Особисті права і свободи людини

Співвідношення понять "людина", "особистість", "громадянин". Класифікація прав людини та громадянина. Структура конституційно-правового механізму забезпечення реалізації прав людини. Проблеми захисту прав і свобод в Україні на сучасному етапі розвитку.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.09.2016
Размер файла 37,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

22. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика: монографія / [відп. ред. В. Ф. Погорілко]. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; А.С.К., 2003. - 652 с.

23. Пушкіна О. В. Гарантування соціальних та економічних прав людини в процесі демократичного транзиту в Україні // Трансформація політики в право: різні традиції та досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції / За ред. В. Я. Тація. - Х.: Право, 2006. - С.261-263.

24. Пушкіна О. В. Органи державної влади в Україні і захист прав людини: Суди загальної юрисдикції // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - №10(47). - С.12-22.

25. Пушкіна О. В. Основні особисті права та свободи людини і громадянина з точки зору їх забезпечення чинним законодавством України // Науковий вісник. - Дніпропетровськ: Юридична академія. - 2005. - №1. - С.126-136.

26. Пушкіна О. В. Питання класифікації прав людини та способів її закріплення у сучасній конституційній практиці // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - №11(37). - С.8-20.

27. Пушкіна О. В. Система прав і свобод людини та громадянина в Україні: теоретичні і практичні аспекти забезпечення. - К.: Логос, 2006. - 416с.

28. Фахутшин В.Д. Основи конституційного права України. - Севастополь, 2006. - 337 с.

29. Француз-Яковець Т. А. Гарантії забезпечення конституцій- но-правового статусу особи: Україна на шляху реалізації ідеалу правової, демократичної держави // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - № 4. - С. 97-107.

30. Хальота А. Класифікація конституційних особистих прав і свобод людини і громадянина // Вісн. Акад. правових наук України. - 2001. - №8. - С. 14-17.

31. Яковенко С.Г. Конституційне право України. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 789 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.