Оздоблення майстерні спеціальних дисциплін

Дослідження теоретичних принципів формування архітектурно-художніх рішень громадських установ. Класифікація навчальних установ та основні нормативні документи. Характеристика обладнання, оздоблювальних матеріалів, колірного рішення, освітлення інтер’єру.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 18.09.2013
Размер файла 3,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Дипломна робота

Оздоблення майстерні спеціальних дисциплін

Зміст

Вступ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІХ РІШЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ УСТАНОВ

1.1 Основні принципи внутрішнього дизайну приміщень

1.2 Класифікація навчальних установ та основні нормативні документи

1.3 Характеристика обладнання

1.4 Оздоблювальні матеріали

1.5 Колірне рішення

1.6 Освітлення інтер'єру

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ ТА ПРОТОТИПІВ

РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ АВТОРСЬКОГО РІШЕННЯ

Висновки

Список використаних джерел

ДодатОк

ВСТУП

Сьогоднішній етап соціально-економічного розвитку, науково-технічний прогрес ставлять перед суспільством загалом і перед освітою у першу чергу, все нові завдання. Для України дана проблема є дуже актуальною, оскільки після розпаду Радянського Союзу система освіти зазнала важких втрат, і держава постала перед завданням сформувати національну систему освіти.

Серед загальноосвітніх навчально-виховних установ вагоме місце відводиться закладам нового типу (гімназіям, ліцеям, коледжам). Таким чином, на даний час кількість спеціалізованих середніх навчальних закладів елітарного типу збільшується, і цей факт повинен знайти відображення не тільки у педагогічних основах системи освіти, але й в архітектурно-дизайнерських рішеннях споруд та їх приміщень навчальних закладів.

Актуальність теми. Дизайн - це творча діяльність, метою якої є формування гармонійного предметного середовища, що найбільш повно задовольняє матеріальні та духовні потреби людини. Проникнення дизайну в наше життя зближує матеріальне виробництво з мистецтвом і цим самим збагачує духовний світ людини.

Сьогодні очевидна потреба в створенні простору для активізації художнього і духовно-образного світобачення у сфері Мистецтва, для формування повноцінної творчої особи і естетично виразного середовища. У зв'язку з цим назріла необхідність пошуку концептуальних рішень формування внутрішнього простору приміщень, у яких постійно проходить навчання.

Слово „інтер'єр” - означає внутрішній простір будівлі. Проектування інтер'єрів як вид діяльності зумовлює відповідну спеціальну підготовку, знання функцій, конструкцій, тонкого розуміння ролі форм, пластики, значення світла, кольору, текстури та фактури в інтер'єрі. Інтер'єр навчального закладу - це матеріальне середовище і характер дизайну інтер'єрів повинен виконувати роль полегшення процесів навчально-виховного процесу. Вибір кольору, системи освітлення, оздоблювальних матеріалів, меблів, декоративних деталей тощо для кожного приміщення чи функціональної зони повинен ґрунтуватися на специфіці сприйняття його молодою людиною під час різних видів діяльності у структурі навчально-виховного процесу.

Концепція інтер'єру майстерні спеціальних дисциплін передбачає створення такого інтер'єру, який би духовно збагачував людину, формував гармонійну особу, змінює світогляд і світосприйняття.

Мета роботи полягає у розробці дизайну інтер'єру приміщень майстерні спеціальної дисципліни

Об'єкт дослідження - оформлення та облаштування майстерні спеціальних дисциплін

Предмет дослідження - - розробка дизайну громадських приміщень

Для досягнення поставленої мети в ході виконання роботи мають бути вирішені наступні завдання :

1. Провести аналіз літературних джерел, присвячених громадським навчальним установам;

2. Дослідити варіанти вирішень інтер'єрів інших навчальних установ з використанням архітектурно-художніх засобів виразності;

3. Створити вдалий, максимально функціональний інтер'єр з урахуванням усіх існуючих потреб та проблем.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні принципи формування архітектурно-художніх рішень громадських установ

Штучне середовище створене самою людиною і може з'являтися з часом, в результаті побутової і соціальної діяльності людини. У його основі - розумна воля людини, яка вибудовує для себе комфортне середовище існування.

У всі епохи людина прагнула до оптимального середовища існування. І керувалася в своєму прагненні не тільки особистим смаком і модою, але і останніми вимогами комфорту.

У радянські часи слово „дизайн”, не схвалювалося і замінювалося виразом „художнє проектування”. Істотну роль в розвитку цього поняття зіграла промислова естетика, унікальність якої полягає в тому, що вона піднімає до високого естетичного рівня масову продукцію.

1.1 Основні складові дизайну

Дизайн існує одночасно в двох вимірах, двох світах - у області чистого мистецтва і у області техніки.

Першу можна позначити як „художню”, яка прийшла з „старших” видів мистецтва - живопису, скульптури. Це поняття загальні і фундаментальні для всіх мистецтв і архітектури: стиль і стилізація, простір і середовище, композиція, пропорції, пластика, ритм, об'єм, колір, світло, контраст і нюанс, поверхня і фактура.

Деякі з перерахованих понять властиві будь-якому середовищу, - наприклад простір і світло, пропорції, об'єм і поверхня. Їх можна за бажанням змінювати, для чого необхідно оволодіти спеціальними прийомами роботи. Ритм, колір, контраст і нюанс, фактура, частково світло - це і є прийоми і принципи перетворення середовища. Друга група понять, тобто „технічна”, прийшла в дизайн з області техніки, конструювання і будівництва. До технічних понять також відносять реконструкцію, перепланування, кубатуру, перспективу, зонування, масштаб, ескіз, проект, креслення, фарбування, інсоляцію, декорування, модуль, план.

„Технічна” група не випадково займає місце після „художньої”. Вона є перекладом абстрактних понять на практичну мову. Так, філософське поняття „простір” в перекладі на технічну мову стає „кубатурою” з конкретною кількістю метрів, а „колір”, якому мистецтвознавці всього світу присвятили багато досліджень, відповідає термінам „фарбування” і „колор”.

Для того, щоб дізнатися суть дизайну інтер'єрів, необхідно розглянути ряд художніх понять.

Середовище - це організоване дизайнером або архітектором наочно-просторове оточення людини. Наприклад, анфіладний простір з парадним чергуванням залів і позолоченими меблями створює „палацово-показове” середовище. А простір офісу з економною і раціональною розстановкою меблів і відповідним освітленням характеризує середовище ділове, що розташовує до роботи. В процесі дизайнерської діяльності повинні бути чітко і обґрунтовано поставленими завдання і бути собі образом майбутнього середовища - чи це обстановка жилого приміщення, чи затишно-діловита - офісно-кабінетна, або задля ефективного інформаційного сприйняття , тобто навчальні закладі.

Простір можна назвати „оформленою пусткою”. Він завжди забарвлений емоцією, воно підвладне волі дизайнера і в той же час, певною мірою, формує особу і настрій людини. Дизайнер, як правило, має справу з внутрішнім простором.

Композиція „тримає” простір, організовує його і підпорядковує так званим законам композиції, тобто виділення головного і другорядного. Найчастіше зустрічається центрична композиція. У доісторичній печері центром, навколо якого зосереджувалось життя роду, було вогнище, в Елладі і Стародавньому Римі - внутрішній двір, в середньовіччі - камін, і, нарешті, в сучасній „sitting-room” смисловим і композиційним центром став друг сім'ї - телевізор. Пропорції якнайповніші виражали уявлення людей про гармонію. Знайдене в Стародавній Греції ідеальне співвідношення пропорцій одержало назву „Золотого перетину” і вважається найдосконалішим.

У дизайні інтер'єру до відвернутих математичних понять додане ще одне, конкретне - людина. Вираз „людина - міра всіх речей” буквально означає наступне: з висотою зростання середньої людини, з довжиною його рук і ніг порівнюється висота приміщення, ширина віконних і дверних отворів, розміри ступенів драбин. Цікавим є той факт, що ще до появи метричної системи всі міряли „частинами тіла” - ліктями, сажнями.

Пропорції потрібні для досягнення максимального комфорту. „Правильні” і „неправильні” пропорції - поняття в застосуванні до інтер'єру достатньо умовні. Те, що красиве для стилю high-tech, жахливо потворне для готики, і навпаки. Створюючи потрібне середовище або образ житла, можна використовувати абсолютно неправильні пропорції. Наприклад, для того, щоб відтворити готичний простір, необхідно значно збільшити висоту стіни по відношенню до площі кімнати, витягнутий дверний отвір та вікна, але не перебудовуючи, а використовуючи при цьому відповідні світло, декор і меблі, отже вийде ефектна стилізація під готичний стиль. Іншими словами, пропорція може стати одним із фундаментальних елементів.

Різні системи пропорцій можна побачити в будь-якому стилі - від бароко до мінімалізму. Але завжди пропорції міняються з огляду на тенденції розвитку суспільства.

Стиль складається, як правило, з ряду стійких прийомів і форм, властивих тільки йому. Повторення в реальному інтер'єрі якого-небудь історичного стилю у всій його чистоті неможливе і недоцільне, кожен існує в своєму часі. Творче відтворення історичного стилю в сучасному варіанті називається стилізацією. Сьогодні стилізація - тонка і складна гра із стилем, додаюча вигляду інтер'єру особливий шарм. В цьому випадку не повторюють заучені формальні прийоми, а ненастирливо, узявши кращі і характерніші риси стилю, включають їх в сучасне середовище.

Ритм - це рівномірне чергування дій або елементів, несвідоме або організоване, створене людиною, машиною, в природі і т.д. У архітектурі і дизайні його використовують як виразний прийом, щоб додати зовнішньому вигляду будівлі або інтер'єру емоційність, позначити чіткий порядок або, навпаки, „зламати” одноманітність і монотонність простору. Ритм може підкреслити граничну офіціозність періоду класицизму, і навпаки, ритм, що збивається, переривчастий характерний для простору постмодернізму.

Ритм буває пластичний (лінійний), світловий, колірний, ритм об'ємів і просторів.

Пластичний, або, інакше, лінійний ритм, як правило, задається формою основного, спеціально підкресленого предмету або конструкції. Таким виділеним елементом може стати незвичайної форми вікно, рельєф стіни або стелі. Лінія або форма, неодноразово повторена в просторі, і утворює пластичний (лінійний) ритм. Наприклад, за провідний колірний ритм вибраний жовтий, то він стає колірним акцентом інтер'єру. Жовтий колір, почавшись в передпокої, ритмічно рухається і повторюється в кольорі килима вітальні, абажурі, диванній подушці і т.д. Це можуть бути речі з різного матеріалу, з різною фактурою поверхні, але їхній колір, тобто саме ритмічних зв'язків, повинен точно відтворювати один і той же відтінок.

Колір - один з найважливіших елементів інтер'єру, безбарвний інтер'єр просто неможливий. Як робочий прийом при оформленні простору використовують колірний контраст, нюанс і акцент. Перший крок у виборі майбутньої палітри необхідно зробіть, керуючись стилем житла. Наприклад, інтер'єр в стилі high-tech може бути побудований на колірному контрасті („батьками” high-tech були мінімалізм і поп-арт; останній якраз дозволяє використовувати яскраві, відкриті кольори). Синій, жовтий, фіолетовий, червоний розташовуються за правилами авангардного живопису, тоді композиція кімнати нагадуватиме полотно поп-арту. Всі складові інтер'єру не можуть бути одного кольору і тону. З взаємодії кольорів народжується колорит. Його можна підібрати для всього середовища, приміщення в цілому і для кожної кімнати. Отже, виділені і проаналізовані основні архітектурно-художні принципи необхідні для створення гармонійного образу приміщень навчальних закладів

Вони розподіляються на архітектурні (функціональні, морфологічні, естетичні) і художні.

Морфологічні принципи містять у собі: структурність, образність, цілісність, гнучкість, контрастність.

До естетичних принципів входять: контрастність, домірність, ритмічність. Окремо треба виділити інформативність.

Функціональний принцип - розробка рівнів макро і мікрозонування, створення гнучкого архітектурного середовища.

Структурність - визначає характер і ступінь співпідпорядкованості, структурованості елементів архітектурного простору для комфортного сприйняття.

Образність - відповідає за створення образу приміщення, цікавого і зрозумілого.

Цілісність - розгляд об'єкта, як стійкого системного цілого. Створення єдиної гармонійної композиції.

Гнучкість - здатність до трансформації, інваріантості архітектурного простору закладу.

Контрастність - виявлення кульмінаційних елементів, на які повинна бути спрямована увага.

Домірність - необхідна масштабність і пропорційність в елементах приміщення.

Ритмічність - структурування архітектурно-художніх елементів відповідно до ритміко-метричних закономірностей.

Інформативність - насичення елементів даного приміщення запасом інформації, необхідної для творчої роботи.

1.2 Класифікація навчальних установ та основні нормативні документи

архітектурний художній громадський інтер'єр

Система освіти в Україні складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування у галузі освіти.

У ДБН В.2.2.-9-99 „Громадські будівлі та споруди” наведено перелік видів громадських будинків і споруд, а саме класифікація навчальних закладів:

- загальноосвітні та спеціалізовані школи;

- загальноосвітні, спеціальні та санаторні школи-інтернати;

- міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

- позашкільні заклади;

- професійно-технічні навчальні заклади;

- вищі навчальні заклади;

- інститути підвищення кваліфікації спеціалістів.

Будівництво, дизайн та реалізація поставлених навчальних завдань для закладів освіти повинні дотриматись основних нормативних документів, що використовуються при проектуванні громадських та навчальних закладів.

1. СНіП Проектування підприємств роздрібної торгівлі

2. ДБН В.2.2-2-97 Громадськi будинки та споруди

3. СНіП 2.01.01-82 Будівельна кліматологія і геофізика

4. СНіП 2.01.02-85 Протипожежні норми

5. СНіП II-3-79 Будівельна теплотехніка

6. СНіП II-4-79 Природне і штучне освітлення

7. СН 429-71 Вказівки по розміщенню об'єктів будівництва і обмеження поверхностей в сейсмічних районах

8. СНіП 2.01.15-90 Інженерний захист територій, будівель і споруд від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

9. СНіП 2.03.13-88 Підлога

10. СНіП 2.04.05-91 Опалення, вентиляція і кондиціонування

11. СНіП 2.04.09-84 Пожежна автоматика будівель і споруд

12. СНіП 3.05.06-85 Електротехнічні прилади

13. СНіП 3.05.07-85 Системи автоматизації

14. ПУЕ (1986) Правила встановлення електроустановок

15. ВСН 59-88 Електробудування жилих і громадських будівель і споруд

16. ВСН 60-89 Пристрої зв'язку, сигналізації і диспетчеризації інженерного обладнання

17. РД 34.21.122-87 Інструкція по встановленню захисного обладнання від блискавки будівель та споруд

18. РБН 356-91 Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва і підприємствах будiндустрiї і будматеріалів України

19. ГОСТ 21.107-78. «Система проектной документации для строительства. Общие правила оформления чертежей и текстовых документов».

1.3 Характеристика обладнання

Меблі слугують посередником між архітектурою та людьми, створюють перехід за формою і масштабом між внутрішнім простором та індивідуумом. Меблі роблять внутрішній простір людним, забезпечує комфорт та виконання задач, які стоять перед цим приміщенням.

До меблів, що використовуються в громадських приміщеннях, пред'являють більш високі вимоги пожежної безпеки. Для приміщень даного типу потрібні довговічні та надійні меблі.

Меблі виконують на лише конкретні функції, а й визначають візуальний характер приміщення. Форма, лінія, колір, текстура і масштаб окремих предметів меблів, а також їх просторова організація відіграють основну роль в створенні візуальної картини приміщення. Як показує багаторічна практика обладнання закладів навчального типу, і це підтверджено психологами, меблі та обладнання вносять значний вклад до всебічного і гармонійного розвитку учнів. Однією з найважливіших функціональних особливостей меблів для навчальних закладів є можливість їх зручності у використанні та трансформації.

1.4 Оздоблювальні матеріали

Крім архітектурних особливостей будов навчальних закладів та функціональності обладнання, важливим моментом при розробці її дизайну є вибір оздоблювальних матеріалів.

Для приміщень, в яких учні та викладачі будуть проводити більшу частину часу навчального процесу, необхідні безпечні матеріали, що не виділяють шкідливих речовин, не викликають алергії. Крім того, матеріали повинні бути практичними, такими що легко піддаються миттю і прибиранню. Функціональними критеріями матеріалів є:

- безпечність і комфорт;

- довговічність в умовах використання приміщення;

- легкість в догляді та ремонті;

- необхідна ступінь пожежобезпеки;

- відповідні акустичні властивості

Найбільш доцільними в цьому плані є натуральні та економічно вигідні матеріали.

Поєднання художніх якостей і фізичних властивостей оздоблювальних матеріалів - пластичність, фактура, колір, світловідбиття, є одним з найважливіших засобів композиції.

1.5 Колірне рішення

Колір являється найважливішим фактором формування і сприймання інтер'єру, фізіологічно, психологічно і естетично впливає на людину відповідно з функціональним призначенням інтер'єру. Колір може створюватись штучно: фарбуванням поверхонь і окремих деталей або засобом обробки матеріалів. В останньому випадку великий вплив на сприймання кольорових площин вказує фактура і характер матеріалів.

Дзеркальна або глянцева фактура при падаючому на них світлі відбивають його паралельним пучком світла і дають світлі бліки. Від матових площин дещо шершавих, світло розсіюється в різних напрямах.

Як правило, кількість кольорів в розробці інтер'єру повинно обмежуватись трьома - чотирма, бо велика кількість кольорів може призвести до розсіяння уваги. Із всіх кольорів один повинен бути головним і визначати основний колорит.

На вибір кольору впливає також об'єм приміщень - у великих приміщеннях кольори можуть бути більш насиченими. Домінуючий колір в обробці приміщень звичайно сприймається малонасиченим, а кольори окремих деталей повинні бути йому контрастні. Одноколірність у рішенні інтер'єрів призводить до монотонності, а безпорядкове використання великої кількості кольорів створює враження переживання.

Але оскільки „інтер'єр” - це невід'ємна частка архітектури, то роль кольору тут не обмежується створенням комфортних умов, а й багаточисельністю певних факторів. Зокрема це:

- структура, форма і величина приміщення;

- ступінь освітленості природнім світлом;

- характер джерела штучного освітлення;

- кольорове оточення;

- відстань до стіни де є присутні елементи оформлення;

- загальна композиційна ідея;

- мікроклімат приміщень;

- розмір і матеріал огороджуючих поверхонь;

- сторона світу з якого знаходиться приміщення.

В приміщенні можна створити враження простору, використавши світлі холодні тони. Теплими - червоними, коричневими тонами - можна, навпаки, створити враження звуження простору.

Приміщення, пофарбовані в голубі, сині, зелені кольори, здаються більш прохолодними, ніж вони насправді, а пофарбовані в оранжеві, жовті, - більш теплими. Сучасне кольоробачення потребує цілеспрямованого кольорового оформлення інтер'єрів любого призначення. Принципи кольоробачення повинні лежати в основі роботи дизайнера, бо кольорове рішення інтер'єрів надає значну психологічну дію на людину.

При складанні кольору необхідно врахувати відбиваючу властивість кольору. В залежності від призначення приміщення, його кубатуру, кількість проникаючого денного світла, характеру вечірнього освітлення, визначається ступінь насиченості того чи іншого кольору. При зображувані на стендах малюнків і при виконанні самих стендів слід враховувати дані коефіцієнти, щоб приміщення - в даному випадку коридор - здавався світлішим чи темнішим, коли це потрібно, в залежності від того, яке ми ставимо перед собою завдання. Крім наведених основних особливостей кольору в інтер'єрі необхідно зазначити і його психологічний вплив на людей.

Відомо, що різні кольори і їх співвідношення призводить на людей різні враження, по-різному діє на її свідомість, кожен колір має в собі певний психологічний зміст, вносить певний ідейно-естетичний підтекст у суть зображуваного. Встановлено, що деякі кольори сонячного спектра, так звані теплі тони - червоні, оранжеві, жовті - діють на людину збуджуючи, розширюють зіниці, прискорюють пульс, викликаючи загальну втому. Інші, так звані холодні тони - сині, голубі, зелені - заспокоюють, зменшують втому очей. Враховуючи цю обставину, що людське око краще сприймає холодну гаму, то можна з впевненістю сказати, що стіни учбових закладів краще оформлювати в цій гамі. Загальна кольорова гама в світлих тонах сприяє збільшенню освітлення. Взаємопоєднані холодні і теплі кольори у приміщенні створюють робочий настрій. Колірний клімат всього приміщення має величезне значення для самопочуття студента, тому що колір, як компонент середовища, впливає на працездатність людини.

1.6 Освітлення інтер'єру навчальних закладів

Більше 80% інформації про навколишній світ людина отримує через зір. Неякісне офісне освітлення призводить до зниження продуктивності праці на 30%.

Однією з найважливіших запорук безпечного і корисного перебування студентів та викладачів в навчальному закладі є створення оптимального режиму освітлення. Правильно підібране освітлення повинне забезпечити основний рівень світла та дозволить не втомлювати очей, займатись навчальними справами.

Основними джерелами освітлення кабінетів впродовж світлого періоду доби виступають вікна, розташовані таким чином, щоб не створювати відблиски та забезпечувати комфортне освітлення.

В умовах недостатнього природного освітлення на перший план виходять джерела штучного світла.

Новий напрямок у розвитку освітлювальних приладів - це світильники контрового світла, що виконуються у вигляді стандартного модуля для підвісної стелі. Як джерело світла служать компактні люмінесцентні лампи .- це енергозберігаючі, ексклюзивні світильники „м'якого” розсіяного світла. Вони відрізняються від попередніх поколінь світильників тим, що створюють особливо комфортне, безбліковое освітлення і практично повністю усувають вплив шкідливого ультрафіолетового випромінювання, мають сучасний стильний вигляд.

РОЗДІЛ 2. Аналіз аналогів та прототипів

Мистецтво духовно збагачує людину, формує гармонійну особу, змінює світогляд і світосприйняття.

Майстерня спеціальної дисципліни відноситься до групи спеціальних навчально-виховних приміщень, головне завдання якої полягає в художньо-естетичному вихованні учнів, що в майбутньому стають художниками, дизайнерами, декораторами, архітекторами, поліграфістами, реставраторами, експертами, стилістами.

Відповідно поставленої мети необхідно проаналізувати аналогічні приміщення для виховання творчої особистості.

Аналог №1. Арт-студія „Золотое сечение”

1. Концепція проекту

Арт-студія „Золотое сечение” відноситься до групи спеціальних навчально-виховних закладів. Її головне завдання полягає в художньо-естетичному вихованні обдарованих і всіх охочих займатися художньою творчістю.

Арт-студія розташована у приміщенні навчального-виховного центру „Арт-Москва” м. Москва.

Концепція оформлення приміщень арт-студії передбачає створення такого інтер'єру, який був би оптимальним для людей різного віку, оскільки вікових обмежень для учнів цієї школи немає. Колірна гама спокійна і приємна, сприяє творчому мисленню та польоту фантазії.

2. Об'ємно-планувальне рішення

Об'ємно-планувальне рішення прийняте з врахуванням кліматичних умов, а також особливостей функціонального призначення будівлі.

Студія розташована на другому поверсі жилого будинку і має площу 35 кв. м.

Завдяки середовищному підходу розробленого інтер'єру кабінету малюнку визначено основні зони.

Об'ємно-планувальне рішення школи мистецтв створено з урахуванням відповідних вимог.

Це робоча зона, організація якої орієнтована на творчу роботу учнів. Значна частина приміщення оздоблена контрастним декором, динамічна дія якого пом'якшується за рахунок освітлення.

3. Характеристика обладнання

Студія має невелику площу, тому обладнання вибрано таким чином, щоб не навантажувати та зробити більш „легким” приміщення.

Великий різновид сучасних форм організації роботи вимагає таких рішень меблевих композицій, які можна було б легко адаптувати в різних методиках роботи.

Робочі місця проектантів представлені мольбертами, столами та стільцями, що додатково використовуються як невеликі столи для розміщення навчального. Стійки легкі дерев'яні мольберти, не ковзають по підлозі що є зручним та надійним у користуванні.

За класифікацією конструкторської будови меблів столи є станковими меблями. Вони є сучасними, готовими до призначення, монофункціональними, призначені для громадських та навчальних приміщень. Столи з'єднані за технологією виготовлення сучасних меблів. Столи прямокутної форми, на металевих ніжках. Так як студія невелика, то, відповідно, необхідно раціонально використовувати кожній метр, тому тут немає спеціального стола для викладача.

Головною умовою при проектуванні ергономічного місця є мінімізація негативного впливу довготривалих сидячих, статичних позицій тіла завдяки можливості їх зміни та „ненагромадження” елементів декору.

Також в майстерні присутні стелажі, каркас яких виготовлений із легких металевих труб, а полки - з ДСП. та обшитий пластиком, на котрих розташовуються учбові матеріали та наглядні матеріали із гіпсу.

На стінах студії вдало розміщені картини в багетних рамках - роботи учнів школи.

Крім того, слід зазначити вдалий підхід - декорування стіни великим дзеркалом, що значно розширяє приміщення.

Також в залі в зоні відпочинку присутній диван, що трансформується. Він може бути пласким і виконувати тільки сидячу функцію, але після переміщення деяких деталей у нього з'являється опора для спини.

Устаткування в залі розміщене таким чином, щоб учень мав вільний доступ до свого робочого місця - мольберту та столиків. Зручне розташування меблів відносно до зон та дотримані основні ергономічні вимоги інтер'єру кабінету.

4. Оздоблювальні матеріали

Більшість меблів у представленому приміщенні виготовлено їз ламінованого ДВП, який є міцним, надійним і безпечним матеріалом. В процесі експлуатації деревина не втрачає свого зовнішнього вигляду, а догляд за нею зводиться до потирання пилу і вологого прибирання.

Для обробки підлоги було обрано керамічну плитку прямокутної форми, яка виготовляється з очищеної пресованої глини з домішкою карборунду, що робить плитку менш слизькою; вона міцна й однорідна по кольору.

Для обробки стін використовувалися паперові структурні шпалери (під фарбування), що виділяються важливою якістю - вони екологічні, пропускають повітря і дозволяють стінам „дихати”.

Для фарбування паперових шпалер можна використовувати будь-які дисперсійні фарби, у тому числі і водоемульсійні.

Одна із стін виконана із дзеркала, хоча подібні предмети тільки на перший погляд здаються крихкими і не пристосованими для експлуатації. Сучасні технології обробки скла дозволяють підвищити їх міцність у декілька разів.

Стеля виготовлена із гіпсокартону, що є сьогодні одним з найпопулярніших матеріалів для даного виду обробки. Гіпсокартон - екологічно чистий матеріал, що підтверджено гігієнічними і радіаційними сертифікатами. Він не робить негативного впливу на здоров'я та життєдіяльність людини, адже його складові - гіпс, армований волокном, і картон, - а це природні матеріали.

Стелі з гіпсокартону мають масу переваг: дозволяють виправити всі існуючі перепади, які можуть бути дуже великими; легко піддаються декорування; у ньому можна вбудовувати сучасні світильники на стелю. За допомогою них приміщення легко розбити на окремі зони. Для цього можуть використовуватися різнотипні світильники, що відрізняються рівнем яскравості або навіть кольором підсвічування.

Поєднання художніх якостей і фізичних властивостей оздоблювальних матеріалів - пластичність, фактура, колір, світловідбиття, є одним з найважливіших засобів композиції.

5. Колірне рішення

Колір являється найважливішим фактором формування і сприймання інтер'єру, фізіологічно, психологічно і естетично впливає на людину відповідно з функціональним призначенням інтер'єру. Колір може створюватись штучно: фарбуванням поверхонь і окремих деталей або засобом обробки матеріалів. В останньому випадку великий вплив на сприймання кольорових площин вказує фактура і характер матеріалів.

Домінуючий колір в обробці приміщення сприймається малонасиченим, а кольори окремих деталей дають певний контраст, тому що одноколірність у рішенні інтер'єрів призводить до монотонності, а безпорядкове використання великої кількості кольорів створює враження переживання. Загальна кольорова гама кабінету в світлих тонах і сприяє збільшенню освітлення. Взаємопоєднання холодних і теплих кольорів у приміщенні створюють робочий настрій.

6. Освітлення інтер'єру

Основними джерелами освітлення кабінетів впродовж світлого періоду доби виступають вікна, розташовані таким чином щоб не створювати бліки та забезпечувати комфортне освітлення.

В умовах недостатнього природного освітлення на перший план виходять джерела штучного світла. При розробці штучного освітлення кабінетів враховувалось, що освітлення має бути комфортним, разом з тим не занадто яскравим. Крім того, при виборі зовнішнього вигляду світильників враховувалась їх відповідність загальному стилю, зручність і безпечність.

Для освітлення кабінетів використано лампи круглої форми, що розміщуються на деякій відстані від стелі. Світильники забезпечують приглушене розсіяне світло, яке не дає чітких тіней. Виготовлені світильники з білого матового скла.

Крім того, по периметру стеля з гіпсокартону підсвічується стрічками їз дрібних світильників. Щоб приміщення було достатньо освітлено та учням вистачало необхідної кількості світла у темну пору доби, використовуються легкі переносні лампи.

Аналог 2. Школа-студія прикладного дизайну і декору „Арка”

1. Загальна концепція оформлення інтер'єру приміщень школи-студіі

Школа прикладного дизайну „Арка” є навчальним закладом для підготовки дизайнерів та декораторів як для професійної роботи, так і для використання отриманих під час навчання знань в особистих цілях (облаштуванні власної квартири, будинку або офісу).

Школа знаходиться у торговельно-офісному комплексі „Авалон” м.Києва.

Інтер'єр виконаний з врахуванням характеру закладу та його прямого призначення в стилі хай-тек, засновником якого був Норманн Фостер у 70-80-ті роки XX століття.

Хай-тек, звичайно, повна протилежність стилів, в яких використовують натуральні матеріали, в ньому немає елементів, що створюють затишну домашню обстановку, тому він підходить для великих приміщень, розділених на «робочі області», наприклад, скляними перегородками.

Стиль „хай-тек” дуже популярний зараз серед людей, молодих душею. Для нього характерне використання в обробці найсучасніших матеріалів, меблі при максимальній функціональності, як правило, мають екстравагантну, нетрадиційну форму.

Практично повна відсутність декору тут компенсується „роботою” фактури: грою світла на склі, блиском хромованих і металевих поверхонь, малюнком натуральної деревини.

2. Об'ємно-планувальне рішення

Одна з головних характеристик інтер'єру приміщення - це цілісність. Основною умовою цілісності інтер'єра є гармонійне поєднання предметних форм обробних матеріалів і покриттів, але кожна деталь в оформлені грає особливу роль.

Обраний кінцевий варіант планування вигідний як у композиційному, так і в експлуатаційному відношенні.

Ідея об'ємно-планувального рішення дизайну інтер'єру студії школи полягає в асоціативних формах за тематикою хай-теку.. Ці форми відображаються у настінних та підлогових матеріалах, малюнках; в декоруванні стелі, в обладнанні для працівників та учнів.

Студія живопису розташована на третьому поверсі торговельно-офісного комплексу і має площу 85 кв. м.

Це робоча зона, організація якої орієнтована на творчу роботу учнів. Значна частина приміщення оздоблена контрастним декором, динамічна дія якого пом'якшується за рахунок освітлення.

Приміщення майстерні має пустий дверний проріз. Стінні перегородки, що межують з коридором та іншими майстернями - частково скляні, це дозволило уникнути утворенню так званих „мертвих” зон . Кожне сучасне робоче місце повинно мати простір для роботи, вільного пересування та безпосереднього спілкування. Кожен учень закріплений за певним робочим місцем, має свою територію - це забезпечує концентрацію при виконанні певної роботи. Таким чином реалізуються головні культурні принципи сучасності - комплексність, раціональність та творчий підхід.

3. Характеристика обладнання приміщення студії

В студії багато учнів проводять від 2-ми до 8-ми годин у день, тому комфортність робочого місця, зручність меблів, продуманості планування і колірних рішень інтер'єрів, температура і якість повітря - усе це може сприяти або ж шкодити ефективності навчання.

В сучасної студії живопису меблі - це не лише елемент естетичного композиційного рішення, а й інструмент, що в певній мірі забезпечує ефективне навчання.

Робочі місця учнів представлені столами, стільцями та невеликими пересувними тумбами із деревини на колесах.

Столи прямокутної форми, на металевих ніжках. Стільці круглої форми, сидіння виготовлені із деревини та обтягнуті штучною шкірою. В якості ніжок використовуються металеві трубки, з додатковим круглим поперечним кріпленням у основі.

Головною умовою при проектуванні ергономічного місця є мінімізація негативного впливу довготривалих сидячих, статичних позицій тіла завдяки можливості їх зміни.

Також в майстерні присутні два виду стелажів:

- металевій, виготовлений з легких металевих труб, який з легкістю можна пересувати та трансформувати;

- дерев'яний, виготовлений із ДСП та обшитий пластиком, на якому розташовуються учбові матеріали та наглядні матеріали із гіпсу.

Крім того, в студії вдало розташоване стіл для викладача та шафи-кафедри.

У інтер'єр студії на стінах органічно вписуються наглядні пособі, планшети.

Крім того, слід зазначити вдалий ергономічний поділ на зони: дерев'яні легкі мольберти знаходяться біля вікон, тобто природного освітлення, а письмові столи та стільці - в зоні штучного освітлення.

На вікнах штори, які крім естетичної функції ще захищають учнів від ярких променів сонця.

4. Оздоблювальні матеріали

В оздобленні інтер'єру в даному стилі використовуються сучасні будівельні та декоративні матеріали .

Для обробки підлоги було обрано наливну підлогу, яка має ряд суттєвих переваг. Зовні така підлога нагадує лінолеум, а на дотик схожі на гладку плитку, тільки без швів. Для фарбування підлоги приміщення було використано акрилову фарбу блакитно-сірого кольору, а також наливну підлогу з глянцевою та матовою поверхнями.

Для обробки стін використовувалася акрилова фарба, яка відноситься до водоемульсивних фарб. Акрилова фарба утворює на пофарбованій поверхні тонку еластичну і досить міцну плівку, стійку до води. Плівка, утворена акриловою фарбою є паро-і повітропроникною.

Переваги акрилової фарби очевидні: вона не має різкого запаху, не токсична, при роботі з нею не виділяє в атмосферу шкідливі компоненти. Завдяки створюваної міцної поверхні, стіни можна протирати вологою ганчіркою і навіть мити, використовуючи миючі засоби. Регулярне миття поверхні стіни, пофарбованої такою фарбою не призведе до послаблення або до знебарвлення покриття. Пофарбована стіна відмінно миється, а при необхідності перефарбовується в інший колір.

Одна із стін виконана зі скляних листів. Подібні предмети тільки на перший погляд здаються крихкими і не пристосованими для експлуатації. Сучасні технології обробки скла дозволяють підвищити їх міцність у декілька разів.

Обробні матеріали для стель приміщень студії відрізняє їх змінне композиційне наповнення та колір.

Складна конструкція стелі необхідна, тому що була необхідність зробити непомітними комунікативні та інженерні системи. Стелі повинні забезпечувати необхідний рівень теплової ізоляції. Теплоізоляційні властивості стельових панелей, виготовлених з використанням мінерало-волоконних матеріалів, досить високі, тому використання подібних підвісних стель значно сприяє поліпшенню теплового комфорту в майстерні. Підвісні стелі дозволяють створити чітко продуману систему освітлення.

5. Кольорове рішення

Для оздоблення інтер'єру було обрано наступні кольори:

- відтінок білого тому що сам по собі чисто-білий колір досить холодний і не дуже привабливий. Великі білі поверхні трохи стомлюють погляд, але, якщо цю монотонність оживити колірною плямою, білий стане більш динамічним, при цьому на білому тлі усі фарби будуть набагато яскравіше. Крім того, незаперечний плюс білого в тому, що він візуально розширює простір. Особливе пожвавлення приміщенню надають тіні і півтіні, які утворюються при різній фактурі стін;

- чорний, тобто ознака відсутності кольору. Тим не менш, це колір, і він дуже важливий в інтер'єрі. Чорний незамінний для контрастного підкреслення і виділення інших кольорів - він надає їм яскравість і виразність. Чорний робить інтер'єр графічно чітким і дуже стильним;

- червоний, що стимулює, надає дуже сильну, але дещо агресивну енергію, сприяє активності і впевненості. Червоний створює відчуття тепла. В інтер'єрі його, як правило, використовують рідко, тому що кімната перевантажена цим кольором буде «тиснути», створюючи неприємну атмосферу;

- блакитний, якій може оптично збільшувати простір, і здається, що час в його присутності тече повільніше, та блакитно-сірий, що у силу своїх особливостей природно стає фоном для яскравої плями або поєднання кольорів.

- світло-бежевий колір в інтер'єрі нейтрального тону зробить приміщення просторим і внесе відчуття порядку. Приглушені тони коричневого часто застосовуються в житлових кімнатах, в студіях, оскільки вони створюють доброзичливу атмосферу. Комбінація фактури охороняє природні тони від нудьги і може запропонувати заспокійливу чутливість.

6. Освітлення приміщення

Освітлення в приміщенні створене за природного джерела - великих вікон та за допомогою різних установок та систем: світильниками контрового світла, що виконуються у вигляді стандартного модуля для підвісної стелі. Вдале поєднання природного освітлення та штучного на стелі не потребує додаткових світильників безпосередньо над робочою поверхнею.

Розділ 3. Обґрунтування авторського рішення

Історико-культурні, соціально-культурні та геопросторові передумови, необхідні для визначення основної концепції при розробці інтер'єру ЧХТК.

Літопис Вищого художнього професійно-технічного училища №20 м. Черкас (Україна) розпочався в 1974 році. Училище пройшло тридцять років становлення і розвитку: було створено наказом Черкаського обласного управління професійно-технічної освіти 25.05.1974 року з метою реалізації потреб людини у здобутті професійної освіти, оволодіння робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до її інтересів, здібностей та соціального замовлення суспільства, держави і сфери послуг.

За період з 1974 року до 1992 року училище підготувало 6200 кваліфікованих робітників за спеціальностями: електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, контролер зварювальних робіт, монтажник технічного обладнання, електрозварник ручного зварювання, слюсар монтажник вентиляційних і санітарно-технічних систем, ліпник архітектурних деталей, облицювальник-плиточник, електромонтажник з освітлювальних мереж, силових мереж та обладнання, кресляр, збирач мікросхем.

В умовах відродження і розбудови національної освіти училище виступило могутнім фактором творчої особистості, виходячи із її покликань, інтересів та здібностей, регіональних потреб у висококваліфікованих кадрах, конкурентоспроможних в умовах ринкових відносин.

Зростання інтересів до витоків національної культури, до непересічних досягнень минулого, знання свого родоводу зумовило реорганізацію ПТУ №20 у Вище професійне училище №20 (Наказ Міністерства освіти України за №73 від 22.04.1992р.).

Були відкриті нові спеціальності: вишивальниця художньої вишивки, швачка; молодший спеціаліст: художник з вишивки; виконавець художніх виробів декоративно-прикладного мистецтва з терміном навчання 4 роки.

Вищому професійному училищу згідно з наказом Міністерства освіти України від 18 квітня 1996р. №118 наданий статус Вищого професійного художнього училища №20 (ВХПТУ №20).

Було відкрите відділення декоративно-прикладного мистецтва за напрямом: художня кераміка, художній розпис, художня обробка дерева.

Вище художнє професійно-технічне училище №20, ліцензоване Міністерством освіти і науки України (ліцензія серії АА №005534), є навчальним закладом І рівня. Має сучасну матеріальну базу, оснащені кабінети, майстерні, комп'ютерні класи, лабораторію.

25.10.2004 року наказом Міністерства освіти і науки України №816 училищу надано статус коледжу та змінено назву на Черкаський художньо-технічний коледж (ЧХТК).

В коледжі працюють випускники Львівської академії мистецтв, члени національної Спілки народних майстрів: О.М. Мартинова, О.М. Бердник, О.В. Сіра, 0.0. Шепіньков.

Нагороджені значком "Відмінник освіти": Лісовська Н.О., Дубровний Ю.М., Ребенко В.В., Обрізай Н.В., Тарапон Г.Ф., Козловська Л.Д., Лісновська Є.Л.

Педагогічні працівники училища забезпечують сучасний рівень підготовки молодих спеціалістів та кваліфікованих робітників.

Студенти та викладачі мають значні здобутки, про що свідчить участь в художніх виставках, мистецьких конкурсах „Об'єднаймося ж, брати мої”, „Шевченко в моєму серці”, „Європа в школі”.

Гордістю училища є народний художній ансамбль танцю „Оберіг”.

Літературно-мистецьке об'єднання „Яворовий дзвін” успішно реалізує творчий потенціал учнів у поетичних і музичних доробках, в яких переважає прославлення рідного краю, Шевченківська тематика, пейзажна та інтимна лірика. Коледж (навчальний комплекс та гуртожиток) знаходиться в місті Черкаси по вулиці Сумгаїтській 13 та має чудову геопросторову та транспортну розв'язку.

Отже, у коледжі створені всі умови для виховання творчої особистості і високого професіоналізму та надає істотну допомогу у визначенні життєвих пріоритетів кожного випускника, недарма девізом є - „ЧТХК - це коледж раціональних ідей”.

Загальна композиційна ідея та об'ємно-планувальне рішення майстерні спец. дисципліни. Загальна композиційна ідея приміщення заключається в поетапному використанні робіт з живопису та вивчення основ кольорознавства

Одна з головних характеристик інтер'єру приміщення - це цілісність. інтер'єру є гармонійним поєднання предметних форм обладнання, обробних матеріалів і покриттів, але кожна деталь в оформлені грає особливу роль.

Обраний кінцевий варіант планування вигідний як у композиційному, так і в експлуатаційному відношенні.

Студія спец. дисципліни розташована на третьому поверсі навчальної будівлі. Приміщення прямокутної формі розміром 11,60 х 9,10 м.; має площу у 105,6 кв.м. Завдяки великій площі та 35 робочих місць в майстерні, викладання творчої дисципліни є раціональним та ефективним тому, що групи мають можливість більше часу проводити в майстерні та спокійно, без поспіху працювати.

Завдяки високій стелі 3,70 м. та місці розташування (південно-західної стороні), у приміщенні завжди світло та свіже повітря.

Зонування майстерні досить зручне та ергономічне, тобто кожне робоче місце як учні, так і викладача має свій особистий простір для роботи, вільного пересування та безпосереднього спілкування. Кожен учень закріплений за певним робочим місцем, має свою територію - це забезпечує концентрацію при виконанні певної роботи. Таким чином реалізуються головні культурні принципи сучасності - комплексність, раціональність та творчий підхід.

Характеристика обладнання приміщення студії. В майстерні багато учнів проводять від 2-ми до 8-ми годин у день, тому комфортність робочого місця, зручність меблів, продуманості планування і колірних рішень інтер'єрів, температура і якість повітря - усе це може сприяти або ж шкодити ефективності навчання.

В сучасної майстерні живопису меблі - це не лише елемент естетичного композиційного рішення, а й інструмент, що в певній мірі забезпечує ефективне навчання.

Робочі місця учнів - це 31 легкий деревний мольберт та 40 стільців.

Для викладача є зручний письмовій стіл прямокутної форми та стілець.

Для навчальних посібників, матеріалів та макетів в майстерні передбачені 9 шаф на кафедрі, у яких розміщені учбові та наглядні матеріали із гіпсу.

Матеріалом для виготовлення меблів майстерні було використано ДВП з ламінованим покриттям та металеві основи конструкцій.

Столи, на металевих ніжках. Стільці круглої форми, сидіння виготовлені із деревини та обтягнуті штучною шкірою. В якості ніжок використовуються металеві трубки, з додатковим круглим поперечним кріпленням у основі.

В майстерні 7 шт. декоративних подіумів - це спеціальних конструкцій, частини підлоги у приміщенні, яку розміщують вище загального рівня підлоги. Вони служать елементом архітектурного зонування приміщення, надають йому оригінальний вигляд та використовуються як додатковий матеріал у творчій діяльності учнів

На стінах рівномірно розташовані малюнки та навчальні матеріали - плакати та схеми у багетах. Розмір поверхонь - 50х70 см та висота розположення - 170 см від підлоги робить зручним їх зорове сприйняття з кожного робочого місця учня.

На вікнах штори, які крім естетичної функції ще захищають учнів від ярких променів сонця.

Оздоблювальні матеріали. В оздобленні інтер'єру в даному стилі використовуються сучасні будівельні та декоративні матеріали .

Для обробки підлоги було обрано наливну підлогу, яка має ряд суттєвих переваг. Зовні така підлога нагадує лінолеум, а на дотик схожі на гладку плитку, тільки без швів. Для фарбування підлоги приміщення було використано акрилову фарбу темно-сірого кольору, а також наливну підлогу з глянцевою та матовою поверхнями.

Для обробки стін використовувалася акрилова фарба, яка відноситься до водоемульсивних фарб. Акрилові дисперсійні фарби містять як єднального полімери або сополімери акрилу. Системи на їх основі личать практично для всіх підстав, використовуваних в будівництві. Покриття акриловими фарбами володіють хорошою паропроникливістю, тобто дозволяють стінам „дихати”. При нормальних умовах експлуатації вони забезпечують оптимальне поєднання ціна / якість. Крім цього, такі покриття пропонують найбільші можливості по колірному оформленню поверхонь. Переваги акрилової фарби очевидні: вона не має різкого запаху, не токсична, при роботі з нею не виділяє в атмосферу шкідливі компоненти. Завдяки створюваної міцної поверхні, стіни можна протирати вологою ганчіркою і навіть мити, використовуючи миючі засоби. Регулярне миття поверхні стіни, пофарбованої такою фарбою не призведе до послаблення або до знебарвлення покриття. Пофарбована стіна відмінно миється, а при необхідності перефарбовується в інший колір.

Для оздоблення стелі приміщення використовується білий банер.

Кольорове рішення

Для оздоблення інтер'єру було обрано наступні кольори:

- на стелі - відтінок білого тому що сам по собі чисто-білий колір досить холодний і не дуже привабливий. Великі білі поверхні трохи стомлюють погляд, але, якщо цю монотонність оживити колірною плямою, білий стане більш динамічним, при цьому на білому тлі усі фарби будуть набагато яскравіше. Крім того, незаперечний плюс білого в тому, що він візуально розширює простір. Особливе пожвавлення приміщенню надають тіні і півтіні, які утворюються при різній фактурі стін;

- світло-бежевий колір меблів та стін в інтер'єрі - це колір нейтрального тону. Він зробить приміщення просторим і внесе відчуття порядку. Приглушені тони коричневого часто застосовуються в житлових кімнатах, в студіях, оскільки вони створюють доброзичливу атмосферу. Комбінація фактури охороняє природні тони від нудьги і може запропонувати заспокійливу чутливість.

- сірий колір непримітний, але має багаті можливості. Важко переоцінити його значення в дизайні інтер'єра, адже сірий ідеально сполучається з будь-яким кольором і будь-яким відтінком. У силу своїх особливостей він природно стає фоном для яскравої плями або поєднання кольорів, а саме:

- світло-сірий діє дуже легко, виражає волю й піднесений психоенергетичний стан, готовність до контактів, добре заспокоює, умиротворяє й тіло й розум (прагне до білого). Стиль його руху - неприкаяність (колір примари);

- темно-сірий впливає спокійно й важко, збудження в ньому приглушено;

- сталеві й димчасті - це відтінки зрілості, що прекрасно підходять для кабінетів творчого напрямку.

Освітлення приміщення

Освітлення відіграє дуже важливу роль у житті людини. Біля 90% інформації сприймається через зоровий канал, тому правильно виконане раціональне освітлення має важливе значення для виконання всіх видів робіт. Світло є не тільки важливою умовою роботи зорового аналізатора, але й біологічним ритмом - бадьорості та сну. Отже, недостатня освітленість (або її надмірна кількість) знижує рівень збудженості центральної нервової системи, і, природно, активність усіх життєвих процесів.

Організація правильного освітлення робочих місць, виробничих, адміністративних та іншого функціонального призначення приміщень має велике санітарно-гігієнічне значення, сприяє підвищенню продуктивності праці, зниженню травматизму, поліпшенню якості продукції. Залежно від джерел світла виробниче освітлення може бути трьох видів: природне, штучне та сполучене (суміщене)

Природне освітлення -- це освітлення приміщень світлом денним світлом, яке проникає крізь світлові отвори в зовнішніх загороджувальних конструкціях. Денне (природне) світло -- теплове випромінювання Сонця, що пройшло крізь атмосферу. Це випромінювання з суцільним спектром на довжинах хвиль від 300 до 4500 нм з колірною температурою близько 5000

Досвід роботи в приміщеннях без світлових отворів показав, що зорове відключення людини від зовнішнього середовища гнітюче відображається на її психіці і несприятливо позначається на продуктивності праці.

Отже, природне джерело освітлення у майстерні спец. дисципліни - це два великих вікна розміром 300х500 см., що створює ідеальні умови для творчої роботи та вивчення основ кольорознавства. При занадто ярком сонце можна використовувати штори, які не тільки служать елементом декору, але й ще захищають від прямих променів сонця, від відблисків на робочих поверхнях, що призводить до викривленню кольорової гами малюнка.

Штучне освітлення здійснюється штучними джерелами світла (лампами розжарювання або газорозрядними) і призначене для освітлення приміщень у темні години доби або таких приміщень, які не мають природного освітлення;


Подобные документы

 • Загальна концепція оформлення інтер’єрів офісу. Об’ємно-планувальне рішення, конструктивний тип споруди. Список основних нормативних документів. Характеристика обладнання інтер’єру. Оздоблювальні матеріали, кольорове рішення, освітлення приміщень.

  дипломная работа [6,2 M], добавлен 18.09.2013

 • Аналіз вирішення функціональних вимог до інтер’єру. Розкриття концептуального та інноваційного рішень об’єкта проектування. Опис функціонального зонування, кольорового рішення та освітлення приміщень, використаного обладнання, меблів, пластики поверхонь.

  курсовая работа [5,4 M], добавлен 14.09.2014

 • Проведення класифікації, розробки типологічного ряду та виведення основних принципів архітектурно-планувальних рішень православних духовних навчальних закладів. Удосконалення методики їхнього проектування, враховуючи вітчизняний та закордонний досвід.

  автореферат [47,2 K], добавлен 11.04.2009

 • Робота над створенням стилю інтер'єру. Об’ємно-планувальне рішення, композиція, функціональне зонування об’єкту розробки. Засоби художньої виразності будинку: стиль, синтез дизайну та образотворчих мистецтв, використання якостей оздоблювальних матеріалів.

  курсовая работа [3,2 M], добавлен 06.04.2011

 • Особливість дослідження методики символізації на шляху формування художніх образів, що пов'язана із основними процесами і принципами символу архітектурно-художньої фігури міського середовища. Повселюдні характеристики конвергенції та інтеграції.

  статья [1,9 M], добавлен 21.09.2017

 • Історія розвитку готельної справи. Типологія та класифікація готелів. Загальні прийоми дизайну інтер'єрів малих готелів, особливості їх тематичного оформлення та колористичного рішення. Вибір меблів та освітлення, функціональне зонування приміщень.

  дипломная работа [8,1 M], добавлен 14.02.2014

 • Аналіз вирішення функціональних вимог, ергономічних та естетичних рішень інтер’єру. Призначення та галузь застосування, розкриття концептуального та інноваційного рішень. Опис архітектурної пластики, функціонального зонування, обладнання та меблів.

  дипломная работа [5,0 M], добавлен 14.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.