Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

Законодавче врегулювання соціального страхування від безробіття в 20-х рр. ХХ ст. Перший нормативний акт радянської влади, яким здійснювалося правове регулювання страхування від безробіття. Розмір внесків наймачів у фонд безробітних, право на допомогу.

Рубрика История и исторические личности
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 12.06.2010
Размер файла 29,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

40. ??????? ??? ???? ??? 20 ?????? 1926 ?. - ? 207/379; ????????? ???? ??? 1 ?????? 1926 ?. - ? 91/908. - ???.4.; ??????? ??? ???? ??? 31 ??????? 1927 ?. - ? 47/463;

41. ??????? ??? ???? ??? 9 ?????? 1925 ?. - ? 110/279; ??????? ??? ???? ??? 12 ?????? 1925 ?. - ? 146/628. - ???. ?, 4 ? 7;

42. ??????? ???? ??? 14 ?????? 1927 ?. - ?406. - ???.32,33;

43. ??? ????. - ???.35-37;

44. ??????? ??? ???? ??? 25 ????? 1927 ?. - ? 116/493;

??????? ??? ???? ??? 14 ?????? 1927 ?. - ? 135. - ?. ?.1-5;

45. ????????? ??? ? ??? ???? ??? 14 ?????? 1926 ? // 36. ???. ???? 1926 ? - ? 36. - ???.264. - ?. ?; ??????? ???? ??? 14 ?????? 1927 ?. - ? 406. - ???.40;

46. ????????? ??? ???? ??? 16 ?????? 1927 ?. - ?39; ??????? ???? ??? 14 ?????? 1927 ?. - ?406. - ???.41;

47. ????????? ??? ???? ??? 16 ?????? 1927 ?. - ? 39;

48. ??????? ???? ??? 14 ?????? 1927 ?. - ?406. - ???.42;

49. ???'??????? ??? ???? ??? 31 ?????? 1926 ?. - ? 363/443.


Подобные документы

 • Методи господарювання в період нової економічної політики в Україні. Основи пенсійного страхування, фінансові джерела на виплату пенсій в нових економічних умовах. Право на отримання пенсій з інвалідності та по втраті годувальника за законодавством.

  контрольная работа [21,9 K], добавлен 17.03.2011

 • Трансформація вільної праці у "палочну" дисципліну в умовах воєнного комунізму. Становлення системи соціального страхування найманих працівників в часи НЕПу. Житлово-побутові умови та комунальне обслуговування. Чинники впливу на рівень заробітної плати.

  монография [283,2 K], добавлен 05.10.2017

 • Аналіз особливостей періодизації церковно-радянських відносин. Знайомство з пропавшими безвісті храмами Приазов’я. Розгляд причин руйнації церковних споруд в роки радянської влади. Характеристика Благовіщенського жіночого монастиря на Херсонщині.

  курсовая работа [81,0 K], добавлен 12.10.2013

 • Встановлення більшовицької влади в Україні. Характерні риси та напрями соціальної політики держави у 1920-х рр. Головні проблеми та наслідки соціальних перетворень у суспільстві в Україні періоду НЕПу. Форми роботи системи соціального забезпечення.

  статья [21,2 K], добавлен 14.08.2017

 • Протистояння українського селянства з більшовизмом на початку 20-х рр. ХХ ст. Селянська війна проти більшовицької влади. Єдиний сільськогосподарський податок та державне "окладне" страхування селянства. Демографічні наслідки Голодомору на Поділлі.

  реферат [202,0 K], добавлен 17.08.2009

 • Повстання проти гетьманського режиму. Встановлення в Україні влади Директорії, її внутрішня і зовнішня політика. Затвердження радянської влади в Україні. Радянсько-польська війна. Ризький договір 1921 р. та його наслідки для української держави.

  контрольная работа [42,0 K], добавлен 30.04.2009

 • Етапи відновлення радянської влади в західних областях України. Аналіз колгоспної системи загальнорадянського зразка. Характеристика форм радянської організаційної роботи. Особливості розвитку соціально-економічного життя західних областей України.

  дипломная работа [259,5 K], добавлен 12.09.2012

 • Аналіз соціально-політичного становища української держави гетьманської доби. Встановлення влади Директорії в Україні, її внутрішня і зовнішня політика. Проголошення акта злуки УНР і ЗУНР. Встановлення радянської влади в Україні. Ризький договір 1921 р.

  курсовая работа [61,3 K], добавлен 21.02.2011

 • Короткий опис життя українських чехів у 20-30-ті роки ХХ століття. Шляхи потрапляння чехів на територію України, етапи формування колоній та їх чисельність. Економічне, соціальне та культурне становище держави в 20–30ті роки ХХ ст., його вплив на чехів.

  курсовая работа [46,8 K], добавлен 10.06.2010

 • Розвиток державної влади в Ольвії: від влади ойкіста до тиранії. Поява полісу у Нижньому Побужжі. Трансформація політичного устрою протягом VI - середини V сторіччя до н.е. Характер і сутність ольвійської демократії. Законодавча і виконавча влада.

  дипломная работа [109,9 K], добавлен 12.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.