Характеристика Вінницької області

Місце і роль Вінницької області в розвитку економіки країни. Характеристика природно-ресурсного потенціалу. Динаміка чисельності, склад і структура населення регіону. Баланс галузевого виробництва. Механізм реалізації регіональної економічної політики.

Рубрика География и экономическая география
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 28.03.2012
Размер файла 1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Рис.1. Динаміка інвестицій в основний капівтал Вінницької областіза 2004-2008 рр., млн. грн.

З таблиці 6 видно, що протягом досліджуваного періоду інвестиції в основний катітал характеризувалися високими темпами зростання. У Вінницькій області за даний період середній щорічний абсолютний приріст становив 899,25 млн. грн.

3.3 Валова продукція регіону

Таблиця 7. Валовий регіональний продукт

Валовий регіональний продукт

2005

2006

2007

2008

2009*

Всього, у фактичних цінах, млн.грн.

10207

12414

15381

20094

У розрахунку на одну особу, у фактичних цінах, грн.

5966

7328

9159

12061

У порівнянних цінах, у відсотках до попереднього року

105,3

106,2

103,4

106,8

84,9

*/попередні дані, уточнення вносяться після виходу остаточних річних даних у відповідності до офіційної інформації.

4. Зовнішньоекономічна діяльність області. Структура експорту та імпорту

Зовнішньоекономічна діяльність: Обсяги експорту товарів за 2009 р. становили 479,0 млн. дол. США і зменшились, порівняно з 2008 р., на 0,8%; обсяги імпорту склали 263,0 млн. дол. США і зменшились на 37,0%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 216,0 млн. дол. США (у 2008 р. позитивне сальдо досягало 65,0 млн. дол. США). Зовнішньоторговельні операції з товарами суб'єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 105 країн світу. До країн СНД у 2009 р. було експортовано 47,7% усіх товарів, до країн ЄС -35,1% (у 2008р. - відповідно, 54,9% і 38,0%). З країн СНД 55,4% (у 2008р. - 15,9% іімпортовано 29,8% усіх товарів, з країн ЄС 67,3%). Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Російської Федерації (32,4% від загального обсягу експорту), Польщі (10,8%), Німеччини (9,1%), Білорусі (5,5%), Литви (3,1%), Єгипту (2,9%), Молдови і Бельгії (по 2,7%) та Індії (2,6%). Найбільші імпортні надходження здійснювались з Польщі (16,3%), Білорусі (13,3%), Німеччини (11,3%), Російської Федерації (11,0%), Італії (6,0%), Нідерландів (5,9%), Казахстану (4,7%), Туреччини (4,6%), Китаю (3,6%) та Бельгії (3,2%). Імпортні поставки у 2009 р. порівняно з 2008 р., збільшились з таких країн-партнерів CНД, як Білорусь та Казахстан; з країн ЄС - Кіпр, Данія, Чеська Республіка та Естонія; з інших країн - Норвегія та Туреччина. Одночасно спостерігається вагоме зменшення обсягів імпорту, згідно з угрупуваннями країн, з Молдови, Російської Федерації, Австрії, Франції, Сполученого Королівства, Словаччини, Угорщини, Німеччини, Литви, Нідерландів, Іспанії, Польщі, Італії, Бельгії, Китаю та Сполучених Штатів Америки. Основу товарної структури зовнішньої торгівлі товарами складають готові харчові продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження, текстильні матеріали та текстильні вироби і продукти рослинного походження. Крім того, вагома частка належить машинам, обладнанню та механізмам, деревині і виробам з деревини, продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості і живим тваринам та продуктам тваринного походження. У 2009 р. з Вінниччини було експортовано 624,8 тис. дал. горілки (на 61,5 тис. дал. менше, ніж у 2008 р.), 216,5 тис. т зернових культур (на 172,5 тис. т більше, ніж у 2008 р.), 105,1 тис. т олії соняшникової на 85,2 тис. т більше, ніж у 2008 р.), 4,5 тис. т цукру білого (на 4,4 тис. т більше). За 2009 р. на Вінниччину було імпортовано 6,2 тис. т м'яса свиней, 9,4 тис. т м'яса і субпродуктів домашньої птиці, 1,3 тис. т масла вершкового та інших молочних жирів, 11,4 тис. т бензинів автомобільних і 98,9 т медикаментів.

5. Склад і структура місцевих бюджетів

До загального фонду бюджету ОБЛАСТІ за січень-травень 2010 року надійшло 557,5 млн.грн. власних і закріплених доходів, що складає 108,4% від показників, запланованих місцевими радами згідно тимчасового помісячного розпису (заплановано 514,4 млн.грн.). Додатково отримано до плану на 5 місяців 43,1 млн.грн. До розрахункових показників Мінфіну України на 2010 рік (1515,1 млн. грн.) надходження доходів до бюджету області становлять 36,8% . Порівняно з січнем-травнем минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 49,8 млн.грн., або на 9,8 %. Доходну частину бюджету до плану на 5 місяців з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконали - 33, або 97 %, не виконано лише бюджет м. Могилів-Подільського, по якому виконання склало 97,4 %. Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету отримано також 865,3 млн.грн. дотацій, або 99,5% плану на 5 місяців (недоотримано 4,0 млн.грн.) та 365,6 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 100% до плану на 5 місяців. З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 1788,4 млн.грн., або 102,2 % до уточненого плану на 5 місяців (план 1749,3 млн.грн.). За 5 місяців по бюджету області проведено видатків загального фонду в сумі 1695,7 млн.грн., що становить 97,8% плану на 5 місяців (1733,4 млн.грн.). Станом на 01.06.2010 р. кредиторська заборгованість по видатках загального фонду по зведеному бюджету області становила 49,8 млн.грн. (зменшилась за травень на 30,6 млн.грн.), причому прострочена заборгованість із виплати зарплати відсутня. На даний час завершується робота по перерахуванню заробітної плати до встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» рівня, розпочато виплату відпускних працівникам освіти.Податківцями Вінниччини протягом січня-жовтня 2010 року до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 2617,7 млн. грн. податкових платежів, що на 478 млн.грн. або на 22,3 відс. більше ніж в аналогічному періоді минулого року. До Державного бюджету у січні-жовтні ц.р. року мобілізовано 1320,5 млн.грн. податкових платежів (на 303,6 млн.грн. або на 29,9 відс. більше аналогічного періоду м.р.), в т.ч. до загального фонду Держаного бюджету - 1296,7 млн.грн. (+ 306,6 млн.грн.).До місцевих бюджетів надійшло 1297,2 млн.грн., що на 15,5 відс. (+174,4 млн.грн.) перевищує фактичні надходження минулого року, в т.ч. до загального фонду місцевих бюджетів (власні і закріплені доходи) надійшло 1224,6 млн.грн. (на 159,4 млн.грн. або на 15 відс. більше фактичних надходжень січня-жовтня 2009р.).

Таблиця 8. Структура бюджетів усіх рівнів у січні-жовтні 2009-2010 рр.

 

2009

2010

 

млн.грн.

питома вага

(відс.)

млн.грн.

питома вага (відс.)

Державний бюджет

1016,9

47,5

1320,5

50,4

Місцевий бюджет та інші

цільові фонди

1122,8

52,5

1297,2

49,6

в тому числі по власних та закріплених доходах

1065,1

49,8

1224,6

46,8

Разом

2139,7

100

2617,7

100

В галузевому розрізі найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів сплачено промисловими підприємствами, частка надходжень яких у загальному обсязі становить 38 відс. Питома вага надходжень від підприємств, що займаються виробництвом електроенергії, газу та води становить 8,8 відс., торгівлі - 6,4 відс., транспорту та зв'язку - 5,3 відс., будівництва - 4,1 відс., операціями з нерухомістю - 3,6 відс.Домінуюче положення в структурі надходжень Зведеного бюджету від підприємств промисловості належить харчовій галузі, доля надходжень якої в промисловості складає 80,4 відс. Найбільшу питому вагу в надходженнях харчової галузі займають надходження від підприємств лікеро-горілчаної промисловості - 75,6 відс. Основним платником галузі є ДП Українська горілчана компанія “Nemiroff”, яким сплачено до Зведеного бюджету у січні-жовтні ц.р. 576,7 млн.грн., що на 193 млн.грн. більше аналогічного періоду м.р., в т.ч. акцизного збору - 478 млн.грн. (+143,8 млн.грн.), податку на додану вартість - 80,2 млн.грн. (+38,5 млн.грн.), податку на прибуток підприємств - 8,2 млн.грн. (+9,2 млн.грн.).Органами податкової служби області щомісячно проводиться моніторинг результатів співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників ПДВ у розрізі контрагентів з метою виявлення суб'єктів господарювання, які ухиляються від оподаткування. Результати опрацювань розбіжностей направляються в підвідомчі ДПІ та до підрозділів податкового контрою аудиту юридичних осіб для подальшого відпрацювання. В результаті відпрацювання розбіжностей у січні-жовтні п.р. складено 342 акти документальної невиїзної (камеральної) перевірки, пов'язаної зі співставленням автоматизованою системою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України. Внаслідок проведених перевірок вигодонабувачів: - донараховано податку на додану вартість - 14,3 млн.грн. та застосовані фінансові санкції - 3,2 млн.грн., (надійшло до бюджету- 4,4 млн.грн.);- зменшено суму податку заявлену до відшкодування - на 0,4 млн.грн.;- зменшено залишок від'ємного значення (ряд. 26 декларації з ПДВ) - на 10,1 млн.грн.Підрозділами податкового контролю юридичних осіб області за 10 місяців 2010 року проведено 794 документальних перевірки суб`єктів господарської діяльності - юридичних осіб.За результатами контрольно-перевірочних заходів до бюджетів усіх рівнів донараховано 78,4 млн.грн. узгоджених податкових зобов'язань, що на 28,3 млн.грн. або на 56,5 відс. більше ніж у відповідному періоді минулого року. За 10 місяців 2010 року документальними перевірками зменшено безпідставно заявлений до відшкодування з бюджету податок на додану вартість на 67,8 млн.грн., що на 22,6 млн.грн. або на 50 відс. більше ніж у відповідному періоді минулого року. Крім того, зменшено залишок від'ємного значення по ПДВ, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду - на 38,5 млн.грн.Протягом 10 місяців п.р. проведено 66 документальних перевірок підприємств, які декларували від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток. За результатами проведених перевірок зменшено збитки на 242,3 млн.грн. або у 2,6 рази більше ніж у відповідному періоді минулого року. На сплату податку на прибуток за наслідками документальних перевірок виведено 40 підприємств або 60,6% від загальної кількості перевірених платників. Підрозділами погашення прострочених податкових зобов'язань ДПА у Вінницькій області за рахунок застосування повноважень, наданих законодавством, до бюджетів усіх рівнів в січні-жовтні 2010 року мобілізовано 61,3 млн.грн., в т.ч. до Державного бджету- 52,4 млн.грн.За рахунок реалізації майнових активів боржників (рухомого і нерухомого майна, цілісних майнових комплексів, майна банкрутів) в січні-жовтні 2010 року до бюджетів усіх рівнів спрямовано 2,5 млн.грн Здійснено 822 виходів з метою вилучення готівки, в результаті чого погашено податковий борг перед бюджетами усіх рівнів на суму 2,3 млн.грн.За 10 місяців 2010 року податковими органамиобласті було застосовано адміністративний арешт активів по 8-ми підприємствах-боржниках, в результаті чого до бюджету надійшло 0,1 млн.грн.Станом на 01.11.2010р. сума податкового боргу (з урахуванням боргу банкрутів) до Зведеного бюджету в цілому по області склала 536,3 млн. грн. На початок 2010 року вона рахувалася в сумі 533,4 млн.грн., тобто за січень-жовтень п.р. податкова заборгованість по області збільшилася на 2,8 млн.грн. Динаміка податкового боргу в січні-жовтні 2010 року в розрізі основних видів податків свідчить, що з початку року податковий борг зріс по ПДВ - на 27,1 млн.грн., податку на прибуток - на 19,3 млн.грн., акцизному збору - на 7,8 млн.грн., платі за землю - на 1,3 млн.грн. Поряд з цим, значне скорочення податкового боргу за 10 місяців 2010 року досягнуто по податку з доходів фізичних осіб - на 38,8 млн.грн., а також по заборгованості по штрафних санкціях, нарахованих платникам за порушення законодавства про патентування, норм регулювання обігу готівки та застосування реєстраторів - на 12,3 млн.грн Станом на 01.11.2010 року структура податкового боргу за статусами виникнення до Зведеного бюджету має наступний вигляд:

- податковий борг в інертному статусі - 119,3 млн.грн.;

- активний податковий борг - 37,7 млн.грн.;

- пасивний податковий борг - 375,1 млн.грн., в тому числі борг банкрутів - 157,9 млн.грн.;

- безнадійний податковий борг - 4,2 млн.грн.

Внаслідок викриття злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, при взаємодії з іншими підрозділами податкової служби області, податковою міліцією забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету на загальну суму 40,9 млн.грн., у т.ч. до Державного бюджету мобілізовано - 40,1 млн.грн. Податковою міліцією бюджету викрито 98 злочинів, з яких 82 або 83,6 відс. - тяжких та особливо тяжких. Виявлено 48 злочинів за ст.212 КК України, у т.ч. 42 - за ч.3 ст.212 КК України, або 87,5%. Викрито 10 злочинів за ст.204 КК України, 1 - ст.207 КК України, 9 - за ст.209 КК України, 2 - за ст.218 КК України, 28 - за іншими статтями КК України. Направлено до суду 49 злочинів, у т. ч. 6 - за ст.204 КК України, 23 - за ст.212 КК України, з них 17 - за ч.3 ст.212 КК України, 5 - за ст.209 КК України, 15 - за іншими статтями. Відшкодовано збитків по кримінальних справах на суму 8,5 млн.грн. або 54,5 відс. Встановлено 49 фактів необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ на суму 44,4 млн.грн. З незаконного обігу вилучено товарів на суму 26 млн.грн., у т.ч. алкогольних напоїв - на 7,3 млн.грн., тютюнових виробів - 56,8 тис.грн., спирту - 1,7 млн.грн., паливно-мастильних матеріалів - 2,5 млн.грн., інших товарів - на 14,5 млн.грн. Виявлено 3 конвертаційних центри, по яких стягнуто коштів на суму 603 тис.грн., вилучено готівки 174 тис.грн., на розрахункових рахунках заблоковано грошові кошти на суму 93,6 тис.грн., накладено арешт на майно організаторів на суму 1,6 млн.грн.

5.1 Характеристика програм соціально-економічного розвитку регіону

Район має значні можливості перспективного розвитку господарства. Поряд з цим є ще ряд соціально-економічних проблем, які потрібно вирішувати. Він ще значно відстає у виробництві товарної продукції промисловості (на 37,2%) серед економічних районів України, де він не поступається тільки Західно-Поліському і Центральноукраїнському районам. Район мало забезпечений землею з розрахунку на сільського мешканця. Не вирішено питання збереження і поліпшення родючості сільськогосподарських угідь, активізації великої кількості малих міст і селищ міського типу, зокрема віддалених від великих міст району та ін. Тому подібна програма комплексного соціаль-економічного розвитку Подільського еномічного району. Дещо підвищити землезабезпечення сільських мешканців можна за рахунок рекультивації еродованих земель і зменшення площ під військовими полігонами. Доцільно спеціалізувати сільськогосподарську зону АПК, формувати приміський АПК для забезпечення міського населення свіжою сільськогосподарською продукцією закритого і відкритого грунту. Варто поглибити спеціалізацію південних районів Поділля на вирощуванні овочів, ягід, цукрових буряків, зернових культур, особливо круп'яних, і тютюну. Тут можна одержувати найвищі урожаї гречки в Україні. У північних районах є сприятливі умови для картоплярства, зернових і технічних культур, садівництва. Необхідно удосконалювати інфраструктурну систему АПК Поділля, яка сьогодні розвинена слабко, незбалансована з основними сферами АПК, створювати підприємства для раціонвльної переробки сировини: м'ясної і молочної промисловості за зарубіжними високотехнічними зразками, температурні сховища для кртоплі та плодоовочевої продукції у ряді великих сіл і селищ міського типу. Для повнішого використання ресурсів Поділля доцільно інтегрувати на основі високих технологій переробні галузі для повнішої переробки сільськогосподарської сировини, прогнозувати оптимальну структуру виробництва продукції сільського господарства. Важливою проблемою є зниження інтенсивних ерозійних процесів, зменшення викидів у атмосферу та на поверхню грунту шкідливих речовин, забезпечення чистоти вод, за рахунок чого значно поліпшиться продукція сільського господарства, а також підвищиться роль Поділля у господарських стосунках з іншими екомічними районами України. Все це може сприяти збалансуванню економічного, соціального та екологічного розвитку його території. Сучасний стан промисловості Подільського економічного району потребує суттєвої структурної перебудови в напрямі конверсії оборонних підприємств,розвитку тих галузей, які використовуватимуть місцеву сировину. Оптимальний напрям - це розвиток електронної техніки, точного приладобудування, побутової електронної техніки. Проте при цьому потрібні надійні постачальники сировини, матеріалів, комплектних деталей і ринків збуту. Аналіз даних про економічний район свідчить про те, що є всі підстави для успішного функціонування малих підприємств заготівлі і переробки вторинної сировини, а також використання міцевих сировинних ресурсів. Назріла потреба змінити механізм залучення і використання населення, не зайнятого тимчасово або постійно і виробництві, що передбачає насамперед економічні та організаційні стимули участі його в сезонних роботах, впровадження господоговірних підприємств і сезонними працівниками. Подільсько-економічний район за певних умов може експортувати робочу силу. Однак при цьому потрібно створювати умови для збереження трудового потенціалу. Крім того, експорт робочої сили в сучасних умовах ефективніший,ніж експорт товарів, оскільки полегшується проблема зайнятості. Важливими надалі залишаються питання розвитку лісового господарства, селекційної роботи у рослинництві та тваринництві, переробки значної частини продукції сільського господарства до кінцевого продукту.

З метою створення організаційно-правових та економічних умов для комплексного розвитку продуктивних сил Поділля Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Міністерству економіки разом з Вінницьким, Тернопільським та Хмельницьким облвиконкомами, відповідними міністерствами і відомствами розробити проект Державної програми соціально-економічного розвитку Поділля (далі - Програма) і до 1 липня 1996 р. подати його Кабінетові Міністрів України. Концепцію, технічне завдання і техніко-економічне обгрунтування проекту Програми розробити до 1 грудня 1995 року. 2. Визначити замовником розроблення проекту Програми Міністерство економіки, головним виконавцем - Інститут регіональних досліджень Національної академії наук (м. Львів). 3. Для організації роботи з підготовки проекту Програми утворити Координаційну раду у складі згідно з додатком N 1. Надати голові Координаційної ради право залучати в установленому порядку до розроблення проекту Програми окремих фахівців і наукових працівників та отримувати від міністерств, відомств, інших організацій необхідну інформацію.

Міністерствам і відомствам підготувати і подати до 1 липня 1995 р. головному виконавцеві проекту Програми матеріали згідно з додатком N 2. У складі проекту Програми передбачити розділ "Охорона навколишнього природного середовища. ( Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1313 ( 1313-96-п ) від 28.10.96 ) 4. Під час розроблення проекту зазначеної Програми врахувати завдання затверджених програм, що реалізуються у даному регіоні, зокрема Національної програми виробництва технологічних комплексів машин і устаткування для сільського господарства, харчової і переробної промисловості, Програми розвитку меліорації земель в Україні на 1994-2000 роки, Програми розвитку лісогосподарського і лісопромислового комплексів України на період до 2015 року та узгодити його з проектами розроблюваних Державної програми охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів України на період до 2005 року, Національної програми соціального відродження села на 1995-2005 роки. 5. Міністерству економіки в межах бюджетних асигнувань, що передбачаються йому на фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, профінансувати розроблення проекту Програми в обсязі 50 відсотків від загальної суми витрат відповідно до кошторису. Рекомендувати Вінницькому, Тернопільському та Хмельницькому облвиконкомам передбачити виділення головному виконавцеві коштів для забезпечення розроблення проекту Програми.

6. Проблеми та перспективи розвитку області

Народногосподарський комплекс Вінниччини переживає складний період, але органи державної влади спільно з керівниками підприємств та організацій, науковцями та громадськістю продовжують роботу по поліпшенню ситуації в економіці області, комплексно механізовано і автоматизовано 17 дільниць та цехів, введено в дію 2 механізовані потокові та одну атоматичну лінію, одну гнучку виробничу систему та 23 металорізальних верстатів з числовим програмним управлінням. Так, на відкритому акціонерному товаристві “Володарка” введено в дію цех по проектуванню нових моделей, проведена комплексна механізація одного із цехів, впроваджено 38 нових технологічних процесів. На Барському спиртзаводі впроваджено новий технологічний процес виробництва високооктанової кисневої добавки до бензинів. На Бершадській птахофабриці освоєно 4 нових технологічних процеси по виробництву м'ясних консервів та напівфабрикатів. Постійно розширюється асортимент нових видів продукції на Вінницькій кондитерській фабриці, відкритому акціонерному товаристві “Вінницяхліб”, асоціації “Вінницяплодоовочпром”, закритому акціонерному товаристві “Поділля” тощо.

Основні стратегічні заходи по соціально-економічній стабілізації, які передбачають:

· збільшення обсягів реалізаціїї готової продукції за грошові кошти;

· зростання дохідної частини бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних видатків;

· підвищення рівня зайнятості населення та зменшення прихованих форм безробіття;

· зростання заробітної плати та поступове погашення заборгованості по виплаті зарплати і пенсій.

Досягнення стратегічних цілей передбачає формування чітких шляхів їх реалізації, спрямованих на пряму та опосередковану підтримку провідних галузей та підприємств області по нарощуванню обсягів виробництва та підвищенню його ефективності, зокрема:

· в машинобудівній - реконструкція підприємств, розширення виробництва та реалізації сільгосптехніки;

· в легкій промисловості - стабілізація виробництва та розширення випуску продукції на внутрішній ринок і ринки країн СНД;

· в енергетичній - розвиток малих генеруючих об'єктів, широкий розвиток енергозбереження в усіх напрямках і галузях;

· в будівництві - розвиток будівельних енергозберігаючих технологій, створення технологій будівництв;

· в м'ясній та молочній промистловості - розробка та реалізація механізмів стимулювання виробництва м'яса в приватному та громадському секторі, структурна перебудова м'ясо переробних підприємств, пощук та розширення ринкового збуту продукції;

· в цукровій галузі - реструктуризація галузі, залучення інвестицій, переробка цукру-сирцю, освоєння виробництва нових видів продукції в міжсезоння розширення зовнішніх ринків збуту цукру.

Чітке і послідовне виконання цих та інших важливих завдань розвитку господарства області дозволить впливати на хід подій, відслідковувати негативні тенденції і завчасно приймати коректні заходи по їх упередженню.

Висновки

Подальше зростання економічного потенціалу області відбуватиметься відповідно до цілей і пріоритетів розвитку економіки, визначених прогнозом економічного і соціального розвитку України. Фінансові ресурси області визначаються потенціалом підприємств і організацій області, надходженнями податків і зборів до державного та місцевих бюджетів. Зростання промислового виробництва, активізація інвестиційної та підприємницької діяльності, покращення фінансово-кредитних відносин сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, збільшенню податкових надходжень до бюджетів.

Підвищення ефективності фінансової політики області , буде здійснюватись за рахунок:

· стабільних темпів зростання макроекономічних показників області;

· нарощування виробничого потенціалу підприємств області, впровадження у виробництво нових видів конкурентоспроможної продукції;

· пошуку нових ринків збуту продукції та збільшення обсягів споживання продукції та послуг населенням;

· активної співпраці з іноземними інвесторами;

· економного використання бюджетних коштів за рахунок оптимізації об'єктів соціальної сфери;

· забезпечення повноти сплати нарахованих податків і платежів та скорочення податкового боргу;

· скорочення кількості збиткових підприємств та сум задекларованих збитків;

· збільшення податкового навантаження малоприбуткових підприємств.

У результаті вжитих заходів протягом прогнозується забезпечити:

· зростання надходжень податків, зборів та інших обов'язкових платежів на 16,2 відсотка;

· збільшення питомої ваги прибуткових підприємств і організацій у загальній кількості суб'єктів господарювання;

· зростання позитивного фінансового результату (прибутку) до 10 відсотків.

Список використаних джерел

1. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Підручник. - К.: Кондор, 2004. - 296 с.

2. Заблоцький Б.Ф. Регіональна економіка: Навч. посібник. - Львів: «Новий світ - 2000», 2008. - 546 с.

3. Зінь Е.А. Регіональна економіка: Підручник. - К.: «ВД «Професіонал», 2007. - 528 с.

4. Манів З.О., Луцький І.М., Манів С.З. Регіональна економіка: Навчальний посібник. - Львів: «Магнолія 2006», 2008. - 638 с.

5. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України С.І. Дорогунцова. - К.: КНЕУ, 2005. - 988 с.

6. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. Посібник / Є.П. Качан, Т.Є. Царик, Д.В. Ткач та ін.; За ред. Є.П. Качана. - К.: Видавничий дім «Юридична книга», 2005. - 704 с.

7. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. - 6-те вид., випр. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. - 350 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

8. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Підручник. - К.: Вікар, 2006. - 396 с.

9. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 344с.

10. www.ukrstat.gov.ua

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Географічне розташування Закарпатської області. Адміністративно-територіальний устрій. Аналіз структури населення. Характеристика природно-ресурсного потенціалу. Промисловість, сільське господарство, фінансові заклади. Торгівельні відносини області.

  реферат [2,3 M], добавлен 30.05.2013

 • Оцінка природо-ресурсного потенціалу Миколаївської області, аналіз її трудового потенціалу. Міжнародні транспортні коридори, які проходять через територію Миколаївської області. Основні напрямки і перспективи соціально-економічного розвитку області.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 13.10.2012

 • Дослідження економіко-географічного положення та природно-ресурсного потенціалу Івано-Франківської області. Аналіз демографічної ситуації та характеристика трудових ресурсів регіону. Місце Івано-Франківської області у господарському комплексі України.

  курсовая работа [63,1 K], добавлен 21.04.2013

 • Загальна характеристика та особливості формування природно-ресурсного потенціалу Луганського регіону, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення. Характеристика складу населення Луганської області, її трудовий потенціал та можливості працевлаштування.

  контрольная работа [30,1 K], добавлен 08.05.2009

 • Природно-ресурсний потенціал Чернівецької області. Аналіз демографічної ситуації. Визначення рівня розвитку сільськогосподарського виробництва, а також ролі і місця області на економічній карті країни. Аналіз екологічної ситуації в Чернівецькій області.

  дипломная работа [39,7 K], добавлен 17.04.2008

 • Економічно-географічне положення і природно-ресурсний потенціал регіону. Демографічна ситуація й трудові ресурси Дніпропетровської області. Проблеми та основні тенденції розвитку економіки. Екологічна ситуація та шляхи поліпшення екології регіону.

  реферат [52,8 K], добавлен 15.12.2007

 • Місце Закарпатської області в економіці України, характеристика її природно-ресурсного потенціалу, зайнятості населення, промислового і агропромислового комплексів. Аналіз стану навколишнього середовища та рівня природно-техногенної безпеки Закарпаття.

  реферат [33,2 K], добавлен 06.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.