Практичний аспект впровадження українського декоративного мистецтва, зокрема української вишивки, у навчально-виховний процес учню початкових класів

Характеристика матеріалів, що використовується при вишивці. Техніка виконання вишитих виробів. Мотиви українського народного орнаменту. Особливості кольорової гами вишивок та їх технік за регіонами. Місце декоративного мистецтва у вихованні особистості.

Рубрика Культура и искусство
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.08.2015
Размер файла 56,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Одержані результати дали змогу стверджувати, що експериментальна методика формування в учнів умінь і навичок виконання творів народного мистецтва на уроках образотворчого мистецтва значно підвищила мотивацію учнів початкової школи до творчості, сприяла допитливості та самостійності їхньої образотворчої діяльності, яка виражалася у вільному виборі засобів, матеріалів образотворчого мистецтва, у поєднанні різних орнаметнів рушників. Це продемонстрували учні експериментального класу під час роботи над підсумковими завданнями. Порівняльний аналіз робіт щодо їх якісної характеристики показав, що учні з високим рівнем сформованості умінь виконання творів народного мистецтва мають розвинуте просторове мислення, розвинуту асоціативність, фантазію, насиченість уяви цікавими художніми образами та володіють відповідними образотворчими навичками.

У процесі проведення дослідження виявилося, що дана методика роботи ефективна у плані естетичного виховання молодших школярів. Зокрема, ми спостерігали за результатами виконання малюнків та інших видів практичних робіт. Після ознайомлення із творів народного мистецтва, у процесі виконання практичних образотворчих робіт різних видів діти стали акуратніше працювати, частішими стали прояви естетичних суджень на теми мистецтва, удосконалилися навички образотворчої діяльності.

Результати проведеного аналізу підтверджують адекватність та методичну достовірність розроблених нами педагогічних умов формування в учнів умінь і навичок виконання творів народного мистецтва реальному навчально-виховному процесу початкової школи.

Висновок

Історичною основою розвитку української культури упродовж віків і в сучасний період є народна творчість. Вона виступає як одна із форм суспільної свідомості і діяльності, явище соціально зумовлене. Народна творчість включає в себе різні види художньої діяльності, промислів і ремесел українського народу. У різні історичні епохи, залежно від зміни соціальних формацій, зазнавало змін і народне декоративне мистецтво, його ремесла і промисли. Однак завжди його визначальними рисами залишалися колективний характер творчості й спадковість багатовікових традицій.

Кожен вид народних промислів і ремесел як різновиду народної творчості має власну історію, художні виражальні засоби: матеріал, мову, способи передачі відомого, знайденого. У народній художній творчості діє закон єдності колективного та індивідуального, традицій і новаторства. Проте, хоча окремі види мистецтв і мають схильність до об'єднання, навіть злиття, однак важливе значення має розвиток специфічних особливостей кожного з них, бо кожен вид зокрема вносить дещо своє, нове, оригінальне до світової художньої культури.

Жанрово-видова структура народних промислів і ремесел різноманітна, що створює значні можливості для їх використання у практиці образотворчої діяльності учнів початкових класів. На уроках декоративного малювання учні ознайомлюються з кращими зразками українського народного декоративно-прикладного мистецтва, вивчають побудову узорів, самі складають узори і підбирають кольори для оздоблення різних предметів. Уроки декоративного малювання особливо розвивають учнів, якщо проводяться з підбиранням наочних посібників із справжніх зразків творчості.

Естетичне виховання молодших школярів має високий розвивальний потенціал за умови врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів і передумов формування у них поглядів, які склалися на попередньому етапі розвитку. Воно здійснюється під впливом багатьох факторів, зокрема творів декоративно-прикладного мистецтва. Важливе місце при цьому займає використання художніх технік народного мистецтва. Форми роботи з молодшими школярами зумовлені видами естетичної діяльності, які планує вчитель, а їх різноманітність забезпечує комплексний системний підхід до впливу на особистість. Однак особлива роль у естетичному вихованні належить народному мистецтву, промислам і ремеслам.

У процесі проведення і підведення підсумків дослідження виявилося, що в естетичному розвитку молодших школярів особливо важливу роль відіграє їхня образотворча діяльність. Діти охоче малюють, проте характерною ознакою малюнків більшості дітей є схематичність зображення, що обумовлюється недостатнім загальним розвитком дітей, обмеженістю їхніх уявлень про навколишню дійсність. Техніка виконання малюнків однотипна, у них переважає спрощене зображення Деякі діти не вміють назвати кольорів. Разом з тим малюнки дітей молодшого шкільного віку відзначаються виразністю. Відсутність досвіду, образотворчої грамоти не шкодить дитячому малюнку, його виразності і щирості.

Діти молодшого шкільного віку порівняно легко оволодівають елементарними вміннями працювати олівцем і пензлем, у них розвивається почуття ритму. На заняттях учні опановують способи побудови зображення, правила застосування матеріалів і приладдя, набувають технічних умінь.

Отже, у процесі нашого дослідження підтвердилася його гіпотеза, що використання етнографії народного мистецтва України і ремесел в образотворчій діяльності є дієвим засобом естетичного розвитку молодших школярів, розвитку національної свідомості учнів, розвитку естетичних смаків, творчого потенціалу особистості.

Список використаної літератури

1. Алісійчук О.С. Морально-естетичне виховання молодших школярів / О.С. Алісійчук - К.: Академія. - 2001. - 160 с.

2. Антонович Є. А. Художні техніки в школі / Є. А. Антонович - К.: ІЗМН.- 1997. - 312 с.

3. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво/ Є.А. Антонович - Львів: Світ.- 1992. - 271 с.

4. Велигоцкая И. Украинская народная живопись. // Декоративное искусство / И. Велигоцкая - М.: 1976. - 123 - 154 с.

5. Величко Ю.В. Український живопис / Ю.В. Величко - К.: Мистецтво. 1989. - 191 с.

6. Вільчинський В.М. Образотворче мистецтво. 1-2 класи / В.М. Вільчинський - К.: Рад. шк. 1991. - 128 с.

7. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія / В.М. Галузинський- К.: Вища школа. 1995. - 237 с.

8. Дмитриева А. Словесный художественный образ и детский рисунок / А. Дмитриева // Искусство в школе. - 1993. - №2. - С. 39 - 43.

9. Задорожний В.І. Уроки образотворчого мистецтва. 1 - 3 класи / В.І. Задорожний - К.: Рад. шк. 1972. - 151 с.

10. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка / Р.В. Захарчук-Чугай - К.: Наукова думка. 1988. - 142 с.

11. Кара-Васильєва Т. Українська вишивка / Т. Кара-Васильєва - Київ: Мистецтво. 1993. - 142 с.

12. О. Е Ковальов

13. Люблінська Г.О. Дитяча психологія / Г.О. Люблінська - К.: Вища школа. 1974. - 354с.

14. Мириманов В.В. Малая история искусства: Первобытное и традиционное искусетво / В.В. Мириманов - М.: Знание. 1973. - 456 с.

15. Пилипенко Д.Г. Малювання з методикою викладання / Д.Г. Пилипенко - К.: НДПІ. 1971. - 35 с.

16. Селієачов М. Проблеми Петриківки // Образотворче мистецтво / М. Селієачов - К.: Освіта. 1981. - 114 с.

17. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5 т. / В.О. Сухомлинський - К.: Рад. шк.. 1973. - 464 с.

18. Тищенко О.Р. Декоративно-прикладне мистецтво східних слов'ян і давньоруської народності / О.Р. Тищенко - К.: Основи. 1985. - 188 с.

19. Павлюка C. П. Українське народознавство / За заг. ред. C. П. Павлюка. - Львів: Фенікс. 1994. - 384 с.

20. Ушинський К.Д. Вибрані твори у 2т. / К.Д. Ушинський - К.: Педагогіка. 1976. - 124 с.

21. Храпченко М. Эстетические и художественные ценности // Контекст / М. Храпченко -1981. - Москва. 1982. - 22 c.

22. Художні промисли України. -- Київ: Мистецтво. 1992. - 386 с.

23. Шевченко Г.П. Естетичне виховання у школі / Г.П. Шевченко - К.: Рад. школа. 1986. - 178 с.

24. Шестакова Е.И. Украинская декоративная роспись / Е.И. Шестакова-- К.: «Реклама». 1989. - 216 с.

25. Шкаровская Н. Народное самодеятельное искусство / Н. Шкаровская - Л.: «Аврора». 1975. - 264 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розвиток декоративного мистецтва від часу його виникнення до кінця ХХ століття. Різновиди народного декоративного мистецтва, що переважають на Галичині, їх художні особливості, порівняльний аналіз в системі загальноукраїнського народного мистецтва.

  дипломная работа [129,2 K], добавлен 23.07.2009

 • Історія виникнення української народної вишивки. Особливості народного мистецтва вишивання в Україні. Різноманітні техніки та орнаменти вишивок, її територіальні особливості. Роль та вплив вишивання у процесі родинного виховання майбутніх поколінь.

  реферат [36,3 K], добавлен 22.01.2013

 • Відомості про виникнення досконалої техніки обробки металів, зокрема карбування, на Україні. Технологія художньої обробки металу. Внесок у розвиток мистецтва карбування металів скіфських майстрів. Карбування ювелірних виробів декоративного призначення.

  реферат [332,9 K], добавлен 18.10.2010

 • "Вітер свободи" - важливий культурний феномен 80-х років. Аналіз розвитку українського мистецтва, починаючи з 80-х років. Особливості сучасного українського мистецтва. Постмодерністські риси української літератури та живопису 80-90-х років ХХ ст.

  контрольная работа [41,2 K], добавлен 26.09.2010

 • Загальна характеристика хореографічного мистецтва як одного із самих масових і дійових засобів естетичного виховання. Джерела виникнення народного танцювального мистецтва, становлення українського народного танцю. Характерний та народно-сценічний танець.

  контрольная работа [28,3 K], добавлен 13.02.2011

 • Особливості розвитку театрального мистецтва в Україні у другій половні ХІХ ст. Роль українського театру в історії українського відродження і формуванні української державності. Загальна характеристика виступів українського професійного театру за кордоном.

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 19.09.2010

 • Аналіз історико-культурних умов та особливостей розвитку українського народного мистецтва 1920-1950-х років. Вивчення мистецької спадщини Катерини Білокур, яка представляє органічний синтез народної і професійної творчості у царині декоративного розпису.

  дипломная работа [100,1 K], добавлен 26.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.