Проектування каналізаційної насосної станції

Визначення розрахункових витрат й повного напору насосів за різними режимами роботи. Підбір обладнання в машинній залі. Гідравлічний розрахунок всмоктувальних і напірних трубопроводів; діаметр водовода. Потужність електродвигунів, підбір трансформаторів.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.03.2015
Размер файла 3,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

1. Розрахункові дані для проектування каналізаційної насосної станції

1. Добова подача насосної станції в часи максимального водовідведення…………………………….. Qмакс.доб = 40087м3/доб.

2. Загальний коефіцієнт нерівномірності…………… Кч = 1,5

3. Число мешканців у населеному місці……… = 60550 жит.

4. Довжина напірних водоводів …………………lвод.= 1500 м

5. Відмітки:

5.1 лотка підвідного колектора ………………..Zлот = 48.560м

5.2 поверхні землі в місці розташування станції, Zнс = 53.150м;

5.3 приймальної камери очисних споруд…… Zос = 60.000 м

5.4 заглиблення підвідного коллектора…………..……4,59 м

6. Диаметр підвідного коллектора……………………000 мм

7. Рівень ґрунтових вод……………………………….49.000м

Рис. 1.1 Висотна схема каналізаційної насосної станції

2. Визначення розрахункових витрат й повного напору насосів за різними режимами роботи

2.1 Визначення розрахункових витрат

Розрахункова витрата насосної станції має бути рівна або дещо перевершувати максимальний секундний приплив стоків. За графіком водовідведення максимальний і мінімальний годинні припливи стічних вод відповідно дорівнюють до 6,25% і 1,6% від Qдоб при загальному коефіцієнті нерівномірності припливу СВ Кзаг = 1,5.

Щоб підібрати обладнання необхідно визначити розрахункові витрати й повний напір насосів за різними режимами роботи.

Середня витрата:

Qср. = Qдоб./24 = 40087/24 = 1670,3м3/ч = 464 л/с

б) Максимальна витрата:

Qмах = (40087:100)·6,25= 2505,44 м3/ч:3,6 = 696 л/с;

або Qмах= Qсрзаг=1670,3·1,5 = 2505,44 м3/ч :3,6 = 696 л/с

в) Мінімальна витрата:

Qмin = 40087•1,6/100 = 641,4м3/ч:3,6 = 178,2л/с

Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1

Визначення розрахункових витрат

Режим роботи (витрати в % від Qмакс. доб.)

Витрати

Q2вод, м62

Sвод с25

hвод= 1,1?SQ2 м

Нг+(hвс+hн), м

Нполн = Нг + ?hw + hиз, м

Qнс, л/с

Qвод, м3

Мінімальні витрати % від Qмакс. доб.

178

0,089

0,0079

101,67

0,9

14,94

16,34

Середні витрати 4,17% від Qмаксдоб

464

0,232

0,0538

6,02

21,46

Максимальні витрати Qмах.= Kзаг·Qсер

696

0,348

0,12

12,31

27,12

2.2 Визначення діаметру водовода и повного напору

Насосна станція подає воду в місто по двох паралельних водоводах, тому що за вимогами СНиП 2.04.03-85 ми повинні забезпечити безперебійну роботу насосної станції.

Для визначення діаметра водовода й втрат напору в ньому, можна користуватися таблицями А.Ф. Шевелева, в яких наведено втрати напору 1000і на довжину 1км. Діаметри водоводів також можна визначити за формулами гідравліки.

По числу жителів і максимальній добовій подачі відносимо НС до другої категорії надійності дії, тому згідно п.5.8. СНиП 2.04.03-85 приймаємо два водоводи.

Виходячи з економічних швидкостей (п.7.9. СНиП2.04.02.84) призначаємо діаметр напірних водоводів за формулою:

dвод = v (4·Qвод)/( р·Vэк), м

де Qвод= Qmax/2 = 696:2=348л/с = 0,348 м3/с ;

Vэк - економічні швидкості при d < 600 мм дорівнюють 1,2 - 1,8 м/с;

dвод = v (4·Qвод)/( р·Vэк) = v4•0,348/3,14•1,5 = 0,544 м

Приймаємо діаметр труб 500мм, матеріал - чавунні труби.

При цьому V= 1,71 м/с;

1000i = 8,21м;

Ат = 0,06778 с26;

Де Ат - питомий опір труб на 1м довжини у с26, приймаємо за табл. 2.1 додатку;

1000i - втрати напору на 1км довжини водовода.

Втрати напору у водоводі визначають за формулами:

hвод = 1,1 •(1000і• lвод ) = 1,10• (8,21 х 1,5) = 13,54м;

hвод = 1,1 · SQ2 = 1.1 · 101,67• ( 0,348)2 = 13,54 м;

Sвод = Aт· lвод = 0,06778 • 1500 = 101,67 с25;

Визначення повного напору насоса

Повний напір насоса при максимальній подачі дорівнює

Н = Нг + ?hw;

де Hг - геометричний напір, Hг = Zос - Zрез, Zрез = Zлот - 1,0м ;

?hw = hвод +( hвс + hн) + hзл;

(hвс + hн) - сума втрат напору в комунікаціях насосної станції;

hзл - витрати на злив (0,5 - 1,0 м);

Hг = Zос - Zрез = 60,0 - 47,56 = 12,44 м;

Zрез = Zлот - 1,0 = 48,56- 1,0 = 47,56 м .

Сума втрат (hвс + hн) у всмоктувальній і напірних сполучних лініях попередньо приймаємо рівними 2,5м (ці втрати у подальшому розрахунку уточнюються).

Н = Нг + ?hw = 12,44+ 13,54 + 2,5 + 0,5 = 28,98 ? 29.0 м;

По максимальній секундній витраті 696л/с і повному напору 29,0м по каталогу насосів і зведеному графіку полів Q-H (рис. 2.15 МВ) підбираємо 3 робочих горизонтальних насоса марки СМ250-200-400/4Б. Подача одного насоса дорівнює 232л/с. Згідно п.5.4. СНиП 2.04.03 - 85 на НС ІІ категорії при числі робочих агрегатів до 3-х варто приймати 2 резервних агрегатів.

Разом до установки прийнято 5 насосних агрегатів марки СМ250-200-400/4Б. Робочі характеристики насоса приведені на рисунку 2.2.

2.3 Розміщення основного обладнання в машинному залу

У машинному залу розміщуються 5 технологічних насосів СМ250-200-400б/4Б (3робочих і 2-х резервних), 2 насоси ВК2/26 (1 - робочий, 1 - резервний зберігається на складі) для подання води на ущільнення сальників основних технологічних насосів, 2 погружних дренажних насоса марки ГНОМ 10-10 (1 - робочий і 1 - резервний), які встановлюють у дренажному приямку.

Насоси СМ250-200-400б/4Б монтуються з електродвигуном на загальній плиті, що входить в об'єм постачання заводу виробнику і встановлюються під затокою відносно рівня води в приймальному резервуарі, при якому включається перший насос в роботу. Компонування насосів прийнято згідно з типовим проектом, однорядне, перпендикулярно подовжній розділовій стіні.

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

Рис. 2.2 Характеристики насоса СМ250-200-400/4Б

Проектуємо два діаметрально протилежні виходи напірного трубопроводу з насосної станції, d = 500 мм із сталевих труб. На напірному трубопроводі кожного насоса встановлюється зворотний клапан між засувкою і насосом. До кожного насоса передбачена окрема всмоктувальна труба. Засувки на загальному напірному трубопроводі встановлені електрифіковані, на всмоктувальних і напірних трубопроводах від кожного насоса теж.

2.4 Гідравлічний розрахунок всмоктувальних і напірних трубопроводів

Для визначення внутрішньостанційних опорів викреслюємо аксонометричну схему (рис.2.3.) всмоктуючих і сполучних напірних трубопроводів. На схемі вказуємо діаметри, арматуру, фасонні частини і визначаємо самий невигідний для розрахунку втрат напору шлях руху води.

Обчислення внутрішньостанційних опорів у всмоктувальних і напірних сполучних лініях зводимо в таблицю 2.2.

Гідравлічний розрахунок внутрішньостанційних опорів в комунікаціях розпочинаємо з визначення діаметрів труб.

Діаметри всмоктуючих і напірних труб визначаємо по формулах:

dвс = v (4•Qвc) / (р?Vэк) =v4•0,232/3,14•1,0 = 0,54м;

де Vек - допустимі швидкості у всмоктуючих трубопроводах (при d = 300 - 800 мм швидкість 0,8 - 1,5 м/с; у напірних трубопроводах - 1,0 - 3 м/с).

Приймаємо d.вс= 500 мм; при цьому згідно табл. Шевелева Vек=1,1м/с;

dн = v (4•Qн)/(3,14•2,0) =v4 • 0,232 / 3,14•2,0 = 0,39 м

Приймаємо труби, диаметром dн = 400 мм, при цьому згідно табл. Шевелева швидкість дорівнює Vэк. нап = 1,71м/с;

Внутрішньостанційні трубопроводи приймаємо із сталевих труб, що сполучаються на зварюванні, а в місцях установки арматури - на фланцях.

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

Рис. 2.3 Аксонометрична схема внутрішньостанційних комунікацій для визначення опорів у всмоктувальних та напірних трубопроводах в середині насосної станції з п'ятьма горизонтальними насосними агрегатами типу СМ250-200-400

Номери опорів на схемі відповідні номерам опорів у таблиці 2.2.

Примітка: Аксонометрична схема внутрішньостанційних комунікацій вертикальних насосів типу СДВ і таблиця з обчислень опорів наведена у додатку (див. рис. 2.8 і табл. 2.6)

Втрати напору у всмоктувальних і напірних трубопроводах визначаємо за формулами:

hвс= Sвс •Q2 = 3,72•(0,348)2= 0,45м

hн= Sн •Q2 = 15,45•(0,348)2= 1,87м

Отримане розрахунком значення суми внутрішньостанційних втрат напору у всмоктувальних та напірних сполучних лініях має бути не більше за суму цих величин, прийняту попередньо при підборі насосів, а саме

?hнс = (hвс + hн)

? (hвс + hн) = 2,32м < менше 2,5 м,

де Sвс Sн - відповідні питомі опори всмоктувальних і напірних сполучних лінях, визначаються як:

Sвс = ?Ат·L+ ?Ac ·ж, c25,

Ac= 0,0827/d4 ,

де Ат = f(d), c26 - питомий опір трубопроводу, який визначено по діаметру і матеріалу труб (таблиця 2.1) додатку;

Ac - коефіцієнт, що залежить від діаметру за даним місцевим опором (таблиця 2.1.додатку);

L - довжина прямих ділянок труб в метрах (приймається 3-5м);

ж - коефіцієнт цього місцевого опору;

Величини коефіцієнтів Ат, Ас і ж приводяться в таблицях додатку 2.13.

Розрахунок можна вести в табличній формі, табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Визначення опорів у всмоктувальних та сполучних напірних внутрішньостанційних трубопроводах

№ опорів

Найменування опір

Схема

Кількість, n

Діаметр, d, мм

Ас, або Ат

Ж, або l

S=Ас·ж·n S= Ат·l

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Всмоктувальна лінія

1

Вхід в трубу

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

1

500

1,32

0.2

0,264

2

Коліно

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

1

500

1,32

0.6

0,792

3

Засувка

1

500

1,32

0.2

0,264

4

Перехід звужений

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

1

250

21,1

0.1

2,11

5

Пряма ділянка

---

1

500

0,05784

5.0м

0,290

?Sвс= 3,72с25

2. Напірна лінія

6

Перехід розш.

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

1

400

3,23

0.25

0,808

7

Зворотній клапан

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

1

400

3,23

1.7

5,49

8

Засувка

1

400

3,23

0.2

0,646

9

Коліно

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

1

400

3,23

0.6

1,94

10

Засувка

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

5

500

1,32

0.2

1,32

11

Трійник з поворотом

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

1

500

1,32

1.5

1,98

12

Трійник транзитний

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

4

500

1,32

0.1

0,528

13

Пряма ділянка

---

1

500

0,05784

20м

1,1568

14

Коліно

2

500

1,32

0.6

1,584

?Sн= 15,45с25

2.5 Побудова графіка спільної роботи насосів і водоводів

Характеристику трубопроводу будуємо методом підбора, задаючись витратою Q1, Q2,… Qn і визначаючи відповідний напір за рівнянням

Н = Нг + ?hw

де Нг - геометричний напір насосів, дорівнює 12,44м; ?hw - загальні втрати напору у системі ?hw = hвод +hвс +hн +hзлив ;

S - загальній опір системи (водоводи, всмоктувальні та сполучні напірні лінії в середині насосної станції), с25.

Розрахунки доцільніше вести в табличній формі (див табл.2.3).

S = Sвод + Sвс + Sн =101,67+3,72+ 15,45 = 120,84с25,

де Sвод = Ат·lвод = 101,67с25, Sвс = 3,72с25 ; Sн =15,45 с2/ м5

Таблиця 2.3

Для побудови графіка спільної роботи насосів та водоводів

Витрата

Q2вод , (м62)

S, (с25)

?hw= 1,1·SQ2,

(м)

Нг, м

Нпол=Нг +?hw , (м)

Qвод, л/с

Q, м3

1

100

0,1

0,01

120,84

1,33

12,44

14,3

2

200

0,2

0,04

5,3

18,2

3

342

0,342

0,117

15,6

28,5

4

400

0,4

0,16

21,3

34,2

5

500

0,5

0,25

33,2

46,1

Аналіз графіка спільної роботи насосів і водоводів (рис. 2.4) показує, що мінімальний режим водовідведення, при витраті води Q = 178л/с і тиску Н=16,4м недоцільно забезпечувати підібраними насосами СМ250-200-400/4б, оскільки подачу насоса Qмін = 178л/с він забезпечує при тиску Н = 37,5м, а в мережі необхідний при цьому тиск всього 16,4м, тобто різницю напору (Н-Нмін) = 37,5-16,4 =21,1м в години мінімального водоспоживання необхідно глушити засувкою, це допускається, але в невеликих межах, коли Н/Нмін буде не більш 1,2, а в нас відношення дорівнює 37,5/16,4 = 2,28.

Для забезпечення економічної роботи насосної станції необхідно для мінімального режиму водоспоживання підібрати інший насос з меншою продуктивністю (або один з прийнятих насосів обладнати електродвигуном з частотним приводом для можливості регулювання витрати насоса зміною частоти обертання валу насоса). У кожному конкретному випадку вибирають варіант на основу техніко-економічних розрахунків.

2.6 Визначення відмітки осі насоса - ЎВН

Згідно СНиП на каналізаційних насосних станціях насоси слід встановлювати під затокою.

Тому для нормальної роботи насоса його корпус розташовують на 0,3-0,5 м нижче рівня води в приймальному резервуарі, при якому включається перший насос в роботу - Zвкл (див. мал. 2.5.)

Zвкл = Zmax - 0,2(n-1) = 48,56 - 0.2 (3 - 1) = 48,16м,

Zmax = Zлот = 48,56м,

где: n - кількість насосів;

Відмітку осі насоса визначаємо за формулою:

ВН = Zвкл - 0,5 - h до осіагр = 48,16 - 0,5- 0,56 = 47,100м

де hдоосіагр - габарит насоса від верху корпусу до осі насоса приймається по монтажному кресленню каталогу насосів (табл.2.16.Додатку).

Відмітка підлоги машинного зала визначена за формулою:

Zм.з. = ВН - hагрдо низу - hф = 47,100- 0,7 = 46,400м.

hф - висота фундаменту для малих насосів не менше 0,25 м, для середніх- (0,4-0,7м).

Глибина приймального резервуару для насосів типу СМ дорівнює

hрез = 1,5-2,0 м. Приймаємо hрез =2,0м.

Тоді глибина машинного залу дорівнює

Hм.з. = 53,30-46,4 = 6,9м;

Геометричну висоту всмоктування визначаємо за формулою

Нs= 10-?h- hвс - hн.п.ж = 10-8,5-0,45-0,24= 0,81м;

Тоді відмітка осі насоса становить

ВН = РВmin + Нs = 46.56 + 0.81 = 47.37 м,

а розрахункова відмітка осі насоса дорівнює 47.100м, тобто насос в змозі працювати, якщо у приймальному резервуару мінімальний рівень води і насос працюватиме з позитивною висотою всмоктування.

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

Рис. 2.4 Графік паралельної работи 3-х насосів СМ250-200-400/4б і двох водоводів

2.7 Визначення потужності і підбір електродвигунів і трансформаторів

Потужність електродвигунів визначаємо за формулою (13):

Nдв. = Кз · Nвал ;

Nвал = Q1 · H1/(102 · з1) , кВт;

где Q1, H1, з1 -- параметри, які приймаємо за графіком спільної роботи, при роботі 1-го насоса на два водоводи (див.рис.2.4).

Кз -- коефіцієнт запасу, який дорівнює:

при: N до 100 кВт Кз = 1,2

N > 100 кВт Кз = 1,1

Nвал = Q1 · H1/(102 · з1) = 272•23/102•0,64 = 96кВт ;

Nдв. = 96 •1,2 = 115 кВт,

Приймаємо (з табл.2.15.) електродвигун марки 4А315S4У3, потужністю 160 кВт, потужність якого повинна дорівнювати, або перевищувати розраховану.

Потужність трансформаторів визначаємо за формулою:

Р = (Кс · ?Nуст)/( здв · cos ц) + 10 =

0,85·3·160/0,85·0,93+10 = 526кВА,

де: Nуст - підсумкова потужність електродвигунів без резервних;

Кс -- коефіцієнт попиту по потужності;

- при двох електродвигунах - Кс = 0,9;

- при трьох електродвигунах - Кс = 0,85;

- при чотирьох - Кс = 0,8;

- при п'яти - Кс = 0,7;

10кВ·А додаємо на потреби насосної станції та допоміжне обладнання (дренажні насоси, технічної води або ін.). Значення здв і cos ц - беруться з технічних характеристик електродвигунів: попередньо можна прийняти здв = 0,93; cos ц = 0,85.

Рис. 2.5 Схема для визначення відмітки осі насосу в залежності від рівня води в приймальному резервуарі І, ІІ, ІІІ - рівень включення першого, другого та третього насосу; І', ІІ', ІІІ' - рівень вимкнення насосів

До установки приймаємо 2 трансформатори, які знижують напругу з 6кВ до 0,380кВ потужністю Р = 400кВ·А кожний.

При роботі одного трансформатора на все навантаження, на випадок аварії, перевантаження трансформатора складе:

Кпер = 526/400=1,31 < 1,4 , що в межах норми.

Сучасні трансформатори випускають потужністю

160-250кВ·А; 400-630; 750-1000; 1350-1800 кВ·А

2.8 Визначення місткості приймального резервуару

Робоча місткість приймального резервуару - це об'єм, що знаходиться між максимальним і мінімальним рівнями води в резервуарі. Для прямокутної в плані підземної частини будівлі

Wр = Вр · Lр · hр,

де Вр і Lр - відповідно внутрішні розміри ширини і довжини приймального резервуару, hр = Z max - Zmin - робоча глибина приймального резервуару.

Для круглої в плані підземної частини станції можна приблизно визначити так:

Wр = р?D2/8 ?hр, м3,

де D - внутрішній діаметр підземної частини будівлі насосної станції, для насосів типу СМ (D = 12м при чотирьох насосних агрегатах типу СМ і 14м - більше 4-х насосних агрегатів СМ; для вертикальних насосів типу СДВ діаметр підземної частини будівлі D =24м; hр - робоча глибина приймального резервуару (прийнята для горизонтальних насосів hр = 1,5- 2,0м; для вертикальних hр = 2,0-2,5м).

Wр = р?D2/8 ?hр = 3,14 х 142 х 2 = 153,0 м3

Мінімальна місткість повинна бути менше робочої , но не менше п'яти- семі мінутної подачи одного насоса

Wmin= 5·Q1/60,

Q1- подача одного насоса при його роботі на два водоводи

Wmin = 1080•5/60 =90 м3,

Wmin < Wр.

2.9 Складання специфікації

Специфікація складається для попереднього замовлення виготовленого на заводах обладнання, для зручності читання креслень при будівництві станції, монтажі обладнання і його експлуатації.

Специфікація складається на основне та допоміжне обладнання, трубопровідну арматуру і вантажопідйомне обладнання.

В специфікації спочатку перераховуємо основні насоси, далі допоміжне обладнання (це дренажні та технічні насоси), підйомне-транспортне обладнання та запірна трубопровідна арматура (починаючи з найбільшого діаметру). Можна додати контрольно-вимірювальні прилади.

Розміри зазначені у міліметрах. Висота строки приймається 8-10мм.

Трубопровідну арматуру підбираємо по табл.2.2-2.4.

Рис. 2.6

Форма таблиці для складання специфікації

Позиція

Позначення

Найменування

К-сть

Маса ед. кг.

Примітка

20

60

60

10

15

20

На автоматизованих насосних станціях незалежно від діаметру, трубопровідну арматуру слід проектувати з електроприводом. На всмоктувальній лінії установлюють засувки для тиску Ру = 0,25 МПа, або Ру = 0,6 МПа, а на напірних лініях - Ру = 0,6-2,5МПа. Тиск напірних трубопроводах визначають за максимально можливого напору насосів (робота на закриту засувку). Трубопровідну арматуру виготовляють для таких умовних тисків Ру: 0,25МПа; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,4; 10,0; 16,0 МПа. Трубопровідну арматуру підбірають за діаметром та тиском. Розташування за кожним з насосів зворотного клапана значно спрощуэ автоматизацію увимкнення та вимкнення насосів. Звичайно, рекомендують використовувати «безударні» клапани. Ці клапани мають меншу масу більш плавну «безударну» посадку диску на сідло при закритті клапана. Технічні характеристики клапанів подано в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Специфікація

поз

Позначка

Найменування

К-сть

Маса од. кг.

Примітка

1

Завод «Уралгідромаш»

Насос від центр. СМ250-200-400/4б с дв.4А315S6У3, N=160 кВт

5

2069

3роб.+2рез

2

«Сігнал» м. Ріга

Насос консольний відцентровий К30/20

1роб+1рез

3

Московський механічний з-д

Дренажний насос ГНОМ10-10

2

22

1роб+1рез

4

Луцьккомунмаш

Решітка-дробарка РД-600

3

1800

2роб+1рез

5

Красногвардійський крановий завод ДОСТ7413-80Е

Кран підвісний ручний в/п 2т

1

469

6

-«-

Теж, в/п 3,2т

1

460

7

ДОСТ1106-80*

Таль ручна в/п 1т

1

39

8

ДОСТ22584-80*

Таль електрична канатна в/п 2т

1

357

9

30ч914нж1

Засувка паралельна Д=500 Ру=0,6МПа

5

495

на всмок.лін.

10

30ч915бр

Засувка, Ду=500мм Ру=1,6МПа

6

899

на водов.

11

30ч906бр

Засувка, Ду=400мм Ру=1,0МПа

5

899

на напірн. лінії

12

КЗ44067

Клапан зворотний безударний фланцевий Ду=400

5

128

на напірн. лінії

13

Севастопольский электрорем. завод

Затвор щитовой 1000х1000

3

на каналі

10

ТК і деталі Т2092

Бак розриву струї сталевий зварний

1

104

Список літератури

1. Карелин В.Н., Минаев А.В. Насосы и насосные станции.-М.: Стройиздат,1986.-320 с.

2. Залуцкий Э.В., Петрухно Л.И. Насосные станции. Курсовое проектирование.-К: Выща школа,1987.-167 с.

3. Лобачев П.В. Насосы и насосные станции. - М.: Стройиздат, 1990. - 320с.

4. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Нормы проектирования: СНиП 2.04.02-84 Гос. Ком. СССР по делам строительства. М: ЦИТП Госстроя СССР, 1985.

5. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. - М.: Стройиздат, 1984.

6. Николова Р.А. и др. Каталог насосного оборудования. МУ . ОГАСА, 1999.- 109 с.

7. Справочник по гидравлическим расчетам, под редакцией П.Г. Киселева изд. 4-е, переработ. и доп. М., «Энергия», 1972.-312с.

8. Каталог насосов СМ Рыбницкий насосный завод Номенклатура выпускаемой продукции

гідравлічний насос трубопровід електродвигун

Додатки

Таблиця 2.1

Розрахункові дані питомих опорів для сталевих, чавунних та азбестоцементних труб та коефіцієнтів Ас

Ас = 0,827/d4

Діаметр, мм

Труби сталеві Ат26)

Чавунні труби Ат26)

Азбестові цементні труби Ат 26)

Ас

1

2

3

4

5

50

3686

11540

6851

13232

100

172,9

311,7

187,7

827

150

30,65

37,11

31,55

163

200

6,96

8,09

6,9

51,5

250

2,19

2,53

2,227

21,1

300

0,847

0,949

0,914

10,2

350

0,373

0,4365

0,434

5,49

400

0,186

0,219

0,217

3,23

450

0,0993

0,1186

-

2,02

500

0,05784

0,06778

0,0714

1,32

600

0,02262

0,02596

0,212

0,637

800

0,0055

0,0057

0,0048

0,202

1000

0,0017

0,00175

0,0015

0,0827

1200

0,00065

0,00066

-

0,0399

1400

0,000292

-

-

0,0215

Таблиця 2.2

Технічні характеристики засувок з електроприводом

Розміри, мм

Ру, МПа

Позначення засувки, тип шпинделя

Потужність, кВт

Вага один.,кг

Dу

L

Н

l

А

L1

100

230

685

405

262

-

1,0

паралельна, 30ч 906б р, з висунутим шпинделем

0,18

75

150

280

805

405

337

-

0,18

112

200

330

1050

468

400

-

0,6

183

250

450

1185

468

460

-

0,6

242

300

500

1340

468

508

-

1,3

310

400

600

1690

468

620

-

1,3

500

450

600

1600

1,0

паралельна, 30ч915бр, шпиндель не висунутий

1,4

750

500

700

-

1,5

899

600

800

1750

603

895

620

1,6

1233

800

1000

2215

770

1185

710

2,2

2880

1200

1400

3295

820

1595

970

4,5

7810

200

230

-

0,6

0,25

клинова, шпиндель висунутий 30ч914нж1

186

400

310

1750

495

-

1,3

300

500

350

2265

602

-

2,2

495

600

390

2410

602

-

2,2

625

800

470

3290

604

-

3,0

1049

1000

550

2540

605

1352

-

0,25

клинова, 30ч925бр шпиндель не висунутий

3,0

2245

1200

700

2930

820

1685

-

5,2

4668

1400

900

3290

820

1810

-

7,5

5126

1600

1000

3490

820

1930

-

7,5

6225

1000

1200

2600

820

1390

1,0

клинова, 30ч930брМ шпиндель не висунутий

5,2

3523

1200

1400

2900

820

1596

5,2

7327

1400

1900

3600

820

1850

5,2

9109

1600

2200

3600

820

1850

5,2

9934

200

400

1225

495

-

2,5

клинова, шпиндель висунутий 30ч964нж

1,3

264

300

500

1590

565

-

2,1

560

400

700

1750

650

-

3,5

680

1000

1900

3835

820

1035

7,5

5060

500

700

1955

820

835

2,5

клинова, 30ч930брМ шпиндель не висунутий

7,5

1383

600

800

1955

820

835

575

7,5

1433

800

1000

2770

820

1190

860

7,5

3671

Таблиця 2.3

Технічні характеристики дискових поворотних затворів

Розміри, мм

Потужність електродвигуна

Ру,МПА

Позначення умовне

Вага од.,кг

D

L

Н

100

52

-

1,0

МТР

7,5

150

62

-

13,5

200

90

-

29

300

400

220

500

0,18

1,0

ИА99044

180

400

565

240

515

0,6

228,5

600

780

300

815

1,3

445,5

800

1010

400

833

2,0

943

1000

1220

450

1023

3,0

1338

1200

1455

450

800

3,0

1,0

МА99016.03

2235

1400

1675

500

905

5,2

3793

1600

1915

675

950

7,5

4987

Примітка: Усі затвори - фланцеві, ИА та МА - затвори з електроприводом, МТР- з ручним приводом.

Таблиця 2.4

Технічні характеристики зворотних без ударних клапанів

Dу,мм

Довжина, мм

Тип клапана

Ру, МПа

Позначення умовне

Вага од.,кг

50

60

безударний, фланцевий

1,6

КА44075

9,1

80

70

15,7

100

80

17,7

150

100

31,2

200

110

Л44075

41,4

250

120

52,5

300

130

1,0

КЗ44067

45

400

170

128

500

200

183

600

240

237

800

350

фланцевий з противагою

1,6

ПФ44003

808

1000

400

1176

300

450

з кінцями під приварку

4,0

ИА44078

78

400

500

130

600

650

360

Таблиця 2.5

Середньодобове водоспоживання у % по годинах доби в залежності від годинного коефіцієнта нерівномірності водоспоживання

Години доби

% водоспоживання в залежності від коефіцієнта нерівномірності водоспоживання

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,31

1,3

1,25

1,2

0-1

1,25

1,25

1,55

1,6

1,65

1,84

1,9

2,0

2,25

1-2

1,25

1,25

1,55

1,6

1,65

1,84

1,9

2,0

2,25

2-3

1,25

1,25

1,55

1,6

1,65

1,84

1,9

2,0

2,25

3-4

1,25

1,25

1,55

1,6

1,65

1,84

1,9

2,0

2,25

4-5

1,25

1,25

1,55

1,6

1,65

1,84

1,9

2,0

2,25

5-6

3,3

3,5

4,35

4,15

4,2

4,85

4,9

5,05

4,9

6-7

5,0

5,2

5,95

5,75

5,8

5,00

5,1

5,15

4,9

7-8

7,2

7,0

5,8

6,0

5,8

5,00

5,1

5,15

5,0

8-9

7,5

7,1

6,7

6,25

5,85

5,46

5,5

5,2

5,0

9-10

7,5

7,1

6,7

6,25

5,85

5,46

5,45

5,2

5,0

10-11

7,5

7,1

6,7

6,25

5,85

5,46

5,45

5,2

5,0

11-12

6,4

6,4

4,8

5,0

5,05

5,25

5,2

5,1

4,9

12-13

3,7

3,8

3,95

4,15

4,2

5,0

4,85

5,0

4,7

13-14

3,7

3,8

3,55

5,75

5,8

5,25

5,2

5,1

5,0

14-15

4,0

4,2

6,05

6,25

5,8

5,46

5,45

5,2

5,0

15-16

5,7

5,8

6,05

6,25

5,8

5,46

5,45

5,2

5,0

16-17

6,3

6,4

5,6

5,8

5,8

5,46

5,45

5,2

5,0

17-18

6,3

6,4

5,6

5,7

5,75

4,85

5,15

5,15

5,0

18-19

6,3

6,4

4,3

4,4

5,2

4,85

5,0

5,1

5,0

19-20

5,25

5,3

4,35

4,15

4,75

4,85

5,0

5,1

5,0

20-21

3,4

3,4

4,35

4,15

4,1

4,85

5,0

5,1

5,0

21-22

2,2

2,2

2,35

2,45

2,85

3,45

3,5

3,8

4,7

22-23

1,25

1,25

1,55

1,6

1,65

3,12

1,9

2,0

2,4

23-24

1,25

1,25

1,56

1,6

1,65

1,72

1,9

2,0

2,25

разом

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

Рис. 2.8 Розрахункова аксонометрична схема всмоктувальних та напірних трубопроводів насосної станції з пятьма вертикальними насосами типу СДВ2700/26,5 (номер опорів на аксонометричній схемі відповідний номеру опорів у таблиці 2.6)

Таблиця 2.6

Визначення опорів у всмоктувальних та сполучних напірних лініях

Найменування опору

Схема

К-сть n

Діаметр, d, мм

Ас, або Ат

Ж або l

S=Ас·ж· n S= Ат·l

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Всмоктуюча лінія

1

Вхід в трубу

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

1

800

0,202

0.2

0,0404

2

Коліно

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

1

500

1,32

0.6

0,792

3

Засувка

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

1

800

0,202

0.2

0,0404

4

Перехід звужений

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

1

700

0,344

0.1

0,034

5

Пряма ділянка

---

1

800

0,0055 Ат

2.0

0,011

?Sвс=

0,92с25

2. Напірна лінія

6

Перехід розш.

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

1

600

0,637

0.25

0,159

7

Зворотній клапан

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

1

600

0,637

1.7

1,08

8

Засувка

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

1

600

0,637

0.2

0,127

9

Коліно

1

600

0,637

0.6

0,382

10

Засувка

4

800

0,202

0.2

0,162

11

Трійник з поворотом

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

1

800

0,202

1.5

0,303

12

Трійник транзитний

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

3

800

0,202

0.1

0,061

13

Пряма ділянка

---

1

800

0,0055 Ат

20

0,11

14

Коліно

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

2

800

0,202

0.6

0,242

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

?Sн=

2,63с25

Рис. 2.9 Зведений графік полів Q-H само всмоктувальних насосів типу ВК, ВКС і ЦВ

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

Рис. 2.10 Визначення розмірів фасонних частин

Рис. 2.11 Установлення консольного насоса типу СМ

Таблиця 2.7

Приведена висота атмосферного тиску в залежності від розташування насосу над рівнем моря

Висота над рівнем моря в метрах

-600

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1500

2000

Атмосферний тиск, hа, м. вод. стовпа

11,3

10,3

10,2

10,1

10

9,8

9,7

9,6

9,5

9,4

9,3

9,2

8,6

8,4

Таблиця 2.8

Тиск насиченої пари води, hн.п., в залежності від її температури

Температура води 0С

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Тиск насиченої пари рідини, hн.п., метрів водяного стовпа

0,09

0,12

0,24

0,43

0,75

1,25

2,02

3,17

4,82

7,14

10,33

Таблиця 2.9

Технічні характеристики вихрових само всмоктувальних насосів ВКС та ЦМК

Марка

Подача, л/с

Напір, м

Потужність, кВт

Маса, кг

Габарити в плані, мм

Допустима вакууметрична висота всмоктування Ндопвак

ВКС 2/26

0,75-2,2

60-20

5,5

130

947х320

4

ВКС 4/24

1,58-4,3

70-20

7,5

166

1005х360

4

ВКС 5/24

2,38-5,4

70-20

10

180

1047х320

4

ВКС 10/45

5,0-11,1

85-30

30

315

1197х430

3

ЦМК16/27

4,4

27

4

136

2000х200

-

Таблиця 2.10

Технічні характеристики ручних кранів (кран-балки рис. 2.12)

Довжина крану L, м

Вантажо-підйомність,т

Прогін, Lп, м

Розміри,мм

Номер двотавра підкранового шляху

h

Н

l2

С

В

Маса крана, кг

3,6

0,5

3

370

220

300

1000

1300

274

18

1

370

220

1000

274

18

2

610

280

1000

460

24

3,2

610

280

1000

469

24

5

755

340

1500

2000

633

30

6,6

0,5

6

370

220

300

1800

372

18

1

370

220

372

18

2

610

340

663

30

3,2

610

340

679

30

5

755

400

1800

2300

889

36

10,2

0,5

9

370

280

600

2100

562

24

1

370

280

562

24

2

610

400

940

36

3,2

610

400

961

36

5

755

490

2100

2600

1271

45

Рис. 2.12. Кран-балки підвісні: а - ручні, вантажопідйомністю 0,5-5,0т з висотою підйому 3-12м; б - електричні вантажопідйомністю 1-5т з висотою підйому 6-18 м

Рис. 2.13 Кран мостовий електричний вантажопідйомністю 5-30 т

Таблиця 2.11

Технічні характеристики підвісних кранів з електроприводом (рис. 2.12. б)

Довжина крану L, м

Вантажопідйомність,т

Прогін, Lп, м

Розміри,мм

Номер двотавра

Маса крана, кг

Н+h

l1

l2

С

В

3,6

1

3

1120

660

300

1000

1350

18

590

2

1350

710

1000

1350

24

785

3,2

1635

750

1000

1365

30

1060

5

1910

900

1500

2095

30

1470

5,1

1

4,5

1125

660

300

1000

1350

18

695

2

1360

710

1000

1350

24

895

3,2

1645

750

1000

1365

30

1180

5

2010

900

1500

2095

30

1745

8,4

1

6,0

1125

660

1200

1500

1850

24

890

2

1360

710

1500

1850

30

1135

3,2

1705

750

1500

1865

36

1500

5

2010

900

1800

2395

36

2070

11,4

1

9,0

1245

660

1200

1800

2150

30

1070

2

1545

710

1800

2150

30

1465

3,2

1955

750

1800

2165

36

1995

5

2170

900

2100

2695

36

2530

Таблиця 2.12

Технічні характеристики мостових кранів з електроприводом (рис. 2.13)

Вантажо-підйомність,т

Прогін, Lп, м

Розміри,мм

Маса крана, кг

Н

h1

l1

l2

В

С

5

11-32

1650

50

1100

300

5000-6500

3500-5000

13,6-33,3

17-10

10,5-34,5

1900

500

1200

1100

5508-5802

4400-5000

17-34,9

15/3

11-26

2300

600-100

2000-1000

1880-1120

5600

4400

20,5-34,4

20/5

10,5-25,5

2400

600-50

2250-1250

1950-1300

5600

4400

23-40,5

30/5

10,5-31,5

2750

400-300

2560-1600

1910-950

6300

5100

33,5-66

Примітка: в знаменнику вказані параметри допоміжного крюка

Таблиця 2.13

Осереднені значення коефіцієнтів місцевих опорів - ж

Найменування опорів

Схема

Значення ж

Вхід у трубу без розширення

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

ж =0,5

Перехід звужуваючий

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

(D-d)=100мм ж =0,2

(D-d)=150мм ж =0,24

Раптове розширення потоку

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

ж =1,0

Перехід розширений (дифузор)

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

ж=[(D/d)2 - 1]2,

де ж= 0,1 при (D-d)=50

ж = 0,2 при (D-d)=100

ж = 0,4 при (D-d)=200

Трійник прямий з поворотом або хрестовина

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

ж= 1 - 2

Трійник прямий транзитнийабо хрестовина

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

Ж = 0,1-0,15

Коліно 900

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

ж= 0,6

Засувка відкрита

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

ж= 0,2

Зворотний клапан

Размещено на http://www.allbest.ru/

53

ж= 1,5-2,5

Витратомір

ж = 1

а) діафрагма

ж = 4

б) сопло Вентурі

ж = 1-2,75

в) труба Вентурі

ж = 0,7-1,9

Рис. 2.14 Монтажне креслення вертикальних насосів СДВ з електродвигунами для перекачування стічної рідини:

1 - корпус насоса; 2 - вал; 3 - електродвигун; 4 - всмоктувальний патрубок; 5 - напірний патрубок;

Таблиця 2.14

Розміри вертикальних насосів типу СДВ з електродвигунами

Марка насосу

А

L

B

C

D

D

Маса насосу,кг

Марка ел-двигуна

Потуж-ність, кВт

Частота обертан. об/хв

Напруга В

СДВ2700/26,5

2280

3620

2105

1100

700

500

3900

ВАН118/23-8

400

750

6000

СДВ4000/28

2075

4570

1870

1500

800

600

8000

ВАН143/36-16

ВАН143/46-16

500

630

375

6000

СДВ7200/29

2525

5700

1950

1900

1200

800

8750

СДВ2-143/34-12

ВАН143/51-12

СДВ2-143/51-12

ВДС215/41-12

800

1000

1250

1600

500

6000-10000

СДВ9000/45

2500

4760

3010

2200

1200

1000

10300

ВАН173/46-12

1600

500

6000

Рис. 2.15 Зведений графік полів Q-H горизонтальних насосів типу СМ

Таблиця 2.15

Габаритні розміри насосів типу СМ

Маркування електронасосного агрегату

Типорозмір двигуна

L

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L10

L9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

СМ 100-60-200/2

СМ 100-65-200/2Е

4А200М2

В 200М2

1433

1553

195

80

465

1…8

70

125

142

1000

1238

СМ 100-65-200а/2

СМ 100-65-200а/2-Е

СМ 100-65-200б/2

СМ 100-65-200б/2-Е

4А180М2

В 180М2

4А180S2

В 180S2

1425

1518

1395

1473

900

1220

СМ 100-65-200/4

СМ 100-65-200/4-Е

СМ 100-65-200а/4

4А112М4

В 11244

4А100/4

1110

1238

1053

195

80

465

1…8

70

125

142

700

972

СМ 100-65-200а/4-Е

СМ 100-65-200б/4

СМ 100-65-200б/4-Е

В 100/4

4А100S4

В 100S4

11 8

1023

1173

944

СМ 100-65-250/4

СМ 100-65-250/4-Е

4А 132S4

2В132S4

1155

1170

195

90

465

1…8

70

125

142

00

10 0

СМ 100-65-250а/4

СМ 100-65-250а/4-Е

СМ 100-65-250б/4

СМ 100-65-250б/4-Е

4А112S4

2В112М4

4А112М4

2В112М4

1125

1165

1125

1165

700

СМ 125-80-315/4

СМ 125-80-315/4-Е

СМ 125-80-315а/4

СМ 125-80-315а/4-Е

СМ 125-80-315б/4

СМ 125-80-315б/4-Е

4А180S4

В180S4

4А160М4

В1 SМ4

4А160S4

В160S4

1425

1515

1430

1505

1300

1440

105

220

1…8

70

125

800

1230

1212

СМ 250-200-400/6

СМ 250-200-400/6-Е

СМ 250-200-400а/6

СМ 250-200-400а/6-Е

СМ 250-200-400б/6

СМ 250-200-400б/6-Е

4А280S6

В280S6

4А250М6

В250М6

4А250S6

В250S6

2530

2500

2315

2450

2275

2400

380

178

958

6…1

70

125

180

800

2315

2275

Продовження таблиці 2.15

Маркування агрегату

Комплектуючий електродвигун

Параметри

Габаритні розміри

заміна насоса

Найменування

Потуж. кВт

Напір, Н, м

Подача,Q м3

СМ 100-65-200/2

СМ 100-65-200а/2

СМ 100-65-200б/2

4А200М2У3

4А180М2У3

4А180 2У3

37

30

22

50

40

32

100

90

70

1678х310х535

1620х310х470

1575х310х470

СД 100/40

СД 50/56,

СД 32/40

СД 160/45

СМ 100-65-200/4

СМ 100-65-200а/4

СМ 100-65-200б/4

4А112М4У3

4А100/4У3

4А100S4У3

5,5

4

3

14-12-10,5

11,5-8,2-8

8,4-6,3-5,4

35-62,5-75

33-56-67

30-50-60

1305х310х513

1248х310х513

1218х310х513

СД 50/10

СД 25/14

СД 16/10

СМ 100-65-250/4

СМ 100-65-250а/4

СМ 100-65-250б/4

4АМ132S4У3

4АМ112М4У3

4АМ112М4У3

7,5

5,5

5,5

24-20-18

20,2-18,6,6-14

16,5-13,5-11,5

10-50-60

8-47-56

6-44-54

1350х350х560

1320х350х560

1320х350х560

СД 80/18

СД 16/25

СД 16/10

СМ 125-80-315/4

СМ 125-80-315а/4

СМ 125-80-315б/4

4АМ180S4У3

4А180М4У3

4А180S4У3

22

18,5

15

34-32-29

28-26-24

21-20-18,5

10-80-116

36-72,5-102

32-65-85

1650х400х668

1650х400х668

1610х400х668

СД 80/32

СМ 200-150-500/4

СМ 200-150-500а/4

СМ 200-150-500б/4

4А315М4У3

4А315М4У3

4А290S4У3

200

160

110

85-80-78

75-64-62

60-50-48

130-400-450

120-380-430

110-360-410

3025х650х1165

2965х650х1165

2880х650х1165

СД 450/95-2

СМ 250-200-400/4

СМ 250-200-400а/4

СМ 250-200-400б/4

4А355S4У3

4А315МУ3

4А315S4У3

250

200

160

55-50-40

47-43-33

32-35-22

640-800-1000

626-680-870

600-665-850

3140х720х1155

3055х720х1155

2895х720х1155

СД 450/56

СД 800/32

СМ 250-200-400/6

СМ 250-200-400а/6

СМ 250-200-400б/6

4А280S6У3

4А250М6У3

4А250S6У3

75

55

45

26,5-23-18

23,2-19,5-16

20-16,5-13,5

215-640-680

190-500-680

150-160-560

2910х720х1155

2695х720х1155

2655х720х1155

СД 450/22,5

СМ 150-125-315/4

СМ 150-125-315а/4

СМ 150-125-315б/4

4А200/4У3

4А200М4У3

4А180М4У3

55

37

30

34,5-32-29,5

22,5-26,5-24,5

22,5-20,5-19

110-200-260

95-175-230

80-145-195

2180х517х775

2140х517х775

2055х517х775

СД 250/22,5

СМ 150-125-315/4

СМ150-125-315а/4

СМ 150-125-315б/4

4А255М4У3

4А200/4У3

4А200М4У3

55

45

37

34,5-32-31,8

27,5-26,5-26

21,5-20-19,5

40-200-250

35-185-230

25-170-210

2167х517х818

2157х517х818

2117х517х818

СДС 80/32

СД 160/10

СД 160/10

СД 160/10а

СД 160/10а

СД 160/10б

СД 160/10б

4А160S6У3

В 160S6У3

4А160S6У3

В 160S6У3

4А132М6У3

ВАО-52-6У3

11

11

11

11

7,5

7,5

12-10-9

1-10-9

10,6-8,3-7,6

10,6-8,3-7,6

8,6-7,2-6,7

8,6-7,2-6,7

76-160-195

76-160-195

68-145-175

68-145-175

62-135-160

62-135-160

1415х600х640

1480х600х640

1415х600х640

1480х600х640

1320х600х640

1455х600х640

Таблиця 2.16

Загальні показники насосних агрегатів типу СМ

В

В1

В2

В3

В4

Н

Н1

h

Маса, (кг)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

720

620

560

-

-

1150

580

15

2065

2235

1815

2040

1770

1985

450

265

305

380

647

225

14

420

475

732

520

410

598

345

460

708

455

410

598

325

460

708

390

310

305

200

513

200

225

245

165

220

180

220

380

270

235

292

260

215

260

400

370

220

668

315

14

405

480

395

470

370

440

Рис. 2.19 Розріз 1-1 з горизонтальними насосами типу СМ

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення діаметра водовода й втрат напору в ньому, потужності електродвигунів і трансформаторів, місткості приймального резервуару. Розміщення основного обладнання в машинному залу. Гідравлічний розрахунок всмоктувальних і напірних трубопроводів.

  курсовая работа [2,6 M], добавлен 13.03.2015

 • Визначення витрат води холодного та гарячого водопостачання будинку. Гідравлічний розрахунок мережі холодного водопроводу та підбір водолічильника. Розрахунок витрат газу. Гідравлічний розрахунок каналізаційних стояків і випусків, мережі газопроводу.

  курсовая работа [157,8 K], добавлен 13.01.2012

 • Визначення розрахункових витрат стічних вод населених пунктів, житлових і суспільних будинків, виробничих підрозділів. Режим надходження стічних вод. Гідравлічний розрахунок мережі неповної роздільної системи водовідведення. Проектування насосних станцій.

  курсовая работа [152,8 K], добавлен 03.11.2015

 • Обґрунтування місця розташування і технологічної схеми водозабірних споруд. Розрахунок розмірів водоприймальних отворів, площі плоских знімних сіток, діаметрів трубопроводів і втрат напору в елементах споруд. Підбір дренажних насосів і допоміжних труб.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 14.11.2011

 • Проектування системи водопостачання. Визначення об’єму водонапірного баку і режиму роботи насосів свердловин. Розрахунок радіаторів і самоплавних трубопроводів. Планування житлового масиву і загальних розмірів будинків. Гідравлічний розрахунок теплотраси.

  курсовая работа [167,1 K], добавлен 15.01.2014

 • Основні проектні рішення системи водопостачання будинку. Визначення розрахункових витрат води. Побудова аксонометричної схеми внутрішнього водопроводу. Трасування внутрішньої каналізаційної мережі. Визначення діаметрів трубопроводів каналізації.

  курсовая работа [263,0 K], добавлен 01.07.2015

 • Розрахунок річної потужності асфальтобетонного заводу, необхідної кількості матеріалів та основного обладнання. Тепловий розрахунок бітумосховища, підбір змішувального обладнання, розрахунок параметрів сушильного барабану та транспортного обладнання.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 17.07.2011

 • Проектування балкової клітки; визначення товщини настилу. Конструювання головної балки: визначення навантажень зусиль отриманої сталі і підбір перерізу. Розрахунок і конструювання оголовка і бази колони: підбір перерізу елементів за граничною гнучкістю.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.02.2013

 • Розрахунок внутрішнього газопроводу. Підбір лічильника води. Гідравлічний розрахунок мережі холодного та гарячого водопостачання. Порядок проектування циркуляційної системи. Перевірка пропускної здатності стояків та випусків внутрішньої каналізації.

  дипломная работа [75,8 K], добавлен 12.02.2013

 • Проектування насосної станції першого підйому. Водоочисні пристрої водоприймальних споруд, що утримують сміття. Гідравліка та розрахунок ковшів. Тип і принципова схема споруди. Боротьба з шугою. Зони санітарної охорони поверхневого джерела водопостачання.

  контрольная работа [75,8 K], добавлен 10.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.