Діяльність української діаспори в США та Канаді у др. пол. ХХ ст. - поч. ХХІ ст. за матеріалами фондової колекції Національного музею історії України

Аналіз колекції матеріалів про життя та діяльність української діаспори в США та Канаді. Дослідження ролі української діаспори у процесах демократизації та трансформації України, передачі позитивного досвіду в розбудові громадянського суспільства.

Рубрика История и исторические личности
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 11.09.2017
Размер файла 22,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Діяльність української діаспори в США та Канаді у др. пол. ХХ ст. - поч. ХХІ ст. за матеріалами фондової колекції Національного музею історії України

Марія Срібна

Музейні експонати - це те, що пов'язує нас з багатьма поколіннями пращурів. Саме завдяки предметам, що зберігаються в музеях ми знаємо про багатовікові традиції українського народу. Національний музей історії України (НМІУ) має найбільшу фондову колекцію від найдавніших часів до сьогодення, яка налічує більш ніж 800 тис. експонатів. Науковці музею постійно займаються поповненням фондової збірки музею. Першочергово комплектуються матеріали з тем, які є сьогодні найактуальнішими та, яких не вистачає для показу історичних подій. Важливість теми дослідження зумовлена об'єктивною потребою вивчення ролі української діаспори у процесах демократизації та трансформації України, передачі позитивного досвіду розбудови громадянського суспільства, виокремлення внеску діаспори в економіку, культуру нашої держави, лобіювання зовнішніх і внутрішніх інтересів. діаспора демократизація громадянський суспільство

Налагодження, розширення і зміцнення зв'язків з українською діаспорою - одне з головних завдань.

З проголошенням незалежності України з'являються ґрунтовні дослідження про діаспору А. Атаманенко [1; 2], С. Вдовенко [3], О. Воловина [4], С. Лазебник [7], Н. Мерфі [8], В. Моцюк [9], І. Недошитко [16; 17; 18], Ю. Недужко [19], В. Потульницький [21; 22], Г. Саранча [23], А. Шлепакова [25]. Дослідники, передусім, аналізували проблеми збереження української ідентичності у середовищі діаспори, окреслили загальні підходи її взаємодії з історичною Батьківщиною, звертали увагу на основні діаспорні інституції, окремі постаті.

У наукових працях доволі часто лунає думка, що українська діаспора у США та Канаді відіграла значну роль у визнанні урядами обох країн державної незалежності України. Зокрема, О. Сліпушко [24] проаналізувала діяльність Координаційного Комітету Допомоги Україні в США та його внесок у розбудову України.

Важливою є праця провідних вчених В. Євтуха [6], В. Трощинського, де висвітлюється зв'язки діаспори з Україною, що дало змогу розглянути еволюцію їх взаємин [5]. А монографія А. Попока [20] розкриває історичні аспекти становлення діаспори, її соціально-економічний та правовий статус та взаємозв'язок з Україною.

З появою нових та цікавих досліджень в кін. ХХ - поч. ХХІ ст. постала можливість для комплектування матеріалів про життя та діяльність українців закордоном. Зокрема, у 2006 р. значну частину цікавих експонатів, які перейшли в документально-речовий фонд НМІУ передала завідувач бібліотеки та архіву імені Тараса Шевченка Союзу українців у Великій Британії Л. Пекарська [11].

Крім того, НМІУ має великий фонд філателії. У 1992 р. цікаві екземпляри поштових марок української діаспори в США 1960-1970 рр. були передані колишнім провідником ОУН-УПА полковником В. Куком.

А Голова Всеукраїнського братства УПА М. Зеленчук передав блоки пам'ятних та ювілейних поштових марок 1950-1960 рр. [12].

Українці в Америці ніколи не поривали зв'язку зі своєю історичною Батьківщиною. Саме вони у ХХ ст. в умовах бездержавності нагадували світові про

Україну. Постійно проводили різні мітинги біля посольств, виступали на радіо та телебаченні розповідаючи світовій громадськості про репресії, голодомор, придушення прав та свобод людини тощо.

В музеї експонуються різні друковані видання українських організацій закордоном («Соборна Україна» (Паризьке видання), «Вільна Україна» (видання громади в Америці), «За самостійність» (видання ОУН), в яких простежується їхня спільна ідея боротьби - це незалежність України.

Крім того, в колекції НМІУ знаходяться матеріали Антибільшовицького блоку народів (АНБ), який спочатку очолював Ярослав Стецько, а згодом його дружина Слава Стецько. Він закликав до спільної боротьби всіх поневолених більшовизмом народів і розгорнув актину діяльність по створенню єдиного антикомуністичного фронту. АНБ упродовж багатьох років організовував антикомуністичні маніфестації (Нью-Йорк, Вашингтон, Оттава, Торонто), проводили акції в роковини голодомору 1932-1933 рр., розповсюджували літературу. В експозиції музею (зал № 27) розміщена відозви на 30-ті роковини Голодомору та на захист українських політв'язнів в СРСР.

12-19 листопада 1967 р. у Нью-Йорку відбувся І Світовий Конгрес Вільних Українців (СКВУ). Представники українських громад з Північної та Південної Америки, Західної Європи та Австралії об'єдналися з метою допомогти українському народу в Україні у його змаганнях за волю і державну незалежність і для координації діяльності української спільноти в діаспорі. Також СКВУ організував акції на захист політичних в'язнів в СРСР, людей переслідуваний за віру, тісно співпрацював з українськими дисидентами, інформував світ про голодомор 1932-1933 рр. Багато зусиль до його створення СКВУ доклав останній Президент УНР в екзилі (1989-1992 рр.) М. Плав'юк, який також очолював Конгрес у 1978 р. Саме завдяки М. Плав'юку фондова збірка музею має цікаву колекцію матеріалів про життя українців закордоном [10].

Одразу після проголошення незалежності 24 серпня 1991 р. лідери нової Української держави розпочинають активну зовнішньополітичну діяльність, яка має за головну мету переконати провідні країни світу у важливості різнопланової співпраці. 2 грудня 1991 р. Канада визнала незалежність України. Вона була першою на той час західною країною та другою країною після Польщі. А 27 січня 1992 р. встановлені дипломатичні відносини між Україною та Канадою.

США визнало Україну як незалежну державу 26 грудня 1991 р. А 3 січня 1992 р. були встановленні дипломатичні відносини.

14-15 березня 1992 р. Надзвичайна Сесія Української Народної Ради схвалила постанови, про передачу 24 серпня 1992 р. грамоти, заяви, президентської печатки і прапора останнім Президентом УНР в екзилі М. Плав'юком першому всенародно обраному Президентові України Л. Кравчуку [14; 15]. Таким чином, незалежна Україна є прямою правонаступницею Української Народної Республіки.

НМІУ може пишатися тим, що в його колекції є деякі з цих речей, які були вручені Л. Кравчуку Також варто зазначити, що саме завдяки передачі певних експонатів Президентом України Л. Кравчуком, музей має змогу відтворити в експозиції деякі важливі події в житті української діаспори та України. Зокрема, у 1991 р. під час візиту до Канади, представники української діаспори подарували величезний український прапор з нагоди проголошення Акту незалежності України. Зараз цей прапор експонується в залі № 28 цього закладу [13].

Динаміка співпраці з українською діаспорою залежить від суспільно- політичної, соціально-економічної ситуації в Україні. Достатньо вагомим аргументом на користь дослідження участі діаспори США та Канади у державотворчих процесах є її активна позиція у демократизації Української держави. Доволі активною була українська громада США у 2004 р., зокрема, щодо надання фінансової допомоги, проведення маніфестацій у різних містах США на підтримку Помаранчевої революції [11].

Особливо активізувалася діяльність українців діаспори США та Канади у складний для українців час російсько-української війни 2014-2016 рр. Організовані представниками закордонного українства акції протестів, мітинги, маніфестації, віче впливають на формування думки громадськості та мас-медіа країн Заходу про порушення свобод, корупцію в Україні тощо.

Таким чином, вивчення життя українців в еміграції сприяє збереженню національної ідентичності, зближенню та консолідації українців усього світу.

Упродовж др. пол. ХХ ст. - поч. ХХІ ст. українська діаспора брала активну участь у реалізації соціально-економічної політики Української держави. Інформаційна діяльність українських організацій обох країн, сприяє поширенню об'єктивної інформації серед представників міжнародних організацій, органів влади і мас медіа про прагнення українського народу розбудовувати власну незалежну державу і виробити стратегію, спрямовану на європейську інтеграцію. Загалом основні напрями співпраці української діаспори з офіційними установами США та Канади відповідають внутрішнім і зовнішнім інтересам Української держави. Українська діаспора значно збагачує українську присутність у світі, а також надає посильну допомогу історичній Батьківщині. В свою чергу співробітниками НМІУ систематично проводиться наукова робота по комплектуванню та вивченню фондової збірки з теми «Українська діаспора» та доповнення експозиції музею цікавими експонатами з даної тематики.

Література

1. Атаманенко А. Українська діаспора: проблеми і напрями дослідження / А. Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки / відп. ред. І. Пасічник, Л. Винар, ред. А. Атаманенко. - Острог; Торонто; Нью-Йорк: Національний університет «Острозька академія», Світова Наукова Рада СКУ, Українське Історичне Товариство, 2005. - Вип. 5. - С. 5-20.

2. Атаманенко А. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність (1965-1991) /

3. Атаманенко; Нац. ун-т «Острозька академія», Ін-т дослідж. укр. діаспори, Укр. іст. т-во. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2010. - 672 с.

4. Вдовенко С. Закордонне українство в національному державотворчому процесі: ідентифікація, організація, взаємовідносини / С. М. Вдовенко; Національна академія держ. управління при Президентові України. - Чернігів: ЧДТУ, 2004. - 209 с.

5. Воловина О. Статистичні дані про українців у США - доступні для усіх / О. Воловина,

6. Лопух // «Свобода» (США). - 2010. - Ч. 13. - С. 11-16.

7. Євтух В. Закордонне українство / В. Б. Євтух [та ін]; Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка, Національна академія держ. управління при Президентові України, Центр сучасного суспільства. - К.: ВІК, 2005. - 308 с.

8. Євтух В. Українська діаспора. Соціологічні та історичні студії / В. Євтух [и др.]; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Центр сучасного суспільствознавства. - К.: В- во УАННП «Фенікс», 2003. - 228 с.

9. Лазебник С. Ю. Закордонне українство: витоки та сьогодення / С. Ю. Лазебник. - К.: Істина, 2007. - 160 с.

10. Мерфі Н. Українці в США: збереження національних та культурних традицій / Н. Мерфі. - Донецьк: Ноулідж, 2010. - 247 с.

11. Моцюк В. Українці та українська ідентичність у сучасному світі / В. І. Моцюк, В. Ю. Макар, С. Д. Попик. - Чернівці: Прут, 2005. - 400 с.

12. Національний музей історії України (далі НМІУ). - Фонди. - Колекційна опис № 774. - Комплекс матеріалів «Плав'юка Миколи Васильовича - голови Проводу Організації Українських Націоналістів, голови правління Фундації ім. О. Ольжича»: Картка візитна Миколи Плав'юка - голови Проводу Українських Націоналістів. США. 1979-1991 рр. (РД-12272); Сертифікат Американської асоціації менеджменту наданий Миколі Плав'юку за участь у конференції «Планування виробництва і контроль якості виробництва. США, 30 липня 1965 р. (РД-12266); Документ «Вітальна адреса Миколі Плав'юку від Асоціації міст Канади із запрошенням відвідати м. Тандер Бей. Канада, м. Тандер Бей, 27 лютого 1982 р. (РД-12265); Фото чорно-біле, групове «Учасники IV Конгресу Українського Національного Об'єднання Канади. Канада, Вінніпег, 1959 р. (Ф-23340); Фото чорно-біле групове «Микола Плав'юк серед делегатів Першого з'їзду Центрального Союзу Українського Студентства Канади. Вінніпег, липень 1959 р. (Ф -23341); Фото чорно-біле, групове «Члени Президії Світового Конгресу Вільних Українців під час наради у м. Торонто. Канада, 1987 р. (Ф-23342); Піджак від костюму Президента Української Народної Республіки в екзилі Плав'юка Миколи Васильовича. Фірма виробник «HUGOBOSS». США, 1990 р. (Т-9442); Брюки від костюму Президента Української Народної Республіки в екзилі Плав'юка Миколи Васильовича. Фірма виробник «HUGOBOSS». США, 1990 р. (Т-9443); Сорочка до костюму Президента Української Народної Республіки в екзилі Плав'юка Миколи Васильовича. Фірма виробник «HUGOBOSS». США, 1990 р. (Т-9444); Краватка Президента Української Народної Республіки в екзилі Плав'юка Миколи Васильовича. США, 1990 р. (Т-9445); Окуляри у футлярі Плав'юка Миколи Васильовича. США, кін. 1970-х рр. (Р-1225).

13. НМІУ. - Фонди. - Колекційний опис № 806. - Преса Західної Європи, США та української діаспори 2004-2005 рр. про події пов'язані з виборами Президента України в 2004 р.: Газета «Гомін України» № 35 (3099). - суспільно-політичний тижневик. 20.09.2004. Канада, м. Торонто, Онтаріо. (Л-7320); Газета «Гомін України» № 38 (3102). - суспільно-політичний тижневик. 11.10.2004. Канада, м. Торонто, Онтаріо. (Л-7321); Газета «Гомін України» № 1 (3111) - суспільно-політичний тижневик. 07.01.2005. Канада, м. Торонто, Онтаріо. (Л -7322); Газета «Гомін України» № 2 (3112). - суспільно-політичний тижневик. 10.01.2005. Канада, м. Торонто, Онтаріо. (Л-7323); Газета «Гомін України» № 8 (3118). - суспільно-політичний тижневик. 21.02.2005. Канада, м. Торонто, Онтаріо. (Л-7324); Тижневик «Новий шлях № 35». 02.09.2004. Канада, м. Торонто (ЛД-8385); Тижневик «Новий шлях № 39» 30.09.2004. Канада, м. Торонто. (ЛД-8386); Тижневик «Новий шлях № 40». 07.10.2004. Канада, м. Торонто. (ЛД-8387); Тижневик «Новий шлях № 41. 14.10.2004. Канада, м. Торонто (ЛД-8388); Тижневик «Новий шлях» № 44 04.11.2004. Канада, м. Торонто (ЛД-8389); Тижневик «Новий шлях» № 46. 18.11.2004. Канада, м. Торонто (ЛД-8390); Тижневик «Новий шлях» № 47. 25.11.2004. Канада, м. Торонто (ЛД-8391); Тижневик «Новий шлях» № 48. 02.12.2004. Канада, м. Торонто (ЛД-8392); Тижневик «Новий шлях» № 49.

14. Канада, м. Торонто (ЛД-8393); Тижневик «Новий шлях» № 50-51. 10-23.12.2004. Канада, м. Торонто (ЛД-8394); Тижневик «Новий шлях» № 1. 13.01.2005. Канада, м. Торонто (ЛД- 8395); Тижневик «Новий шлях» № 3. 27.01.2005. Канада, м. Торонто (ЛД-8396); Тижневик «Новий шлях» № 5. 10.02.2005. Канада, м. Торонто (ЛД-8397); Тижневик «Новий шлях» № 6. 17.02.2005. Канада, м. Торонто (ЛД-8398); Газета «Свобода» - видання Українського Народного Союзу, № 35, США, Нью-Джерсі, м. Парсипані. 27. 08.2004. (ЛД-8371); Газета «Свобода» - видання Українського Народного Союзу № 38. 14.09.2004. США, Нью-Джерсі, м. Парсипані (ЛД-8372); Газета «Свобода» - видання Українського Народного Союзу № 44. 29.10.2004. США, Нью-Джерсі, м. Парсипані (ЛД-8373); Газета «Свобода» - видання Українського Народного Союзу № 45.

15. США, Нью-Джерсі, м. Парсипані (ЛД-8374); Газета «Свобода» - видання Українського Народного Союзу № 48. 26.11.2004. США, Нью-Джерсі, м. Парсипані (ЛД-8375); Газета «Свобода» - видання Українського Народного Союзу № 50. 10.12.2004. США, Нью-Джерсі, м. Парсипані (ЛД-8376); Газета «Свобода» - видання Українського Народного Союзу № 7.

16. США, Нью-Джерсі, м. Парсипані (ЛД-8377); Газета «Народна воля» № 44 - видання Українського Братського Союзу. 11.11.2004. США, м. Скрантон (ЛД-8366); Газета «Народна воля» № 1 - видання Українського Братського Союзу. 06.01.2005. США, м. Скрантон (ЛД-8367); Газета «Народна воля» № 2. - видання Українського Братського Союзу.13.01.2005. США, м. Скрантон (ЛД-8368); Газета «Народна воля» № 4 - видання Українського Братського Союзу.27.01.2005. США, м. Скрантон (ЛД-8369); Газета «Народна воля» № 5 - видання Українського Братського Союзу. 03.02.2005. США, м. Скрантон (ЛД-8370); Газета «Український голос» № 5/6. 14.02.2005.

17. Канада, м. Вінніпег (ЛД-8353); Бюлетень Світового Конгресу Українців № 2(3), грудень 2004 - лютий 2005 р. Канада, м. Торонто (ЛД-8344); Підбірка українського католицького тижневика «Америка» з матеріалами про події помаранчевої революції в Україні. Червень-вересень 2004 р., США, м. Філадельфія (ЛД-8347); Підбірка українського католицького тижневика «Америка», вересень-листопад 2004 р. США, м. Філадельфія (ЛД-8348); Підбірка українського католицького тижневика «Америка», листопад 2004 - січень 2005 рр. США, м. Філадельфія (ЛД-8349); Підбірка українського католицького тижневика «Америка», лютий-квітень 2005 р. США, м. Філадельфія (ЛД-8350); Підбірка журналів «Newsweek» з матеріалами про події Помаранчевої революції в Україні, листопад 2004 - січень 2005 рр. США, м. Нью-Йорк (ЛД-8342).

18. НМІУ. - Фонди. - Марка поштова недержавного випуску ІІ-ї пропам'ятної серії у 50- річчя смерті І. Франка. 1966. США (Філ 1745); Клясер з поштовими блоками підпільної пошти УПА. 21.04.2005. США, Чікаго (Філ 1743); Аркуш поштовий недержавного випуску І історичної серії «Князі України». 1963. США (Філ 1741); Аркуш поштовий недержавного випуску І історичної серії «Князі України». 1968. США, Чікаго (Філ 1740); Блок поштовий «25 років у боротьбі за волю України» (до 25-річчя ОУН). 1954. США (Філ 1688); Блок поштовий пам'ятний з марками «ОУН 1941-1961 рр.» 1961. США. (Філ 1686); Блок поштовий до 20-річчя Української Повстанської Армії. 1961. США, Нью-Йорк (Філ 1682); Листівка наліпка поштова до 20-річчя смерті генерала Т. Чупринки. Рисунок: В. Ласовського. 1970 р. США, Нью-Йорк (Філ 1730); Блок ювілейний поштовий з нагоди 55-річчя Пласту «1912 - за Пластову славу - 1967». 1967. США (Філ 1729); Блок поштовий пам'ятний «У пам'ять жертв штучного голоду в Україні». Рисунок Дмитренка М. 1963. США (Філ 1690); Блок поштовий пам'ятний «У пам'ять жертв штучного голоду в Україні». Рисунок Дмитренка М. 1969. США (Філ 1689); Блок поштовий недержавного випуску «За волю і культуру Україні». 1967-1968 рр. США (Філ 1816-1817); Блок поштовий недержавного випуску «За волю і культуру Україні». 1975. США (Філ 1822); Блок поштовий недержавний випуску «Геть Росію з України». 1963. США (Філ 1823).

19. НМІУ. - Прапор України подарований Президенту України Л. Кравчуку від української діаспори в Канаді. 1991 р.

20. НМІУ. - Фонди. - «Печатка-конгрев Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі» 1980-1990 рр. США (ПЧ-209/1).

21. НМІУ. - Фонди. - Фото «Передача повноважень Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі Президентові України Л. Кравчуку. Київ, 22 серпня 1992 р. (Ф- 22111).

22. Недошитко І. Інформаційний простір українців у США / І. Недошитко // Гілея, 2012. - Вип. 58. - С. 688-696.

23. Недошитко І. Українська діаспора в США: кількісний та якісний склад / І. Недошитко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнар. відносин: [стат. та мат. ІІ міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. пам'яті проф. Г. Л. Боднаревського (12-13 квітня 2011 р., м. Луганськ)] / за ред. М. С. Бур'яна. - Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2011. - С. 239-244.

24. Недошитко І. Роль української діаспори США в економічному розвитку України (19912011 рр.) / І. Недошитко // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. - Вип. 2. - С. 191-197.

25. Недужко Ю. Українська діаспора в процесі відновлення державної незалежності України (середина 40-х - початок 90-х років ХХ століття) / Ю. В. Недужко; НАН України, Ін-т європ. дослідж. НАН України. - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. - 618 с.

26. Попок А. Закордонне українство як об'єкт державної політики / А. Попок; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Центр сучасного суспільствозн. - К.: Альтерпрес, 2007. - 227 с.

27. Потульницький В. А. Історія української політології (Концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці) / В. А. Потульницький. - К.: Либідь, 1992. - 232 с.

28. Потульницький В. А. Теорія української політології : курс лекцій / В. А. Потульницький. - К.: Либідь, 1993. - 192 с.

29. Саранча Г. Сучасна еміграція у США: проблеми адаптації та збереження зв'язків з Україною / Г. Саранча // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка / За заг. ред. І. С. Зуляка. - Тернопіль, 2010. - Вип. 2. - С. 213-218.

30. Сліпушко О. (упоряд.) Тобі, Україно: Історія Координаційного Комітету Допомоги Україні в США 1991-2003 / О. Сліпушко (упоряд.). - К.: Аконіт, 2004. - 256 с.

31. Шлепаков А. М. Українці в зарубіжному світі / А. М. Шлепаков [та ін.]; АН України, Ін-т соц. і екон. проблем зарубіжних країн. - К.: Наук. думка, 1991. - 140 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Становлення української діаспори в Казахстані, Грузії і Литві. Підйом національно-культурного руху представників східної діаспори після проголошення державного суверенітету України. Перспективи встановлення всебічних зв’язків з українським зарубіжжям.

  реферат [21,3 K], добавлен 23.09.2010

 • "Діаспора" - термін, що вживається до українців, які живуть за межами України. Роздуми про походження цього терміну. Специфіка діаспорних груп, аналіз їх культурного розвитку. Сутність української діаспори як історичного і соціально-політичного явища.

  контрольная работа [16,0 K], добавлен 23.09.2010

 • Чотири хвилі масового переселення українців за кордон, їх особливості. Економічні та політичні причини еміграції. Українці в країнах поселення. Внесок української діаспори у становлення і розвиток Росії, її культури, науки, промисловості, війська.

  реферат [28,9 K], добавлен 14.03.2012

 • Джерела та етапи формування української діаспори. Характеристика хвиль масового переселенського руху з України. Типологія діаспорних поселень українців, параметри і структура еміграції. Якісні зміни в складі діаспори після розвалу соціалістичного табору.

  реферат [20,0 K], добавлен 23.09.2010

 • Процес становлення української діаспори в місті Лос-Анджелес США у 1920-2016 рр. Історичні причини об’єднання та функціонування української громади навколо української православної церкви св. Володимира м. Лос-Анджелес та Українського культурного центру.

  статья [26,4 K], добавлен 11.09.2017

 • Аналіз головного питання щодо висвітлення українськими істориками з діаспори діяльності М. Грушевського в Науковому Товаристві ім. Шевченка (НТШ). Оцінка діяльності Грушевського на посаді голови НТШ у контексті розвитку національного руху в Галичині.

  статья [17,5 K], добавлен 14.08.2017

 • Розгляд перших еміграційних потоків з України на межі ХІХ-ХХ століть. Умови формування діаспори як засобу буттєвого вкорінення емігрантів на новому культурно-історичному ґрунті. Внесок українців у розвиток економіки і культури канадського суспільства.

  статья [24,6 K], добавлен 11.09.2017

 • Біографія Володимира Винниченка - першого письменника новітньої української прози, першого революціонера, першого прем’єр-міністра незалежної України. Життя після революції, еміграція. Повне відлучення від України. Літературна діяльність Винниченка.

  реферат [24,6 K], добавлен 28.02.2010

 • Дослідження причин та наслідків української еміграції. Українська діаспора, її стан та роль у розбудові української держави. Становлення етнополітики в період існування Центральної Ради, Гетьманату. Етнополітичні аспекти української новітньої історії.

  курсовая работа [72,6 K], добавлен 22.10.2010

 • Становлення Павла Скоропадського як особистості та майбутнього діяча Української держави у дитячі та юнацькі роки. Характеристика життя, діяльності та внеску гетьмана П. Скоропадського у розвиток української державності, науки та культури України.

  реферат [36,7 K], добавлен 22.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.