Реформаторський рух в Китаї

Передумови та причини виникнення реформаторського руху в Китаї. Програма реформ Кан Ю-вея. Поразка реформ. Відміна старої системи іспитів. Повсюдне перетворення старих шкіл. Створення учбових закладів. Дозвіл вільної організації видавництв.

Рубрика История и исторические личности
Предмет Історія
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) lyudmila-sviride
Дата добавления 28.10.2010
Размер файла 49,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Причини та основні етапи проведення земської та міської реформи. Сутність і положення земської, міської реформ. Особливості реалізації реформ в Україні. Значення реформ. Кримська війна, економічна і політична відсталість Росії. Піднесення народного руху.

  контрольная работа [18,2 K], добавлен 05.10.2008

 • Історія Народного Руху України з 1989 по 2009 рік. Довідка з історії Народного Руху за перебудову. Причини та передумови створення Львівської регіональної організації Народного Руху України, початок її роботи. Коментарі щодо теперішньої ситуації.

  реферат [44,3 K], добавлен 29.04.2011

 • Передумови реформ Аменхотепа IV. Релігія та культи Єгипту як історичні передумови реформ Аменхотепа. Релігійна загальнодержавна реформа - культ Атона. Боротьба Ехнатона проти фіванського жрецтва. Вплив реформи на ідеологічне та духовне життя Єгиптян.

  курсовая работа [3,2 M], добавлен 26.08.2010

 • Причинно-следственный механизм "цепной реакции" реформ. Оценки реформ в историографии. Реформаторская деятельность команды Александра II. Отмена крепостного права. Земская реформа. Преобразование в городском самоуправлении.

  курсовая работа [21,3 K], добавлен 11.02.2007

 • М.М. Сперанского как выдающийся общественный и политический деятель России XVIII-XIX вв. Сущность и содержание предложенных Сперанским реформ, направления и проект их реализации, предполагаемые выгоды для государства. Причины нереализованности реформ.

  презентация [399,3 K], добавлен 20.10.2013

 • Суть та причини проведення реформ 1863-1874 рр. в Росії, зокрема реформ місцевого самоврядування. Діяльність революційних гуртків на початку 30-х років ХІХ ст. Гуртки М. Станкевича та П. Чаадаєва. Дані історичного портрету М. Новікова (1744-1818).

  контрольная работа [46,2 K], добавлен 03.06.2010

 • Причины и этапы буржуазных реформ 60-70-хх годов. Правительственная программа в проведении буржуазных реформ. Основные принципы абсолютистского государственного аппарата. Реформа в области просвещения и печати. Итоги и значение буржуазных реформ.

  реферат [20,2 K], добавлен 04.02.2011

 • Александр II и его окружение. Периодизация реформ, основанная на принципе ситуации реформ. Судебная и военная реформы. Реформы в области народного образования. Земская реформа и городская реформа. Крестьянская реформа - отмена крепостного права.

  реферат [38,7 K], добавлен 16.11.2008

 • Основні особливості становлення Афін як демократичної держави. Аналіз, порівняння і оцінка впливу реформ Солона і Клісфена на демократизацію Афінського суспільства. Солон - батько афінської демократії. Послідовний характер реформ Клісфена та їх значення.

  контрольная работа [30,4 K], добавлен 26.07.2011

 • Вплив зручності географічного положення Дніпропетровської області на заселення краю й основні заняття. Історичні передумови виникнення Січей та події, які відбувались в період їх існування. Причини знищення Запорозьких Січей і їх історичне значення.

  дипломная работа [90,2 K], добавлен 31.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.