Абіотичні фактори середовища

Поняття, предмет і завдання екології, основні екологічні фактори. Характеристика абіотичних чинників середовища: світло і вологість, а також температура, радіація, хімічне забруднення. Підтримка нормальної життєдіяльності в несприятливих умовах.

Рубрика Экология и охрана природы
Предмет Екологія
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) incognito
Дата добавления 11.11.2010
Размер файла 31,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Предмет і завдання екології. Закономірності життєдіяльності різних співтовариств живих істот. Контроль стану середовища. Найвпливовіші хімічні, фізичні фактори. Абіотичні чинники середовища: світло і вологість, температура, радіація, хімічне забруднення.

  реферат [27,5 K], добавлен 15.11.2010

 • Аспекти взаємодії в системі людина – природне середовище. Основні причини виникнення екологічної кризи. Наслідки забруднення навколишнього середовища токсичними речовинами. Фактори, методи та витоки забруднення гідросфери, літосфери та атмосфери.

  реферат [336,1 K], добавлен 13.12.2013

 • Поява мегаполісів їх та стихійна реконструкція, вплив міського середовища на повітряний і водний басейни, зелені масиви. Структура антропогенних чинників забруднення повітря. Екологічні проблеми урбанізованих територій та можливі шляхи їх подолання.

  реферат [23,5 K], добавлен 02.11.2010

 • Предмет, завдання і види сучасної екології. Загальні закономірності впливу екологічних факторів на живі організми. Біосфера як глобальна екосистема. Забруднення навколишнього природного середовища та його охорона. Проблеми відходів людської діяльності.

  курс лекций [2,9 M], добавлен 14.12.2011

 • Основні екологічні закони, принципи та правила. Забруднення атмосфери нафтопродуктами та шкідливими викидами автотранспорту. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами тваринництва. Технологічні втрати грунтів та водна ерозія.

  отчет по практике [1,3 M], добавлен 20.12.2011

 • Дослідження природних факторів виникнення несприятливих екологічних ситуацій як важливе для забезпечення нормальної життєдіяльності людини. Природні стихійні лиха, що завдають шкоди сільському господарству. Види несприятливих екологічних ситуацій.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 14.09.2015

 • Аутекологія - наука про екологічні фактори: їх класифікація та вплив на життєдіяльність організмів. Абіотичні, біотичні та антропогенні фактори. Поток енергії їжі у екологічній системі. Основні закони біогеохімічного кругообігу за В. Вернадським.

  лекция [1,9 M], добавлен 01.07.2009

 • Термін "екологія" на сучасному етапі розвитку суспільства. Поняття екологічного фактора, його критерії та рівні дії. Класифікація екологічних факторів. Поняття про лімітуючий фактор. Кліматичні та едафогенні фактори. Екологічна роль факторів харчування.

  реферат [23,7 K], добавлен 23.02.2011

 • Підходи у визначенні взаємин людини й природи. Поняття екосистеми. Зв'язки організмів в екосистемах. Склад і функціональна структура екосистеми. Харчові ланцюги. Фактори середовища. Основні закони, правила й принципи екології. Поняття, границі біосфери.

  курсовая работа [53,6 K], добавлен 21.08.2008

 • Вплив екологічних факторів на живі організми. Закони дії екологічних факторів. Стенотопні та евритопні види в біогеоценозі. Класифікація екологічних факторів. Основні групи рослин. Температурний режим, вологість. Гомотипові реакції. Антропогенні фактори.

  презентация [2,9 M], добавлен 27.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.