Характеристика елліністичної архітектури

Культура елінізірованих східних держав. Подвійність і складність релігії еллінізму. Особливості, характерна тематика елліністичної архітектури. Ордерна система античної архітектури. Риси елліністичного містобудування, відмінність від класичного міста.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 08.10.2009
Размер файла 23,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

13

Характеристика елліністичної архітектури

План

Вступ

1. Особливості елліністичної архітектури

1.1 Тематика характерна елліністичній архітектурі

1.2 Ордерна система античної архітектури

1.3 Архітектурні ансамблі

2. Особливості містобудування

2.1 Риси елліністичного містобудування

2.2 Відмінність від класичного міста

2.3 Античні міста

Висновок

Література

Вступ

Процес розкладання грецьких міст-держав був прискорений завоюванням Греції македонським царем Пилипом у 338 р. до н.е.. Після завоювань його сина Олександра Македонського і розпаду створеної їм величезної держави, що охопили територію від Чорного моря до Єгипту і від Дунаю до Інду, виникає ряд елліністичних держав. Це були: царство Селевкидів, що включало майже всю Передню Азію, царство Птолемеєв, що об'єднувало Єгипет з Киренапкою південною Сирією, Македонське, Пергамське, Вифінське, Понтійське і Бактрійське царства в Малій Азії на узбережжях Егейського, Чорного і Каспійського морів. «Найвищий внутрішній розквіт Греції збігається з епохою Перикла, найвищий зовнішній розквіт -- з епохою Олександра», -- писав Маркс у передовій статті до № 179 Кельнської газети». Цей розквіт елліністичних держав і елліністичної культури відноситься до III і II ст. до н.е., але, вже починаючи з II ст. і кінчаючи 30 р. до н.е., коли Єгипет був приєднаний до Рима, елліністичні держави одна за іншою стають жертвами римської агресії.

Східні елліністичні держави з'єднували в собі риси економіки і суспільних відносин, властивих давньосхідним централізованим деспотіям, з новими формами економіки і суспільних відносин, що зародилися після катастрофи суспільного ладу класичного грецького поліса.

У цьому поєднанні грецьких і східних економічних і суспільних відносин сама грецька культура здобуває нові якості з того моменту, як вона, переборовши вузькі рамки окремих полісів, зробилася надбанням народів Близького Сходу і Середземномор'я. Культура ж елінізірованих східних держав, випробовуючи вплив високорозвиненої грецької культури, все-таки продовжувала зберігати сформований століттями самобутній характер. Стійкість місцевих культурних традицій порозумівається тим, що, навіть будучи введені до складу імперії Олександра, країни Сходу зберегли свою власну економічну базу і багато старих традицій в області культури і мистецтва. У цьому саме і криється складність еллінізму, що має два корені -- грецький і східний.

Особливо яскраво позначилися зазначена подвійність і складність у релігії еллінізму, у якій шанування олімпійських богів, ніколи безпосередньо пов'язане з громадським життям поліса, змішується з численними східними містичними культами, що нерідко служили обожнюванню елліністичних правителів. Кругозір грека часу еллінізму надзвичайно розширився; розвиток античної науки і техніки пішов швидкими кроками вперед. Для епохи еллінізму характерний також розквіт прикладних і декоративних мистецтв, пов'язаний з підвищеною потребою до розкоші серед заможних шарів населення, починаючи від придворних кіл.

Образотворче мистецтво, скульптура і живопис, збагачуючись тематичним освоєнням нових жанрів (портрет, пейзаж, натюрморт, побутовий жанр) і удосконалюючись в реалістичній, а іноді і натуралістичній передачі людського тіла, все більш і більш втрачають властиві класичному мистецтву спокій і узагальнений образ людини героя. Досягаючи чудової художньої правдивості і досконалості в таких шедеврах, як Венера Милосская, Ніка Самофракийська чи рельєфи вівтаря Зевса в Пергаморі, елліністична скульптура в той же час нерідко відходить від ідейної змістовності убік чисто зовнішнього ефекту, а іноді і натуралістичного трактування форм, що одержали відображення, наприклад, у широко відомих скульптурних групах «Лаокоона» і «Фарнезського бика».

1. Особливості елліністичної архітектури

1.1 Тематика характерна елліністичній архітектурі:

Розширення тематики і засобів художньої виразності поряд зі зниженням ідейної значимості характерної для архітектури епохи еллінізму. Вражає розмах елліністичного будівництва як у відношенні розмірів, так і у відношенні кількості споруджень; у цей час заново реконструйовані і побудовані сотні нових міст (один Олександр Македонський відповідно до переказу, заснував на шляху своїх завоювань 70 «Олександрії»), Будівництво ряду нових міст диктувалося необхідністю створення широкої мережі торгових і військових опорних пунктів для освоєння нових територій і забезпечення торгових шляхів на елліністичному Передньому Сході.

Були засновані такі світові столиці, як Олександрія в Єгипті, що стала культурним центром усього елліністичного світу, Антіохія в Сирії, Селевкія в Месопотамії з їх величезними палацами і храмовими комплексами, садами і заміськими віллами, а також знаменита Олександрійська гавань з її монументальним маяком Фаросом, відомим нам по описах і зображеннях на монетах. Швидко росте велика мережа упоряджених доріг, що зв'язували торгові міста імперії. Це грандіозне будівництво супроводжувалося розвитком архітектурної науки, що виражалось у ряді згадуваних Витрувієм праць по теорії і практиці архітектури.

В галузі будівництва нових типів споруджень епохи еллінізму, хоча і не робить істотного внеску, за винятком бібліотек, палаців монархів і деяких видів культових (монументальні вівтарі і гробниці) і інженерних (гавані, маяки) споруджень, але приводить до істотного відновлення раніш сформованих, особливо таких суспільних будинків, як зали зборів, ринки, театри, спортивні спорудження, які поряд із храмами будуються з таких же дорогих матеріалів і ретельно обробляються і прикрашаються.

Мистецтво «еллінізованих» східних народів, що мали давні традиції (Єгипет, Фінікія, Сирія й ін.), хоча й одержало новий поштовх у своєму розвитку, але зберегло, свої вироблені століттями художні риси. Так, наприклад, єгипетські храми в епоху Птолемеєв наслідують в основному типам, виробленими Новим царством, а грецькі впливи одержують відображення в більш вільній композиції ансамблю, мальовничій трактуванню капітелей і більш різноманітному чергуванні колон різних ордерів (храми в Єдфу і Дендера й ансамбль храмів на острові Філе).

1.2 Ордерна система елліністичної архітектури

В архітектурі еллінізму, так само як і в попередній грецькій архітектурі, панує ордерна система:

Пристосований до нових містобудівних задач і до нових видів споруджень грецький ордер втрачає в епоху еллінізму строгість форм. Доричний і іонічний ордери відтепер не тільки вільніше сполучаються один з одним (наприклад, двох'ярусна колонада -- унизу дорична, вгорі іонічна в перистилі храму Афіни в Пергамі), але і змішуються у своїх елементах, наприклад іонічна колоннада з доричним чи антаблементом триглифний фриз із зубчиками .

Коринфський «ордер» не одержує ще широкого розповсюдження в якості самостійної архітектурної системи і застосовується головним чином чи у інтер'єрі чи в архітектурі «малих форм». Виключення представляє єдине велике спорудження-- Олімпейон в Афінах ; добудоване вже в епоху панування римлян. У коринфську капітель часто вводяться елементи східних стилів: наприклад єгипетського у Вежі Вєтров у Афінах чи перського в так називаному портику Биків на острові Делосе; у композицію коринфських капітелей пропилеї в Елевсині були введені зображення крилатих грифонів з тулубом лева. Проникання цих елементів у класичну систему грецького ордера свідчить про зворотний вплив східного мистецтва на грецьке. Характерним нововведенням в обробці ордера було широко розповсюджене часткове каннеліровання колони тільки в її верхній частині (близько 2/3 висоти).(5,156)

Широке і різноманітне застосування одержують перистилі, тобто криті колонади, що оточують архітектурно організований відкритий простір, будь то площа дворик чи двір житлового будинку. Перистильні композиції стають характерною рисою елліністичного міста, його ансамблів і житлових будинків.

Зміна смаків і застосування ордерів у перистильних композиціях відбилося на домірності його частин. Колони одержують велику стрункість не тільки в перистильних, але й у периптеральних композиціях (у перистилях відношення діаметра доричної колони до її висоти стає менше 1/7, у періптерах доходить до 1/7, в іонічних колонах -- до 1/10).

Стрункість і легкість колон поєднуються зі значним розширенням інтерколумнієм до 4D в перистильних композиціях і до 3,5 D в периптеральних. Висота капітелей і антаблемента в ордерах також значно зменшується. Деталі ордерів, особливо в перистилях, відрізняються граціозністю і витонченістю архітектурного пророблення, складністю контуру обломів, тонкістю профілювання й орнаментальних порізок, близької за своїм характером до пророблення деталей інтер'єра.

Обробка квадровой стіни за допомогою членування її ордером пілястр чи напівколон одержує в елліністичний період майже таке ж широке поширення, як і перистиль.(7,45)

У відношенні матеріалів і конструкцій елліністичне будівництво мало чим відрізняється від будівництва попередньої епохи, якщо не вважати удосконалення транспортних і вантажопідйомних механізмів і більш широкого застосування різноманітних лицювальних матеріалів. Відомі також одиничні приклади клинчатих арок і циліндричних зводів.

У прямому зв'язку з будівництвом багатих житлових будинків, палаців і вілл знаходиться розвиток садово-паркового і прикладного мистецтв -- декоративної скульптури, різьблення на дорогоцінних і напівкоштовних каменях, металлопластинки, теракотових статуеток, посуду і меблів. Особливо славилася своїми великими і чудовими парковими ансамблями, розташований в центрі міста, Олександрія Єгипетська (Мусейон і гай Дикастеріона) і Антіохія в Передній Азії з її відомим усьому грецькому світу парком Дафни, що досягав 80 стадій в окружності (близько 15 км). Парки елліністичних міст прикрашалися фонтанами, басейнами, декоративною скульптурою, гротами, портиками, альтанками і т.п.(6,32)

1.3 Архітектурні ансамблі:

Значний внесок еллінізму в розвиток нових форм синтезу мистецтв в архітектурних ансамблях і в обробці інтер'єра житлових і суспільних будинків. Елліністичні майстри більш вільно сполучать скульптуру і живопис з ордерними композиціями і стіною не тільки у фризах, фронтонах і метопах, але й в інших частинах будинків (цоколі, інтерколумнії, бази колон, глухі балюстради). Великого багатства і розмаїтості досягла декоративна обробка стін і підлог житлових будинків живописом і кольоровою мозаїкою зі складними орнаментальними і сюжетними зображеннями.(1,90)

2. Особливості містобудування

2.1 Риси елліністичної архітектури

Прогресивні риси елліністичної архітектури проявилися насамперед і яскравіше всього в області містобудування. У цю епоху виникли заново або були сильно перебудовані і розширені міста, що стали великими центрами елліністичної ремісничої промисловості, торгівлі і культури: Мілет, Ефес, Пергам, Магнесія на Меандрі, Прієна, Ассос -- у Малій Азії; Делос і Родос -- на островах Егейського моря; безліч нових міст і військових поселень (фортець) виникло на території Персії, Сирії, Африки. Зведення міст стає справою державною, що визначило як розмах будівництва, так і значну для того часу величину і упорядкованість населених пунктів. Населення елліністичних столиць - Олександрії, Антіохії і Селевкії -- досягло небаченого для давнього світу кількості -- біля півмільйона людин.(2,78)

Елліністичне місто, починаючи від світової столиці і кінчаючи невеликим містечком, розташованим на торгових шляхах, що вели від Егейського моря до Індії, являв собою більш закономірний, складний і диференційований організм, ніж місто класичного періоду, що зберігав ще в IV ст. до н.е. свої архаїчні риси. На зміну стихійно сформованому і стихійно розрізшого конгломерату житлових кварталів, що були сконцентровані навколо давнього акрополя з його суспільними святинями, створюються міста нового типу.

Вимогам нового містобудування що найкраще відповідала регулярна система планування, побудована по принципу перпендикулярно-осьової сітці житлових кварталів і вулиць, що і одержала тепер широке поширення.

Однак вивчення планів елліністичних міст показує, що процес поділу, що почався, міст на центральну частину, у якій знаходилися квартали заможних рабовласників і торговців, і периферію, де тулилась міська біднота і ремісники, докорінно змінив соціальний зміст цього прийому, що виник у класичну епоху.

Одна чи дві головні вулиці робилися більш широкими, ніж інші. Ці міські магістралі, що утворюють у більшості випадків перехрестя, на якому і розташовувався комплекс суспільного центра, складали з останнім єдине композиційне ціле.(4,190)

2.2 Відмінності від класичного міста:

На відміну від класичного міста з його акрополем домінуючим храмовим ансамблем, чи значення яких визначалося особливою роллю грецької релігії в житті поліса, головним суспільним центром елліністичного міста стає комплекс міських площ. Їх формували спорудження суспільного, торгового і культурного призначення: ринки з крамницями, будинку для зборів міського самоврядування, спортивні спорудження, навчальні заклади, палаци монархів і серед інших споруджень також храми. У приморських містах суспільні центри безпосередньо зв'язані з портом і розташовуються поблизу гавані (Мілет).(3,123)

2.3 Античні міста:

З ростом міст, розвитком економіки й ускладненням різних соціальних сторін громадського життя окремі частини міського центра одержують усе більший розвиток. Склад і обсяг формуючих його споруджень значно збільшуються, функції ансамблю стають усе більш різноманітними. Виникає необхідність у створенні ряду самостійних, різних по призначенню суспільних центрів: адміністративних, торгових, видовищно-спортивних і культових (Мілет, Пергам, Делос і ін.).

Новий зміст центра античного міста, що сполучить у собі будинок різного функціонального призначення, привело до диференціації властивого класиці єдиного простору ансамблю, підрозділу його на ряд замкнутих, по-різному використовуваних дворів і площ. Навіть храми тепер ізолюються від навколишніх будівель і ставляться усередині перистильных дворів. Характерною рисою цих комплексів було широке застосування колонад; обрамляючи площі і двори, вони сприяли композиційному об'єднанню будинків, що входили в ансамбль, Гипподамова система планування ставила зодчого у визначені композиційні рамки при розташуванні і сполученні елементів ансамблю; не тільки основні, але і другорядні частини ансамблю повинні були підкорятися регулюючому впливу системи прямокутних координат. Це вносить у композицію елліністичних ансамблів геометричну упорядкованість, що відрізняє їхній від більш вільних і мальовничих ансамблів класичного періоду. Але й у цих умовах зодчі епохи еллінізму зберігають традиційне компонування комплексу, засновану на асиметричному й у той же час урівноваженому розташуванні його частин стосовно основних композиційних осей і до ядра композиції-- головному будинку. При цьому об'ємно-просторова розмаїтість цілого нерідко сполучається зі строго осьовою, симетричною композицією окремих елементів комплексу.(5,45)

В архітектурі ансамблів велику роль грала скульптура, що досягала іноді колосальних розмірів. Особливо відомий у цьому відношенні Родос, де, відповідно до античних свідчень, стояло сто статуй і серед них грандіозне зображення Гель-оса, що досягала тридцяти одного метра («Колос Родосскій»), що вважався одним із семи чудес світла.

Міський благоустрій у епоху еллінізму досягло значної висоти. Вулиці розширилися і були розділені на головні і другорядні. Розкопки знайшли ретельно виконані бруківки з тротуарами і проїзною частиною, водопроводи з глиняними чи свинцевими трубами, очисні колектори і водостоки, викладені каменем і перекриті плитами.

Оскільки елліністичні міста були не тільки торговими і культурними центрами країни, але і військовими фортецями, будівництво фортифікаційних споруджень досягає великої досконалості. Стіни фортець, що споруджуються звичайно з кам'яних блоків, досягали 2,5--4 м товщини і мали вежі на своїх виступах і в'їздних воротах знаходяться великі міста, відомі нам головним чином за свідченнями древніх авторів.

Висновок

Античність-це узагальнена назва історичної епохи, культури та духовних

досягнень двох народів-стародавніх греків та римлян, що мешкали в Середземномор'ї в першому тисячолітті до нашої ери та на початку нашої ери. Слово << античність >> походить від латинського antiquus, тобто <<стародавній >>.

Греки та римляни творили свою культуру неодночасно. Започаткували її греки ,потім їхні традиції підхопили і довели до нового розквіту римляни.

Сучасний європеєць відчуває нерозривний зв'язок з античною архітектурою.

На території Західної Європи збереглися руїни античних міст і навіть цілі споруди(римські вагони).Багато звичаїв та традицій в сучасній Європі -античного походження. Європеєць сприймає античність як свою власну історію.

Україна завжди була тісно пов'язана з античним світом. У Північному Причорномор'ї збереглися руїни міст, споруджених греками і римлянами. Це-Ольвія (неподалік від Одеси), Херсонес (поблизу Севастополя), Пантікапей (біля Керчі). Всього вчені знайшли в Північному Причорномор'ї близько двох тисяч поселень.

У скіфських курганах України знаходять дорогоцінні вироби ,виготовлені грецькими майстрами на замовлення скіфської знаті. Це, наприклад, знаменита золота пектораль-нагрудна прикраса для царя. В українських музеях ,в музеях Москви, Санки-Петербургу можна побачити першокласні витвори мистецтва, знайдені при археологічних розкопках у Північному Причорномор'ї.

Зв'язки, що існували між стародавніми народами України та античним світом не переривалися і в наступні ,середні віки.

Література

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств.- М.-Л.: искусство,1948.

2. М. Алпатов «Художественные проблемы искусства Древней Греции ». Москва.

3. Глав. ред. Н.В. Баранов «Всеобщая история архитектуры ». Издательство Москва . 2 том. 1973.

4. В.В. Бычков «Эстетика поздней античности ». Издательство «Наука». 1981.

5. Всеобщая история архитектуры (под ред. Баронова Н.В.).- М: Стройиздат,1970.

6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств .-М., 1985.

7. Златковская Т.Д. У истоков европейской культуры .-М., 1961.


Подобные документы

 • Принципи функціоналістської архітектури видатного архітектора ХХ ст. Ле Корбюз'є. Зростання взаємозв'язку архітектури і містобудування у другій половині сторіччя. Особливості форм архітектурного авангарду, його багатоаспектність та новаторські напрямки.

  реферат [30,3 K], добавлен 01.03.2011

 • Структура та принципи діяльності. Функції, які виконує Управління містобудування та архітектури Харківської міської ради та його відділення. Місце в політичній системі територіальної організації органів влади. Управління та головний архітектор міста.

  реферат [1,9 M], добавлен 10.08.2010

 • Природні та соціальні чинники формування романської архітектури. Особливості розвитку конструкцій, архітектурних форм та національних відмінностей культових Європейських держав. Еволюція нового стилістичного спрямування конструктивних систем міст.

  курсовая работа [75,2 K], добавлен 23.06.2015

 • Золоті ворота в Києві є рідкісною пам'яткою давньоруської архітектури, в якій удало поєднались риси оборонної та культової архітектури Київської Русі. Могутня для свого часу оборонна споруда з надбрамним храмом.

  реферат [835,8 K], добавлен 15.12.2003

 • Історична довідка про розвиток архітектури в Україні. Якісна оцінка рівню архітектурних споруд, опис архітектури споруд доби християнства. Розвиток системи хрестово-купольного храму. Внутрішнє убрання храмів, опис будівель, що збереглися до наших днів.

  реферат [20,3 K], добавлен 18.05.2010

 • Зародження і розвиток метаболістичної архітектури. Архітектурні принципи та погляди Кіонорі Кікутаке, приклади застосування його методології на конкретних прикладах. Відродження метаболістичної архітектури в наш час - проблеми та перспективи розвитку.

  контрольная работа [208,5 K], добавлен 30.12.2013

 • Нові шедеври містобудування і архітектури. Вирішення проблем раціонального і економного землекористування в японських проектах. Незвичайний хмарочос, поверхи якого обертаються. Біонічне висотне місто Bionic Tower. Зелений Лондон з Mile-High Eco Tower.

  реферат [6,8 M], добавлен 28.11.2009

 • Функціональні, конструктивні та естетичні якості архітектури, організація навколишнього середовища. Видатні сучасні архітектурні споруди: мости, навчальні і спортивні заклади, готелі, промислові будівлі; стиль, призначення, класифікація, вибір матеріалу.

  реферат [1,2 M], добавлен 16.12.2010

 • Повернення до античної спадщини як ідеального зразка і норми існування людини - основна ідея класицизму. Зародження класицизму у Франції XVII ст. Співіснування класицизму і бароко. Особливості архітектури класицизму в Англії, Голландії та Європі загалом.

  реферат [44,5 K], добавлен 13.10.2010

 • Архітектурний комплекс Києво-Печерської Лаври становлять для сучасних дослідження винятковий інтерес. Лавра - єдиний ансамбль монументально мистецтва, шедевр світової та української архітектури, вона належить до перлин архітектури українського бароко.

  дипломная работа [6,1 M], добавлен 06.12.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.