Особливості висвітлення театральної тематики на шпальтах повітових часописів Галичини 20-30-х років ХХ ст. (на прикладі часописів "Змагання", "Сокаль" та "Українське слово")

Місце театру серед інших культурних сфер в Україні. Аналіз театральної преси Галичини 20-30-х років ХХ ст. Типологія мистецьких періодичних видань. Оцінка спільного та відмінного безпартійних повітових пресових органів "Змагання" та "Українське слово".

Рубрика История и исторические личности
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 17.08.2017
Размер файла 21,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Українська академія друкарства

ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ТЕАТРАЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ НА ШПАЛЬТАХ ПОВІТОВИХ ЧАСОПИСІВ ГАЛИЧИНИ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ЧАСОПИСІВ «ЗМАГАННЯ», СОКАЛЬ ТА «УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО», ЯВОРІВ)

Чубрей А.В.

Постановка проблеми. Тема висвітлення театральної тематики на сторінках періодичних видань першої третини ХХ ст. і досі залишається маловивченою, позаяк вона найчастіше поглиналася загальним завданням вивчення української преси повітових міст Галичини: «... Регіональні видання головним своїм завданням декларували детальне інформування своїх читачів про місцеве культурно-освітнє, економічно-господарське, громадсько-політичне життя та аналіз найважливіших подій життя українства повіту, формування його національно-політичного світогляду» [5]. У цій же розвідці з'ясовується, яке місце серед інших культурних сфер, що їм присвячувалися публікації в тогочасних журналах, посідав саме театр, а також на матеріалах неспеціалізованих видань визначаються особливості аматорського театрального руху в загальнокультурному русі 20-30-х років ХХ ст.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.О.Дроздовська досліджувала висвітлення театральної тематики на сторінках київського щоденника «Рада» [4], театральна преса як окремий аспект в історії київської журналістики - тема дослідження А. Волобуєвої [1]. Велика кількість досліджень стосується визначення типології преси («Типологія театрально-мистецьких періодичних видань України 20-х рр.» В. Собіянського, «Театральная периодика Харькова» Ю. Полякової та ін.). Однак театральна тематика у галицькій періодиці все ще залишається частиною бібліографічних досліджень загалом.

Тому мета дослідження -- простежити особливості висвітлення цієї тематики галицькими часописами на прикладі двох безпартійних повітових пресових органів («Змагання» та «Українське слово»), з'ясувати спільне та відмінне й оцінити основні акценти уваги тогочасних авторів у публікаціях.

Виклад основного матеріалу

«Змагання» - безпартійний, ілюстрований, суспільний часопис (1931 --1932), організований студентами «Студентського гуртка» при філії «Просвіти» в Сокалі. Газета мала бути націоналістичним органом, про що заявила редакція у ч. 1 за 1931 р., але за браком коштів у жовтні 1931 р. «Змагання» орієнтувалося на ширшу громадськість. «Змагання» -- позапартійне видання.

На шпальтах часопису піднімалися питання позашкільного виховання, освіти, економіки, техніки, мистецтва, спорту, гігієни та здоров'я, а також висвітлювалися проблеми культури та соціального руху» [9].

Варто відзначити, що у часописі була рубрика «З театру» (щоправда, не постійна). Окрім того, вміщувалися замітки авторів про діяльність місцевих аматорських театрів Сокальщини (рубрика «З нашого життя»), а також анонси вистав місцевих гуртків та тих, що перебували на гастролях (рубрика «Новинки»: «Театр ім. Тобілевича, як довідуємось, задумує у найближчім часі навідатись до Сокаля. Сокальська сцена вже давно не бачила доброго театру, тож сподіємось, театр найде в Сокалі прихильне приняття» [15]).

При цьому зміст публікацій містить не лише оцінку вистави, а й побажання журналістів як представників публіки до аматорських угруповань та їхніх керівників. Їхня тональність найчастіше схвальна, проте трапляються і критичні зауваги: «Говорити про гру артистів мало, бо тільки частина з них може приложити до себе це почесне імя (...) Отже, як виходить з того, театр Стадника значно підупав (...)

Сокальське вкраїнське громадянство поставилося зимно до театру ще й тому, що цей театр перебив дорогу театрові ім. Тобілевича, котрий заповів у пресі свій приїзд» [13] (замітка стосувалася виступу львівського театру Й. Стадника у Сокалі).

Не менш критично оцінювали автори і промахи у діяльності аматорських угруповань: «Поминувши всі промахи початкуючих аматорів, мусимо ствердити повне легковаження аматорами публики. Бо Сокаль перший раз оглядав на сцені козаків у чорних («фашистівських») рубашках та в райтках в додатках ще з фризурами ХХ століття.

Такого вже хиба й на селі не побачити» [14] (замітка про аматорську виставу п'єси Б. Грінченка). Проте найчастіше публікації про виступи гуртків носили схвальний характер: «Аматорський гурток при читальні «Просвіти» відіграв у вівторок 7 липня комедію «Жінка веде рей». Добра гра аматорів, головно однак режісера п. Рибака, що виступив у ролі Антошка, були причиною частих оплесків.

Добре вивязались зі своїх роль також пп. Стефанишин та Полісько Й.» [10]; «Тільки наші аматори не прогавили часу. На початку жовтня виставлено історичну пєсу Черкаленка «Про що тирса шелестіла» як на сільську сцену зовсім удачно. Дуже відрадним явищем є участь наших найменших діточок в аматорській праці. Діточий аматорський гурток (...) відіграв

3 діточі одноактівки. З таких дітей під умілою рукою режисера виростуть артисти на славу!» [6] (замітка про виставу у с. Поториця). Нерідко автори публікацій висловлювали свої побажання до підготовки вистав аматорами: «Одно побажання, щоби актори вистерігалися москвізмів, які дуже радять» [12] (замітка про приїзд до Сокаля нового театру).

Подекуди автори критикували і поведінку людей у залі («Молоді й дурні діти» місто слухати слів зі сцени мусили слухати диких вибухів гомеричного реготу своїх батьків (...) Розріз між батьками та дітьми поглиблюється і на селі» [8]), і пасивну громадську підтримку як матеріально («Гра аматорів була зовсім добра, але каса на жаль була безталанна») [7], так і духовно («Гурток старається притягнути до просвітянської роботи також старих, але це йде дуже тяжко») [7].

Не залишаються байдужими автори і до проблем організації аматорських вистав на селі: «...Аматорський гурток під умілим проводом ставить виставу за виставою.

Тому в селі стає просто затісно (головно через відсутність дозволу), тому він кидається на сусідні села і Волинь» (замітка стосувалася аматорського гуртка, який діяв у с. Шарпанці).

Читачі «Змагання» могли також дізнатися і про організаційні аспекти діяльності аматорських гуртків (а можливо, і взяти з них приклад), зокрема про збори -- до прикладу, які рішення були прийняті: «Запрацював аматорський гурток, і було вирішено на виручені гроші передплачувати рукопис та закупити декілька книжок» [7] (про аматорський гурток у с. Свитазів). Окрім того, видавці вмістили світлину аматорського гуртка на першій шпальті в одному з номерів.

Отже, можна зробити висновки, що, незважаючи на свою недовгу діяльність (часопис виходив всього упродовж 2 років), «Змагання» достатньо широко висвітлювало театральну діяльність повіту, не акцентуючи уваги лише на його центрі -- Сокалі.

Окрім того, автори не тільки оглядали вистави, а й давали рекомендації та розповідали про проблеми театру, причому театральну рубрику наповнювали і штатні кореспонденти, і дописувачі з провінції (цьому була присвячена окрема рубрика «Дописи»). І хоча видання не ставило собі за мету висвітлювати лише театральну діяльність, за публікаціями можна оцінити загальний рівень аматорської організації вистав та ставлення місцевого населення до них у Сокальському повіті.

«Українське слово» -- повітовий двотижневий (1929--1932), згодом місячний часопис (1933-- 1939).

Програмні завдання часопису редакція виклала у передовій статті, де зазначила, що мета нового українського видання -- «бути в першу чергу повітовим українським часописом Яворівщини». Підкресливши далі, що для тіснішого об'єднання всіх «існуючих у повіті життєвих сил народу «Українське слово» особливу увагу звертатиме на положення села і міщан», редакція стверджувала, що «література і преса, книжка і часопис це дзеркало культури народу».

Уважно стежила газета за організаційним життям повіту. У кожному числі друкувалися повідомлення, звіти, зауваження про діяльність освітніх, кооперативних, господарських та інших організацій і товариств, хроніка читалень, кружків «Рідної школи», загальних зборів установ.

Турбуючись про підняття культурного рівня явірчан, редакція друкувала замітки про театральне життя Яворова, рецензії на вистави, короткі оповідання, новели, поезії, статті про історичне минуле українського народу та Яворівщини та ін. [3]. Незважаючи на те, що часопис виходив упродовж 10 років (1929--1939), для аналізу було обрано лише видання за 1931 -- 1932 рр., аби детальніше порівняти з висвітленням театральної тематики на сторінках повітових часописів.

Загалом простежуються ті ж тенденції, що і в «Змаганні». Автори викладають власну оцінку на вистави місцевих аматорських гуртків та угруповань, що приїжджали до Яворова на гастролі: «Симпатичний театр «Заграва» (...) гостив цими днями в Яворові (...) Театр залишив гарні вражіння. Між артистами є декотрі справді визначні. Наше громадянство повинно прихильно поставитися до цього театру» [11]; «Читальня Просвіти» на Підмістю відіграла 8 лютого відому комедію Цеглинсько- го «Соколики». Гарно грав свою роль п. Осип Баланда.

Прочі аматори вивязалися також добре» [16]; «Справді треба було подивляти, як далеко пішла вже культура нашого села й як свобідно, інколи просто по мистецьки поводилися аматори (-рки) - селяни (-нки) з Роснів- ської Вільки на яворівській сцені» [18]; «Вистава перейшла на загал слабо і без мистецького ефекту. культурний мистецький театральний преса галичина

Декотрі аматори не вміли роль, суфлєр в деяких місцях заголосно, а деякі аматори не вкладали душі в гру, тим самим не робили додатнього вражіння. Слід виступати з більше підготовленими штуками, бо публика має все таки смак. Цілком непотрібно оголошено виставу і по польськи на афішах» [19].

Так само, як і на сторінках «Змагання», в «Українському слові» вміщено фотографію аматорського гуртка. У своїх замітках автори оцінювали не лише гру аматорів, але й постановку вистави і вибір репертуару: «Сама річ безперечно мистецька, хоть з боку місту чорна і песимістична.

Наскрізь московське ставлення проблємів - і заломлювання над ним рук! (...) Воно все робить гнітучі враження (...) Сцена цей раз була так багато вдекорованою, що треба справді виповісти признання за труд. (...) Суфлєра не було ні раз чути, так делікатно і ніжно сповнив своє завдання. Публика була такою грою і таким виявом штуки вповні задоволеною.

Драм. Гурток Міської Читальні Просвіти в Яворові стоїть на висоті завдання» [11]. Автори не оминали увагою й організаційні питання аматорського руху. Зокрема, в одному з чисел було викладено рішення чергових Загальних Зборів Драм. Гуртка Міської Читальні Просвіти:«Рішено втягати в члени Драм. Гуртка і обсаджували ролі новими силами (крім дотеперешних)» [20].

У рубриці «Дописи» читачі з різних сіл повіту могли розповісти і про вистави, і про сам гурток: «Гурток числом в над 40 членів, серед них і поважні господарі. Ціль гуртка є побудувати читальний дім з салею на виставу» [2].

Подекуди автори вбачали у театральній діяльності спосіб зміцнення культурних зв'язків між селами повіту: «Вифлеємську ніч» Луцика відіграли аматори Читальні Просвіти з Мостиськ в Яворові 24 м. м. в битком наповненій салі. Гра випала добре, на всім слідна була вміла рука режисера (...) По виставі запрошено гостей з Мостиськ до Міської Читальні, де при чаю навязано товариські зносини між яворівцями і мостищанами.

Треба побажати, щоби контакт обох сусідних повітів скріпився» [21]. Також лунав заклик до поліпшення акторської гри членів місцевого гуртка: «Цього року слідний рух аматорських гуртків Читалень «Просвіти», особливо підміських яворівських Читалень.

Однак конечною річю є виступати все відповідно підготоване, щоби авторові даної штуки не робити кривди і щоби видці не мусіли сидіти на виставі, як на муках» [17].

Автори «Українського слова» загалом висвітлювали новини культурного життя Яворівщини та подавали рекомендації щодо його організації.

Так, у рубриці «Що почитати» розміщено поради: «Аматорські гуртки повинні закупити цієї зими більшу кількість підручників до вистав (...) Тут і треба вперед довідатися, чи дана штука є цензурованою до вистави. Без такої цензури даремно приготовляти її. Через філію Т-ства «Просвіта» треба також повідомляти владу про місце і речницю вистави» [22].

Публікації про театральне життя Яворівщини були розміщені у таких рубриках, як «Дописи», «Новинки» та «З театральної салі» (не постійної рубрики у часописі).

Висновки та перспективи подальших досліджень

Отже, автори «Українського слова» упродовж 1931-1932 рр. так само, як і «Змагання» цього періоду, висвітлювали діяльність аматорських угруповань і Яворова, і повіту, розміщуючи в публікаціях власну оцінку акторської гри, добору репертуару, організації вистави.

Окрім того, вони вбачали у театральній діяльності спосіб зміцнення культурних зв'язків між селами повіту, цим можна пояснити наявність повідомлень про організацію вистав та загальні рекомендації. Отже, у цих повітових часописах простежуються спільні тенденції у висвітленні театральної тематики:

1. Прихильна та критична оцінка аматорських вистав у повітах.

2. Підтримка аматорського руху як закликами до залучення до угруповань, так і повідомленнями про організацію гуртків.

3. Сповіщення громадян про гастролі аматорських гуртків.

Ці характерні риси переконливо доводять, що висвітлення театральної тематики -- важливий складник культурної частини на сторінках повітових часописів 20--30-х рр. ХХ ст. І її наявність на сторінках окремих видань дозволяє позитивно оцінювати перспективу подальшого дослідження інших періодичних видань у цілому з цією ж метою.

Список літератури

1. Волобуєва А. Театральна преса Києва 1918-1941 рр.: типологічний аспект / А. Волобуєва // Образ : щорічн. наук. зб. - К., 2014. - Вип. 15. - С. 100-106.

2. Дописи // Українське слово. - 1932. - Ч. 3 (1 лют.). - С. 4.

3. Дроздовська О. «Українське слово» / О. Дроздовська // Періодика Західної України 20-30-х рр. ХХ ст. - Т. 2. - Л., 1999. - С. 265- 266.

4. Дроздовська О. Українське театральне життя на сторінках київського щоденника «Рада» (за матеріалами 1906- 1914 рр.) / О. Дроздовська // Зб. пр. н.-д. центру періодики. - 2004. - Вип. 12. - С. 221-234.

5. Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865-1939) / О. Дроздовська. - Л., 2001. - С. 12.

6. З життя повіту (Поториця) // Змагання. - 1932. - Ч. 1. (1 січ.). - С. 4.

7. З життя повіту (Свитязів) // Змагання. - 1932. - Ч. 2. (1 лют.). - С. 3.

8. Зі Сокаля // Змагання. - 1932. - Ч. 3. (15 лют.). - С. 4.

9. «Змагання» // Періодика Західної України 20-30-х рр. ХХ ст. - Т. 1. - Л. : Видавничий центр «Фенікс», 1998. - 320 с. - С. 115-116.

10. Змагання. - 1931. - Ч. 1. (28 лип.). - С. 2.

11. З театральної салі // Українське слово. - 1931. - Ч. 23. (1 груд.). - С. 2.

12. З театру // Змагання. - 1931. - Ч. 5. (15 верес.). - С. 4.

13. Із Сокаля // Змагання. - 1932. - Ч. 7. (15 трав.). - С. 4.

14. Новинки // Змагання. - 1931. - Ч. 9. (1 груд.). - С. 3.

15. Новинки // Українське слово. - 1931. - Ч. 4. (15 лют.). - С. 3.

16. Новинки // Українськеслово.-1931.-Ч.6.(15 берез.).-С. 3

17. Новинки // Українськеслово.-1931.-Ч.7.(1 квіт.). -С.3.

18. Новинки // Українське слово. - 1931. - Ч. 24. (15 груд.). - С. 3.

19. Новинки // Українське слово.-1932.-Ч.2.(15 січ.). -С.3.

20. Новинки // Українськеслово.-1932.-Ч.3.(1 лют.). -С.

Анотація

Особливості висвітлення театральної тематики на шпальтах повітових часописів Галичини 20-30-х років ХХ ст. (на прикладі часописів «Змагання», Сокаль та «Українське слово», Яворів). Чубрей А.В. Українська академія друкарства

На прикладі двох галицьких повітових часописів, які виходили упродовж 1929-1932 рр., досліджено особливості висвітлення театральної тематики. Проаналізовано загальні тенденції та жанри, до яких найчастіше зверталися автори цих публікацій. Відстежено основні теми, що розкривали особливості тогочасного аматорського руху. Порівняно розкриття театральної тематики на сторінках різних повітових часописів. Підкреслено їхні особливості як жанрового різновиду регіональної журналістики.

Ключові слова: повітовий часопис, театральна тематика, аматорський гурток, львівська періодика 20-30-х років ХХ ст., театральна періодика.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.