Моделювання галузевих документальних потоків як засобу спостереження за розвитком галузі (на прикладі культури і мистецтва)

Поняття і методи оцінки галузевого документального інформаційного потоку. Інформаційне забезпечення галузей культури і мистецтва за допомогою документального потоку. Моделювання галузевих документальних потоків культури і мистецтва, його моніторинг.

Рубрика Культура и искусство
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.12.2010
Размер файла 597,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

677

2 206,5

562

1 883,5

567

100,9

1 978,0

105,0

Фізична культура і спорт

129

263,7

105

250,5

69

65,7

62,4

24,9

Література з освіти та культури

2 160

21 803,6

1 662

18 206.2

2 171

130,6

15 910,0

87.4

Друк у цілому. Книгознавство. Преса. Поліграфія

329

341,4

247

140,4

231

93,5

99,6

70,9

Мистецтво. Мистецтвознавство

163

184.2

145

187,1

158

109,0

204,8

109,5

Література із філологічних наук

Х2Х

1517,5

680

1 350,6

795

116,9

1 030,0

76,3

Художня література. Фольклор

2410

7956,0

1 956

6 858,6

2 282

116,7

5 625,0

82,0

Література для дітей

786

3 525.7

654

2 942,1

1 005

153,7

4311.0

146,5

Література універсального змісту

78

491.8

74

480.2

16

21,6

261,0

54.4

Додаток 2

Випуск книг і брошур за цільовим призначенням

Тематичні розділи

2006

2006 (грудень)

2007 (грудень)

Кількість видань,

друк. од.

Тираж, тис. пр.

Кількість видань,

друк. од.

Тираж, тис. пр.

Кількість видань,

друк. од.

% відношення до 2006 року

Тираж,

тис. пр.

% відношення до 2006 року

Всього

15 867

54 209,6

12 775

45 899,3

14 644

114,6

47 573,6

103,6

Наукові видання

2 537

1 528.4

2 090

1 434,3

2 163

103,5

914.0

63.7

Науково-популярні видання (для дорослих)

1 159

5 741,5

996

5 155,1

1 096

110,0

4 400.0

85,4

Нормативні та виробничо-практичні видання

811

1 809.9

678

1 631,7

726

107.1

838,0

51,4

Офіційні видання

922

799,4

766

745,9

917

119,7

366,0

49,1

Громадсько-політичні видання

91

273,9

71

222,2

84

118.3

2 969,0

1 336.2

Навчальні та методичні видання

5611

24 750.5

4 345

20 196,3

4 925

113,3

17 908,9

Х7.9

Літературно-художні видання

2 410

7 956.0

1 956

6 858,6

2 282

116.7

5 625,0

82,0

Видання для дітей та юнацтва

786

3 525.7

654

2 942.1

1 005

153,7

4 311.0

146,5

Довідкові видання

854

4 022,9

647

3 394,7

663

102,5

2 229.0

65,7

Інформаційні видання

23

31,3

16

24.8

14

87.5

56.1

226,2

Бібліографічні видання

199

74.5

162

60,0

126

77,8

34.6

57,7

Література релігійного змісту

247

911,6

208

695.9

392

188.5

4 914.0

706.1

Видання для організації дозвілля

204

2 740.6

179

2 499.4

249

139.1

300,8

12.0

Рекламні видання

13

43.4

7

38.3

2

28.6

0.0

-

Додаток 3

Динаміка випуску книжкових видань за тиражами у 1991-2007 роках

Додаток 4.

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ГДП 3 ПРОБЛЕМ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

Тематичний розділ

Кількість публікацій по роках

Загальна

кількість

публікацій

У %

1997

1998

1999

2000

2001

Мистецтвознавство, історія мистецтва

1

8

5

6

12

32

5,8

Образотворче мистецтво

2

--

2

2

2

8

1.4

Декорагивно-прикладне мистецтво

9

10

3

8

3

33

5,9

Архітектура

7

24

18

20

31

100

18.1

Музика

32

57

56

47

33

225

40,7

Живопис

6

10

б

2

9

33

5,9

Іконопис

2

1

--

1

_

4

0,7

Графіка

2

1

1

2

3

9

1,6

Пластичне мистецтво, скульптура

5

3

2

4

3

17

3

Кіномистецтво

4

5

1

13

16

39

7,0

Фотомистецтво

-

-

2

2

_.-

4

0,7

Театральне мистецтво

5

9

9

7

8

38

6,9

Циркове мистецтво

-

1

-

--

--

1

0,1

Танець, хореографія

2

1

1

--

3

7

1,3

Естетика

-

1

1

--

--

2

0,4

Всього

77

131

107

114

123

552

100

Додаток 5

ТИПОВИДОВА СТРУКТУРА ГДП 3 ПРОБЛЕМ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

Тип літератури та вид видань

Кількість публікацій по роках

Загальна

кількість

видань

У%

1997

1998

1999

2000

2001

Мемуарно-епістолярна

2

7

5

12

6

32

5,8

Довідкова

10

12

8

11

29

70

12,6

Навчальна, у т.ч.

підручники,

22

30

30

19

119

21,6

навчальні посібники

14

20

20

10

16

80

67,2

Самовчителі

8

10

10

8

3

39

7

Науково-дослідна, у т.ч.

монографіі узагальн. Праці

збірники тез наукових конференцій збірники наукових праць

20

7

5

5

3

4_1

10

II

9

11

44

13

10

11

10

49

11

12

14

12

53

II

15

18

9

207

52

53

57

45

37,6

25,1

25,6 27.5

21,8

Популярна, у т.ч.

15

ЗІ

10

16

11

85

14,8

довідково-популярна

5

10

4

4

7

30

35,2

науково-популярна документально-

3

7

3

5

3

21

24,7

художня

3

6

-

3

2

14

16,4

літературно-художия

-

3

-

-

-

3

3,5

альбоми

4 .

5

3

4

1

17

20

Всього

77

131

107

114

123

552

100

Додаток 6

МОВНА СТРУКТУРА ГДП 3 ПРОБЛЕМ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

Мова видань

Рік

Загальна

кількість видань

У%

1997

1998

1999

2000

2001

Українська

47

93

79

90

100

409

74,1

Російська

ЗО

38

28

24

23

143

25,9

Всього

77

131

107

114

123

552

100,0


Подобные документы

 • Вивчення документального потоку видань з мистецтва. Розкриття стану документозабезпечення публічних бібліотек виданнями з мистецтва. Аналіз кількісного і якісного складу бібліотечного фонду мистецтва ЦМБ Бориславської МЦБС, перспективи розширення.

  дипломная работа [83,7 K], добавлен 14.05.2011

 • Історичний огляд становлення іспанської культури. Стародавні пам'ятники культури. Музеї сучасного мистецтва в Мадриді. Вплив арабської культури на іспанське мистецтво. Пам'ятки архітектури в мавританському стилі. Розквіт іспанської музичної культури.

  реферат [21,1 K], добавлен 08.01.2010

 • Визначальні риси світової культури другої половини ХХ ст. Ідеологізація мистецтва та її наслідки для суспільства. Протистояння авангардного та реалістичного мистецтва. Вплив масової культури на формування свідомості. Нові види художньої творчості.

  реферат [37,1 K], добавлен 13.12.2010

 • Дослідження проблематики єдності етнокультурних і масових реалій музичної культури в просторі сучасного культуротворення. Ааналіз артефактів популярної культури, естради і етнокультурної реальності музичного мистецтва. Діалог поп-культури і етнокультури.

  статья [22,1 K], добавлен 24.04.2018

 • Гіпотези генезису мистецтва, його соціокультурний зміст і критерії художності. Дослідження поняття краси в різних культурах та епохах. Вивчення феномену масової культури. Специфіка реалістичного та умовного способів відображення дійсності в мистецтві.

  реферат [51,9 K], добавлен 03.11.2010

 • Французька і німецька просвітницька концепція культури. Суть культури як вияву у людині божественного порядку в теорії Гердера. Кантівське розуміння "розумної людини". Шиллер про роль мистецтва в рішенні конфлікту між фізичним і духовним життям людини.

  презентация [170,3 K], добавлен 04.10.2015

 • Поняття духовної культури. Сукупність нематеріальних елементів культури. Форми суспільної свідомості та їх втілення в літературні, архітектурні та інші пам'ятки людської діяльності. Вплив поп-музики на вибір стилю життя. Види образотворчого мистецтва.

  реферат [56,4 K], добавлен 12.10.2014

 • Стан та розвиток культури в другій половині 90-х років ХХ ст. Українська книга доби незалежності. Розвиток театрального мистецтва, кінодраматургії та бібліотечної справи. Вплив засобів масової інформації та їх проблематика в культурній галузі України.

  курсовая работа [50,7 K], добавлен 23.11.2014

 • Принципи утворення національної культури. Археологічна періодизація первісної культури. Знання про світ у первісної людини. Ранні форми релігії давніх людей. Твори первісного образотворчого мистецтва. Шляхи розвитку культури людства у давні часи.

  реферат [20,1 K], добавлен 06.05.2010

 • Антропологічна концепція. Теорія суперсистем культури. Локальний розвиток культур. Розвиток науки, філософії, моралі, релігії, мистецтва. Криза сучасної культури. Суперечливість між високою і низькою культурами. Особливісті марксистської концепції.

  реферат [21,6 K], добавлен 17.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.