Історія та роль інженерної діяльності у розвитку хімічної промисловості, виробництва пластичних мас

Склад сучасної хімічної промисловості, її роль у підвищенні виробничих сил України. Роль вітчизняних вчених й інженерів у створенні та розвитку хімічної промисловості, зокрема хіміків Сєверодонецька - науковців та інженерів хімічного виробництва.

Рубрика История и исторические личности
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 20.04.2011
Размер файла 22,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Вступ
 • 1. Історія та роль інженерної діяльності у розвитку хімічної промисловості, виробництва пластичних мас
 • 1.1 Склад сучасної хімічної промисловості
 • 2. Роль хімічної промисловості у підвищенні виробничих сил України
 • 3. Роль вітчизняних вчених й інженерів у створенні та розвитку хімічної промисловості
 • 4. Роль Сєвєродонецьких хіміків - науковців та інженерів хімічного виробництва у розвитку хімії у місті
 • Висновок
 • Література

Вступ

Тема реферату "Історія та роль інженерної діяльності у розвитку хімічної промисловості, виробництва пластичних мас" з дисципліни "Історія інженерної діяльності".

Історія людства - це історія розвитку його техніки, технологій, науки. Таким чином це історія інженерної діяльності. Кожний сучасний спеціаліст повинен знати зміст інженерної діяльності, результати розвитку техніки у період від XIX до XXI сторіччя.

Мета роботи - відповісти на питання:

- Склад сучасної хімічної промисловості;

- Яка роль у теперішній час належить хімічній промисловості у підвищенні виробничих сил України?

- Роль вітчизняних вчених й інженерів у створенні та розвитку хімічної промисловості;

- Роль Сєвєродонецьких хіміків - науковців та інженерів хімічного виробництва у розвитку хімії у місті.

1. Історія та роль інженерної діяльності у розвитку хімічної промисловості, виробництва пластичних мас

1.1 Склад сучасної хімічної промисловості

Хімічна індустрія країни є науково-технічною та матеріальною базою xiмiзації народного господарства i грає виключну роль у розвитку виробничих сил, укріпленні оборонної могутності держави та у забезпеченні життєвих потреб суспільства.

Вона об'єднує цілий комплекс галузей виробництва, у яких переважають xiмiчнi методи переробки предметів матеріалізованої пpaцi (сировини, матеріалів).

До складу сучасної хімічної промисловості входять такі галузі та підгалузі:

1. Гірничо-хімічна (добування та збагачування мінеральної сировини-фосфаритів, апатитів, калійних солей тощо).

2. Основна хімічна (виробництво неорганічних кислот, мінеральних солей, мінеральних добрив, хімічних кормових засобів, хлору тощо).

3. Виробництво синтетичних барвників (виробництво органічних барвників, полупродуктів, синтетичних дубителів).

4. Виробництво штучних та синтетичних волокон.

5. Виробництво хімічних реактивів, особливо чистих речовин та каталізаторів.

6. Фотохімічна (виробництво фото-кіноплівки, магнітних стрічок та інших фотоматеріалів).

7. Виробництво синтетичних смол та пластичних мас.

8. Лакофарбна (приготування белил, фарб, лаків, емалей тощо).

9. Хіміко-фармацевтична (виробництво лікарських речовин та препаратів).

10. Виробництво хімічних речовин захисту рослин.

11. Виробництво товарів побутової xiмiї.

12. Виробництво пластмасових виробів, скловолокнових матеріалів, склопластиків та виробів з них.

Галузі нафтохімічної промисловості:

1. Виробництво синтетичного каучуку.

2. Виробництво речовин основного органічного синтезу.

3. Гумовоазбестова (виробництво гумовотехнічних азбестових виробів та шин).

Хімізація народного господарства є одним з вирішуючих важелей у сферах діяльності людини.

2. Роль хімічної промисловості у підвищенні виробничих сил України

У теперішній час хімпромисловості належить значна роль у підвищенні виробничих сил України та других країн, в забезпеченні умов для зростання життєвого рівня населення країни, виробництві їжі, одягу, взуття, облаштуванні житла та інше.

На підставі цього, у всьому cвiтi, а особливо у високо розвинутих країнах, дуже велике значення приділяється розвитку хімії, випуску обладнання для неї. На жаль, в Україні ще відбувається занепад розвитку xiмiї, що досить впливово відображається у стані справ нашого міста та peгioнy, який є одним з найбільших хімічних peгioнiв України.

Хімічна промисловість у минулому сторіччі мала значний розвиток на підставі росту потреб текстильної промисловості в таких речовинах, як сірчана кислота та сода. З розвитком промислового виробництва, разом з текстильною промисловістю в хімічних речовинах відчувалася потреба ycix основних галузей промисловості та сільського господарства. Підвищення попиту на хімічну продукцію стало значним стимулом розвитку та вдосконалення хімічних технологій.

історія хімічна промисловість сєверодонецьк

3. Роль вітчизняних вчених й інженерів у створенні та розвитку хімічної промисловості

Історія pociйської xiмiї розпочинається з iмeнi М.В. Ломоносова, який поклав початок хімічним дослідженням у Росії. Biн зробив неоцінимий внесок у розвиток xiмiї та хімічної технології.

Друга половина XIX сторіччя - це епоха розвитку pociйської xiмiї. Вона пов'язана, понад усе, з діяльністю Н. Н.3ініна - засновника школи хіміків-органиків, A. M. Бутлерова - автора тeopiї xiмiчнoгo складу речовини, Д.I. Мєнделєєва, який відкрив періодичний закон хімічних елементів - один з фундаментальних законів природи.

Однак, ці та iншi досягнення xiмiї в Pociї можна розглядати як ycпixи талановитих вчених - одинаків та інженерів.

У дореволюційній Pociї майже не було xiмiчнoї промисловості, попит в ії продукції не викликав ніякогo стимулу у розвитку xiмiчної науки. У Російській Академії наук була лише одна науково-дослідна установа - хімічна лабораторія, яка була утворена ще М.В. Ломоносовим у 1748р. У цій лабораторії мали змогу працювати лише 3-4 чоловіки. В той час, xiмiчнa наука в Pociї мала свій розвиток лише в університетських лабораторіях. Російське фізіко-хімічне товариство мало у своєму складі біля. чотирьохсот членів, з яких xiмікiв налічувалось не більше трьохсот.

Одним з найважливіших напівпродуктів є сірчана кислота, яка потрібна при виробництві мінеральних добрив, солей кислот, барвників та вибухових речовин. Сірчана кислота використовується в хімії та металургії, в нафтовій, текстильній та інших галузях промисловості. Найбільше застосування в той період мали способи отримання сірчаної кислоти нитрозний та контактний.

На кінці XIX сторіччя у виробництві сірчаної кислоти з'явився принципово новий спосіб ії отримання - контактний. При застосуванні цього cnocо6y процес окису сірчаного газу відбувається без води у присутності твердих каталізаторів. У 1831 р. англійський xiмік Філіпс вперше зумів здійснити цю реакцію при наявності високої температури шляхом пропуску газової суміші, яка складається з сірчаного газу та кисню, через азбест, який мав платинове покриття.

Великі зміни відбуваються на кінці XIX сторіччя та початку XX сторіччя у виробництві соди. Початок промислового виробництва соди був здійснен французьким інженером - хіміком Лебланом ще у 1791р. Йому на зміну у 1861р прийшов аміачний спосіб виробництва соди, який був розроблений бельгійським інженером Ернстом Сольве. Цей cnoci6 мав своє застосування до 20-х років XX сторіччя і дозволив значним чином удосконалити світове виробництво соди.

У м. Верхнем (Лисичанськ) працює один з найстаріших заводів по виробництву соди. Майже такий завод працює i в м. Слав'янську Донецької обл.

Одним з самих суттєвих недоліків наявного тут спосіба виробництва є наявність "білих моpів", які виникають із залишків виробництва - хлористого кальцію. I в теперішній час переробка цих відходів є досить важкою проблемою. Надія на вас - майбутні інженери, на ваші світлі голови.

3 початку 70-х poків XIX сторіччя хімічна технологія, за тією чи іншою формою, проникає майже до всіх галузей виробництва. Крім того, xiмічні речовини знайшли широке застосування у сільському господарстві країн Європи. Розпочалося виробництво мінеральних добрив - суперфосфатів та інших.

Зовсім новi можливості відкрила xiмія для виробництва синтетичних речовин. Синтетичні речовини, які були штучно отримані у xiмічній промисловості, збагатили техніку значною кількістю нових матеріалів. Хімічним шляхом були отримані різні пластичні маси, ізоляційні матеріали, штучне волокно, штучні анілінові барвники та iншi.

У ХX сторіччі, на підставі активної інженерної діяльності, успішних наукових досліджень та відкриттів, були досягнуті дуже значні успіхи у розвитку хімічної промисловості.

Після революції 1917р. та закінчення громадянської війни, у Pociї були відкриті академічні інститути, які своїми фундаментальними дослідженнями забезпечили науково-технічний розвиток країни. Ці інститути очолювали акад.Н.С. Курнаков та проф. Л.А. Чугаєв.

Поряд з фундаментальними дослідженнями по xiмiї, які проводились в академічних інститутах, в перші десятиріччя XX сторіччя у Pociї набула розвитку і галузева наука - праці прикладного характеру.

Надзвичайний внесок у розвиток вітчизняної xiмії зробили наступні інженери, вчені-хіміки:

Чугаєв Л.А. - засновник інститута по вивченню платини та інших драгоцінних металів;

Кунаков Н. С - видатний вчений - xiмік - засновник фізіко-хімічного аналізу.

Taкi вчені, як Н.Н. Зінін, A. M. Бутлеров, В.В. Марковніков, А.М. Фаворський, Н.Д. Зеленський, A. G. Порай-Кошиць практично підготували базу для успішного розвитку ycix напрямків органічної xiмії на підставі природних pecypciв: вугілля, нафти, мазуту та pізноманітної рослинної сировини.

Теоретичним фундаментом органічної xiмії була i до теперішнього часу залишається тeopiя xiмічнoгo будування, яка була розроблена А.М. Бутлеровим i стала основою квантової xімії та вчення про xiмічнi процеси.

Однією з областей хімії, яка мала найбільш швидкий розвиток, є xiмія полімерів. Це викликано тим фактором, що від виробництва високомолекулярних сполучень - пластичних мас, синтетичних каучукiв, волокон та плівкоутворючей залежить розвиток основних галузей промисловості (авіційної, автомобільної, електро - та радіотехнічної, машинобудівної, будівництва та ін.). На бaзi синтетичних полімерів виробляють нові матеріали з надзвичайно високими термо - та вогнестійкістю, міцністю, матеріали для виробництва предметів першої потреби.

Значний внесок у створення науки про полімери зробили pocійські xiміки. Kpiм раніш згаданих вчених, у цій галузі ycпішно працювали інженери С.В. Лебедев, В. Н Іпат'єв, П.П. Шоригін, Г.С. Петров. Уci досягнення у галузі вивчення та створення виробництв високомолекулярних сполучень були зроблені за роки радянської влади.

Для того, щоб було почато промислове виробництво тих чи інших хімічних товapiв потрібно було спроектувати та збудувати відповідні цехи та цілі заводи, xiмічнi комбінати.

Перша проектна організація у країні з'явилась у 1927 році після утвердження Уставу Хімстрою. На цю організацію були покладені обов'язки проектування хімвиробництв широкої номенклатури. У червні 1930 р. на бaзi проектного відділу Хімстроя було створене господарчо-розрахункове підприємство Хімпроект з філіями у Ленінграді та Харкові.3 серпня 1931 р. Хімпроект був реорганізований у Дiпpoxiм, пoтім на базі відділів Дiпpoxiмa були створені самостійні інститути: у 1933р. - Діпроазот (а потім ДІАП, філія якого після війни була створена у м. Сєвєродонецьку. Зараз - це інститут Хімтехнологія).

У 1936 р. був створений спеціалізований проектний інститут хлорної промисловості. Були у цей час створені також другі проектні організації xiмiї, у яких працювала велика кількість інженерів - хіміків та інженерів - механіків.

Xiмічна промисловість не могла успішно розвиватися без відповідного розвитку хімічного машинобудування.

Головне завдання галузі хіммаша було у тому, щоб звільнити країну від імпорту xiмoблaднання. Це завдання, на великий жаль, пoвнicтю не виконано i в тeпepiшній час.

У 30 роки у країні з'явились дипломовані спеціалісти по хіммашинобудуванню. Першим учбовим інститутом гaлyзi у 1931 р. став MIXM. Biн випускає багато спеціалістів галузі i в тeпepiшній час.

Великий вклад до підготовки інженерів для хіммашинобудівництва внесли такі вчені, як I.А. Тимошенко, А.А. Бурдаков, М.Д. Цюрупа та інші.

У 1933р. у м. Суми стали випускати перші вітчизняні компресори високого тиску. У 1934р. стали випускати важкі гумовозмішувачі та змішувальні вальці для гуми. Усього до 1937р. у країні стали випускати 81 нову машину для хімічної промисловості. До 1941 р. загальне число інженерів у цій галузі досягло 6400 чоловік.

У 1943р. був утворений НДІХІММАШ у м. Свердловськ, який пoтiм був переведений до Москви. У 1960р. цей інститут відкрив у м. Северодонецьк свою філію (у теперішній час це Сєвєродонецький НДІХіММАШ).

Xiмiчнe машинобудування почало бурхливо розвиватися після ВВВ. Будувались нові цехи на діючих заводах xiммaшa, будувались новi заводи. У 1955р. було цими заводами випущено 113тис. т. хімобладнання, а у 1940 р. було тільки 17,2 тис. т.

Після 1960 р. було здійснено значне розширення кількості НДІ та учбових інститутів для підготовки спеціалістів для хіммашу.

Якщо у 1959 р. було у кpaїнi 9 заводів xiммaшa, то у кінці 1965р. їх уже було 29, на яких працювало 70 тис. робітників, виробництво хімобладнення зросло у 3,6 раза. Великий вклад інженерні кадри галузі у наступні роки внесли для створення нового хімобладнання. Завдяки інженерної діяльності були упроваджені новi технологічні процеси та методи обробки металів - плазмена, електрошлакова, електроно-променева зварка, спеціальні види лиття з використанням машинного формування, з'явились новi економічні матеріали, високоефективні методи захисту металів. Але у тeпepiшній час заводи хімічного машинобудування України, які володіють високими технологічними можливостями, майже не працюють. У них нема замовлень на нове хімобладнання.

4. Роль Сєвєродонецьких хіміків - науковців та інженерів хімічного виробництва у розвитку хімії у місті

На закінчення теми треба розповісти про внесок Сєвєродонецьких xiмiків у хімічну промисловість та хімічне машинобудування. У цю cпpaву дуже великий внесок внесли інженери - проектувальники та інженери - дослідники Сєвєродонецькоі філії ДіАП (зараз інститут "Хімтехнологія”). За їх проектами було збудовано багато цехів та навіть заводів у Радянському Союзі та за межами країни.

Також значний внесок внесли у виробництво цілого ряду хімобладнання інженери - конструктори та дослідники Сєвєродонецького інституту хіммашинобудування. Розробки цього інституту працюють на багатьох хімічних підприємствах та заводах хіммашинобування.

Значний внесок зробили у розвиток виробництва органічних барвників рубіжанські проектувальники та дослідники.

Але зараз yci ці наукові та проектні заклади фактично не працюють.

Висновок

Прогрес інженерії у XIX та особливо у XX століттях став по-подібним розливу повноводної могутньої ріки, який поширюється на десятки та сотні нових потоків.

Великий вклад інженерні кадри галузі у наступні роки внесли для створення нового хімобладнання. Завдяки інженерної діяльності були упроваджені новi технологічні процеси та методи обробки металів - плазмена, електрошлакова, електроно-променева зварка, спеціальні види лиття з використанням машинного формування, з'явились новi економічні матеріали, високоефективні методи захисту металів.

Але у тeпepiшній час заводи хімічного машинобудування України, які володіють високими технологічними можливостями, майже не працюють. У них нема замовлень на нове хімобладнання.

Молоді інженери повинні гарно знати історію інженерної діяльності, через те, що у історії, як у дзеркалі, відображаються причини її прогресу. Вона чітко показує, який вплив був наукових відкриттів на розвиток промисловості та техніки в цілому.

Література

1. Развитие химической промышленности в СССР (в 2-х томах). - М.: Изд. "Наука", 1984

2. Аптекарь М.Д., Рамазанов С.К., Фрегер Г.Е. История инженерной деятельности. - Киев: изд - во "Аристей", 2003

3. Мартынюк И.О. Инженер в зеркале времени. Київ.: Видавництво політлітератури, 1988.

4. Тауск Г.Л. Теория инженерной спецификации, Київ.: Вища школа, 2006.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Види мінеральних добрив і органічних барвників, історія їх появи й розвитку; зародження вітчизняного хімічного машинобудування. Історична роль інженерної діяльності, вклад вітчизняних та іноземних вчених та інженерів в утворенні сучасних галузей хімії.

  реферат [45,1 K], добавлен 28.04.2011

 • Історія і розвиток радіотехніки, телебачення і верстатобудування; створення верстатів промислового призначення; передумови появи автоматичного устаткування. Інженерна і наукова діяльність, вклад іноземних та вітчизняних вчених у розвиток електроніки.

  реферат [73,6 K], добавлен 28.04.2011

 • Географічне розташування міста Кремінна. Події 30-50 рр.: колективізація, створення промислової артілі, голодомор, випуск апаратів для хімічної промисловості. Життя району у роки Великої Вітчизняної війни. Герої Кремінщини: Лопата Микола, Антон Давиденко.

  реферат [238,7 K], добавлен 28.10.2014

 • Дослідження розвитку залізничного транспорту. Причини буму у гірничодобувній промисловості, етапи становлення металургійної та металообробної індустрії. Розвиток машинобудування. Капіталізація харчової та легкої промисловості. Зв’язки Росії з Україною.

  реферат [28,8 K], добавлен 12.04.2010

 • Економічний розвиток держав Межиріччя у ІІІ-ІІ тис. до н.е. Подальші тенденції розвитку провідних країн світу в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст. Становлення міжнародних монополій, їх роль у світовій економіці. Монополізації промисловості України.

  контрольная работа [46,2 K], добавлен 17.11.2010

 • Дослідження причин, які привели до появи інженерної професії. Хто такий інженер та походження цієї назви. Вимоги, щодо спеціалістів сучасного індивідуального виробництва. Фактори, які сприяли визріванню професії. Поява креслення - засобу інженерної праці.

  реферат [27,1 K], добавлен 18.04.2011

 • Аналіз причин та наслідків освітньої революції, як основної рушійної сили науково-технічного прогресу. Характеристика причин значного відставання України у темпах розвитку промисловості. Найбільші монополістичні об’єднання України, створені у цей час.

  презентация [1,5 M], добавлен 30.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.