Особливості тендерної діяльності у сучасній світовій торгівлі

Визначення сутності міжнародних торгів (тендерів), їх основні види (відкриті, закриті) та об'єкти. Розділи тендерної документації. Мотиви використання міжнародних тендерів країнами з різним рівнем економічного розвитку. Особливості проведення торгів.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 28.11.2013
Размер файла 1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Кафедра міжнародного права

Реферат

на тему: «Особливості тендерної діяльності у сучасній світовій торгівлі»

Виконала:

студентка МДМП 1-1

Кокот О.В.

Викладач:

к.ю.н., доцент Демченко І.С.

Київ 2013

Вступ

На сучасному етапі міжнародні торги (тендери) є досить розповсюдженим і актуальним способом ведення міжнародної торгівлі. З кожним роком число проведених тендерів все зростає, так само як і збільшується кількість фірм-учасниць торгів, міжнародні організації все більше приділяють увагу тендерам, з'являються нові форми проведення такі, як, наприклад, електронні торги. Стає зрозумілим, що даний спосіб ведення торговельної діяльності має значну кількість переваг. На мій погляд такими перевагами є підтримка здорової конкуренції, боротьба з монополією, стимулювання розвитку підприємств. Значна увага приділяється розвитку тендерної практики у регіональних об'єднаннях, особлива в Європейському Союзі.

Міжнародні тендери мають досить вагоме значення, тому що вони є важливим інструментом сучасного господарства: сприяють розвитку зовнішньої торгівлі, яка, у свою чергу,забезпечує швидші темпи зростання національної економіки. Важливо зазначити, що використання тендерів дозволяє зручно й ефективно здійснювати операції купівлі-продажу як покупцю, так і продавцеві великої групи переважно капітало- та наукомістких товарів і послуг, у тому числі реалізованих часто в комплексі.

Міжнародні тендери: поняття та процедура проведення

Міжнародні торги (тендери) - це метод укладання договорів купівлі-продажу чи підряду, за яким покупець (замовник) оголошує конкурс для продавців (постачальників) на товар (із заздалегідь визначеними характеристиками) і після порівняння отриманих пропонував товар на найбільш вигідних для покупця (замовника) умовах.

Торги дозволяють зосередити в одному місці велику кількість постачальників, підрядчиків, забезпечуючи максимальну конкуренцію. Вони є найбільш розповсюдженим способом укладання угод на постачання машин і устаткування, виконання наукових, проектних і пошукових робіт, будівництво об'єктів «під ключ», надання державних кредитів тощо.[1;C.368]

Необхідно зазначити, що у термін «тендер» входить п'ять основних понять.

Тендер може розумітись як:

· сама оферта;

· повідомлення про проведення торгів;

· проформа пропозиції, складена організатором торгів і включена до комплекту тендерної документації;

· торг як процедура.

· комплект тендерної документації - умови проведення торгу;

Найпоширенішими об'єктами тендерів у міжнародній торгівлі є:

· підряди на спорудження підприємств, будівель і споруд виробничого і невиробничого призначення, в т. ч. тих, що споруджуються «під ключ»;

· виконання комплексів будівельних і монтажних робіт та їх окремих видів;

· виконання комплексу пуско-налагоджувальних робіт;

· постачання комплектного устаткування;

· концесії на розробку корисних копалин;

· імпортні закупівлі;

· проекти на основі підприємств з іноземними інвестиціями;

· надання державних кредитів;

· розробка проектів і виконання робіт у сфері природоохоронної діяльності;

· залучення експертів і консультантів;

· поставки, підряди, закупівля для створення об'єктів національної економіки.

Щодо видів міжнародних тендерів, то з ними можна ознайомитись в Додатку №1.

Міжнародні торги бувають відкриті і закриті. У відкритих міжнародних торгах може прийняти участь будь яка зарубіжна або національна фірма, компанія або підприємство, які відповідають вимогам тендеру. У закритих тендерах учать приймають лише ті фірми, яким було надіслано запрошення, тобто їх кількість обмежена.

У ряді випадків торги здійснюються лише за наявності одного оферента (наприклад, власника патенту) або у випадках, коли укладення звичайного контракту утруднено якими обставинами.[2;C.64]

Компанія, що організовує, розміщує інформацію щодо об'єкту закупівлі, дати проведення тендеру та строків поставки та подальшої оплати у офіційних органах - газетах, журналах. Інформація щодо проведення тендеру може розсилатись в інші держави через торговельні представництва, торговельно-промислові палати, консульства або може бути розповсюджена серед ділових кіл. Зазвичай оприлюднення такої інформації відбувається за 1-1,5 місяця до дати проведення торгів. При проведенні закритого тендеру - надсилається запрошення тим фірмам та установам, участь яких була б бажаною. Юридичні особи подають свої пропозиції до вказаної дати (або відповідають на надіслане їм запрошення на участь у тендері). Якщо заявка не була подана завчасно, то вона відхиляється, а постачальник не бере участь у тендері. Конверти повинні бути оформлені певним чином - вимоги до оформлення конвертів можуть бути різними. Реєстрація заявок в журналі і видачі розписок є обов'язковими при проведенні будь-яких тендерів. Тендерний комітет, який створюється замовником для проведення тендеру, розглядає правильність поданих документів згідно затвердженого переліку.

Тендерна документація поділяється на такі розділи:

- загальні умови торгів;

- інструкція для учасників торгів;

- фінансові умови торгів та договору поставки або підряду;

- технічні умови проекту;

- зразки документів, що мають бути заповнені учасниками.

Після затвердження кола учасників тендеру відбувається, власне, проведення тендеру. В присутності учасників торгу відбувається відкриття конвертів, аналіз пропозицій за обраними критеріями та вибір переможця з яким в подальшому укладається угода (контракт).

Міжнародні тендери використовуються як індустріально розвинутими країнами, так і країнами, що розвиваються, але мотиви їх застосування різні. Перші в більшості випадків використовують механізм проведення тендерів у межах здійснення політики прихованого протекціонізму та стимулювання розвитку національного виробництва. Так, законодавство більшості розвинутих країн дозволяє організаціям з переважанням державного капіталу розміщувати замовлення на придбання товарів і послуг тільки через систему тендерів, а проведення імпортних операцій без використання торгів дозволяється лише у випадках необхідності придбання унікального обладнання, запасних частин, а також у разі необхідності екстреної закупівлі обладнання для ліквідації наслідків стихійного лиха або за рахунок спеціальних міждержавних угод.

Для країн, що розвиваються, домінуючими мотивами застосування тендерів як методу розміщення замовлень є відсутність досвіду організації укладання великих міжнародних контрактів і прагнення знизити вартість замовлення. Крім того, практика проведення міжнародних торгів показала, що найбільшого поширення вони як інструмент держави, великих державних організацій та муніципальних органів, одержали саме в країнах, що розвиваються, які характеризуються наявністю значної питомої ваги державного сектора в основних галузях національного господарства, здійсненням індустріалізації та реіндустріалізації економіки, відсутністю необхідних технічних знань і кваліфікації для самостійного вирішення існуючих техніко-технологічних проблем.[3;C.234-235]

Особливості тендерної діяльності

міжнародний торг тендер

Торги в сучасній економіці відіграють важливу роль. За оцінками фахівців, вартість замовлень на поставку обладнання та об'єктів капітального будівництва, отриманих за допомогою торгів, становить близько однієї третини загальної вартості експорту машинотехнічної продукції з промислово розвинених країн.[2; C.63]

Особливістю проведення міжнародних тендерів є по-перше стимулювання розвитку національного виробництва. Майже усі державні закупівлі відбуваються у вигляді тендерів, оскільки це гарантує прозорість закупівлі, чесність у виборі постачальників тієї чи іншої продукції, дух конкуренції серед фірм, що стимулює їх розвиток і самовдосконалення. При закритих торгах - це гарантія того, що переможцем тендеру, а, отже, і партнером стане саме та фірма, якій було відправлено замовлення, тобто яка викликає довіру у самого замовника. При відкритих торгах є ризик потрапити на не доброчесну компанію. Ще однією особливістю міжнародного тендеру, на мою думку, є можливість участі як національних, так і зарубіжних підприємств. При цьому тендерний комітет в першу чергу надає перевагу якості товару та відповідності всім вимогам тендеру, а не національності юридичної особи - учасника тендеру. Також особливістю я вважаю те, що замовник у більшості випадків сам визначає форму проведення тендеру.

Як зазначалось вище, у сучасних умовах закупівлі за допомогою проведення тендерів набирає все більше обертів. Проникнення різноманітних іноземних компаній на ринки країн, а також збільшення конкурентоспроможності національних виробників є наслідком цього процесу.

Останнім часом у практиці проведення міжнародних тендерів можна помітити розширення прав організаторів і самих тендерних комітетів. Це відбувається завдяки залученню національних організацій до виконання тендерних замовлень. Для цього може відхилити будь яку тендерну пропозицію без пояснення причин такого рішення.

На сьогодні актуальним питання щодо розробки документів і рекомендацій щодо стандартизації кваліфікаційних вимог до учасників торгів і правил проведення перекваліфікації; оптимізації витрат на підготовку тендерної документації і тендерних пропозицій, а також термінів їх підготовки; залучення найбільшого числа учасників тендеру та активізації конкурентної боротьби; ліквідації дискримінації стосовно іноземних учасників з дотриманням принципів національного режиму.

Останнім часом тендерні комітети стали все ширше використовувати в інтересах національних замовників так звану конкуренцію кредитів, тобто визначення переможця тендеру залежно від того, чи бере він на себе зобов'язання з участі в кредитуванні або навіть фінансуванні певних об'єктів. Часто кредитно-фінансові умови тендерних пропозицій стають вирішальним критерієм при виборі переможця.

Висновок

Отже, як бачимо, такий спосіб ведення міжнародної торгівлі, як міжнародні тендери, набуває все більше обертів. Постає питання щодо стандартизації умов проведення таких торгів. Міжнародні тендери мають ряд особливостей, таких як участь національних і міжнародних фірм, конкурентна боротьба, можливість для замовника обрати найбільш відповідний товар тощо.

Все більше компаній і навіть міжнародних організацій обирає саме такий спосіб міжнародних закупівель.

Література

1. «Міжнародна торгівля». 4-те вид. перероб. та доп. Підручник. / За ред. Козака Ю. Г., Логвінової Н. С., Барановської М. І. - К.: Центр учбової літератури, 2011. 511 с.

2. Фомичев В. И. «Международная торговля»: Учебник; 2-е изд., перераб и доп. М.: Инфра-М, 2001. 446 с.

3. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. «Міжнародна торгівля» Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2003. - 256 с.

Додаток

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальні характеристики, поняття та сутність міжнародних тендерів, їх види та основні етапи проведення. Порядок подачі пропозицій, визначення переможця тендеру та укладання угоди. Роль міжнародних торгів у розвитку сучасної зовнішньоекономічної торгівлі.

  курсовая работа [64,6 K], добавлен 02.04.2011

 • Види міжнародних торгів. Способи зовнішньої торгівлі товарами. Особливість зовнішньої торгівлі продовольчими та споживчими товарами. Міжнародна зустрічна торгівля, її форми. Строки виконання взаємних зобов'язань контрагентів. Договори франшизи в туризмі.

  контрольная работа [23,5 K], добавлен 17.11.2011

 • Механізм проведення міжнародних торгів. Міжнародна зустрічна торгівля та її форми: бартерні, компенсаційні операції, зустрічні закупки, викуп застарілого обладнання. Міжнародні аукціони. Стадії загальної технології проведення міжнародних торгів.

  контрольная работа [22,9 K], добавлен 23.11.2011

 • Сутність, функції і типізація міжнародних тендерів. Вибір сторони фінансування замовлення. Організаційно-правові та економічні умови використання тендерів в державній політиці. Порогові показники планової державної закупівлі товарів розпорядником коштів.

  реферат [88,7 K], добавлен 20.03.2014

 • Рівень економічного розвитку України, її місце в світовій економіці та міжнародних економічних відносинах. Участь країни в процесах міжнародної міграції капіталу та торгівлі. Удосконалення системи міжнародних економічних відносин та співробітництва.

  курсовая работа [206,2 K], добавлен 10.12.2009

 • Сучасна інтернаціоналізація економіки розвинутих країн. Перехід від індустріального до інформативного суспільства. Сутність міжнародних виставок, ярмарок та їх функції. Участь у міжнародних ярмарках. Центри проведення міжнародних ярмарок та виставок.

  реферат [35,6 K], добавлен 31.10.2008

 • Вестфальська модель світу, основні характеристики та періодизація. Особливості Віденської системи міжнародних відносин. Характеристика Постфранкфуртської системи міжнародних відносин. Повоєнна біполярна Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин.

  реферат [31,8 K], добавлен 21.10.2011

 • Поняття та класифікація зовнішньоекономічних операцій, їх різновиди т а характеристика, порядок розрахунків. Організація та принципи діяльності міжнародних торгів, учасники та їх взаємодія. Особливості формування митного режиму держави в сучасних умовах.

  лекция [19,4 K], добавлен 26.01.2010

 • Теоретичні аспекти нормативно-правової бази зовнішньоекономічної діяльності, характеристика зовнішніх зв’язків, тенденції їх розвитку. Характеристика діяльності та особливості ООО "ЮНІТРЕЙД". Аналіз розвитку торгівельних відносин із країнами СНД.

  дипломная работа [121,8 K], добавлен 06.04.2009

 • Значення та види гарантії. Використання акредитивів у практиці міжнародних розрахунків. Особливості Конвенції Організації Об'єднаних Націй про незалежні гарантії та резервні акредитиви. Види міжнародних зобов'язань та їх основні характеристики.

  реферат [30,0 K], добавлен 17.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.