Порівняльна характеристика Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ 1976 року та Арбітражного регламенту Європейської економічної комісії 1963 року

Регулювання регламентами ЮНСІТРАЛ 1976 року та Європейської економічної комісії 1963 року недержавного розгляду господарських спорів в Міжнародних комерційних та арбітражних судах. Врегулювання питання стосовно зустрічного позову та його заперечення.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 27.12.2011
Размер файла 15,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реферат

На тему: "Порівняльна характеристика Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ 1976 року та Арбітражного регламенту Європейської економічної комісії 1963 року"

Регламенти даних установ регулюють недержавний розгляд господарських спорів в Міжнародних комерційних судах арбітражних судах. Перш ніж перейти до порівняльного аналізу даних регламентів, хотілося б зазначити, що аналіз буде здійснено шляхом пошуку спільних і відмінних рис. Хотілося звернути увагу, що останніх значно менше, оскільки при розробці регламентів творці беруть кращі риси його попередників. Тому слід вважати, що Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ 1976 року запозичив найкращі риси від Арбітражного регламенту Європейської економічної комісії 1963 року і звісно ж було створено ряд абсолютно нових положень в порівнянні з його попередником.

Для початку хотілося б зазначити, що спільною рисою обох документів є їх диспозитивний характер. Такий висновок можна зробити виходячи зі змісту відповідно до якого сторони вправі змінити умови регламенту в арбітражній угоді. Слід зазначити, що Регламент ЮНСІТРАЛ має меншу юридичну силу в порівняні з внутрішнім законодавством і тому у випадках виникнення колізій з застосовуваним законом застосовується саме він, а не регламент. Регламент Європейської економічної комісії не містить жодних положень стосовно цього.

Після визначення правової природи даних актів, перейдемо до процедури організації вирішення спорів визначених в регламентах, що є предметом дослідження. Також регламенти містять зразок арбітражного застереження. При чому Регламент ЮНСІТРАЛ містить більше рекомендованих доповнень, а саме стосовно місця та мови арбітражу. Ще б хотілося зазначити, що Регламент Європейської економічної комісії дає певну свободу при виборі місця проте лише с переліку встановленого ним же. міжнародний комерційний арбітражний господарський спір

Обидва регламенти містять положення про те що позивач надсилає повідомлення про звернення до арбітражу. Проте Регламент Європейської економічної комісії містить вимогу, щодо порядку надсилання повідомлення відповідачу, стосовно форми листа, а саме це має бути рекомендована пошта. Регламент ЮНСІТРАЛ хоч і оминає цю подробицю, проте можна стверджувати, що він краще регулює порядок повідомлення відповідача. А саме ним встановлюються вимоги до повідомлення, що дістало назву повідомлення про арбітраж. Цим регламентом було встановлено ряд обов'язкових та необов'язкових умов. Чого не було в Регламенті Європейської економічної комісії, де лише ставилась одна умова, щодо визначення в ньому предмету спору. А також пропозиція вступити відповідачеві в відносини з позивачем стосовно визначення складу арбітрів.

Абсолютно новим в порівнянні с Регламентом Європейської економічної комісії, в якому оминули даний факт, є інститут представництва. Який описаний більше детально саме в Регламенті ЮНСІТРАЛ.

Зі змісту Регламенту Європейської економічної комісії можна зробити висновок, що за даним документом кількість арбітрів визначається в процесі перемовин сторонами. Регламент ЮНСІТРАЛ був написаний більш передбачливо и зобов'язує сторони встановити кількість суддів завчасно, ще в арбітражній угоді. Інакше спір розглядатиметься колегіально у кількості трьох суддів.

Стосовно ж процедури призначення арбітрів слід зазначити, що різниця полягає в основному у строках. Що ж стосується самої процедури то вона, можна сказати є тотожною, проте с деякими відмінностями. Про них і піде далі мова. По-перше хотілося б сказати, що на даному етапі арбітражного розгляду встановлюються строки 15, 30, 45, 60 днів. Зробимо порівняння строків на даному етапі процедури у вигляді таблички:

Строки

Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ

Арбітражний регламент Європейської економічної комісії

15 днів

1. Визначення кількості арбітрів;

2. Розгляд сторонами наданого арбітражем списку суддів;

-

30 днів

1. Строк на вибір одноособового арбітра;

2. Строк протягом якого сторони мають назначити арбітрів при колегіальному розгляді;

3. Строк протягом арбітри назначені сторонами мають призначити третього арбітра.

1. Строк для визначення складу арбітрів.

45 днів

-

1. Строк протягом якого сторони домовляться стосовно генерального арбітра

60 днів

1. Строк зі спливом якого пов'язана можливість сторін звернення до Генерального секретаря Постійного третейського суду в Гаазі назначити компетентний орган для розгляду справи. В разі якщо компетентний орган не назначить арбітрів у випадку коли сторони не домовилися про персональний склад арбітражу.

-

Проаналізувавши зміст таблиці, створеній у відповідності до регламенту, можна дійти висновку, що Регламент ЮНСІТРАЛ містить більші строки. Що грає не на його користь. І дає змогу затягнути процес, ще на ранніх стадіях.

Окрім вже зазначених вище особливостей. В процедурі призначення арбітрів нічого нового придумано не було. Регламенти визначають, що сторони вправі визначати арбітрів на власний розсуд. А у випадку коли вони не дійшли згоди стосовно цього, то це за них робить компетентний суд, що розглядає справу.

Також слід зазначити, що питання відводу арбітрів, краще описане в Регламенті ЮНСІТРАЛ. Де є не лише підстави, а й процедура і встановлено строк в 15 днів від дня з'ясування обставин, що є підставами для відводу. Призначення нових арбітрів однаково регулюється обома регламентами. І воно є аналогічним першочерговому призначенню.

Слід зазначити, що регламенти достатньо чітко врегульовують порядок заміни арбітрів на випадок смерті. Більш простішою вона виявилась в Регламенті Європейської економічної комісії, де чітко встановлено строк і порядок. Для є заміни арбітра в таких випадках за Регламентом ЮНСІТРАЛ потрібно значно більше часу.

Пару слів хотілося б сказати стосовно місця слухань. Регламент ЮНСІТРАЛ, як і Регламент Європейської економічної комісії дає право обирати самостійно місце слухання справи. Проте основна відмінність криється в наступному: арбітражний суд самостійно обирає місце проведення слухань з урахуванням обставин справи (де потрібно опитувати свідків тощо.). Регламент Європейської економічної комісії встановлює правило за яким мова визначається самим арбітражем.

Регламент ЮНСІТРАЛ також містить положення про мову судочинства. Що мабуть було встановлено під тиском досвіду, що сформувався за 13 років.

Окрім арбітражної угоди важливим елементом є подання позовної заяви. Вимоги що ставляться до написання такої заяви є тотожними. Копія надсилається відповідачеві. Також однаково урегульоване питання стосовно зустрічного позову та заперечення проти позову. Стосовно ж інших умов, які містить регламенти слід зазначити, що Регламент Європейської економічної комісії більше прав надає саме судові, який визначає більшість принципових питань під час вирішення спору у арбітражному порядку.

Що ж зробивши порівняльну характеристику хочеться зазначити, що при виборі Регламенту за яким буде проводитись судочинство, мій вибір пав на Регламент ЮНСІТРАЛ. Даний регламент хоча і передбачає більші строки, проте він краще описує всі деталі розгляду справи. Це зумовлено не лише хистом авторів, але й особливостями самої організації. Також приваблює те що він є новішим, а тому більше відповідає реаліям нашого судочинства, що виражається у більш диспозитивному характері цього документу.

Список використаних джерел

1. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ 1976 року

2. Арбітражний регламент Європейської економічної комісії 1963 року

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Арбітраж як спосіб вирішення цивільно-правових спорів в міжнародному праві. Класифікація арбітражних органів. Лондонська асоціація морських арбітрів. Переваги арбітражного розгляду спорів. Морські арбітражні комісії при ТПП України і Російської Федерації.

  курсовая работа [52,7 K], добавлен 27.03.2013

 • Обставини та особливості об’єднання Німеччини на чолі з Прусією. Феодально-абсолютистський характер німецьких держав. Етапи формування та доповнення Конституції 1871 року. Німецький кримінальний кодекс 1871 року, його статті. Цивільне Уложення 1900 року.

  контрольная работа [25,1 K], добавлен 27.10.2010

 • Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у загальному, судовому та особливому порядку. Врегулювання колективних трудових спорів за допомогою примирної комісії та трудового арбітражу. Причини виникнення страйку, умови визнання його незаконності.

  курсовая работа [290,5 K], добавлен 11.05.2012

 • Основні положення досудового врегулювання господарських спорів. Порядок пред’явлення і розгляду претензій. Вимоги до змісту претензії. Переваги та недоліки досудового порядку вирішення господарських спорів. Альтернативні способи розв’язання конфліктів.

  реферат [25,1 K], добавлен 21.11.2014

 • Засоби правового захисту прав і інтересів суб'єктів ЗЕД. Компетенції господарських судів у справах за участю іноземних організацій. Вимоги до арбітражної угоди. Діяльність Міжнародного комерційного арбітражного суду. Виконання іноземних судових рішень.

  реферат [26,2 K], добавлен 07.06.2010

 • Утворення СРСР. Конституція 1924 року. Кодифікація радянського законодавства в 20-і роки. Входження України до складу Радянського Союзу. Розвиток права в 30-і роки. Конституція СРСР 1936 року. Конституція УРСР 1937 року та характеристика її положень.

  курсовая работа [50,5 K], добавлен 13.11.2008

 • Загальні засади і правова природа здійснення досудового врегулювання господарських спорів (ДВГС). Сучасний стан ДВГС, можливість збереження цього інституту і шляхи його вдосконалення. Подання претензії, строки і порядок її розгляду, повідомлення заявника.

  статья [25,0 K], добавлен 19.09.2017

 • Характеристика та порівняльний аналіз законів України "Про Центральну виборчу комісію" від 1997 та 2004 року. Роль і місце центральної виборчої комісії серед інших виборчих комісій, основні проблеми її правового регулювання і організації роботи.

  курсовая работа [65,8 K], добавлен 17.11.2010

 • Порівняльний аналіз змісту преамбули Конституції УРСР та України. Основа економічної системи України. Носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні згідно з Конституцією. Судова влада за Конституцією УРСР 1978 р. і Конституцією України 1996 р.

  доклад [11,1 K], добавлен 09.12.2010

 • Характеристика поняття, форм та змісту зустрічного позову. Визначення основних наслідків недотримання його вимог. Особливості матеріально-правових та процесуально-правових видів заперечення на позовну заяву. Ефективність невизнання судової претензії.

  курсовая работа [40,0 K], добавлен 16.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.