Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

Підприємство малого бізнесу. Аналіз малого підприємництва. Організаційно-правові форми підприємства. Поняття малого підприємництва. Досвід малого підприємництва в зарубіжних країнах. Сучасне підприємництво. Роль жінок в розвитку малого підприємництва.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.09.2008
Размер файла 47,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Мале підприємництво веде до оздоровлення економіки в цілому, що наочно видне з даної роботи. Отже кращим виходом з кризової ситуації, що створилася в Україні, була б державна політика уряду, направлена на розширення і розвиток підприємств малого підприємництва в нашій країні.

Хотілося б помітити, що безперечна перспективність сектора малого і середнього підприємництва в сучасній економіці і, отже, великий інтерес до нього не слід розглядати лише як чергову компанію в системі антикризових заходів, але і як довготривалий напрям структурної політики, що природним чином забезпечує органічну змичку відтворювальних і ринкових процесів в украінському господарстві, реалізацію сучасної стратегії економічного зростання протягом довготривалого переходу. Бо, саме малі підприємства, особливо у разі задовільної розробки нової державної політики в області малого підприємництва, можуть стати основою ринкових структур в багатьох галузях, забезпечити перелив інвестицій в сфери найефективнішого додатку ресурсів і тим самим з'єднати процеси структурної політики і формування всеросійського ринку.

Слід зазначити, що відкрите акціонерне суспільство традиційно вважається формою організації крупного бізнесу, а для середнього і дрібного підприємництва найбільш прийнятні такі структури, як товариство з обмеженою відповідальністю і закрите акціонерне суспільство. Що ж до повного і командитного товариств, то на практиці вони зустрічаються досить рідко.

Необхідно підкреслити основні характеристики, що дозволяють малому бізнесу динамічно розвиватися. До них відносяться:

швидке реагування на кон'юнктуру;

рішення соціальних питань, наприклад, можливість швидко створювати нові робочі місця;

протидія монополізму в економіці;

активізація структурної перебудови економіки.

Таким чином, важко переоцінити значущість розвитку малого бізнесу для нашої країни, де воно здатне корінним чином і без істотних капітальних вкладень розширити виробництво багатьох споживацьких товарів і послуг (в першу чергу - для малозабезпеченої більшості населення) з використанням місцевих джерел сировини, розв'язати проблему зайнятості, прискорити науково-технічний прогрес і скласти позитивну альтернативу кримінальному бізнесу.

Об'єктивності ради необхідно відзначити, що економічний ризик у сфері малого підприємництва як правило вище, і «життєвий цикл» малих підприємств звичайно коротше, ніж крупних компаній. Навіть в благополучних промислово розвинених країнах невеликі підприємства випробовують цілий ряд характерних труднощів. От чому всюди: в Європі, Японії, США, країнах Південно-східної Азії - дрібне і середнє підприємництво знаходить все більш широку підтримку держави. Дана підтримка надається у вигляді:

організаційно-інфраструктурної форми (спрощений порядок реєстрації, навчання і перепідготовка кадрів, стимулювання зв'язків між крупним і малим бізнесом на основі механізмів франчайзингу, субпідряду і лізингу і т. д.);

фінансової форми (введення пільгового режиму оподаткування і кредитування, забезпечення держзамовленням, стимулювання банків і компаній страховок до кредитування і страхування малих підприємств і т. д.);

майнової форми (науково-технологічна підтримка, пільгування умов надання в оренду приміщень і устаткування, що знаходиться в державній власності, а також формування державних лізингових компаній і т. д.).

Підводячи підсумки, можна констатувати, що не дивлячись на позитивні зсуви в розвитку малого підприємництва в Україні, існують проблеми, перешкоджаючі його повноцінному розвитку. Однієї з найгостріших проблем в діяльності більшості суб'єктів малого підприємництва - проблема пошуку і отримання фінансових ресурсів.

Отже, розвиток підприємницької діяльності в Україні - складний і суперечливий процес, що має ряд специфічних особливостей. Поки він йде шляхом проб і помилок. Іноді намагається перейняти зарубіжний досвід. Такі спроби бувають успішними тільки у разі обліку специфіки нашої країни. Найефективніший спосіб рішення будь-якої проблеми - її чітке визначення на основі системи цінностей і недвозначної концепції. Це задача теоретичного дослідження української економіки.

Список літератури.

Відягин В. И. Экономическая теорія (політекономія): підручник для Вузів. - М., 2000. - 546 з.

Мурашок А. І. І ін. Малий бізнес: економіка, організація, фінанси.  - М., 1999. - 428 з.

Оніщук Я. В.Фінансове забезпечення діяльності малого бізнесу. //Фінанси України. 7, 2003. - С.51-59.

Гончарова Н. В. Напрямки розвитку інтеграційних процесів у сфері фінансової підтримки малого підприємництва. //Фінанси України. 7, 2003. - З. 75-83.

Романів М. В. Фінансова підтримка підприємництва. //Фінанси України. 9, 2003. - З. 32-35.

Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для организаций - субъектов малого предпринимательства / Состав. О.В. Кратт. - М.: Экзамен, 2002.

Шестоперов О. Современные тенденции развития малого предпринимательства в России// Вопросы экономики, №4, 2001

Шеховцов А. Законодательство и развитие малого бизнеса в регионах// Вопросы экономики, №4, 2001

http://www.mb-gov.ru/worktext/

http://www.sbcnet.ru/news/

http://www.smb-support.org/news/

Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебное пособие. - М.:ИНФА-М, 2002.

Муравьев А. И. И др. Малый бизнес: экономика, организация, финансы. - М., 1999.


Подобные документы

 • Мале підприємництво, сутність та еволюція розвитку. Роль малого підприємництва в умовах ринкової економіки. Механізм оподаткування, проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні. Зарубіжний досвід функціонування малого підприємництва.

  курсовая работа [107,5 K], добавлен 20.03.2011

 • Аналіз впливу законодавчого регулювання діяльності малих підприємств та його наслідків. Етапи формування малого підприємництва в Україні. Основні проблеми процесу розвитку малого підприємництва та шляхи їх подолання. Малі підприємства в сфері обігу.

  статья [203,7 K], добавлен 22.02.2018

 • Основи малого та середнього підприємництва. Суть і система організації та принципи діяльності підприємств. Форми державної і недержавної підтримки підприємництва. Проблеми, які потребують вирішення у сфері підтримки малого і середнього підприємництва.

  курсовая работа [124,0 K], добавлен 20.03.2009

 • Структура та особливості малого підприємництва в аграрній сфері. Його сильні й слабкі сторони, можливості й загрози розвитку. Аналіз сучасного стану, а також тенденції розвитку малого підприємництва в аграрному секторі економіки України, проблеми.

  статья [265,7 K], добавлен 19.09.2017

 • Принципи державної політики у сфері малого підприємництва, оцінка впливу регуляторних бар'єрів на його розвиток. Методика оцінки результативності функціонування малого підприємництва залежно від рівня управління в адміністративно-територіальних одиницях.

  автореферат [32,1 K], добавлен 25.09.2010

 • Суть, роль та функції малих підприємництв у різних моделях змішаної економіки. Особливості встановлення сектору малого підприємництва у Азії. Економічний розвиток країн Америки. Малі приватні підприємства в економіці держав Європи.

  курсовая работа [159,1 K], добавлен 27.07.2003

 • Загальна характеристика малого бізнесу, його вагомі конкурентні переваги та негативні риси. Державна політика підтримки малого і середнього підприємництва в Україні як самостійного і незамінного елементу ринкової економіки, його значення та функції.

  презентация [3,7 M], добавлен 15.11.2015

 • Роль малого підприємництва у структурі перехідної та розвиненої ринкової системи. Статистична оцінка діяльності підприємств малого бізнесу. Шляхи забезпечення позитивного розвитку, форм державної та регіональної підтримки малого підприємництва в Україні.

  научная работа [182,3 K], добавлен 18.05.2014

 • Аналіз стану розвитку малого підприємництва в Україні на сучасному етапі, проблеми та можливі шляхи їх вирішення, підвищення ефективності функціонування. Вирішення питань зайнятості населення як одне із головних завдань розвитку малого підприємництва.

  статья [16,1 K], добавлен 13.11.2011

 • Формування ринкової системи в сучасних умовах. Загальні основи малого та середнього підприємництва. Державна політика підтримки підприємництва. Проблеми, які потребують втручання держави у вирішенні їх у сфері підтримки малого і середнього підприємництва.

  реферат [68,7 K], добавлен 20.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.