Практика обчислення економічних ризиків підприємства

Прийняття рішення щодо впровадження у виробництво нової моделі на основі аналізу очікуваного прибутку. Обчислення сподіваної норми прибутку та ризику портфелю цінних паперів. Матриця прибутку та матриця витрат для розрахунку максимального прибутку фірми.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 05.10.2013
Размер файла 22,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ»

ВАРІАНТ №14

Задача 1

Умова

Підприємство випускає міксери і отримує прибуток в залежності від попиту. Керівництво підприємства вирішує проблему впровадження у виробництво нової моделі міксера, яка у випадку високого та середнього попиту на нього, може мати значно вищий прибуток, але в випадку низького попиту підприємство буде мати збитки. Відповідні значення прибутку та ймовірності наведені в таблиці (прибуток вимірюється в умовних грошових одиницях). Необхідно вирішити, чи потрібно запроваджувати в виробництво нову модель чи ні?

Стара Модель

Нова Модель

Високий

попит

Середній

попит

Низький

попит

Високий

попит

Середній

попит

Низький

попит

Прибуток

80

50

-20

300

100

-100

Ймовірність

0,2

0,7

0,1

0,2

0,5

0,3

Розв'язок:

Рх=А1Х1+А2Х2+АnXn

Рст.мод.=(80*0,2)=16 тис. грн.

Рст.мод.=(50*0,7)=35 тис. грн.

Рст.мод.=((-20)*0,1)=збиток

Рст.мод.=(80*0,2)+(50*0,7)+((-20)*0,1)=49 тис. грн.

Рнов. мод.=(300*0,2)=60 тис. грн.

Рнов. мод.=(100*0,5)=50 тис. грн.

Рнов. мод.=((-100)*0,3)= збиток

Рнов. мод.=(300*0,2)+(100*0,5)+((-100)*0,3)=129 тис. грн.

Порівнюючи величини очікуваного прибутку при впровадженні у виробництво нової моделі, можна зробити в висновок, що величина одержуваного прибутку при високому і середньому попиті значно вищий чим при продажу старої моделі., і складає 60 тис. грн.., і 50 тис. грн.., в порівняні з 16тис. грн, і 35 тис. грн.., а середня величина -- 49 тис. грн; при продажу старої моделі, і 129 тис. грн. при продажу нової моделі.

Задача №2

Умова: Акції виду А1, А2 мають норми прибутку m1, m2, ступінь ризику у1, у2 відповідно, коефіцієнт кореляції с12.

 

А1

А2

 

 

m1(%)

у1(%)

m2(%)

у2 (%)

с12

10

45

10

55

5

-0,5

На основі цих акцій створюється ПЦП. Необхідно:

1. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ризик ПЦП, якщо акції виду А1 складають 20% вартості цього портфеля;

2. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ризик ПЦП, якщо акції виду А1 складають 80% вартості ПЦП;

3. Створити оптимальний ПЦП (тобто такий, що має мінімальний ризик);

4. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінку ризику портфеля з мінімальним ризиком.

Розв'язок:

1.

х1=0,2

х2=0,8

m1=45

m2=55

у1=10

у2=5

с12= -0,5

М(х1)=?mі*хі=0,2*45+0,8*55=53

у==v10І*0,2І+5І*0,8І+2*10*5*(-0,5)*0,2*0,8=3,46

2.

х1=0,8

х2=0,2

m1=45

m2=55

у1=15

у2=20

с12=-0,5

М(х1)=?mі*хі=0,8*45+0,2*55=47

у= =v10І*0,8І+5І*0,2І+2*10*5*(-0,5)*0,8*0,2=7,54

3.

Х1*===0,29

Х2*=1- Х1*=1-0,29=0,71

4.

х1=0,29

х2=0,71

m1=45

m2=20

у1=10

у2=5

с12=-0,5

М(х1)=?mі*хі=0,29*45+0,71*55=52,1

у=?уІ*хІ+2*у1*х1*у2*х2*с12=v10І*0,29І+5І*0,71І+2*10*0,29*5*0,71*(-0,5)=3,19

Висновок: оптимальний портфель цінних паперів той в якому: акції виду А1 складають 29% вартості ПЦП, акції виду А2 складають 71% вартості ПЦП. Норма прибутку оптимального ПЦП 52,1, ризик ПЦП 3,19.

Задача 3

прибуток ризик портфель матриця

Вибір фірми, що здатна стати партнером в сумісному підприємництві для машинобудівного підприємства, пов'язаний, в першу чергу, з визначенням технічних можливостей співробітництва. Відсутність у вітчизняного підприємства значних фінансових резервів у ВКВ зумовлює необхідність залучення зарубіжних партнерів, що є метою створення виробництва, яке стане конкурентоздатним на зовнішньому ринку, або такого, що замінює імпорт за умови повної валютної самоокупності. Керівництво підприємства повинне зробити вибір однієї з пропозицій зарубіжних фірм:

хг фірма-партнер пропонує все основне технологічне обладнання (станки, преси тощо);

х2- компанія надає право на промислову власність (торгову марку і ліцензії);

х3 - фірма передає інструменти, додаткове обладнання, "ноу-хау";

х4 - компанія приймає участь тільки в наданні грошових засобів в ВКВ.

На продукцію підприємства може бути: великий попит; середній попит; низький попит. Виходячи з цього, керівництву підприємства була надана матриця прибутків (тис. дол.):

25 12 6

15 8 10

F=

20 18 14

30 23 7

Керівництво підприємства цікавить така пропозиція зарубіжних фірм, яка дає можливість отримати як максимальний сподіваний прибуток, так і мати мінімальний ризик.

1. Критерія Севіджа

Матриця прибутку

Високий попит

Середній попит

Низький попит

Х1

25

12

6

Х2

15

8

10

Х3

20

18

14

Х4

30

23

7

30

23

14

Побудуємо матрицю прибутку. При кожному рівні попиту і відповідній пропозиції вибираємо максимальне значення, при якому буде максимальний прибуток.(30)

Матриця втрат

Високий попит

Середній попит

Низький попит

Х1

5

11

8

11

Х2

15

15

4

15

Х3

10

5

0

10

Х4

0

0

7

7

При аналізі матриці втрат, за теорією Севіджа, перевагу слід надати рішенню для якого втрати при різних максимальних варіантах є мінімальними.(7)

Висновок. Побудував дві матриці ми можемо зробити висновок, що підприємству для одержання максимального прибутку :

· При високому і середньому попиті слід обрати 4 пропозицію зарубіжної фірми.

· При низькому попиті максимальний прибуток досягається при обранні 3 пропозиції зарубіжної фірми.

· Мінімальний ризик втрат будуть якщо підприємство обере 4 варіант пропозиції зарубіжної фірми.

2. Критерії Лапласа

Високий попит

Середній попит

Низький попит

Середнє

Х1

25

12

6

14

Х2

15

8

10

11

Х3

20

18

14

17

Х4

30

23

7

20

· При критерії Лапласа, розраховуємо середнє значення кожної пропозиції, при різних рівнях попиту, і обираємо найбільше значення. Для нашого прикладу найбільш ефективним буде 4 пропозиція фірми з середнім значенням прибутку 20.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Обгрунтування господарських рішень щодо збільшення прибутку підприємства. Сутність інвестиційної діяльності організації. Характеристика рішення щодо впровадження нового виробничого обладнання. Обгрунтування заходів щодо зниження господарського ризику.

  курсовая работа [480,4 K], добавлен 28.05.2014

 • Економічна сутність та функції прибутку. Формування і розрахунок показників прибутку на підприємствах України. Економічні фактори, що впливають на розмір прибутку. Планування прибутку на підприємстві. Рентабельність.

  реферат [30,9 K], добавлен 22.07.2007

 • Сутність прибутку у фінансово-господарській діяльності підприємства. Формування поняття прибутку. Основні показники прибутку та основні види розрахунку рентабельності. Основні принципи, напрямки і етапи розподілу та використання прибутку підприємства.

  курсовая работа [65,9 K], добавлен 02.07.2011

 • Визначення сподіваної та потрібної норми прибутку ризикованого вкладення капіталу в акції з різними значеннями бета-коефіцієнтів згідно моделі оцінки капітальних активів. Аналіз залежності зміни безризикової норми прибутку від росту інфляційної премії.

  контрольная работа [259,4 K], добавлен 17.09.2010

 • Економічна суть та значення прибутку в умовах ринкової економіки. Основні показники прибутку та види розрахунку рентабельності, його значення і фактори впливу на нього. Економічні фактори, що впливають на розмір прибутку, шляхи та джерела його підвищення.

  курсовая работа [727,9 K], добавлен 21.04.2011

 • Економічна сутність витрат підприємства на виробництво продукції. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Удосконалення організації та автоматизація аналізу витрат на виробництво на основі використання інформаційних технологій.

  курсовая работа [222,8 K], добавлен 23.11.2014

 • Методичні підходи до аналізу впливу цін, витрат та обсягів виробництва на прибуток підприємства. Оцінка чутливості операційного прибутку до змін ціни та структури витрат. Впровадження інвестиційного проекту для підвищення рівня прибутковості підприємства.

  дипломная работа [443,3 K], добавлен 13.12.2013

 • Сутність, значення прибутку в господарській діяльності підприємств. Джерело формування загальної величини прибутку підприємства та види прибутку. Напрями підвищення прибутковості вітчизняних суб’єктів господарювання. Шляхи оптимізації розподілу прибутку.

  курсовая работа [1003,8 K], добавлен 16.12.2010

 • Особливості господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва в ринкових умовах. Організаційно-економічна характеристика підприємства. Аналіз складу і динаміки його доходів, витрат, прибутку і показників рентабельності. Резерви збільшення прибутку.

  дипломная работа [793,4 K], добавлен 11.01.2014

 • Теорії "утримання", "чекання", "ризику". Джерела формування прибутку, напрямки його розподілу. Еволюція теоретичних підходів у визначенні сутності прибутку, порівняння поглядів на нього видатних економістів минулого. Аналіз рентабельності підприємства.

  курсовая работа [927,8 K], добавлен 05.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.