Оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС

Визначення рівня радіації на годину після аварії. Допустима тривалість праці на робочому місці при установленій дозі радіації. Визначення тривалості евакуації. Ефективний спосіб захисту робітників і службовців. Визначення зони радіаційної небезпеки.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.02.2012
Размер файла 570,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Кафедра охорони праці, промислового та цивільного захисту

з дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці»

на тему:

Оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС

Варіант № 8

Київ 2009

Умова: На Північній АЕС сталася аварія з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Промисловий об'єкт, що розташований на відстані R від АЕС може потрапити в зону радіаційного зараження (РЗ).

Завдання: Оцінити радіаційну обстановку, що може скластися в районі об'єкту та вибрати найбільш ефективний спосіб захисту робітників і службовців об'єкту. Під час оцінки обстановки розв'язати такі задачі:

Задача №1. Визначити, в яку зону РЗ потрапив об'єкт.

Задача №2. визначити які дози радіації отримають люди, якщо вони:

а) Залишаться працювати на робочому місці;

б) Укриються в захисних спорудах (ЗС);

в) евакуюються із зони зараження.

Задача № 3. Визначити допустиму тривалість праці на робочому місці при установленій дозі радіації.

Задача №4. Визначити, коли об'єкт зможе почати працювати повними робочими змінами.

Методичні матеріали

Під оцінкою радіаційної обстановки розуміють розв'язання задач з різних варіантів дій людей на зараженій місцевості, аналіз отриманих результатів та вибір найбільш доцільного варіанту дій, при якому люди отримають найменшу дозу радіації.

Задача №1. Визначення зони РЗ, в яку потрапив об'єкт

На зараженій радіоактивними речовинами місцевості виділяють п'ять зон РЗ (Мал. 1):

Зона М - радіаційної небезпеки;

Зона А - помірного зараження;

Зона Б - сильного зараження;

Зона В - небезпечного заражений;

Зона Г - наднебезпечного зараження.

Рівні радіації на межах зон перераховані на одну годину після початку викиду (аварії).

Вхідні дані:

· R =24 км - Відстань від об'єкту до АЕС.

· Рп=8 Р/год - рівень радіації на об'єкті на початку його зараження.

· Uv=4 м/c - середня швидкість вітру.

Визначення зони, в яку потрапив об'єкт

Визначаємо час початку зараження:

Визначаємо рівень радіації на 1 годину від початку радіації:

Коефіціент Кtn -коефіциент перерахунку, залежить від tn:

За параметром визначаємо, що об'єкт потрапляє в зону В.

Визначення дози радіації

Визначення рівня радіації на годину після аварії для адміністративних будівель:

рівень радіація евакуація небезпека

Визначення рівня радіації на годину після аварії для захисних споруд:

Визначення рівня радіації на годину після аварії при евакуації людей:

Під час руху пішої колони:

Під час руху автомобільної колони:

Визначення тривалості евакуації

Розрахунок допоміжного параметру ?:

Визначення допустимої тривалості робочої зміни:

Визначення початку роботи об'єкту повними змінами:

Початок роботи повними змінами визначають за допомогою графіка. Він залежить від та від .

В результаті аналізу графіка, можна сказати, що робота на об'экті повними змінами почнеться через 50 годин.

Таблиця 1

Р1

Доза радіації, Р

tдоп, год

Початок роботи, год

Для адміністративних будівель

Для захисних споруд

При евакуації людей

Піша колона

Автомобільна колона

9.76 Р/год

7.23

0.31

7

0.2

2.29

50

Основні результати розрахунку приведені в таблиці 1.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аварії, спричинені порушенням експлуатації технічних об'єктів, їх вплив на екологію. Аналіз їх наслідків. Причини виникнення пожеж на підприємствах. Шляхи підвищення життєдіяльності в умовах радіаційної небезпеки. Природні захисники людини від радіації.

  презентация [281,7 K], добавлен 01.05.2011

 • Визначення глибини та ширини розповсюдження хмари зараженого повітря і часу приходу його фронту до населених пунктів. Розмір зони можливого хімічного забруднення. Тип та кількість небезпечних хімічних речовин, що потрапили в атмосферу при аварії.

  контрольная работа [23,8 K], добавлен 30.03.2015

 • Визначення найбільш доцільних дій щодо захисту робітників об’єкту господарювання в місті Поповка від токсичної дії небезпечних хімічних речовин. Розрахунок можливої глибини зони зараження. Час підходу зараженої хмари до підприємства та укриття людей.

  практическая работа [13,2 K], добавлен 18.04.2015

 • Алгоритм аналізу небезпек на всіх етапах виникнення та розвитку потенційної аварії. Визначення способів усунення ризику можливих наслідків аварії на об'єктах підвищеної небезпеки шляхом побудови логіко-ймовірнісної схеми зв'язку випадкових подій.

  реферат [23,0 K], добавлен 07.12.2010

 • Проведення евакуаційних заходів. Оцінка стійкості роботи промислового об'єкту до дії урагану. Визначення дози опромінення. Тривалість роботи на радіоактивно забрудненій місцевості. Прогнозування обстановки при аварії на хімічно-небезпечному об'єкті.

  контрольная работа [618,4 K], добавлен 08.01.2014

 • Визначення поняття "радіації". Природні та штучні (техногенні) джерела іонізуючого випромінювання. Способи опромінення населення. Радіаційний фон, створюваний космічними променями. Інтенсивність сонячної радіації. Джерела природних радіонуклідів.

  реферат [174,7 K], добавлен 26.04.2016

 • Прогнозування хімічної обстановки, що може скластися в районі механічного цеху, на відстані від якого знаходиться хімічно-небезпечний об'єкт. Способи захисту людей. Визначення розмірів та площі зони хімічного зараження, можливих втрат людей в її осередку.

  контрольная работа [211,0 K], добавлен 22.02.2012

 • Оцінка обстановки внаслідок вибуху газоповітряної суміші на території підприємства. Методика оцінки обстановки при аварії з викидом СДОР на території підприємства; при радіоактивному зараженні на його території внаслідок аварії на атомній електростанції.

  курсовая работа [90,4 K], добавлен 06.12.2010

 • Вплив іонізуючого випромінювання на окремі органи. Визначення причин зміни генетичного коду клітини. Ознайомлення із дією великих доз іонізуючої радіації на біологічні об'єкти. Характеристика зовнішнього і внутрішнього видів опромінення організму.

  реферат [27,4 K], добавлен 09.09.2010

 • Довгострокове (оперативне) прогнозування наслідків можливої аварії на хімічно небезпечному об'єкті з виливом небезпечних хімічних речовин. Організація оповіщення у надзвичайних ситуаціях. Дії працівників та керівництва в разі винекнення аварії.

  курсовая работа [32,6 K], добавлен 19.03.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.