більше 45° і ширину не менше 70 см. На кожному поверсі повинна бути проміжний майданчик. Виготовляються з куточків , швелерів , смугової і круглої сталі.

Ширина сходових маршів у громадських будинках не повинна перевищувати, як правило, 2,5 м, а також повинна бути не менше розрахункової ширини виходу до сходової клітки з найбільш населеного поверху, але не менше:

1,35 м - у будинках з кількістю осіб, що перебувають у найбільш населеному поверсі, більше 200, а також у кінотеатрах, клубах, центрах культури та дозвілля, лікувально-профілактичних закладах незалежно від кількості місць;

1,2 м - в решті будинків, а також на сходах, що ведуть до приміщень, не пов'язаних з перебуванням в них глядачів та відвідувачів (у кінотеатрах, клубах, центрах культури та дозвілля) чи хворих (у будинках лікувально-профілактичних закладів);

0,9 м - на сходах, що ведуть до приміщення з кількістю осіб, які одночасно перебувають у ньому, до 5.

Проміжна площадка у прямому марші сходів повинна мати ширину не менше 1 м.

При розрахунковій ширині сходів більше 2,5 м слід передбачати додаткові розділові поручні, при цьому найбільша відстань між поручнями не повинна перевищувати 2,5 м.

Ширина сходових площадок повинна бути не менше ширини маршу. Ширина зовнішніх дверей повинна бути не менше ширини маршу сходів.

Рис.

Рис.

Рис. Аварійні сходи

Висновок

Проаналізувавши призначення пандусів, пожежних та аварійних сходів, правильність їх розташування, технологічне виконання, можемо зробити висновок, що вони є необхідною, невід`ємною складовою будь-якої сучасної громадської будівлі. За допомогою цих констуктивних елементів будівлі проводиться евакуація людей, в тому числі інвалідів, з різних поверхів при виникненні пожежі або іншої надзвичайної ситуації техногенного або природного характерів.

Список використаної літератури

1.ДБН В. 2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення

2.Сходи, пандуси, будівельні елементи підйомно-транспортного устаткування

3.ДБН В. 2.2-17:2006 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Системи і схеми гарячого водопостачання в житлових і громадських будівлях. Вимоги до температури та якості води. Місцеві установки для нагрівання води в малоповерхових житлових будинках. Водонагрівачі для централізованих систем гарячого водопостачання.

  контрольная работа [3,8 M], добавлен 26.09.2009

 • Конструктивний, функціональний елемент, що забезпечує вертикальні зв'язки у вигляді ряду ступенів. Класифікація сходів за призначенням, по розташуванню, за матеріалом виготовлення, за функціональними особливостями. Конструктивні елементи сходів.

  реферат [18,3 K], добавлен 19.10.2010

 • Санітарно-гігієнічне призначення вентиляції, технологічні вимоги. Системи вентиляції та кондиціювання повітря, їх класифікація. Повітрообміни в приміщенні. Системи вентиляції житлових та громадських споруд. Конструктивні елементи вентиляційних систем.

  курсовая работа [2,1 M], добавлен 21.09.2009

 • Дослідження потреби в тимчасових будівлях адміністративного й санітарно-технічного призначення. Аналіз рекомендацій по розташуванню будівель народного господарства при проектуванні генплану. Розрахунок площі складів, мережі, складання сіткового графіку.

  курсовая работа [86,3 K], добавлен 03.02.2012

 • Структура громадських центрів міста, її залежність від його величини, адміністративного значення, місця в системі розселення та ін. Загальноміський центр як візитна картка міста. Організація мережі культурно-побутового та громадського обслуговування.

  реферат [2,2 M], добавлен 25.12.2010

 • Наукова організація праці при влаштуванні гідроізоляції кам’яних конструкцій. План житлового будинку. Застосування гідроізоляції на будівлях житлового призначення, технологія процесу виконання. Документація, геодезичний контроль та безпека праці.

  дипломная работа [4,0 M], добавлен 01.02.2011

 • Основні вимоги при проектуванні громадських приміщень, розробка нової оригінальної концепції формоутворення інтер’єру функціональних зон пивного бару-ресторану. Принципи розміщення та функціонального використання приміщень та обладнання пивного бару.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 14.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.