Японська чайна церемонія

Чайна церемонія як перетворений на ритуал процес заварювання чаю і чаювання, поширений в азійських країнах. Суть японського ритуалу, його головні етапи та значення, принципи: гармонія, спокій, повага та чистота. Історія формування даної традиції.

Рубрика Культура и искусство
Вид презентация
Язык украинский
Дата добавления 17.05.2014
Размер файла 5,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Інфраструктура міської гостинності. Будування першого київського готелю європейського зразку Олександром Беретті. Світські салони Києва XIX ст. Тематичне спілкування в офіційних клубних зібраннях. Київська чайна церемонія як ритуал прийому гостя.

  реферат [23,9 K], добавлен 25.10.2012

 • Каліграфічний живопис Японії. Ікебана як спосіб розуміння і пізнання навколишнього світу. Сутність ритуалу чайної церемонії. Японські театри, історія їх виникнення, жанри і види вистав. Стилі і основні принципи бойових мистецтв. Традиції пейзажного саду.

  контрольная работа [35,6 K], добавлен 07.04.2011

 • Історія та головні етапи заселення Південної Кореї, формування держави та великі представники даної країни. Народ і звичаї: демографічна ситуація, релігія і традиції, особливості побуту та сімейних відносин. Регіональні відмінності і культурна специфіка.

  курсовая работа [48,9 K], добавлен 22.06.2011

 • Історія виникнення бальних церемоній. Бали в Європі: етикет і роль придворних. Сутність і функції бальних церемоній Російської імперії, їх правила, традиції, закони, регламент. Вплив великосвітських і сімейних балів на розвиток культурних традицій Росії.

  научная работа [13,5 M], добавлен 20.10.2014

 • Поняття та функціональні особливості бібліотек, історія їх становлення та розповсюдження. Напрямки діяльності та значення в сучасному суспільстві. Перші стародавні бібліотеки, принципи їх роботи та досягнення, головні етапи та джерела наповнення.

  презентация [3,2 M], добавлен 06.04.2018

 • Отношение японцев к чистоте, физическому здоровью, к красоте и косметическим средствам. Ритуал посещения традиционных японских бань о-фуро и сэнто. Купание в горячих минеральных источниках онсэн. Забота японского правительства о гигиене своих граждан.

  реферат [31,8 K], добавлен 11.12.2012

 • Спадкоємиця греко-римського світу і Сходу. Місце Візантії в культурі світу. Історія формування філософії, релігії і світогляду Візантії. Історія, пам'ятники і значення Візантійського мистецтва. Література Візантії: історія і діячі.

  курсовая работа [21,6 K], добавлен 02.04.2003

 • В'язання як один з найпоширеніших видів рукоділля, його головні етапи та розповсюдженість на сьогодні, історія становлення та розвитку. Технологічний етап в’язання, обґрунтування вибору необхідних матеріалів та інструментів. Економічні розрахунки.

  творческая работа [564,5 K], добавлен 08.01.2014

 • Історія створення Стоунхенджу, його опис та дослідницькі відомості. Три етапи зведення, глибокий зміст композиції. Формули та припущення математика Злобіна. Історія розвитку та становлення Лондонського національного музею, опис картин його колекції.

  контрольная работа [47,3 K], добавлен 15.09.2009

 • Культуротворення як процес самовизначення людської суті. Цінності – основа людського буття в культурі, їх значення в житті та діяльності особистості. Особливості та специфічні ознаки сучасного культуротворення, його відмінні риси та етапи, ідеали.

  курсовая работа [72,6 K], добавлен 21.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.