Зовнішня торгівля Італії

Географічна та товарна структура Італії. Регіональні відмінності та диспропорції в господарстві. Сума експорту та імпорту товарів по галузям. Виявлені порівняльні переваги по товарах. Торговельна політика Італії. Перевага у експорті текстилю та одягу.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 05.04.2014
Размер файла 276,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Комплексне практичне індивідуальне завдання

на тему:

"Зовнішня торгівля Італії"

Зміст

 • Вступ
 • 1. Географічна та товарна структура Італії
 • 1.1 Географічна структура
 • 1.2 Експорт
 • 1.3 Імпорт
 • 1.4 Виявлені порівняльні переваги Італії по товарах
 • 2. Торговельна політика Італії
 • Висновки
 • Список використаних джерел

Вступ

Італія - високорозвинута країна постіндустріального типу. За рівнем економічного розвитку в цілому посідає десяте місце в світі; за деякими економічними параметрами вона вже випереджає Велику Британію і Францію. Порівняно з іншими розвинутими країнами Італія вирізняється дещо вищими темпами післявоєнного розвитку економіки, запізнілою індустріалізацією, більш високою часткою легкої промисловості і сільського господарства, виключною роллю туризму.

Італійська економіка управляється в основному за рахунок виробництва високоякісних споживчих товарів, вироблених малими та середніми підприємствами, багато з них сімейні.

Італія також має значний рівень тіньової економіки, яка за деякими оцінками, становить цілих 17% від ВВП. Ці види діяльності є найбільш поширеними в сільському господарстві, будівництві та сфері послуг.

Італія є третьою за величиною економікою в зоні євро, але виключно високий суспільний тягар заборгованості та структурних перешкод для росту роблять її вразливою до контролю з боку фінансових ринків. Міжнародна фінансова криза погіршила умови на ринку праці в Італії, безробіття зросло з 6,2% в 2007 році до 8,4% в 2011 році.

Криза Єврозони кризу разом з італійськими заходами жорсткої економії скоротили експорт і внутрішнього попит, уповільнення відновлення в Італії. ВВП Італії ще на 5% менше докризового рівня 2007 року.

Економіка - загальний огляд

ВВП (за паритетом купівельної спроможності): $ 1826 млрд (2011 р.)

Місце країни в світі: 11

ВВП - реальний темп зростання: 0,6% (2011 р.)

Місце країни в світі: 193

ВВП - за секторами економіки:

Бюджет:

доходи: $ 1041 млрд

витрати: $ 1122 млрд (2011 р.)

Податки та інші доходи: 46,4% від ВВП (2011 р.)

Місце країни в світі: 25

Бюджетний профіцит (+) або дефіцит (-):

3,6% Від ВВП (2011 р.)

Місце країни в світі: 113

Державний борг: 120,1% від ВВП (2011 р.)

Місце країни в світі: 9

Рівень інфляції (споживчі ціни):

2,3% (2011 р.)

Місце країни в світі: 29

1. Географічна та товарна структура Італії

1.1 Географічна структура

Італія володіє диверсифікованою індустріальної економікою, яка ділиться на розвинену промислову північ, де переважають приватні компанії, і менш розвинутий сільськогосподарський південь з високим рівнем безробіття.

Наразі регіональні відмінності та диспропорції в господарстві Італії виявляються у виокремленні 3-ох основних районів: Північ, Центр та Південь.

1. Північ охоплює чотири стандартних райони - Північний Захід, Ломбардію, Північний Схід та Емілію-Романію. В природному відношенні це Італійські Альпи, Паданська низовина і Лігурійське узбережжя. На північ припадає 40 % території, 45 % населення і 56 % ВНП, тобто це найбільша і найрозвинутіша частина країни.

Розвитку району в наш час сприяють вигідність географічного положення, розвинена транспортна система, наявність рівнинних земель (70 % від національного цілого), помірний і вологий клімат, можливості зрошення, наявність місцевих та імпортних енергоресурсів, постійний притік дешевої робочої сили з Півдня і величезний власний ринок збуту. Це головний промисловий, сільськогосподарський і транспортний район країни, на нього припадає також велика частка нематеріальної діяльності - управлінської, фінансової, наукової, культурної і туристичної.

Основою Півночі є так званий "промисловий трикутник": Мілан - Ґенуя - Турін, який включає практично всі галузі італійської промисловості й належить до найбільших у світі. В його структурі є металургія, металообробка, загальне і електромашинобудування, автомобіле - і суднобудування, хімічна і текстильна промисловість. Проте в процесі зменшення ролі важкої промисловості роль "промислового трикутника" зменшується на користь Північного Сходу і Центру. Північ є однією з найбільш урбанізованих частин Західної Європи.

2. Центр включає два стандартних райони - Центр і Лаціо. Його частка в території, населенні та економічному потенціалі країни однакова - 19 %. За рельєфом це вже Апеннінські гори і прибережні рівнини: вузька на сході й ширша на заході. Сільське господарство району є перехідним. Більше значення вже мають південні культури - овочі (особливо томати), фрукти, виноград, оливки, в горах - вівчарство.

Центру традиційно були властиві середньостатистичні показники по країні, і цей регіон вважався перехідним між індустріальною північчю та аграрним півднем. Зараз Центр так само зберігає ці серединні позиції, але раніше розрив між ним та північними регіонами був значнішим. Розподіл зайнятих за секторами економіки на Півночі та у Центрі Італії вже майже однаковий, і лише за часткою працюючих у сфері послуг Центр випереджає на 8-11%. Проте це відбувається за рахунок столичного району Лаціо, де спостерігається найвища в країні зайнятість в третинному секторі.

3. Південь охоплює п'ять стандартних районів: Кампанію, Абруцці-Молізе, Південь, Сицилію і Сардинію. За деяким винятком це гористі безлісі території з жарким кліматом і малородючими ґрунтами. В сільському господарстві переважають вирощування "середземноморських продуктів", пшениці та вівчарство. Промисловість різноманітна, але в її структурі відсутня комплексність і мало машинобудівних галузей. Характерна вузькість місцевого виробничого і споживчого ринку. Південь є найменш розвиненою частиною Італії і в господарському, і в соціальному, і в культурному відношеннях. Великобританія, Франція, Німеччина не мають таких бідних районів. На Південь Італії припадає 41 % території, 36 % населення і тільки 25 % ВНП.

Характерними його рисами є високе безробіття, низькі доходи, відтік населення. Південь Італії виступає як щось зовсім протилежне Півночі.

1.2 Експорт

У структурі товарообігу експорт займає 77,9%, на частку імпорту припадає - 22,1% відповідно.

За обсягами експорту Італія посідає 8 місце у світі (табл.1). Найбільшу частку експорту мають: машинобудівна продукція, текстиль і одяг, виробниче устаткування, транспортні засоби, транспортне устаткування, хімікати, продукти харчування, напої та тютюнові вироби; мінерали та кольорові метали.

Таблиця 1. Сума експорту товарів, дол. США, 2011

Країна

Сума

1

Китай

$ 1,904,000,000,000

2

Німеччина

$ 1,547,000,000,000

3

США

$ 1,497,000,000,000

4

Японія

$ 787,000,000,000

5

Франція

$ 589,700,000,000

6

Південня Корея

$ 552,800,000,000

7

Нідерланди

$ 550, 200,000,000

8

Італія

$ 524,900,000,000

9

Росія

$ 520,300,000,000

10

Великобританія

$ 479, 200,000,000

50

Україна

$ 69,420,000,000

Обсяг італійського експорту в 2011 році виріс на 11,4% в порівнянні з 2010 роком.

Якщо розглядати дані з експорту окремих регіонів Італії, то вони суттєво відрізняються. Наприклад за останній квартал 2011 року найбільше зростання експорту йшов з центральної Італії (+2,7%). Північний захід Італії зменшив обсяг експорту на 0,2%, а північний схід Італії на 0,9%. Південь Італії експортував на 3,3% менше.

У цілому за 2011 рік зростання експорту спостерігався у всіх без винятку італійських регіонів: центральна частина Італії +13%, південна Італія +9,6%, північний захід Італії +11,2%

Рисунок 1. Величина експорту Італії, млн. дол.

1.3 Імпорт

Італія імпортує велику кількість продукції, так як з одного боку має досить обмежену ресурсну базу, з іншого - слабкий розвиток сучасних наукомістких галузей.

Сировина та мінерали є однією з найважливіших статей міжнародних видатків Італії. 90% в цій категорії складають закупівлі сирої нафти та природного газу. У зв'язку з цим Італія є країною вкрай залежною від кон'юнктури на світових ринках сировини. До прикладу, у 1973-1974 світові ціни на нафту виросли в чотири рази, а так як Італія сильно залежала від іноземної нафти, вона була змушена витрачати величезні гроші на закупівлі палива. У 1974 витрати на імпорт нафти до Італії складали 10,2 млрд. дол (у 1972 - 2,6 млрд. дол), і Італія мала загальний дефіцит платіжного балансу 7,8 млрд. дол, що істотно похитнула становище Італії в світовому економічному співтоваристві.

За обсягами імпорту Італія займає 7 місце у світі (табл.2). Найбільше імпортують: сировину і матеріали, продукцію машинобудування, хімікати, транспортне обладнання, енергетичні продукти, мінерали та кольорові метали, текстиль і одяг, продукти харчування, напої та тютюнові вироби.

Таблиця 2. Сума імпорту товарів, дол. США, 2011

Країна

Сума

1

США

$ 2,236,000,000,000

2

Китай

$ 1,660,000,000,000

3

Німеччина

$ 1,333,000,000,000

4

Японія

$ 807,600,000,000

5

Франція

$ 692,000,000,000

6

Великобританія

$ 639,000,000,000

7

Італія

$ 549,600,000,000

8

Південна Корея

$ 521,600,000,000

9

Гонконг

$ 494,100,000,000

10

Нідерланди

$ 492,100,000,000

37

Україна

$ 69,420,000,000

Рисунок 2. Величина імпорту Італії, млн. дол.

Найбільші торгівельні партнери Італії: Німеччина, Франція, Іспанія, США, Нідерланди, Швейцарія, Великобританія, Китай (рис.3,4).

Рисунок 3. Країни-партнери Італії по експорту

Рисунок 4. Країни-партнери Італії по імпорту

1.4 Виявлені порівняльні переваги Італії по товарах

Виявлена порівняльна перевага обчислюється за формулою:

Розрахуємо порівняльну перевагу для експортного товару Італії - текстилю і одягу, дані візьмемо з таблиці 3.

Таблиця 3. Структура експорту та імпорту Італії по галузям, %

Галузь

Частка експорту, %

Частка імпорту, %

Сільськогосподарська продукція

1,5

3,4

Сировина і матеріали

3,5

8,9

Харчова продукція

5,5

7,0

Текстиль і одяг

10,6

5,7

Шкіра і взуття

5,2

2,6

Вироби з паперу

2,3

2,6

Враховуючи, що загальний експорт та імпорт товарів цього року становили відповідно $524,900,000,000 та $549,600,000,000,розрахуємо експорт текстилю і одягу:

Експорт = 524,900,000,000*0,106 = $ 55 639 400 000

Імпорт = 549,600,000,000 *0,057 = $ 31 327 200 000

Розраховуємо виявлену порівняльну перевагу:

Оскільки значення індексу позитивне, то країна має порівняльну перевагу у експорті текстилю та одягу.

2. Торговельна політика Італії

Як член Європейського союзу, Італія належить до Митного союзу - тобто імпорт і експорт в Італії на території ЄС, вільні від мита ??.

Через межі ЄС на одну людину можна увезти не більше 200 сигарет (або 100 маленьких сигар) або 50 сигар або 250 гр. тютюну, до 2 л вина або до 1 л алкогольних напоїв міцністю понад 22%, або 2 л напоїв міцністю до 22%, або 2 л ігристого вина, до 250 мл туалетної води і 50 мл парфумів.

Також допускається ввезення прикрас, 2-х фотоапаратів, 1 відеокамери, 1 радіоприймача, 1 магнітофона, 1 велосипеда, 1 човна, 2-х пар лиж, 2-х тенісних ракеток, однієї байдарки або дошки для серфінгу тощо.

При ввезенні товарів з країн ЄС можна ввезти не більше 800 сигарет, або до 400 маленьких сигар, або 200 "стандартних" сигар, до 1 кг тютюну, до 10 л спиртних напоїв міцністю понад 22%, до 20 л напоїв міцністю до 22%, до 60 л ігристого вина, до 90 л столового вина і до 110 л пива.

Для ввезення мисливської зброї необхідний дозвіл італійської консульської установи, який необхідно завізувати при в'їзді.

Заборонений транзит історичних цінностей і документів без супровідних і дозвільних документів або товарного чека і дозволу Міністерства образотворчих мистецтв Італії.

Забороняються також:

М'ясна і молочна продукція, вироблена не в країнах ЄС, за винятком продукції в обмежених кількостях з Андорри, Хорватії, Фарерських островів, Гренландії, Ісландії і невеликої кількості певних продуктів з інших країн

Види, що охороняються, і продукція з них, перераховані СИТЕС (Вашингтонська конвенція), наприклад, слонова кістка, панцир черепахи, корали, шкіра рептилій, дерево з амазонських лісів.

Обмежений імпорт:

домашні тварини мають бути ідентифіковані (клеймо або електронна система ідентифікації), вакциновані проти сказу, а також потрібний ветеринарний сертифікат. Для отримання додаткової інформації зверніться в найближче посольство.

не більше 10 кг м'яса, молока і молочних продуктів, привезених з Хорватії, Фарерських островів, Гренландії та Ісландії

сухе молоко для немовлят, дитяче харчування та спеціальні медичні продукти харчування (включаючи їжу для тварин), можуть бути дозволені, якщо їх не потрібно зберігати в холодильнику до відкриття, і якщо ця продукція фабричного виробництва в упаковці з оригінальною печаткою (якщо тільки не використовується в нині) та її кількість не повинна перевищувати 10 кг, виробленої в Хорватії, на Фарерських островах, у Гренландії та Ісландії, а також 2 кг, якщо вироблена в інших країнах.

риба, тільки якщо вона випотрошена і її вага не перевищує 20 кг,

валюта - без обмежень, якщо вона імпортується з країн ЄС. Всі мандрівники, які прибувають з-за меж ЄС, повинні декларувати суми, що перевищують 10,000 євро або еквівалент в іншій валюті.

пальто, хутряне і шкіряне взуття, зроблене з видів тварин, що охороняються, - потрібен спеціальний дозвіл.

зовнішня торгівля італія експорт

Висновки

Написавши дану роботу і проаналізувавши велику кількість статистичного матеріалу про Італію, я зробила висновки, що дуже важливе значення для країни мають економічні відносини з державами, членами ЄС та СНД. Серед торговельних партнерів країн ЄС, вагоме місце посідають Німеччина, США, Франція.

В географічній структурі експорту переважають такі країни як Німеччина, Франція, Іспанія, США, Швейцарія, Великобританія,, в структурі імпорту - Німеччина, Франція, Іспанія, Нідерланди, Великобританія, Китай.

Щодо товарної структури, то в імпортній структурі провідні місця в 2011 році займали сировина і матеріали, продукція машинобудування, хімікати, транспортне обладнання, енергетичні продукти, мінерали та кольорові метали, текстиль і одяг, продукти харчування, напої та тютюнові вироби.

У структурі експорту Польщі лідерами були: машинобудівна продукція, текстиль і одяг, виробниче устаткування, транспортні засоби, транспортне устаткування, хімікати, продукти харчування, напої та тютюнові вироби; мінерали та кольорові метали.

Розглянувши торгівельну політику спостерігаємо, що Італія належить до Митного союзу - тобто імпорт і експорт в Італії на території ЄС, вільні від мита. Експорт товарів в інші країни регулюються імпортними правилами цих країн. Імпорт товарів в ЄС, включаючи Італію, регулюються нормами ЄС (загальні митні тарифи, нетарифні заходи, заходи нетарифного регулювання та захисних заходів).

Отже, Італія - розвинута країна, з ринковою економікою, яка належить до ЄС і є важливим гравцем на міжнародному ринку товарів і послуг.

Список використаних джерел

1. Central intelligence agency. Режим доступу: https: // www.cia.gov/index.html

2. Economy watch. Режим доступу: http://www.economywatch.com/

3. International Trade Statistics 2011. Довідник

4. Економіка Італії. Режим доступу: http://ru. wikipedia.org

5. Офіційний сайт державного комітету статистики Італії. Режим доступу: http://www.istat. it/en/

6. Савельєв, Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: підручник / Є В Савельєв. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - C.134

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз динаміки зовнішньоторговельного обороту Полтавської області на фоні зовнішньої торгівлі України. Географічна структура експорту товарів області. Товарна структура та обсяги імпорту області. Місце харчової промисловості в експорті товарів.

  статья [105,7 K], добавлен 04.12.2010

 • Зовнішньополітичні пріоритети Італії у 1990-2010 роках. Складні відносини Італії з соціалістичною Югославією. Середземноморська політика італійських урядів. Італія та політика США щодо Іраку. Італо-російські відносини. Товарообіг між Італією та Росією.

  курсовая работа [29,1 K], добавлен 21.01.2011

 • Передумови, фактори формування зовнішньоекономічної політики Республіки Корея. Товарна структура експорту та імпорту країни. Інвестиційна політика Південної Кореї. Товарна структура експорту України до Республіки Корея. Прогноз динаміки світової торгівлі.

  магистерская работа [771,0 K], добавлен 09.09.2012

 • Американська допомога за "планом Маршалла" Італії для відновлення свого економічного потенціалу. Обмежена аграрна реформа. Зменшення розриву між промисловою північчю та сільськогосподарським півднем Італії. Обсяги промислового виробництва у країні.

  презентация [184,9 K], добавлен 23.12.2013

 • Особливості економічного розвитку Іспанії: загальна характеристика країни; політика соціального ринкового господарства, його інвестиційна привабливість; зовнішньоекономічні стосунки, товарна і географічна структура експорту і імпорту; актуальні проблеми.

  дипломная работа [30,4 K], добавлен 03.01.2011

 • Оцінка привабливості Тунісу для бізнесу та рівня конкурентоспроможності країни. Характеристика абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі Тунісу. Товарна та регіональна структура експорту та імпорту товарів. Співробітництво України та Тунісу.

  реферат [1,1 M], добавлен 11.05.2019

 • Фактори територіальної організації, товарна і географічна структура, закономірності та принципи розвитку зовнішньої торгівлі країн Європейського Союзу. Сутність Європейської інтеграції на початку нового тисячоліття. Розвиток економічних зв’язків країн ЄС.

  курсовая работа [624,7 K], добавлен 28.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.